Raseborgsmedaljen till Karin Widnäs

Raseborgsmedaljen till Karin Widnäs

13.06.2024 / Petra Louhimies

Förtjänstmedaljen Comitatus Raseburgensis Sigillum, den så kallade Raseborgsmedaljen har tilldelats Karin Widnäs för arbetet inom keramiken som medverkat till att många upptäckt Fiskars och Raseborg.

Karin Widnäs tog emot medaljen på Raseborgs stadshus torsdagen den 13 juni. Medaljen överräcktes till Widnäs av fullmäktigeordförande Anders Walls och ordenskommitténs ordförande Henrik Lindholm.

Gruppfoto framför stadshuset.
Från vänster fullmäktiges ordförande Anders Walls, Karin Widnäs, stadsdirektör Petra Theman och ordenskommitténs ordförande Henrik Lindholm.

Det var en glad och rörd Widnäs som tog emot utmärkelsen.

Karin Widnäs visar Raseborgsmedaljen
Karin Widnäs med Raseborgsmedaljen.

Jag brinner för keramiken och vill hämta fram och visa också andra keramikers vackra och värdefulla keramikkonst, säger Widnäs som hittat till Fiskars tack vare Ingmar ”Inko” Lindberg.

Att jag nu är raseborgare kan man beskylla Inko för, som i tiderna kom med idén att locka konstnärer, hantverkare och formgivare till Fiskars bruk, fortsätter Widnäs.

Medaljen, diplomet och en ros på bordet.

Uppmuntrande föräldrar bakom Widnäs framgång

Karin Widnäs vill också lyfta fram sina föräldrar som alltid uppmuntrat henne till att skapa.

De sade aldrig till mig ”så där kan man ju inte göra!”. Jag tror att alla barn är på något sätt begåvade, och det är jätteviktigt att uppmuntra och låta barnen utveckla sin talang, säger Widnäs.


Motivering

Fullmäktigeordförande Anders Walls förslag:

Karin Widnäs är en av Finlands absolut främsta samtida keramiker. Widnäs har en mycket lång bana bakom sig som keramiker och konstnär, börjandes från 1970-talet. Hon är en enastående konstnär som inte bara besitter en otrolig teknisk skicklighet utan också en djup förståelse för konstens kraft och betydelse. Genom att använda lerans naturliga formbarhet och sitt sinne för färg och struktur har Widnäs skapat verk som förenar traditionella tekniker med moderna influenser på ett unikt och innovativt sätt. Widnäs bidrar genom sin konst också till miljöarbete.

Karin Widnäs har inte enbart velat verka för sin egen konst utan också för keramikkonsten generellt. Hennes största insats för detta ska ses Karin Widnäs keramikmuseum och galleri KWUM i Fiskars. Här återfinns Studio Widnäs, hem, verkstad och ateljé. I KWUMs arkitektur kombineras trä och keramik på ett naturligt sätt. I KWUM visas keramisk konst av Finlands främsta keramiker genom tiderna, på så vis sprids kunskap om den rika konstformens historia i Finland.

I KWUM visas inte endast historisk keramik. I huset visas växlande utställningar av såväl inhemska som utländska nutida keramiker. Detta bidrar på ett betydande sätt till konstformens utveckling.

Museet är det första keramikmuséet i Finland och ett populärt besöksmål i Fiskars som bidrar till att göra Fiskars till det fina konstkluster orten är idag.

Karin Widnäs förtjänar uppmärksammas för sina insatser för Raseborg. Genom sitt arbete inom keramiken har hon medverkat till att många upptäckt Fiskars och Raseborg.


Raseborgsmedaljen har tidigare tilldelats

 1. Saraste Jukka-Pekka, 2011
 2. Charalambides Alexis, 2011
 3. Ntallaris Anthony, 2011
 4. Wickholm Kaj, 2012
 5. Peltonen Matti, 2013
 6. Nybom Jan, 2014
 7. Grünn Torolf, 2015
 8. Johansson Mårten, 2015
 9. Höglund Nils-Gustav, 2017
 10. Simola Tom, 2017
 11. Sid Sven, 2019
 12. Forsström Tua, 2020
 13. Lindberg Ingmar, 2020
 14. Ekblom Henrik, 2020
 15. Lundqvist Ragnar, 2022
 16. Oxley, Paul, 2022
 17. Widnäs, Karin, 2024

Enligt utdelningsprinciperna för medaljen kan förslag till mottagare göras av stadsdirektören, fullmäktiges ordförande eller stadsstyrelsens ordförande. Vid bedömningen av den insats som ligger till grund för medaljförslaget ska betydelse, kvalitet, omfattning och varaktighet av insatserna sammanvägas. Beslutet görs av ordenskommittén.


27.05.2024 / Josefin Mannström

Vi jobbar med att uppdatera stadens äldreserviceplan och vill i samband med detta gärna höra seniorernas åsikter om vad som är viktigast för det egna välmåendet.

Svara gärna på vår korta enkät, antingen elektroniskt via denna länk eller genom att fylla i en pappersblankett som finns på våra bibliotek i Ekenäs, Karis eller Pojo. Deltagandet är anonymt och sista svarsdagen är 7.6.2024.


27.05.2024 / Nina Hindersson

Raseborgs medborgarbudgetering kör igen i gång med en idérunda! Invånarna har nu tid tills måndagen den 10 juni kl. 23.59 att lämna in sina idéer – på samma sätt som ifjol, via en elektronisk blankett.

Anslaget för årets medborgarbudget är 100 000 euro. Nytt för i år är att anslaget kan delas bland flera förslag.

Medborgarbudgeteringen består alltså också i år av sammanlagt tre faser: i den första fasen får invånarna komma med förslag och idéer till projekt som kunde förverkligas med pengarna som är reserverade för medborgarbudgeten. I den andra fasen går en arbetsgrupp bestående av stadens tjänsteinnehavare samt en referensgrupp bestående av arbetsgruppen samt tre representanter valda av stadsstyrelsen igenom förslagen och bedömer vilka som uppfyller kriterierna och kan förverkligas. Invånarna får i den tredje fasen rösta på sitt favoritförslag. Det vinnande förslaget eller vinnande förslagen förverkligas sedan som en del av stadens verksamhet.

Nu är det då dags att köra i gång med fas ett, idérundan som pågår till och med måndag 10.6.2024 kl. 23.59.

Idéerna ska lämnas in via en elektronisk blankett och man behöver ett mobiltelefonnummer eller nätbankskoder för att identifiera sig.

klicka här för mer instruktioner!

Om man inte har tillgång till en dator eller behöver hjälp med att fylla i blanketten, kan man vända sig till vår kunniga bibliotekspersonal som gärna hjälper invånarna att fylla i blanketten. Bibliotekens öppethållningstider här (länk).


20.05.2024 / Barbro Österman
Armén övar i Västra Nyland.

Gardesjägarregementet leder övningen Sapeli 1/24 i södra Finland den 24–31 maj 2024. I övningen deltar ca 4900 soldater och ca 900 fordon. Bland fordonen finns stridsvagnar och pansarskyttebandvagnar.

Under övningen Sapeli 1/24 övar Arméns truppförband samverkan mellan vapenslagen i Nyland. Övningens aktiva fas äger rum 26–31 maj 2024. I övningen som leds av Gardesjägarregementet deltar ca 4900 soldater. Av dem är ca 3800 beväringar, ca 500 reservister och ca 600 personer som hör till personalen.

I övningen deltar trupper från Gardesjägarregementet, Pansarbrigaden, Björneborgs brigad, Uttis jägarregemente och Jägarbrigaden. Dessutom deltar andra myndigheter. Sapeli 1/24 är en del av Försvarsmaktens fältstyrkors övningshelhet under våren.

Övningens viktigaste målsättning är att upprätthålla och utveckla förmågan att samverka mellan de olika vapenslagen under anfalls- och försvarsstrid i bebyggda områden.

Övningen Sapeli 1/24 äger rum i Nyland och Egentliga Tavastland på flera orter: Helsingfors, Esbo, Vanda, Tusby, Riihimäki, Raseborg, Hangö, Kyrkslätt, Vichtis, Sjundeå och Hattula.

Övningen är slutövning för de beväringschefer som inledde sin tjänstgöring i juli i fjol och för beväringar som utbildas för manskapsutgifter som inledde sin tjänstgöring i januari.

Övningstrupperna övar förutom på Försvarsmaktens övnings- och skjutområden även på offentlig och privat mark.

Stridsövningen Sapeli 1/24 leds av kommendören för Gardesjägarregementet, överste Matti Honko. Enligt honom är den årliga slutkrigsövningen en krävande helhet såväl för stampersonalen som för beväringarna. 

– Vi övar inom ett vidsträckt område i södra Finland, vilket gör det möjligt för trupperna att öva mångsidig samverkan och tillämpa sitt kunnande. Trupperna ställs under övningen inför så många olika utmaningar som möjligt, under såväl anfalls- som försvarssituationer, säger Honko.

Cirka 900 fordon, även stridsvagnar och pansarskyttebandvagnar och bepansrade trupptransportfordon XA-180 (Pasi) deltar i övningen.

Trupperna är utrustade med stridsutrustning, inklusive stormgevär. Vid utbildningen av övningstrupperna används dagligen övningsammunition, vilket kan ge upphov till buller i närheten av övningsplatserna.

Raseborg, Kajonskärret-Harparskog: 29.5 kl. 8-21
Hangö, Syndalen 30.5 kl. 08-21

Det är möjligt att följa med övningen på sociala medier med hashtag #sapeli24.

facebook.com/KaartinJR
twitter.com @KaartinJR
facebook.com/Maavoimat
twitter.com @maavoimat


15.05.2024 / Petra Louhimies

Raseborgs stad deltar i den nationella städdagen lördagen den 25 maj 2024 kl. 9-13, med att öppna stadshusets parkeringsplats (den delen som ligger närmast stadshuset) för ett öppet lopptorg. Alla är välkomna att sälja: stadens anställda, invånare, föreningar…!

Evenemangets plansch

I nötskal

 • Adressen är Raseborgsvägen 37, Ekenäs. Loppiset ordnas på parkeringen närmast stadshuset.
 • Platsnumrering eller -reservationer finns inte, det är bara att dyka upp!
 • Hämta med dig det du behöver, exempelvis filt, klädräcken, försäljningsbord.
 • Städ efter sig: för bort osålda varor och avfall.
 • Stadshusets toaletter är tillgängliga.
 • Parkeringen sker på parkeringsplatsen närmast Raseborgsvägen.

Varför?

Raseborg är en stad med långa loppisanor, samt en stad som satsar på cirkulär ekonomi. Staden vill också möjliggöra något roligt och gemensamt, där man kan delta med låg tröskel utan stora krav. Dagen ordnas av några aktiva frivilliga som jobbar på staden, inklusive stadsdirektören. Städdagen har etablerat sig i huvudstadsregionen som ett enkelt sätt att bli av med saker man inte behöver så staden uppmuntrar också invånare och olika aktörer att delta i städdagen på andra håll i Raseborg.

Hur?

Kom till stadshuset, Raseborgsvägen 37 i Ekenäs med det du vill sälja och det du behöver för att ställa fram dina varor. Säljtiden är kl 9-13. Inga platsreserveringar. Du kan sälja till exempel kläder, leksaker, små hushållsartiklar och teknik, blommor och växter, böcker, möbler, föremål som blivit över från renoveringar och annat lämpligt för en loppis.

Har du fler frågor, når du oss på information@raseborg.fi!


8.05.2024 / Petra Louhimies

Grundförbättringsarbeten på Ekenäs Sparbank Arena är slutförda och planen är redo för EIF-herrarnas första Veikkausliiga -match på hemmaplan söndagen den 12 maj 2024!

Under våren har den gamla konstgräsmattan rivits och en ny uppvärmd konstgräsplan byggts för att uppfylla Bollförbundets kvalitetskrav för spel i Veikkausliiga. Parallellt med projektet har också planens dagvattenhantering effektiverats. Med effektiv dagvattenhantering, det vill säga att leda bort regn- eller smältvatten, hålls planen i bra skick under alla årstider och är lättare att underhålla.

Projektet har framskridit i bra takt även om det ombytliga vårvädret ibland ställt utmaningar för arbeten.

– Vi är nöjda över att projektet har förlöpt smidigt, att entreprenören lyckats hålla tidtabellen och till och med stramat åt den lite, trots att vädret i flera etapper försökt sätta käppar i hjulen, säger Raseborgs stads chef för idrottstjänster, Julia Salmela, som hållit i trådarna för projektet för stadens del.

– Från och med 13.5.2024 öppnar vi upp alla ikraftvarande träningsturer på Ekenäs Sparbank Arena. Då fylls schemat med både juniorfotboll, friidrott och skolornas stafettkarnevalsträningar, fortsätter Salmela.

EIF spelar sin första hemmamatch i Veikkausliiga på sin hemmaplan i Ekenäs mot Ilves från Tammerfors, söndagen den 12 maj 2024 kl. 18.30.

Raseborgs stad välkomnar både hemmapubliken och gästande fotbollsfans hjärtligt välkomna att följa med Veikkausliiga -fotboll till Raseborg!


8.05.2024 / Barbro Österman

Kommunförbundets enkät har i början av maj skickats till medborgare runtom i landet per post. Enkäten innehåller frågor om medborgarnas uppfattning om hemkommunen och hur olika frågor sköts i kommunen. Samtidigt utreds vad uppgiftslämnarna anser om den kommunala servicen och hur de deltar i kommunens beslutsfattande.

Den aktuella enkäten är bland de mest omfattande utredningarna som har gjorts om kommuninvånarnas synpunkter. Kommunförbundet har regelbundet genomfört motsvarande, och lika omfattande, invånarenkäter ända sedan 1990-talet. Den senaste motsvarande enkäten genomfördes våren 2020.

Enkäten ger kommunerna forskningsdata till stöd för beslutsfattandet och verksamhetsutvecklingen. De första resultaten kan väntas under början av hösten 2024.

Enligt Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom är det ytterst viktigt att de kommuninvånare som får enkätformuläret engagerar sig och aktivt besvarar enkäten.

– För att man ska kunna säkerställa att utredningen blir heltäckande och tillförlitlig bör svarsprocenten vara så hög som möjligt. Den föregående motsvarande enkäten hade en svarsprocent på 35,4, säger Pekola-Sjöblom.

Enkäten omfattar 46 kommuner – ett representativt urval av Finlands kommuner

Enkäten skickas till sammanlagt 32 900 vuxna invånare med hjälp av ett urval ur Befolkningsregistercentralens register. Urvalet per kommun varierar mellan 300 och 2 200 personer. De kommunspecifika urvalen bestäms i huvudsak enligt kommunstorlek.

I invånarenkäten 2024 ingår 46 kommuner av olika storlek och typ i olika delar av Finland, som tillsammans utgör ett representativt urval av landets kommuner. Enkäten omfattar Asikkala, Askola, Birkala, Enare, Esbo, Fredrikshamn, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Ilomants, Jyväskylä, Kankaanpää, Keitele, Keuru, Kides, Kimitoön, Korsholm, Kuusamo, Kyrkslätt, Lappajärvi, Lappo, Nivala, Nådendal, Oulainen, Parkano, Petäjävesi, Pielavesi, Pudasjärvi, Puolanka, Raseborg, Rautalampi, Reso, Salo, S:t Michel, Sibbo, Säkylä, Tavastehus, Toholampi, Torneå, Vanda, Vasa, Vederlax, Villmanstrand, Virdois, Vörå och Åbo.

Enkäten skickas ut på både svenska och finska. De som får enkäten per post kan också besvara den elektroniskt.

Närmare upplysningar

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom@kommunforbundet.fi

Läs mer om Invånarundersökningen


26.04.2024 / Petra Louhimies

Välkommen på invigningen av Pumpvikens äventyrsbana onsdagen den 8 maj 2024, klockan 15–17!

Banan är resultatet av Raseborgs allra första medborgarbudget som genomfördes år 2022. Äventyrsbanan blev färdig i november 2023.

Evenemanget börjar klockan 15 med festlig bandklippning och invigningstal av Sebastian Risku, näringslivsdirektör på Raseborgs stad. Vår idrottsinstruktör är på plats och ger tips på hur både stora och små kan använda banan, och vi bjuder på saft och kex. Dessutom delar vi ut blomsterfrön passligt inför den stundande trädgårdssäsongen!

Hjärtligt välkomna att öppna Pumpvikens sommarsäsong med oss!


26.04.2024 / Petra Louhimies

Skolmusik, Svenskfinlands största musikfestival för skolelever och studerande ordnas år 2027 i Raseborg.

Festivalen riktar sig till elever i grundskolan och studerande på andra stadiet och lockar tusentals deltagare från hela Svenskfinland.

– Det känns både roligt och inspirerande att få komma till Raseborg med Skolmusik. Varje ort får sätta sin egen lokala prägel på evenemanget och det är en del av charmen med ett ambulerande evenemang. Vi ser också fram emot ett gott samarbete med staden och alla lokala aktörer, ett så här stort evenemang kan bara man skapa genom att jobba tillsammans, säger Hanna Kronqvist, styrelseordförande för DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland rf.

Tidigare har bland annat Åbo, Helsingfors, Jakobstad och Mariehamn fått stå värd för festivalen som ordnas vart tredje år. I år har deltagarna samlats i Tammerfors för två dagar fyllda av workshoppar, konserter och dans.

– Vi i Raseborg är självklart mycket glada över att vi får stå värd för en festival fylld av kreativitet och fina musikaliska ögonblick, säger Tina Nordman, bildnings- och välfärdsdirektör i Raseborg.

– Skolmusik har med åren blivit en motsvarighet till Stafettkarnevalen för musikintresserade elever. För deltagarna betyder det minnen för livet, samhörighet och nya vänner, för arrangörerna noggrann planering och samarbete. Raseborg välkomnar er till en mångsidig stad som satsar på kultur och andas kulturhistoria i varje tätort och by, tillägger Petra Theman, Raseborgs stadsdirektör.


18.03.2024 / Cathina Wretdal-Lindström

Lycka är att jobba med barn: i Raseborg behöver vi fler entusiastiska, yrkeskunniga personer inom småbarnspedagogiken som är intresserade av att utveckla sitt arbete!

Bekanta dig närmare med vår verksamhet genom att klicka på Kuntarekry länken (extern länk). Där hittar du även alla lediga jobb inom småbarnspedagogik och kan skicka in din ansökan.


18.03.2024 / Petra Louhimies

För att uppmärksamma Röda Korsets kampanj Veckan mot rasism, har vi träffat tre raseborgare som kommit hit som flyktingar. Stadsdirektör Petra Theman och chef för integrationstjänster Karin Ljung-Hägert samtalar med Francoise Uwingeneye, Musawar Shahzad och Souman Ahmad om livet i Raseborg.

Aktivera textning genom att trycka på T-ikonen i videorutan. Genom att trycka på kugghjulsikonen kan du välja språket för textningen. Videon är textad på svenska och finska.


7.03.2024 / Petra Louhimies

Regeringen har i samband med budgetförhandlingarna i höstas beslutat att rikta ett anslag på 80 miljoner euro till banavsnittet Köklax–Karis. Anslaget ingår i investeringsbilagan till regeringsprogrammet.

För Kustbanans avsnitt Köklax-Karis och Karis-Hangö har Trafikledsverket gjort en projektutvärdering. För banavsnittet Karis-Hangö har det gjorts en infrastrukturutredning.

Kustbanan har en central inverkan på utvecklingen av den regionala tillväxten och livskraften i Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Raseborg och Hangö. Den nuvarande Kustbanan betjänar fjärrtrafiken i Finlands tillväxttriangel i minst flera årtionden, samtidigt som det finns stark utvecklingspotential för lokaltrafiken på banavsnittet: områdets egna markanvändningskalkyler visar en 25-procentig ökning av antalet resor på banavsnittet Kyrkslätt-Karis fram till år 2050 jämfört med nuläget. Utöver detta hänför sig banan också till farleder kritiska för försörjningsberedskapen i Södra Finland och den så kallade Military Mobility.

Därför föreslår Kustbanearbetsgruppen att regeringsperiodens anslag på 80 miljoner euro ska i enlighet med de regeringsbeslut som redan fattats riktas till genomförandet av alternativ 2 (K-VE2) för utveckling av banavsnittet Köklax–Karis.

Enligt Kustbanearbetsgruppen erbjuder utvecklingsalternativ 2 den bästa möjligheten att utveckla fjärr- och närtågstrafiken på den nuvarande Kustbanan och ökar avsevärt banans tålighet mot störningar.

Kustbanearbetsgruppens ställningstagande mars 2024

Ladda nerVisa

Bakgrundsmaterial (på finska)


1.03.2024 / Petra Louhimies

Staden följer noggrant upp Statistikcentralens befolkningssiffror (extern länk) som berättar bland annat hur många som föds och dör i Raseborg, hur många som flyttar hit från andra kommuner och länder samt hur många som flyttar inom stadens gränser.

Statistiken för år 2023 har nyligen publicerats och vi kan igen se en positiv nettoflyttning! Det betyder att det till Raseborg har flyttat fler personer än vad det flyttat bort härifrån: inflyttare minus utflyttare, sådana som flyttat från/till andra kommuner i Finland och sådana som flyttat från/till ett annat land. De senaste fem åren har vi faktiskt varje år haft en positiv nettoflyttning, som du kan se i grafiken nedan.

Grafik, inflyttningsstatistik per år 2019-2023

Det är ändå inte endast in- och utflyttning som påverkar invånarantalet utan också hur många som föds till raseborgare och hur många som dör här. Det här kallas den naturliga befolkningsförändringen. Också i Raseborgs fall, som i så många andra kommuner har vi en negativ naturlig befolkningsförändring: det dör fler personer i Raseborg än vad det föds barn.

Eftersom inflyttningen inte lyckas kompensera den naturliga minskningen, blir hela befolkningsmängden lite mindre varje år. Vi är ändå mycket glada och stolta över den fortsatta positiva inflyttningen och välkomnar alla nya raseborgare!

Och ”slutsiffran” då? 27 211 raseborgare per 31.12.2023.


15.02.2024 / Petra Louhimies

Raseborgsprisernas vinnare är nu utsedda!  

Årets raseborgare har som vanligt valts genom en öppen omröstning som i år samlade över 1600 röster – mer än någonsin tidigare. Vinnaren, Raseborgs julhjälp, kammade i årets omröstning hem 51,5 % av alla röster. Anne Ingman samlade 25 % och Sepi Sundman 23,5 % av rösterna. 

I de övriga kategorierna har kultur- och fritidsnämnden (kultur- och idrottspris), ungdomsfullmäktige (ungdomspris) och stadsutvecklingssektionen (hållbarhetspriset) valt vinnarna.  

Vinnarna premierades i en prisceremoni som sändes via Raseborgs stads Facebooksida. Via länken kan du titta på sändningen också i efterhand.

Prissumman för alla kategorier är 1000 euro.  

Bild på pristagarna med tjänsteinnehavare och förtroendevalda
På bilden årets vinnare med förtroendevalda och tjänsteinnehavare.
Foto: Ramona Lindberg/Raseborgs stad

Årets raseborgare – Raseborgs julhjälp 

Arbetsgruppen: Jenna Nyman, Jenna Ahlroth-Ragnell, Jannica Nyman, Jenny Romberg-Valkeapää 

Raseborgs julhjälp hjälper familjer som på grund av olika livssituationer inte har råd med julklappar eller julmat. Till exempel kan fattigdom, arbetslöshet eller sjukdom förekomma i familjer. Sedan 2022 drivs julhjälpen, som startade 2015, av de ”fyra J:na”, Jenna Nyman, Jannica Nyman, Jenna Ahlroth-Ragnell och Jenny Romberg-Valkeapää. 

Gruppen har varit i kontakt med företag, och privatpersoner har även fått donera till behövande. De har tagit emot varor och ordnat så att alla sökande, totalt 70 familjer år 2023, har fått hjälp till jul. Utöver det delar de ut gåvor till ensamma och behövande äldre. De gör jobbet helt frivilligt, vid sidan av sina egna vardagsjobb och familjer. 

Årets kulturpris – Föreningen Gamla stan i Ekenäs r.f. 

Föreningen Gamla stan i Ekenäs har genom sitt fina arbete lyft fram värdet av kulturmiljön. Föreningen arbetar på ett kreativt sätt för att skapa evenemang under hela året vilket även gynnar stadens turism. Föreningen har speciellt lyckats erbjuda barnen och barnfamiljerna till exempel pumpajakt, julkalender med mera.

Årets idrottspris – EIF Ab herrlag & BK-46 Handboll herrlag i FM-ligan

Årets idrottspris delas på två mottagare, vardera får en prissumma på 500 euro:  

Ekenäs idrottsförening Ab för representationslaget som vann Finlands första division i fotboll 2023

Laget vann Finlands första division i fotboll 2023 och steg till landets högsta fotbollsserie, ligan 2024. Det är första gången på 90 som EIF spelar i landets högsta serie. Fotbollshistoria skrevs i Ekenäs hösten 2023. Laget har jobbat länge för att nå denna framgång och det är beundransvärt. En fantastisk idrottsprestation och en framgångssaga som väckte stor uppmärksamhet nationellt och som inspirerar och fungerar som förebild för andra.

BK-46 Handboll herrlag i FM-ligan som vann finländska mästerskapet i handboll 2023 

BK-46 Handboll r.f. herrlag tilldelas årets idrottspris för sitt finländska mästerskap i handboll 2023, som de vann för andra året på raken. BK-46 är tillbaka på toppen av finländsk handboll och tog FM-guld efter en otroligt spännande finalserie våren 2023. Laget visade prov på stor kampanda och att det går att resa sig, tillsammans. Det lokala och långsiktiga arbetet har burit frukt och är otroligt värdefullt. En stor idrottsprestation som är värd att uppmärksammas.

Årets ungdomspris – Malin Wikström 

Malin Wikström får årets ungdomspris som väljs av Raseborgs ungdomsfullmäktige.  

Malin Wikström har fungerat som ansvarig ungdomsledare för Backgränd FBK sedan 2010. Den frivilliga brandkårens ungdomsavdelning ordnar veckoövningar varje vecka och deltar i läger, samövningar och tävlingar tillsammans med andra brandkårer i Svenskfinland.  

Wikström deltar aktivt i all verksamhet och engagerar ungdomarna i en allmännyttig hobby. Hon håller i trådarna för verksamheten, planerar och förbereder och jobbar aktivt för att stärka gruppandan inom ungdomsavdelningen där 20 ungdomar är medlemmar. 

Malin Wikström fungerar därtill också som ordförande för Backgränd Hembygdsförening som ordnar verksamhet för barn och ungdomar i alla åldrar, som discon, övernattningar och spelkvällar och hon har inom föreningen dragit igång ett Ungdomsfullmäktige för att bättre engagera byns ungdomar i föreningens verksamhet. 

Wikströms engagemang för de unga uppmärksammas och hennes frivilliga insats uppskattas stort. Utan ledare som Malin Wikström skulle mycket av det som ordnas för barn och unga idag i Raseborg inte existera. Stort tack Malin för din insats för barn och unga. 

Årets miljöpris – Ylva Rancken-Lutz

Ylva Rancken-Lutz får årets hållbarhetspris för sin livsgärning: ett mångårigt och mångsidigt arbete för hållbarhet i Raseborg.  

Ylva har varit med om att grunda och leda otaliga hållbarhetsinitiativ, -projekt och -företag. Hon lever och andas det hållbara samhällets alla komponenter, men har de senaste åren koncentrerat sig på social hållbarhet. Ylva erbjuder analystjänster för företag och organisationer som vill bli bättre på social hållbarhet, samt seminarier och engagerande workshops. År 2018 startade Rancken-Lutz upp RekoSkolan för att kunna omvandla teorier och visioner om social hållbarhet till konkreta handlingar. Hon anser att det effektivaste och bästa sättet till förändring sker genom att kombinera diskussion med praktisk handling.


12.02.2024 / Cathina Wretdal-Lindström

Som en nyhet för i år har en liten mängd ungdomar födda 2011 – 2009 (du måste ha fyllt 13 år innan arbetet påbörjas) möjlighet att söka sommarjobb med uppgifter som direkt påverkar vår lokala miljös välmående. Ansök senast den 29 februari!

I år satsar Raseborgs medborgarbudget på olika grönområden i staden. Målet är att återställa några platser till deras naturliga tillstånd och samtidigt öka förståelsen för naturen. Miljösommarjobbarna kommer att vara en del av projektet och hjälpa växter och djur att må bra i stadsmiljön.

Arbetsuppgifterna kommer att vara nära kopplade till miljöarbete och innefatta samarbete med stadens parkunderhållsteam. Arbetet görs utomhus, förhoppningsvis i fint väder, och innehåller olika uppgifter såsom skräpplockning, ogräsrensning, krattning och trimning.

Ungdomarna kommer att fördelas i två grupper och de utför arbetet över en tvåveckorsperiod per grupp, under totalt fyra veckor i början av sommaren. Första gruppen jobbar under perioden 3.6 – 14.6 och den andra gruppen 17.6 – 28.6. Lönen för de två veckorna är 600 euro. Arbetstiderna är inte ännu fastslagna men arbetsdagarna blir inte längre än 6 timmar/dag.

Alla ansökningar om sommarjobb görs elektroniskt. Genom att klicka på länken här under kommer du till miljösommarjobbs ansökan. Kom ihåg att lämna in ansökan senast 29 februari:

https://link.webropolsurveys.com/S/DC34763DC7C4765A

Kom med i vårt team!

Om du stöter på problem gällande ansökan eller har övriga frågor gällande rekrytering kan du
skicka en e-post till careers@raseborg.fi


Här hittar du mer info om stadens övriga sommarjobb för ungdomar födda 2008 eller tidigare. Sök senast 25 februari: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/raseborgs-stads-sommarjobb-2024-572382/


8.02.2024 / Sonja Grönqvist

Raseborgs stad upplåter följande odlingsarealer på lega för fem år för jordbruksändamål. Anbud kan ges på följande åkerområden:

Åkerområden i Svedja

• basskiftena 220-02447-34, 220-01285-36, 220-01286-37, 220-01287-38 och 220-01288-39, vilkas sammanlagda areal är ca 26,3 ha.

Åkerområdena är insådda i flerårig grönträda.

Svedja, basskifte 220-02447-34 mfl.

Ladda nerVisa

Åkerområden i Vesterby (uppdaterat 21.2.2024)

• basskiftena 835-02596-49, 835-05996-54, 835-059997-55, 835-02601-54, 835-02603-56, 835-06000-58, 835-05998-56, 835-05999-57, 835-06001-59, 835-02607-60 och del av 835-04226-30, vilkas sammanlagda areal är ca 26,9 ha.

På basskiftet 835-05998-56 har EIF Discgolf två korgar och utslagsplatser som hör till en frisbeegolfbana.
På basskiftena 835-04226-30 samt 835-02596-49 har Österby sportklubb getts möjlighet att dra upp skidspår.
På en del av basskiftet 835-05998-56 har staden ingått ett planeringsreserveringsavtal med föreningen Alfa Omega Raseborg r.f.

Vesterby, basskifte 835-02596-49 m.fl.

Ladda nerVisa

Skriftliga anbud ska inlämnas till mätningsenheten, Raseborgsvägen 37,
10650 Ekenäs senast 28 februari 2024 kl. 14.00. Anbuden ska vara slutna och märkta ”Jordbrukslega”.

Anbudsblankett, jordbrukslega, Svedja, 2024

Ladda nerVisa

Anbudsblankett, jordbrukslega, Vesterby, 2024

Ladda nerVisa

Närmare information ges av stadsgeodeten, tfn 019 289 3820.

Anbudsblanketter kan också beställas från mätningsenheten, tfn 019 289 2526.

MÄTNINGSENHETEN


7.02.2024 / Cathina Wretdal-Lindström


Våra utbildningstjänster erbjuder mångsidiga arbetsmöjligheter för lärare. Du kan arbeta som klasslärare, ämneslärare, speciallärare eller handledare. Det finns jobb inom grundskolan och gymnasiet.

Bekanta dig med vår verksamhet närmare genom att klicka på länken. Där hittar du även alla lediga lärartjänster och kan skicka in din ansökan via Kuntarekry: https://www.kuntarekry.fi/se/arbetsgivarna/raseborgs-stad/larare/

Välkommen med i vårt team! Du kommer säkert att trivas.


1.02.2024 / Barbro Österman

Förhandsröstning i valbussen sker enligt följande tidtabell:

Lördag 3.2.2024
Antskogin työväentalo – Harabackavägen 30, 10:00–11:30
Fiskars torg – Fiskarsvägen 34, 12:00–13:30
Svartå – Askersvägen 57, 14:30–15:30 Observera, ny plats i Svartå!

Söndag 4.2.2024
Box bygdestuga – Boxvägen 266, 10:00–11:00
Skärhalla – Skärhallavägen 10, 12:00–13:30
Snappertuna skola – Snappertuna kyrkväg 118, 14:30–15:30

Måndag 5.2.2024
Furuborg – Anni Lillsundes väg 10, 14:30–15:30
Fylgia – Trollshovdavägen 29, 16:00–17:00
Joc’s – Horsbäcksvägen 2, 18:00–19:30


19.01.2024 / Petra Louhimies

Det är igen dags att rösta fram årets raseborgare 2023! Vinnaren av titeln samt mottagarna av de andra Raseborgspriserna avslöjas i en prisceremoni i mitten av februari. Prisceremonin sänds också live via stadens Facebook-sida.

Utöver titeln årets raseborgare delas ut:

 • årets kulturpris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets idrottspris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets ungdomspris vars mottagare valts av ungdomsfullmäktige
 • årets hållbarhetspris vars mottagare valts av stadsutvecklingssektionen

Förhandsjuryn, bestående av representanter valda av stadsstyrelsen, i år styrelseordförande Anita Westerholm och styrelsemedlem Kati Sointukangas samt kommunikationschef Petra Louhimies har valt följande tre kandidater till omröstning:

Raseborgs julhjälp

Jenna Nyman, Jenna Ahlroth-Ragnell, Jannica Nyman, Jenny Romberg-Valkeapää

Raseborgs julhjälp hjälper familjer som på grund av olika livssituationer inte har råd med julklappar eller julmat. Till exempel kan fattigdom, arbetslöshet eller sjukdom förekomma i familjer. Sedan 2022 drivs julhjälpen, som startade 2015, av de ”fyra J:na”, Jenna Nyman, Jannica Nyman, Jenna Ahlroth-Ragnell och Jenny Romberg-Valkeapää.

Gruppen har varit i kontakt med företag, och privatpersoner har även fått donera till behövande. De har tagit emot varor och ordnat så att alla sökande, totalt 70 familjer år 2023, har fått hjälp till jul. Utöver det delar de ut gåvor till ensamma och behövande äldre. De gör jobbet helt frivilligt, vid sidan av sina egna vardagsjobb och familjer.

Sepi Sundman

Sepi Sundman är mångårig föreningsaktiv och känd bland annat som ordförande i Karis mentalvårdsförening Kaippari ry som 2022 fick Vuoden Pomppu-priset som Centralförbundet för mental hälsa årligen delar ut till en förening som utmärkt sig i arbetet för mental hälsa.

År 2023 gav Sundman ut en bok där han berättar om sina skeden inom musiken och arrangemanget av Faces-festivalen. Sundman är mångas stöd och trygghet, och en sann föreningsaktiv som man kan också hitta bakom ljudbordet vid olika evenemang.

Anne Ingman

Anne Ingman har gjort Helene Schjerfbeck-temaguidningar i Ekenäs sedan 2009. Hon har förtjänstfullt lyft fram Raseborgs mest kända och konstnär skapat en mångsidig tidsresa för besökare genom att dyka in i Schjerfbecks liv och rollen som Helene på ett heltäckande sätt. Guidningarna och Annes roll som Helene har väckt uppmärksamhet under åren också i nationell media.

Omröstningen har avslutats 2.2.2024 kl. 12.00. Tack till alla som röstat!


8.01.2024 / Petra Louhimies

Tågtrafiken mellan Hangö och Karis blir VR:s närtrafik den 8 januari 2024. H-tåget kommer också att trafikera till Helsingfors tre dagar i veckan.

Måndagen den 8.1.2024 börjar närtåget H sin trafik mellan Hangö och Karis med hållplatserna Hangö-Norra, Sandö, Lappvik, Skogby, Ekenäs och Dragsvik.

Se biljettpriserna och boka biljett på VR:s webbplats.

Direkt förbindelse mellan Hangö och Helsingfors tre dagar i veckan

30 fjärrtågturer stannar i Karis varje vardag. H-tågets tidtabeller betjänar passagerare med anslutningsförbindelser till både Helsingfors och Hangö.

På onsdagar, fredagar och söndagar kör H-tåget även direkt mellan Helsingfors och Hangö. H-tåget avgår från Helsingfors kl. 20.53 och anländer till Hangö kl. 22.45. Från Hangö avgår H-tåget kl. 20.05 och det anländer till Helsingfors kl. 21.53.

Du kan endast resa på H-tåget med en VR-biljett. Helsingfors-Karis är den första hållplatsen som du kan köpa en biljett till från Helsingfors, eftersom de tidigare hållplatserna (Böle, Alberga, Esbo, Kyrkslätt, Sjundeå) är stationer i HRT-området. Du kan inte resa på H-tåget med en HRT-biljett.

Biljetter till närtåget

Du kan köpa en närtågsbiljett i VR Matkalla-appen, på webbplatsen vr.fi, i stationernas biljettautomater och i R-kiosker. Du måste ha biljett innan du stiger på tåget. På VR:s närtåg kan konduktören påföra en kontrollavgift på 80 euro för personer som reser utan biljett.


22.12.2023 / Petra Louhimies

För stadsdirektörens vintervlogg åkte vi denna gång ut till vintriga Skåldö. I vloggen svarar stadsdirektör Petra Theman bland annat på frågan, vad det är som kostar i Raseborg. Och självklart pratar vi också några ord om toppidrott och välmående.


22.12.2023 / Barbro Österman

Julfreden utlyses traditionsenligt på Spruthusskvärens scen vid Rådhustorget i Ekenäs av fullmäktiges ordförande Anders Walls, söndagen den 24 december kl. 14.

Varmt välkommen med!

Juldekorationer och gatuskyltar.

21.12.2023 / Cathina Wretdal-Lindström

Sommarjobbsrekryteringen är äntligen här igen och möjligheterna är många.

Staden Raseborg anställer sommaren 2024 ungdomar till olika uppgifter inom stadens enheter. Det kan vara olika uppgifter som t.ex. parkarbetare, lokalvårdare, köksbiträde, museiguide, kanslist, simövervakare, biblioteksfunktionär, lägerledare, kulturarbetare eller fastighetsskötare.

Ungdomar som behöver praktik för sin utbildning prioriteras vid anställandet av sommararbetare. Ungdomarna bör vara födda 2008 eller tidigare.

Lönen för studerande vid högskolor och yrkeshögskolor är 1 800 €/månad, för studerande vid yrkesläroanstalter och gymnasier 1 550 €/månad och för övriga ungdomar 1 400 €/månad.

Som en nyhet för i år vill vi erbjuda en liten mängd yngre ungdomar födda 2011-2009 (du måste ha fyllt 13 år innan arbete påbörjas) så kallade miljösommarjobb. Tanken är att ge yngre ungdomar möjlighet att under ett par veckor göra något konkret för miljön. Arbetet görs utomhus, förhoppningsvis i fint väder, och innehåller olika uppgifter såsom skräpplockning, ogräsrensning, krattning och trimning. Lönen för de två veckorna är 600 euro. Ansökningstiden för miljösommarjobb pågår till 29.2.2024. Mer om dessa miljösommarjobb kan du läsa här: https://www.raseborg.fi/artiklar/staden/lediga-jobb/miljosommarjobb-for-yngre-ungdomar/

Alla ansökningar om sommararbete skall göras elektroniskt (OBS! Info om hur man söker miljösommarjobben kommer senare). Ansökningstiden pågår till 25.2.2024 kl. 23:59. Vi strävar efter att meddela dej om du fått sommarjobb eller inte senast i mitten på april.


Kom med i vårt team!

Länk till den elektroniska ansökningsblanketten och anvisningar hittar du här:
Raseborgs stads sommarjobb 2024 – Raaseporin kaupunki – Kuntarekry

Mera information ger rekryteringskoordinator Cathina Wretdal-Lindström, (019) 289 2038,
careers@raseborg.fi


21.12.2023 / Barbro Österman

Raseborgs stad har som tradition att understöda en verksamhet som bedriver ett välgörande ändamål i stället för att skicka julhälsningar. Stadens ledningsgrupp har beslutat att årets donation riktas till DUV i Västnyland och Kimitonejden r.f.

DUV i Västnyland och Kimitonejden är en aktiv förening som arrangerar fritidsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Föreningen strävar till att stödja dem och möjliggöra full delaktighet i samhället och dess funktioner. Föreningen har idag ca 270 medlemmar på ett område som sträcker sig mellan Hangö, Raseborg, Ingå, Virkby och Kimitonejden.

Raseborgs stad önskar alla invånare God Jul och Gott Nytt År!


22.11.2023 / Petra Louhimies

Arbets- och näringsministeriet har meddelat att Hangös, Ingås och Raseborgs gemensamma ansökan om att inrätta ett sysselsättningsområde kommer till statsrådets fortsatta behandling. Förslaget behandlas av statsrådet i slutet av november, varefter också de sysselsättningsområden som fått dispens ska kunna fortsätta förberedelserna.

Vad handlar det om?

Våren 2021 beslutade statsminister Sanna Marins regering att överföra arbets- och näringstjänsterna till den lokala nivån. Detta har att göra med regeringsprogrammets sysselsättningsmål och stärkandet av kommunernas ansvar för sysselsättningstjänsterna. Statsminister Petteri Orpos regering kommer att genomföra reformen.

Målet med reformen är en servicestruktur som främjar en snabb anställning av anställda på bästa möjliga sätt och ökar produktiviteten, tillgängligheten, effektiviteten och mångsidigheten i arbetet och företagstjänsterna.

Ansvaret för att organisera tjänsterna övergår till kommunerna den 1 januari 2025.

Varför ett gemensamt sysselsättningsområde från Hangö till Ingå?

I reformen flyttas tjänsterna över till kommunen eller till ett samverkansområde som består av flera kommuner, som ska ha en arbetsstyrka på minst 20 000 personer. Hangö, Ingå och Raseborg uppfyller inte detta krav, men tillsammans bildar vi ett område med nästan tillräcklig arbetsstyrka och med tillräckligt tydliga behov och fördelar för samarbete. Skäl för samarbete är avstånd, tvåspråkighet, skärgårdsfrågor och samarbete på andra områden, inklusive inom näringslivsfrågor.

Läs mer om reformen av arbets- och näringstjänsterna på Arbets- och näringsministeriets webbplats (extern länk).


17.11.2023 / Petra Louhimies

En äventyrsbana står nu klar i Pumpvikens parkområde i Karis. Banan som passar för hela familjen är ett resultat av Raseborgs första medborgarbudget och planerades tillsammans med gruppen som föreslog en uppgradering av Pumpvikens parkfunktioner.

Det finns flera lekparker som passar för små barn i Raseborg men den nya äventyrsbanan är för hela familjen, en plats där både barn och vuxna kan leka tillsammans, röra på sig och ha kul. I våra diskussioner med initiativtagarna blev det snabbt klart att vi ska satsa på någonting roligt för hela familjen, berättar Raseborgs stads parkchef Maria Eriksson.

Äventyrsbanan består av olika hinder och aktiviteter med cirka 20 meter lång linbana som säkert blir en favorit för barn i alla åldrar och för vuxna med barnasinnet kvar.

Pumpvikens äventyrbana med linbanan i mitten, i höstskrud

Nu när vädret kan vara ostabilt och det blir tidigt mörkt om kvällarna, blir det ingen officiell invigning av parken. I stället siktar vi blickarna mot en varmare och ljusare årstid och funderar på ett invigningsevenemang för våren 2024. Men banan är färdig och öppen så det är bara att ta en sväng till ”Pumppis” och testa, uppmanar trädgårdsmästare Tanja Liljeqvist.

Summan för den första medborgarbudgeten år 2022 var 50 000 euro och det vinnande förslaget samlade 181 av 581 röster.


13.10.2023 / Cathina Wretdal-Lindström

Ledning av nyskapande sektor!

Vi söker en engagerad person som brinner för både näringsliv och samhällsansvar.

Denna sällsynta möjlighet innebär en unik roll, som kräver ett starkt näringslivsfokus.
Om du ser att vår styrka ligger i mångfalden, vare sig det handlar om människor, företag, föreningar eller regionen, är detta din drömposition.

Läs mer och ansök via Kuntarekry


5.10.2023 / Katja Roni

Studiestipendier kan sökas ur Ekenäs stads 450-årsjubileumsfond senast 3.11.2023.

Fyra stipendier på 750 euro utdelas. Stipendier kan sökas av ungdomar som studerar i andra eller tredje stadiet och som inte omfattas av den utvidgade läroplikten och har Raseborg som hemort.

Av den fritt formulerade ansökan bör framgå stipendiets användningsändamål och ett studieintyg bör bifogas. Ansökan kan skickas per e-post till: arja.holm@raseborg.fi eller per post till: Raseborgs stad, Bildningsnämnden, PB 58, 10611 Raseborg.

Närmare upplysningar ges av Arja Holm, tfn 019 289 2146.

Ung kvinna cyklar över en bro med en skateboard i famnen.

1.09.2023 / Petra Louhimies

I går, torsdagen den 31.8.2023 på eftermiddagen upptäcktes ett oljeutsläpp i Skuru hamn. Räddningsverket och sjöbevakningen bommade hamnbassängen och har under natten kunnat spärra av området samt skydda både egendom och strandområde. Staden följer med läget och arbetar just nu tillsammans med de ansvariga myndigheterna både med tanke på den akuta situationen och följdaktioner.

Följ med Räddningsverkets kommunikation på Twitter https://twitter.com/lupelastus


28.08.2023 / Petra Louhimies

I år är det Raseborgs tur att torsdagen den 31.8.2023 stå värd för den traditionella femstadsträffen Hangö, Raseborg, Kimitoön, Pargas och Mariehamn emellan. De fem kommunerna har sedan länge en tät kontakt med varandra och har under åren ordnat träffar med syfte att stärka samarbetet över landskapsgränserna i Sydvästra Finland.  

– Femstadsträffen erbjuder beslutsfattare och tjänsteinnehavare en bra möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer sinsemellan. Nätverkets kommuner har mycket gemensamt i struktur och befolkning men också många olikheter. Detta skapar goda möjligheter att dra nytta av varandras framgångar och misstag, berättar Raseborgs fullmäktigeordförande Anders Walls.

Kulturhus Fokus utevy
Dagens program inleds på kulturhuset Fokus i Karis

Träffen samlar årligen städernas och kommunernas ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare kring aktuella teman. I år diskuteras AI (artificiell intelligens), delaktighet och demokrati med ett inslag från Sitras sakkunniga Joonas Leppänen. Utöver gemensamma diskussioner om aktuella teman står företagsbesök på Billnäs Bruk, Jalotofu och Ekta Bryggeri på programmet. Dagen börjar på kulturhuset Fokus och avslutas med ett besök till Chappe med efterföljande middag på Knipan.


25.08.2023 / Petra Louhimies

Ekenäs Jaktvårdsförening rf påbörjar vakjakt på hjort i Västerby friluftsområde och i dess grannmarker 1.9.2023. Drevjakt på hjort är tillåten under tiden 30.9.2023–15.2.2024.


27.06.2023 / Petra Louhimies

Raseborgs stad delar varje år ut verksamhetsunderstöd till föreningar och andra aktörer såsom kulturaktörer och väglag. År 2023 delas det ut nästan 300 000 euro i understöd.

Nedan finns listade bidrag utdelade av kultur- och fritidsnämnden samt stadsutvecklingssektionen.

Kulturunderstöd 2023

Ladda nerVisa

Idrottens verksamhetsbidrag 2023

Ladda nerVisa

Ungdomens verksamhetsbidrag 2023

Ladda nerVisa

Stadstutvecklingssektionens bidrag 2023

Ladda nerVisa

22.06.2023 / Petra Louhimies

Stadens förvaltningsenheters verksamhet är begränsad under semestertiden 3.7-30.7.2023. Sommarstängt gäller inte telefonväxeln, nödvändig kundservice som affärsverkets service och turistinformationen, som betjänar dig som vanligt. Byggnadstillsynen är stängd veckorna 28-30 och har begränsad betjäning veckorna 25-27 samt 31-34.

Om du är i behov av blanketter eller annan information kan du vända dig till kundbetjäningen vid stadshuset eller stadens växel som är öppen vardagar kl. 8-16, tel. 019 289 2000.


19.06.2023 / Petra Louhimies

Över 900 röster lämnades in i omröstningen av årets satsning i Raseborgs medborgarbudget.

Naturens återställningsprojekt, ett förslag inlämnat av Raseborgs Natur rf. blev i omröstningen en klar publikfavorit med sina 201 röster. Återställningsprojekten handlar om att återställa grönområden närmare dess naturliga tillstånd.

– Det är ett stort mandat och jag är jätteglad över att just detta förslag vann. Eftersom beslutet har kommit från invånarna, känns det extra fint och verkligen som att det är raseborgarnas önskemål, berättar Solja Kvarnström, ordförande för Raseborgs Natur rf.

Rösterna mellan de åtta förslagen fördelades på följande sätt:

1. Belysta motionstrappor på lämpliga platser i Raseborg139
2. Fortsättning på gångbanan i Österby132
3. Reparation av trappan mellan Norra strandgatan och Väverigatan130
4. Ny brygga vid simstranden på Ramsholmen107
5. Uppgradering av olika parker på olika håll i Raseborg78
6. Utegym i Tenala86
7. Förnya planteringarna på Karis järnvägsstation33
8.Naturens återställningsprojekt på lämpliga platser i Raseborg201
Antal röster totalt906

Planering under 2023, förverkligande under 2024

För att i snabb takt komma i gång med planeringen, har Raseborgs stad och Raseborgs Natur rf redan hunnit med ett första gemensamt möte.

– Planeringen utgår ifrån att vi anlägger eller återställer grönområden närmare deras naturliga tillstånd för att gynna den biologiska mångfalden. Lämpliga åtgärder kan exempelvis vara att låta bli att klippa vissa gräsmattor regelbundet och i stället låta dem bli blomsterängar som slås en gång per år. Man sparar pengar och utsläppen blir mindre. Fjärilarna och humlorna tackar, berättar ansvarig parkchef Maria Eriksson.

–  Andra åtgärder kan vara att plantera sälg som är ett viktigt trädslag i naturen eller att täppa igen diken på torvmark som tidigare torrlagts för att återställa våtmarker till exempel Älgsjö i närheten av Storträsket i Västerby, fortsätter miljöchef Maria M. Eriksson.

– Åtgärderna görs i stadens regi men vi planerar tillsammans och anlitar sakkunniga. En viktig del av projektet är också informationsspridning och kommunikation – vi ser det som en jättebra möjlighet att samtidigt öka på kunskapen om varför ämnet är så viktigt och vad privatpersoner kan förverkliga på egna tomter och trädgårdar, fortsätter Kvarnström.

På stadens webbplats samt via sociala medier kan man följa med hur medborgarbudgetens vinnarförslag genomförs.


9.06.2023 / Petra Louhimies

Ta del av stadsdirektör Petra Themans tankar om bland annat Raseborgs framtid i sommarvloggen som denna gång kommer från Kasberget i Pojo!


5.06.2023 / Petra Louhimies

Våld i nära relationer är ett allvarligt folkhälsoproblem, som kan drabba vem som helst oberoende av samhällsklass, kultur, ålder eller kön. En arbetsgrupp inom staden har sammanställt en handlingsmodell för förebyggande av våld i nära relationer och familjevåld. Handlingsmodellen innehåller information om vart man kan vända sig och hur man bör agera vid vetskap eller misstanke om att våld förekommer.

Här kan du bekanta dig med handlingsmodellen.


12.05.2023 / Petra Louhimies

Nu är det dags att rösta på din favorit! Klicka dig vidare till raseborg.fi/medborgarbudget, bekanta dig med förslagen och rösta på ditt favoritförslag. Förslagen och den elektroniska röstsedeln hittar du alltså på raseborg.fi/medborgarbudget. Omröstningen avslutas fredag 26.5.2023 kl. 15.00.


10.05.2023 / Petra Louhimies

Den uppdaterade servicenätsutredningen som koncentrerar sig på skolor och daghem presenterades i går kväll 9.5.2023 i Karis på Tryckeriteatern. Mikko Marja-aho från Tilakonsultit Oy presenterade utredningen för ca. 40 åhörare. På plats var också stadsdirektör Petra Theman, teknisk direktör Jan Gröndahl och bildningsdirektör Tina Nordman.

Utredningen behandlar Raseborgs skol- och daghemsnät från olika synvinklar och fungerar som bakgrundsmaterial när staden planerar sin verksamhet i framtiden och när beslut om tjänsterna ska fattas. Utredningen är alltså inte i sig bindande eller ett fattat beslut.

Bekanta dig med utredningen via följande länk:

Servicenätsutredning 05_2023 skolor daghem

Ladda nerVisa

19.04.2023 / Barbro Österman

Raseborgs stad har hedrat arkitekten Hilding Ekelund (1893-1984) med en gata uppkallad efter sig för hans insatser för den bebyggda miljön i Raseborg, speciellt i Karis. Ekelund har ritat bland annat Katarinaskolan, Karis tidigare stadshus och finska skolan Kiilan koulu.

Vid invigningen 18.4 höll Raseborgs fullmäktigeordförande Anders Walls tal och avtäckte den nya gatuskylten. Gatan hette förut Lidbergsgatan och Blåbärsgatan och finns invid vattentornet, som är en av Ekelunds arkitektoniska verk i Karis. Det 22 meter höga vattentornet restaurerades i samband med vattentornets 70-årsjubileum år 2021. Guiden Mia Lindström gestaltade vid invigningen Hildings fru Eva Kuhlefelt-Ekelund, som också var arkitekt.

Raseborgs fullmäktigeordförande Anders Walls avtäckte den nya gatuskylten i strålande solsken.

Georg Hilding Ekelund (1893-1984) var en av de mest framstående finländska arkitekterna under 1900-talet. Hans karriär som arkitekt sträckte sig över decennier från 1920-talet till 1970-talet. Hans omfattande verksamhet sträckte sig från planering av bostadsområden och stadsplanering till kyrkor, fabriker och offentliga byggnader. Ekelunds arkitektoniska gestaltning syns särskilt starkt i Karis. Hans tidigaste verk i Karis är apoteket på 1930-talet, f.d. stadshuset, ett välsignelsekapell, vattentornet, Lärkkulla folkskola, yrkesskolan Axxells gamla byggnader i Pumpviken, samt många skolor och äldreboenden. Ekelund deltog i åtskilliga arkitekttävlingar och placerade sig oftast bra i dem. Han vann bland annat placeringstävlingen för Riksdagshuset 1923. Exempel på Ekelunds övriga verk är Helsingfors konsthall (tillsammans med Jarl Eklund), Tölö kyrka, Luther-kyrkan, Velodromen, Finlands ambassad i Moskva och Olympiabyn i Kottby.


11.04.2023 / Cathina Wretdal-Lindström

Vi söker en IT- och digitaliseringschef vars uppgift är att leda Raseborgs stads ICT-förvaltning och möta de intressanta krav som ställs på utvecklandet av digitala tjänster; både de interna och externa. Stadens IT-nätverk omfattar kring 100 servrar, 1300 arbetsstationer och ett växande antal mobila enheter. Till enheten hör även stadens kundbetjäning och telefonväxel. Medarbetarna uppgår till 14 personer.

För att fungera framgångsrikt i uppgiften krävs
• för uppgiften lämplig högskoleexamen
• erfarenhet av ICT
• goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska
• god branschkännedom och ett aktivt och strategiskt utvecklingsgrepp
• kännedom om dataskydd och datasäkerhet
• kunskap att koordinera större helheter och projekt
• ledarskapserfarenhet eller -potential (i Raseborg leder vi öppet, jämlikt och delaktigt)
• stresstålighet och ett serviceinriktat arbetssätt
• förtrogenhet med kommunalförvaltning räknas som merit

Vi erbjuder
• arbete i en miljö som vill utvecklas och satsa på det digitala, och så småningom leda utvecklingen, inte bara följa den
• Finlands finaste stadshus som arbetsplats, men även möjligheter till hybridarbete
• lunchförmån och andra personalförmåner

IT- och digitaliseringschefen anställs i tjänsteförhållande med prövotid på 6 månader. Arbetet inleds enligt överenskommelse.

Ansökningar med löneanspråk inlämnas elektroniskt via Kuntarekry.
Ansökningstiden pågår till 5.5.2023 kl. 16:00.

Den valda bör innan tjänsten tillträds uppvisa godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet. Staden är en rökfri arbetsplats.

Mera information om tjänsten ger stadssekreterare Thomas Flemmich, tfn 019 289 2100 och specialplanerare Jeanette Söderlund 019 289 2053.


16.03.2023 / Petra Louhimies

Hilding Ekelunds gata i Karis invigs den 18.4.2023 kl. 15 vid vattentornet (adress Hilding Ekelunds gata 3, Karis).

Fullmäktiges ordförande Anders Walls avtäcker gatuskylten.

Staden bjuder på kaffe/saft samt smått tilltugg till de första 100 deltagarna.

Karis vattentorn flygfoto, fotograf Ahmed Alalousi
Fotograf: Ahmed Alalousi

10.03.2023 / Petra Louhimies

Raseborgs medborgarbudgetering kör igen i gång med en idérunda! Invånarna har nu tid tills söndagen den 26 mars kl. 23.59 att lämna in sina idéer – på samma sätt som ifjol, via en elektronisk blankett.

– Förra året fick vi in många fina förslag och vi hoppas självklart att invånarna aktiverar sig igen. I år har vi dessutom reserverat mer pengar för medborgarbudgeten, 100 000 euro. Tanken är också att vi har en vinnare klar redan före sommaren, så att den sista fasen, invånaromröstningen sker i maj. Tidtabellen har alltså justerats från ifjol, berättar informatör Petra Louhimies.

Medborgarbudgeteringen består alltså också i år av sammanlagt tre faser: i den första fasen får invånarna komma med förslag och idéer till projekt som kunde förverkligas med pengarna som är reserverade för medborgarbudgeten. I den andra fasen går en arbetsgrupp bestående av stadens tjänsteinnehavare samt en referensgrupp bestående av arbetsgruppen samt tre representanter valda av stadsstyrelsen igenom förslagen och bedömer vilka som uppfyller kriterierna och kan förverkligas. Invånarna får i den tredje fasen rösta på sitt favoritförslag. Det vinnande förslaget eller vinnande förslagen förverkligas sedan som en del av stadens verksamhet.

Nu är det då dags att köra i gång med fas ett, idérundan som pågår till och med söndag 26.3.2023 kl. 23.59.

Idéerna ska lämnas in via en elektronisk blankett och man behöver ett mobiltelefonnummer eller nätbankskoder för att identifiera sig.

klicka här för mer instruktioner!

Om man inte har tillgång till en dator eller behöver hjälp med att fylla i blanketten, kan man vända sig till vår kunniga bibliotekspersonal som gärna hjälper invånarna att fylla i blanketten. Bibliotekens öppethållningstider här (länk).


27.02.2023 / Petra Louhimies

Biljettpriserna för kollektivtrafiken i Raseborg sjunker betydligt i sommar, när det nya biljett- och betalningssystemet Waltti införs. Waltti-systemet upprätthålls av TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy, som är ett it-anskaffnings- och servicebolag som ägs av städer och stadsregioner.

Den största förändringen som systemet medför är att prissättningen ändras så att hela Raseborg utgör en zon för vilken resenären betalar samma pris oberoende av resans längd.

Nya, billigare priser och attraktivare biljettprodukter förväntas leda till en betydande ökning i passagerarantalet. I prissättningen har hänsyn tagits till olika passagerarkategoriers, bl.a. turisters, studerandes och pensionärers, behov.

De nya biljettpriserna som träder i kraft 5.6.2023 är:

kontant/
kontaktlös
betalning
resekort/mobildygn/
24 h
månad10 st. x värdecykelbarn
3,40 €3,20 €8,00 €60,00 € *32,00 €gratis7–16-åringar
-50 % **

Giltighetstiden för en enkel-/värdebiljett är två timmar och det är möjligt att byta från ett trafikmedel till ett annat under den tiden.

* Pensionärs- och studeranderabatt -25 % på månadsbiljett
** Barn under 7 år gratis

Från och med juni kan kollektivtrafikbiljetten för Raseborg köpas av busschauffören, vid ett serviceställe, via en mobilapplikation eller i Walttis webbutik och betalningen kan ske på flera olika sätt. Resekort kan köpas vid ett serviceställe eller beställas i webbutiken. Biljettprodukter som kan laddas på kortet är period- och värdebiljett. Dessutom kommer en reseplanerare som kan användas på mobilapparater samt via webbläsare att tas i bruk.

Vad ska Raseborgs kollektivtrafik heta?

Under våren kommer staden att informera om införandet av systemet samt om noggrannare tidtabell för detta på sin webbplats samt via sociala medier och lokala medier.

Men först och främst behöver vår kollektivtrafik ett passande namn! I Tammerfors används Nysse, i Åbo åker man Föli, men vad skulle vara ett bra namn för kollektivtrafiken i Raseborg? Raseborgare har säkert bra förslag och vi har precis öppnat en enkät där invånarna nu kan lämna in sina namnförslag. Stadsutvecklingssektionen väljer sedan namnet i slutet av mars, berättar informatör Petra Louhimies.

Tack till alla, som lämnat in namnförslag! Bland dem som gett namnförslag och uppgett sin e-postadress har vi nu lottat ut tre st. 10-resors resekort. Vi har informerat vinnarna personligen.

Enkäten är stängd. Tack till alla som lämnat in namnförslag!

Bakom allt detta ligger en stor reform av kollektivtrafiken

De nya biljettpriserna och systemet med en enda taxa grundar sig på en omfattande kollektivtrafikreform som planerats i flera år.

År 2019 fick Raseborgs stad status som myndighet i kollektivtrafikfrågor. Denna förändring innebär i praktiken att vi har rätt att fatta beslut om kollektivtrafiken (busstrafiken) i mycket större utsträckning än förut och detta ger oss naturligtvis mycket friare händer att utveckla den, gläder sig Raseborgs utvecklingschef Jennifer Gammals.

Bakom reformen ligger också den servicenivåutredning som genomfördes år 2021 samt stadens tydliga strategiska riktlinjer, i vilka principerna för hållbar utveckling, goda trafikförbindelser och kreativa kollektivtrafiklösningar tydligt lyfts fram.

Avsikten med servicenivåutredningen var att kartlägga invånarnas åsikter och erfarenheter av kollektivtrafiken. Utredningen stärkte vår uppfattning om hur kollektivtrafiken på vårt område borde utvecklas. Ett av dessa tydliga utvecklingsområden var just att göra biljettsystemet tydligare och billigare, säger persontrafiklogistiker Henri Nevakivi.

I och med Waltti går kollektivtrafiken i Raseborg in i en ny era. I och med en billig prissättning och attraktiva och lättanvända biljettprodukter hoppas vi att privatbilismen i högre grad ska ersättas med kollektivtrafik, fortsätter Nevakivi.


23.02.2023 / Petra Louhimies

Genom att hissa Ukrainas flagga vid stadshuset visar staden sitt stöd till Ukraina och uppmärksammar att det på fredag den 24 februari gått ett år sedan Ryssland attackerade landet.

Staden har också uppmanat sina verksamheter till en tyst minut på fredag kl. 09 i mån av möjlighet, och välkomnar förstås också andra arbetsplatser att delta.

För tillfället har ca. 150 ukrainska flyktingar sökt skydd i Raseborg. Våra tankar är hos dem och alla ukrainare.

Stadshuset med Ukrainas flagga i flaggstången

10.02.2023 / Petra Louhimies
Pristagarna i gruppfoto
Från vänster till höger: Jörgen Engroos & Maggi Ahlfors (kulturpristagare), Andrea Hällfors och Linus Mäkelä från Raseborgs Regnbåge, stadsdirektör Petra Theman, Årets raseborgare Andreas Rönnberg, Tommy Friman och Arja Kvick från Tamfix och Jouko Riihimäki från Jalofoods. Oliver Helander som fick årets idrottspris kunde inte närvara vid prisceremonin.

Raseborgspriserna för år 2022 är nu utdelade! Prisceremonin hittar du på stadens Facebooksida, sändningen börjar vid ca. 12 minuter.

Pristagarna är som följande:

Årets raseborgare – Andreas Rönnberg

Andreas Rönnberg är mångårig tränare för BK-46 handbollsherrar samt ett av föreningens juniorlag (CF08). Rönnberg har under flera års tid engagerat sig i och utvecklat föreningens juniorverksamhet, samt skapat möjligheter för både flickor och pojkar att utveckla sig som handbollsspelare. Andreas Rönnberg har dessutom sett till att Karis återtagit platsen som handbollshuvudstad med herrarnas finländska mästerskap, flera cup-guld och med internationella matcher som skapar synlighet för Karis och Raseborg både nationellt och internationellt.


Årets kulturpris – Margareta ”Maggi” Ahlfors och Jörgen Engroos

Kultur- och fritidsnämnden har valt att belöna två frivilligarbetare i staden.

Margareta “Maggi” Ahlfors

Maggi Ahlfors ansvarar för teatergarderoben i TryckeriTeatern. Hon har gjort en stor gärning som frivilligarbetare på TryckeriTeaterns teatergarderob i många år. Teatergarderoben som finns i TryckeriTeaterns utrymmen upprätthålls av Västnyländska Ungdomsringen r.f.  I garderoben finns över 6000 plagg och olika dräkter. Ahlfors håller reda på alla dessa och gjorde ett stort jobb i somras då hela garderoben flyttades från Gamla Tryckis till det nya Fokushuset. Där har hon planerat om upplägget för att passa det mer moderna och specialbyggda utrymmet för att förvara alla plagg. Teatergarderoben och Maggi Ahlfors är viktig för hela Raseborg då allt från privatpersoner, föreningar, företag och andra kan hyra dräkter för olika tillfällen.

Jörgen Engroos

När Jörgen Engroos flyttade till Skogby i Raseborg 2016 deltog han i ett informationstillfälle vid Frontmuseet där han fick höra om planerna att restaurera Bunkern Irma. Restaureringen hade inte kommit i gång eftersom det saknades frivilliga för arbetet. Engroos fattade intresse för projektet och ansvarade sedan för restaureringen av bunkern. Som den målmedvetna och beslutsamma person han är fick han även ett flertal andra frivilliga engagerade. Han har utvecklat bunkern med bl.a. en ljudvärld, militärhistoriska föremål och en krigsstig intill pansarhindret som ligger bredvid bunkern.

Som guide är Engroos otroligt bra. Han får alla deltagare fängslade genom sitt medryckande och intressanta sätt då han berättar med inlevelse, iver, tydlighet och passion. Jörgen Engroos har genom sitt engagemang i vårt närområdes krigshistoria gjort en otroligt stor och ovärderlig kulturinsats.


Årets idrottspris – Oliver Helander

Årets idrottspris tilldelas Spjutkastaren Oliver Helander. Oliver är hemma från Karis och har representerat IF Raseborg tills flytten till Vasa och föreningen Oulun Pyrintö säsongen 2022.

Under säsongen 2022 vann han guld i Paavo Nurmi Games och gjorde nytt personligt rekord (89,83 m) vilket innebar en femte plats i årets världsstatistik samt en fjärde plats i alla tiders finländska statistik. Han representerade Finland i friidrotts-VM i Eugene (USA) sommaren 2022 och tog sig till final där han slutade på en åttonde placering. Före det har Oliver bland annat tävlat i EM, VM och OS, och han har nu siktet inställt på OS i Paris 2024.


Årets ungdomspris – Raseborgs Regnbåge – Raaseporin Sateenkaari

Föreningen Raseborgs Regnbåge – Raaseporin Sateenkaari får ungdomspriset av Raseborgs ungdomsfullmäktige som tack för att föreningen fortsätter det viktiga arbetet med att ordna Raseborgs Pride. På det här sättet vill ungdomsfullmäktige uppmärksamma betydelsen av det viktiga arbete som föreningen gör för HBTQIA+ frågor och mångfald i Raseborg. För unga personer är det speciellt värdefullt att känna bekräftelse och att se att den egna identiteten kan se ut på många olika sätt.


Årets hållbarhetspris – Jalofoods (Oy Soya Ab)

Jalofoods har visat ett långsiktigt arbete för utvecklingen av en miljövänlig verksamhet som helhet. Den nya biogasanläggningen är ett bevis på att företaget tar dessa principer på allvar.

Jalofoods har önskat att donera vinstsumman till den rehabiliterande arbetsverksamhetens TAMFIX-verkstad i Ekenäs med önskan att pengarna styrs till att utveckla enhetens arbetstrivsel eller annan verksamhetsutveckling.


27.01.2023 / Marika Stigell

Raseborgs stadsstyrelse (16.1.2023 § 13) har beslutat att inleda ett förfarande för överlåtelse av en tomt som anvisats för resurserat serviceboende enligt följande villkor:

Avsikten är att det på tomt 710-006-0101-0014 vid Liljedahlsgatan i Ekenäs ska genomföras en anpassningsbar byggnad med ca 60-70 platser och byggnaden ska huvudsakligen vara avsedd som en enhet för resurserat serviceboende.

Genom detta överlåtelseförfarande arrenderar staden ut (primärt alternativ) tomten åt den som genomför projektet. Tomtens yta är 4 342 m2 och byggrätten är enligt detaljplanen 4 000 m2. Vinnaren av tomtöverlåtelseförfarandet svarar för byggandet av objektet och är byggnadens ägare och hyresvärd.

Vinnaren av överlåtelseförfarandet ansvarar för förhandlingarna och avtalen med Västra Nylands välfärdsområde i anslutning till genomförandet av projektet och verksamheten.

Staden har ställt upp följande mål och villkor för överlåtelseförfarandet

Hyran för boendeprojektet som ska genomföras förväntas vara skälig och i fråga om ARA-objekt iaktta självkostnadsprincipen. Enligt ARAs beslut 03.05.2023-4 är det högsta priset för tomter till ARA-pris på ifrågavarande området 60 euro/vån-m2.

Utgångspunkten är att genomförandet av byggprojektet inte förutsätter beslut om undantagslov; den gällande detaljplanen ska beaktas vid planeringen av projektet. Raseborgs stads tekniska central ska på begäran leverera uppgifter om tomten, de markundersökningar som utförts på fastigheten, konsekvenserna av resultaten av dessa samt den infrastruktur som finns på fastigheten. Uppgifterna förbinder inte Raseborgs stad. En separat begäran om upplysningar om dessa riktas till marcus.julin(at)raseborg.fi.

Om ARA-finansiering söks för projektet, förbinder sig Raseborgs stad att förorda den utvalda genomförarens projekt samt begära utlåtande av välfärdsområdet. Ett villkor för överlåtelse av tomten är i alla finansieringsmodeller att finansiären har ett positivt och bindande beslut om understöd eller finansiering. Om den utvalda genomföraren inte lyckas lämna in en ARA-ansökan före 1.5.2023, upphör beslutet om stadens tomtöverlåtelseförfarande att gälla senast 1.5.2023. Anbudet ska vara i kraft till 1.5.2023.

Anbudet (förslag till verksamhetskoncept) ska innehålla följande specificerade uppgifter:

 • Ett utkast till omfattning av det planerade projektet: preliminär illustrationsbild eller någon annan åskådlig presentation av genomförandet samt en verbal beskrivning av konceptet inklusive uppgifter om antalet bostäder och boende.
 • En uppskattning av de totala kostnaderna för projektet.
 • Beskrivning av finansieringsmodellen.
 • En beskrivning av genomföraren och genomförarens ekonomiska situation som visar tillräckliga resurser för genomförande av projektet.

Därtill ska genomföraren ha genomfört minst tre motsvarande projekt under de fem senaste åren (mottagna i februari 2017 eller senare). Som motsvarande objekt räknas 014 Bostadshus för specialgrupper och 06 Vårdbyggnader enligt statistikcentralens byggnadsklassificering 2018. Erfarenhet av projekt i både kategori 014 och 06 ses som merit. Byggnaderna ska användas av den privata eller offentliga sektorn. Av referenserna ska framgå projektets namn, omfattning, byggnadstyp, värde, tidpunkt och beställare jämte kontaktuppgifter.

Uppgifter om tomten, byggplatsen som överlåts:

Enheten för resurserat boende är planerad att placeras på tomt 710-006-0101-0014 i korsningen av Järnvägsgatan och Liljedahlsgatan i närheten av Ekenäs centrum. Tomtens yta är 4 342 m2. Fastigheten är obebyggd. Den lagakraftvunna detaljplanen för området är från år 2019.

I detaljplanen föreslås att byggrätten för fastigheten 710-006-0101-0014 ska vara 4 000 vån-m2. Fastigheten klassificeras enligt detaljplanen som YS-område (kvartersområde för byggnader för social verksamhet och hälsovård).

Den planerade fastigheten (710-006-0101-0014) för enheten för resurserat boende kan nås med flera olika färdmedel. Avståndet till fots till Ekenäs resecentrum är 600 m. Vid resecentret stannar såväl tåg som bussar.

Om anbudet inte innehåller ovan nämnda uppgifter eller om dessa inte uppfyller de krav som ställs eller om förslaget till väsentliga delar ändras, förbehåller sig staden rätten att förkasta anbudet.

Bindande förslag av de tilltänkta genomförarna ska vara kommunen tillhanda senast 1.3.2023.

Grunden för valet av tomtöverlåtelse är ett projektförslag och en genomförare som kan uppfylla alla de krav och mål som Raseborgs stad kommit fram med vid denna behandling. Om fler än en anbudsgivare visar sin förmåga, väljer staden vinnaren genom ett förhandlingsförfarande, varvid staden gör en helhetsbedömning av vilken aktör som lämpar sig bäst för staden.

Överlåtelsen/utarrenderingen av tomten kräver beslut av Raseborgs stadsstyrelse. Beslutet läggs fram och har besvärstid enligt kommunallagen. Det slutliga arrende-/föravtalet ska ingås senast två månader efter att försäljningsbeslutet vunnit laga kraft. Byggnadsskyldigheten för tomten är tre år. I övrigt iakttas stadens allmänna överlåtelsevillkor för tomter i tillämpliga delar.

Separata anbud/förslag till verksamhetskoncept för objektet som arrenderas ut lämnas in i ett slutet kuvert märkt med ”RESURSERAT BOENDE PÅ LILJEDAHLSGATAN” till Raseborgs stads växel, adress Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs, eller per e-post till jan.grondahl(at)raseborg.fi senast 1.3.2023 kl. 15.00. Om materialet sänds per e-post, ska anbudsgivaren se till att e-postförsändelsen har kvitterats som mottagen.

Närmare upplysningar ges av teknisk direktör Jan Gröndahl, jan.grondahl(at)raseborg.fi eller tfn 019-289 2550. Begäran om upplysningar gällande teknisk information om fastigheten riktas till marcus.julin(at)raseborg.fi.

25.1.2023

Stadsstyrelsen


23.01.2023 / Petra Louhimies

Nu är det dags att rösta fram årets raseborgare 2022! Omröstningen pågår till 5.2.2023 kl. 23.59 och vinnaren av titeln samt mottagarna av de andra priserna avslöjas i en prisceremoni fredagen den 10.2.2023 kl. 11.00. Prisceremonin sänds också i år live via Facebook.

Utöver titeln årets raseborgare delas ut:

 • årets kulturpris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets idrottspris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets ungdomspris vars mottagare valts av ungdomsfullmäktige
 • årets hållbarhetspris vars mottagare valts av stadsutvecklingssektionen

Förhandsjuryn, bestående av fullmäktiges ordförande Anders Walls, stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm och informatör Petra Louhimies har valt följande tre kandidater till omröstning:

Andreas Rönnberg

Andreas Rönnberg är mångårig tränare för BK-46 handbollsherrar samt ett av föreningens juniorlag (CF08). Rönnberg har under flera års tid engagerat sig i och utvecklat föreningens juniorverksamhet och skapat möjligheter för både flickor och pojkar att utveckla sig som handbollsspelare. Rönnberg har dessutom sett till att Karis återtagit platsen som handbollshuvudstad med herrarnas finska mästerskap, flera cup-guld och med internationella matcher som skapar synlighet för Karis och Raseborg både nationellt och internationellt.

Föreningen Gamla stan i Ekenäs rf.

Föreningen har engagerat invånare och andra föreningar i staden och arrangerat många publikevenemang med program såväl för invånarna som för gäster längre ifrån, till exempel Påskäggsjakten, Gamla stan lever, Mörka helgens pumpajakt och julkalendern. Utöver det värnar föreningen om omgivningen genom projekt som Projekt Fågelsången och insekthotell samt vassröjning. 

Marianne Liitelä

Som ordförande för Pojo kyrkoby byförening har Liitelä under flera års tid arbetat för att liva upp både Pojo kyrkby och också hela Raseborgs byar som helhet. Många utvecklingsprojekt i kyrkbyn har uppstått på Liiteläs skrivbord, men också t.ex. inrättandet av Raseborgs byaforum och andra initiativ och uttalanden, vars mål är att öka livskraften i alla byar i Raseborg. Liitelä uppmuntrar och inspirerar, förenar bybor och byns aktörer och utmanar byar att samarbeta för gemensamma mål.

Omröstning avslutad


23.01.2023 / Petra Louhimies

Nu är det dags att rösta fram årets raseborgare 2022! Omröstningen pågår till 5.2.2023 kl. 23.59 och vinnaren av titeln samt mottagarna av de andra priserna avslöjas i en prisceremoni fredagen den 10.2.2023 kl. 11.00. Prisceremonin sänds också i år live via Facebook.

Utöver titeln årets raseborgare delas ut:

 • årets kulturpris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets idrottspris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets ungdomspris vars mottagare valts av ungdomsfullmäktige
 • årets hållbarhetspris vars mottagare valts av stadsutvecklingssektionen

Förhandsjuryn, bestående av fullmäktiges ordförande Anders Walls, stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm och informatör Petra Louhimies har valt följande tre kandidater till omröstning:

Andreas Rönnberg

Andreas Rönnberg är mångårig tränare för BK-46 handbollsherrar samt ett av föreningens juniorlag (CF08). Rönnberg har under flera års tid engagerat sig i och utvecklat föreningens juniorverksamhet och skapat möjligheter för både flickor och pojkar att utveckla sig som handbollsspelare. Rönnberg har dessutom sett till att Karis återtagit platsen som handbollshuvudstad med herrarnas finska mästerskap, flera cup-guld och med internationella matcher som skapar synlighet för Karis och Raseborg både nationellt och internationellt.

Föreningen Gamla stan i Ekenäs rf.

Föreningen har engagerat invånare och andra föreningar i staden och arrangerat många publikevenemang med program såväl för invånarna som för gäster längre ifrån, till exempel Påskäggsjakten, Gamla stan lever, Mörka helgens pumpajakt och julkalendern. Utöver det värnar föreningen om omgivningen genom projekt som Projekt Fågelsången och insekthotell samt vassröjning. 

Marianne Liitelä

Som ordförande för Pojo kyrkoby byförening har Liitelä under flera års tid arbetat för att liva upp både Pojo kyrkby och också hela Raseborgs byar som helhet. Många utvecklingsprojekt i kyrkbyn har uppstått på Liiteläs skrivbord, men också t.ex. inrättandet av Raseborgs byaforum och andra initiativ och uttalanden, vars mål är att öka livskraften i alla byar i Raseborg. Liitelä uppmuntrar och inspirerar, förenar bybor och byns aktörer och utmanar byar att samarbeta för gemensamma mål.

Klicka här för att rösta!

23.12.2022 / Petra Louhimies

I stället för att skicka julhälsningar har Raseborg stad enligt tradition donerat pengar till olika välgörande ändamål varje jul. I år, 2022 går stadens donation till förmån för de ukrainare som sökt skydd i Raseborg – julkortspengarna, 1000 euro, doneras till Tenala-Bromarv Ukrainahjälp.

Närbild på julgran

21.12.2022 / Tobias Björklund

Staden Raseborg anställer sommaren 2023 ungdomar till olika uppgifter inom stadens enheter. Det kan vara olika uppgifter som t.ex. parkarbetare, städare, köksbiträde, museiguide, kanslist, simövervakare, biblioteksfunktionär, lägerledare, kulturarbetare eller fastighetsskötare. Observera att ansökningstiden för år 2023 har gått ut.

Ungdomar som behöver praktik för sin utbildning prioriteras vid anställandet av sommararbetare. Ungdomarna bör vara födda 2007 eller tidigare.

Lönen för studerande vid högskolor och yrkeshögskolor är 1 800 €/månad, för studerande vid yrkesläroanstalter och gymnasier 1 550 €/månad och för övriga ungdomar 1 400 €/månad.

Alla ansökningar om sommararbete skall göras elektroniskt. Söktiden pågår till 10.3.2023 kl. 12:00. Vi strävar efter att meddela dej om du fått sommarjobb eller inte senast i mitten på april.

Länk till den elektroniska ansökningsblanketten och anvisningar hittar du här: https://www.kuntarekrytointi.fi/recruitment3/#/job/488595?lang=sv_SE&portal=linkillajakose&ref=1npodsf8muouu

Mera information ger personalchef Johan Nylund, careers@raseborg.fi  019-289 2030


21.12.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs stad svarar på uppropet från ukrainska utrikesministeriet och deltar i Lights for Ukraine-kampanjen. Idag, onsdag den 21 december kl. 19.00 släcks belysningen för två minuter i stadens julgranar i Ekenäs, Karis, Pojo och vid stadshuset. Syftet med den internationella kampanjen är att visa stöd och solidaritet för Ukraina.

Stadens julkortspengar doneras i år till förmån för ukrainare i Raseborg. En donation på 1000 euro tilldelas Tenala-Bromarv Ukrainahjälp.

Kvällsbild på Raseborgs stadshus och julgran


19.12.2022 / Petra Louhimies

Uppgradering av Pumpvikens parkfunktioner steg fram som invånarfavorit i medborgarbudgetens sista fas där invånarna fick rösta mellan åtta olika förslag.

– Pumpviken hör till ett av de vackraste parkområdena i Raseborg, men är väldigt outnyttjad. Många passerar parken, men incitamenten för att vistas längre stunder i den är få. Därför är jag väldigt glad över att barn och barnfamiljer snart kommer att få mer glädje av parken, berättar Sandra Ahtola som var en av dem som skickat in ett förslag som berörde Pumpvikens område.

Sammanlagt fyra personer, Sandra Ahtola, Hanna Al-Gburi, Elena Horttana och Linda Martelius föreslog en förbättring av Pumpvikens parkfunktioner.

– Vi bor själva på gångavstånd från Pumpviken och brukar röra oss där både sommar och vinter. För promenader är parkområdet alldeles ypperligt som det är men det finns potential för mycket mera. Toaletter, lekplats, grillplatser, utegym och varför inte ett sommarcafé kunde pigga upp stället och locka fler invånare att vistas i vår fina park, föreslår Hanna Al-Gburi.

– Genom att nu använda medborgarbudgeten för att utveckla aktivitetsmöjligheterna i parken hoppas också jag den lockar till sig fler besökare och blir ett naturligt sommarrum i Karis för invånare i alla åldrar, fortsätter Linda Martelius.

Förslaget om att uppgradera Pumpvikens parkfunktioner samlade med sina 181 röster överlägset mest understöd.

Allt som allt deltog 581 invånare i omröstningen. Rösterna fördelades på följande sätt:

1.  Informationstavlor till stadens parker, centrala ädla träd, osv. 43 röster

2.  Parkområdet mellan Cederblomsgatan och Flemingsgatan förbättras, 44 röster

3. Pumpvikens parkfunktioner uppgraderas, 181 röster

4. Trapporna mellan Norra Strandgatan och Väverigatan förbättras, 123 röster

5. Lekparken i Sköldargård förbättras, 21 röster

6. Pumptrack (för cyklar) byggs, 62 röster

7. Några av stadens busskurer förnyas, 17 röster

8. Funktionerna i lekparken i Pojo kyrkoby förbättras, 84 röster

+ 6 tomma röster.

Från plan till verklighet under 2023

I nästa steg rullar bollen nu vidare till stadens samhällstekniska avdelning som allra först ska ta itu med en plan för hur förslaget förverkligas.

– Vi har fått mycket positiv respons på det som redan gjorts i Pumpviken, vi är glada över att satsningarna uppskattas och att invånarna vill ha mer! Nu får vi sätta ner oss och börja planera fortsättningen, berättar Raseborgs stads ansvariga parkchef Maria Eriksson.

Det vinnande förslaget förverkligas under år 2023.


7.12.2022 / Petra Louhimies

Det är igen dags att nominera kandidater för årets Raseborgspriser 2022!

Priserna delas ut vid en prisceremoni i början av år 2023. Genom priserna uppmärksammar staden en person, förening eller organisation, som gjort en prestation eller gärning utöver det vanliga.

Staden delar ut följande pris:

 • ett kulturpris vars mottagare väljs av kultur- och fritidsnämnden,
 • ett idrottspris vars mottagare väljs av kultur- och fritidsnämnden,
 • ett hållbarhetspris vars mottagare väljs av stadsutvecklingssektionen
 • ett ungdomspris vars mottagare väljs av ungdomsfullmäktige samt
 • premierar Årets raseborgare som invånarna får rösta om i början av året 2023.

Invånarna har nu möjlighet att nominera kandidater till alla kategorier genom att skicka in förslag via denna blankett, senast den 19.12.2022 kl. 12.00.

Klicka här för att nominera en kandidat!

Samtidigt med Raseborgspriserna samlas också förslag på årets idrottsprestationer. Idrottsprestationer premieras enligt de principer som kultur- och fritidsnämnden slagit fast. Förslag på årets idrottsprestationer kan skickas in via denna länk. Se principerna nedan!

Principer för beviljande av idrottsstipendier

Ladda nerVisa


22.11.2022 / Marika Stigell

Raseborgs stad arrenderar ut följande försäljningsplatser som är belägna på Raseborgs stads områden för åren 2023-2025.

 • Stationsvägen (Ekenäs)
 • Spruthusskvären (Ekenäs)
 • Stallörsparken (Ekenäs)

Platserna finns utmärkta på bifogade kartor.

Tidsperioden för uthyrningen är tre sommarsäsonger, 15.3.-30.9. under åren 2023 – 2025. Principerna för uthyrningen finns närmare beskrivna i anbudsförfrågan.

Skriftliga anbud innehållande årlig hyra skall inlämnas till tekniska centralen, PB 58, 10611 RASEBORG senast den 9.12.2022 kl. 12.00. Anbuden ska vara slutna och märkta ”Kioskplatser”.

Tillägguppgifter ger chefen för administrativa tjänster Jens Rosendal, jens.rosendal(at)raseborg.fi, tfn 019 289 2522.

Uthyrning av säsongsbundna kioskplatser 2023-2025_anbudsförfrågan

Ladda nerVisa

20221103_Översikt

Ladda nerVisa

20221103_Kiosk_Stationsvägen

Ladda nerVisa

20221103_Kiosk_Spruthuskvären

Ladda nerVisa

20221103_Kiosk_Stallörsparken

Ladda nerVisa

21.11.2022 / Petra Louhimies

Medborgarbudgeten i Raseborg går nu in i en ny fas då invånaromröstningen kör i gång idag, måndagen den 21 november 2022! Av allt som allt 38 inkomna förslag har arbetsgruppen, bestående av tjänsteinnehavare och förtroendevalda, sållat fram åtta (8) stycken förslag som är genomförbara. Av dessa åtta förslag får invånarna nu rösta fram sin favorit.

– Vi är jätteglada över alla de fina förslagen som vi fick in. Stort tack till alla som engagerat sig så här långt och kommit med intressanta förslag, säger stadsdirektör Petra Theman.

Förslagen som inte kom med i omröstningen nu togs bort på grund av att

 • Förslaget var gjort till ett område eller en gata som inte är i stadens ägo och projekttiden ger inte efter att den här gången förhandla eller be om olika behövliga tillstånd.
 • Förslaget går inte att genomföra med 50 000 euro och staden ville inte börja peta på de gjorda förslagen allt för mycket, till exempel förflytta förslaget till en annan del av staden där förslaget kanske skulle ha gått att förverkliga på något befintligt område och inom budgetramen.
 • Förslaget finns redan i stadens planer eller är till och med redan genomfört.

Invånarna har nu tid till den 5 december 2022 att rösta på sin favorit. Omröstningen sker digitalt via en blankett som hittas på stadens webbplats. Omröstningen kräver att man identifierar sig antingen med nätbankskoder, mobilcertifikat eller med ett mobiltelefonnummer per SMS.

De olika förslagen presenteras på stadens webbplats och en i taget på stadens Facebook.

Medborgarbudgeten återkommer år 2023

Efter årets omröstning är det nästan genast dags att förbereda sig för nästa års medborgarbudgetrunda då tidtabellen kommer att justeras för att försäkra mer tid och resurser för bland annat lovhantering och förhandlingar.

– Vi har lärt oss mycket av den här första gången. Bland annat har vi föreslagit att anslaget höjs från 50 000 euro till 100 000 euro för att kunna garantera att det valda förslaget kan genomföras. Vi ska också beakta stadens tidtabell och resursering bättre nästa gång, därför kommer förslagsrundan redan i mars 2023 så att det vinnande förslaget kan sättas med i verksamhetsplaneringen för år 2024, förklarar Theman.

Så här röstar du

 1. Gå in på stadens webbplats, raseborg.fi/medborgarbudget
 2. Bekanta dig med de olika förslagen.
 3. Klicka dig vidare till röstningsblanketten och välj din favorit.
 4. Identifiera dig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller mobiltelefonnummer och skicka in blanketten.

Röstningsperioden slutar 5.12.2022 kl. 12. Observera att du kan endast rösta på ett av förslagen, en gång.

Det vinnande förslaget presenteras före julen till allmänheten och förverkligas under 2023.


17.11.2022 / Petra Louhimies

I december 2022 ordnar Raseborgs Energi och Raseborgs stad två energikvällar för allmänheten. Syftet med energikvällarna är att belysa den aktuella situationen på elmarknaden och hjälpa invånarna att minska sin egen elförbrukning.

Tillställningarna ordnas onsdag 7.12 i Karis och torsdag 15.12 i Ekenäs. Programmet är det samma båda kvällarna, så du får samma information oberoende av vilken kväll du deltar.

I början av kvällen berättar Raseborgs Energi om bakgrunden till krisen på elmarknaden och om framtidsutsikterna. Osäkerhetsfaktorerna i fråga om elproduktionens tillräcklighet ökar risken för elbrist under den kommande vintern. Raseborgs Energi förklarar i vilka situationer eventuell elbrist kan uppstå och hur man agerar om så sker.

Raseborgs stad ger konsumenterna tips för att minska den egna elräkningen på både kortare och längre sikt. Dessutom presenteras framtida understöd med hjälp av vilka staten stöder hushållens stora elfakturor under våren 2023.

Presentationerna hålls båda kvällarna på båda språken. I slutet av kvällen har det reserverats tid för frågor och diskussion.

Nedan hittas närmare uppgifter om evenemanget samt anvisningar för hur man anmäler sig.

Var och när?

Karis 7.12
Västra Nylands folkhögskolas auditorium. Programmet börjar kl. 18.00
Västra Nylands folkhögskola, auditoriet
Pumpviken 3
10300 Karis

Ekenäs 15.12
Auditoriet på Raseborgsvägen 5. Programmet börjar kl. 18.00
Raseborgsvägen 5 (fd. sjukvårdsskolan), auditoriet
Raseborgsvägen 5
10600 Ekenäs

Program

17.30

Dörrarna öppnas, lätt servering

18.00                 

Elmarknaden i kris – varför och hur ser framtiden ut?
Frank Hoverfelt, VD för Raseborgs Energi

18.45

Eventuell elbrist inkommande vinter – varför och hur skulle det se ut?
Frank Hoverfelt, VD för Raseborgs Energi

19.15                 

Energibesparing på mindre och större sätt
Salli Ojala, hållbarhetskoordinator, Raseborgs stad

19.45                 

Aktuella understöd för höga elräkningar
Salli Ojala, hållbarhetskoordinator, Raseborgs stad

20.00                 

Tid för diskussion

Anmälan

Man bör anmäla sig till tillställningarna senast onsdag 30.11.

Man kan anmäla sig via anmälningsblanketten nedan eller genom att ringa kundtjänsten vid Raseborgs Energi.

Ring tfn 019-289 2400

Gå till anmälningsblanketten:

Karis 7.12.
https://link.webropolsurveys.com/EP/828BF8475AC17CD3

Ekenäs 15.12.
https://link.webropolsurveys.com/EP/2CFF40F7C53D42F5

Evenemangen på Facebook

Karis: klicka här
Ekenäs: klicka här


4.11.2022 / Petra Louhimies

Svenska kulturfonden delar ut det nyländska svenska dagen-priset till Jan-Erik Till, lektor i historia och samhällslära.

Foto: Nina Ahtola/Svenska kulturfonden

På svenska dagen belönar Svenska kulturfonden(extern länk) personer som gjort insatser för kultur eller utbildning på svenska i sin region. Det åboländska svenska dagen-priset tilldelas skådespelaren Riko Eklundh, illustratören, speldesignern och bildkonstläraren Ludwig Sandbacka får det österbottniska priset och lektorn i historia och samhällslära Jan-Erik Till det nyländska.

Svenska kulturfondens svenska dagen-pris är på 5 000 euro vardera. I varje region utses en pristagare.

Jan-Erik Till undervisar i historia och sammhällslära i Karis svenska högstadium och Karis-Billnäs gymnasium. 


3.11.2022 / Martina Rosenqvist

Raseborgs kampanj Landskapskontoret har avslutats och tre lyckliga vinnare har lottats ut i den kampanj och tävling som pågick under tiden 30.9-20.10.2022. Tanken med tävlingen Landskapskontoret var att erbjuda folk en möjlighet att få testa på hur det är att kombinera distansarbete med fina fritidsupplevelser i mångsidiga Raseborgs vackra och varierande stadsdelar och byar. De tre vinnarna lottades ut slumpmässigt och alla tre vinnare råkade denna gång vara finskspråkiga kvinnor som bor österut från Raseborg.

Totalt fick staden in 468 svar i tävlingen Landskapskontoret, varav 400 finskspråkiga och 68 svenskspråkiga.

– Det här var helt tydligt ett tema som intresserade folk och speciellt i början av kampanjen rasslade svaren in i rasade takt. Vi hade en öppen fråga i tävlingsformuläret, där vi bad folk beskriva sig själv, sina jobb, fritidsintressen och varför de ville komma hit och distansarbeta. Många hade skrivit glädjande ingående och nästan rörande svar, och de gav oss intressant information om vilken enorm bredd av olika yrkeskategorier som ville kombinera distansarbete och semester i Raseborg, säger Raseborgs marknadsföringskoordinator Martina Rosenqvist

Villa Matkasto i Gamla stan i Ekenäs var ett av de ställen som vinnarna hade möjlighet att välja ut i tävlingen Landskapskontoret. Foto: Päivi Laajanen.

De tre vinnarnas yrken och önskelandskapskontor såg ut enligt följande:

 • En nätpedagog från Kyrkslättsregionen valde ut att njuta av vyerna på Kansjerf Kulturgård i Bromarv.
 • En kulturredaktör från huvudstadsregionen ville testa på småstadsliv i Villa Matkasto i Gamla stan i Ekenäs.
 • En sakkunnig ministerieanställd från huvudstadsregionen valde ut byta ut sitt hemkontor mot anrika Billnäs bruks landskap invid Svartån.

Vinnarna har nu fått varsitt presentkort som berättigar till 2–5 dagars distansjobbsemester, som ska bokas in inom ett år från 1.11.2022. Men för att ge vinnarna en mer realistisk bild av hurdant Raseborg är under andra tider av året, är presentkortet inte giltigt under sommaren 15.6–15.8. Dessutom ska vistelsen gå av stapeln mellan måndag och fredag, så att folk faktiskt kan testa på att jobba här.

–Deltagarantalet kunde ha varit större, men på grund av en fadäs hos vår ena digileverantör snurrande kampanjens videor inte på som planerat under en del av kampanjtiden. Leverantören var verkligen skamsen över problemen och kommer att kompensera staden för dem. Vi hade förmodligen kunnat få 700–1 000 deltagare, men nu gick det som det gick. Jag ändå jättenöjd med resultatet och vill tacka alla våra tävlingsdeltagare, som gett oss så mycket positiv respons. På basen av den ser jag fina möjligheter att vidareutveckla konceptet, säger Martina Rosenqvist.


Vill du veta mer? Hör gärna av dig till:

Raseborgs stads marknadsföringskoordinator Martina Rosenqvist 
martina.rosenqvist@raseborg.fi, tfn 019 289 2016


3.11.2022 / Petra Louhimies

Den kommande vinterns uppvärmningssäsong, som infaller ungefär mellan november och mars, kommer att vara utmanande i fråga om tillgången på energi, eftersom Rysslands krigshandlingar har orsakat problem med denna. Tillgången på energi under den kommande vintern påverkas dessutom av köldperioder och vindförhållanden, tillgången på nordisk vattenkraft, service- och driftsavbrott i produktionen samt efterfrågan på el.

Raseborgs stad förbereder sig på eventuella problem i anslutning till tillgången på energi under vintern på många olika sätt. Genom energisparande förebygger staden också det att elproduktionen inte räcker till att täcka förbrukningen.

– Det är mycket viktigt att alla aktörer – staden, företagen och invånarna – tillsammans förstår betydelsen av att spara för att vi ska kunna trygga tillgången på energi inom de allra mest kritiska verksamheterna, säger stadsdirektör Petra Theman.

Stadens egna åtgärder för energisparande

Raseborgs stad har redan länge vidtagit planenliga åtgärder för att minska på energiförbrukningen.

– I fråga om stadens verksamheter uppstår den största effekten på lång sikt, om man går vidare med förbättringar enligt stadens investeringsprogram. Enligt detta ska största delen av stadens lokaler kopplas till fjärrvärmenätet, gatubelysningen omvandlas till led-belysning och bl.a. solpaneler, andra energikällor, tilläggsisolering och automatik som minskar förbrukningen installeras i det äldre byggnadsbeståndet i samband med renoveringar. Förbrukningen har redan minskat med ca 10 % jämfört med förra året, berättar teknisk direktör Jan Gröndahl.

Flygfoto från Karis, över Pumpviken

Under den kommande vintern behövs dock också tillfälliga punktåtgärder. Raseborgs stad deltar i den nationella kampanjen Snäppet svalare (extern länk), som koordineras av statsbolaget Motiva. Inom ramen för kampanjen meddelar staden om åtgärder som vidtagits för att minska energiförbrukningen, utöver de redan tidigare nämnda åtgärderna.

 1. Förbrukningen (el, värme och bruksvatten) vid stadens fastigheter följs upp månatligen, som vanligt. Särskild uppmärksamhet fästs nu vid de fastigheter som omfattas av direkt elvärme; i dessa sänks inomhustemperaturen till 21 grader och målet är att också i övrigt minska elförbrukningen.
 2. Staden förbereder sig på att stänga alla elbastur i de lokaler staden besitter från december 2022 till utgången av mars 2023, om situationen med tanke på tillgången på el så kräver. Julbastur skulle ändå kunna förverkligas. Bastur finns i cirka 30 byggnader och användningen av dessa förbrukar mycket el. Staden följer hela tiden med situationen och kan vid behov ompröva beslutet i snabb ordning.
 3. Gatubelysningen dämpas vid lämpliga tider på ställen där det är tekniskt möjligt. Belysningen släcks inte helt på grund av att detta bara ger en liten besparing i elförbrukningen samt med tanke på trafiksäkerheten och den allmänna säkerheten.
 4. Under slutet av året ordnar staden tillsammans med Raseborgs Energi invånarmöten där det informeras om minskande av elförbrukningen, beredskap i fall av elbrist samt om andra frågor som gäller energiförbrukning och energistöd. Närmare information om tillställningarna ges senare.

Det är viktigt att också förbereda sig inför eventuella elavbrott

Utöver att spara el är det också aktuellt att förbereda sig inför eventuella elavbrott som problem med eltillgången i värsta fall kan orsaka under den kommande vintern, så som alltid.

– Vi är alla väl medvetna om vad den kommande vintersäsongen kan innebära med tanke på olika former av beredskap. Vi vill förbereda oss så väl som möjligt tillsammans med bl.a. Västra Nylands räddningsverk och Västra Nylands välfärdsområde, eldistributörerna och Raseborgs vatten, säger stadsdirektör Theman.

– Våra bekanta kanaler, dvs. webbplatsen, Facebooksidan (extern länk), som når den breda allmänheten, samt våra aktiva lokala medier, kommer också i fortsättningen att vara våra viktigaste kommunikationskanaler. Invånarmötena är ett bra tillskott till dessa. Dessutom har vi naturligtvis också andra sätt att nå invånarna, såsom skolornas Wilma-tjänst och vårt biblioteksnätverk, fortsätter informatör Petra Louhimies.


20.09.2022 / Petra Louhimies

Igår måndag den 19 september avtäcktes stadsdirektör Ragnar Lundqvists porträtt. Porträttet är taget av fotograf Kjell Svenskberg och hänger i mötesrummet Masugnen på stadshuset bredvid porträtten på de två föregående stadsdirektörerna Tom Simola och Mårten Johansson. 

Ragnar Lundqvist stående framför sin porträtt

Vid avtäckningen närvarade fullmäktiges ordförande Anders Walls, stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm samt stadens ledningsgrupp.


25.08.2022 / Petra Louhimies
Karis vattentorn i Pride-belysning

Årets Raseborg Pride firas under veckan 24-28.8! Under veckan kommer ett stort antal mindre och större evenemang att äga rum över hela Raseborg. Raseborg Pride arrangeras i år för sjätte gången och fredagen den 26 augusti flaggar Raseborgs stad för Pride. För första gången i stadens historia kommer också Raseborgs stad att gå med i lördagens prideparad i Ekenäs!

Karis vattentorn har också klätt sig i Pride-färger!

Efter prideparaden talar bland annnat Raseborgs nya stadsdirektör Petra Theman samt minister för nordiskt samarbete och jämlikhet Thomas Blomqvist i Stallörsparken.

Du kan se hela veckans program nedan. Alla evenemang är gratis.

Vi önskar alla en glad Pride-vecka!


25.08.2022 / Anne-Marie Ekholm

Raseborgs stad och Pojo kyrkoby byförening ordnar ett öppet invånarmöte inför byggandet av Pojo skatepark.

Vi berättar hur planeringen ser ut och diskuterar – Välkomna alla intresserade!

Tidpunkt: måndag 29.8. kl. 17

Plats: Pojo biblioteks festsal (Centrumpromenaden 4)


18.08.2022 / Petra Louhimies

Välkomna på invigningen av den nya cykelvägen mellan Karis och Ekenäs, torsdagen den 25 augusti 2022 kl. 16.00

Plats: Nya vägunderfarten i Horsbäck.

Cykelvägen invigs av minister Thomas Blomqvist.

Byggarbetet med Horsbäcks vägunderfart i Raseborg på riksväg 25 är nu färdigt och därmed hela cykelvägsprojektet på 5,5 km mellan Karis och Ekenäs.

Under fjolåret byggdes avsnittet mellan Karis och Horsbäck, ca 5 km. I år färdigställdes den sista sträckan av cykelvägen, ca 0,5 km, i samband med vägunderfartsprojektet. 

Kostnaderna för hela byggprojektet uppgår till 1,33 miljoner euro. Byggherre för projektet är Raseborg stads tekniska central och för projektet har staden beviljats statsunderstöd på 0,65 milj. euro av Transport- och kommunikationsverket Traficom inom ramen för programmet för främjande av gång och cykling.

Som entreprenör för projektet har fungerat A. Berglund Ab.

Välkommen!


18.08.2022 / Petra Louhimies

Välkomna på invigningen av trafikarrangemangen i Läpp, onsdagen den 7 september 2022 kl. 12.00.

Plats: Vändplatsen i ändan av Doppinggränden.

I invigningsceremonin deltar

 • Minister Thomas Blomqvist
 • Projektchef Antti Koski, Väylävirasto
 • Entreprenörens representant

samt stadens representanter stadsdirektör Petra Theman, teknisk direktör Jan Gröndahl och stadsarkitekt Johanna Backas. Deltagarna kan ställa frågor till stadens representanter gällande Läppområdets utveckling.

Dragsviks traditionsmusikkår står för musiken, de första 70 deltagare bjuds på färska munkar från Shell. Saftservering.


Den planskilda anslutningen i Läpp i Raseborg öppnas för trafik den 31 augusti

Förbättringsarbetet på riksväg 25 vid Läpps anslutning är på slutrakan och anslutningen öppnas för trafik den 31 augusti. De sista arbetena utförs ännu i början av september.

Byggarbetet som inleddes sommaren 2021 vid Läpps anslutning håller på att bli klart enligt tidtabellen. I korsningen mellan riksväg 25 och landsväg 111 har man byggt en lättare planskild anslutning och trafikarrangemangen har förbättrats med en påfart och en avtagsfil.

”Anslutningsarrangemangen reducerar köerna och gör trafiken smidigare. Trafiksäkerheten förbättras särskilt när man svänger till vänster från landsväg 111, men också på andra platser i projektets influensområde”, säger projektchef Antti Koski från Trafikledsverket.


3.08.2022 / Petra Louhimies

Ordenskommittén vid Raseborgs stad har beslutat om att ”Comitatus Raseburgensis Sigillum”, den så kallade Raseborgsmedaljen delas ut till Paul Oxley (f. Malcolm Campbell) för hans insats för att göra Raseborg känt främst i Finland men också i utlandet.

– Paul Oxley har med sin egenskrivna musik och som bandmedlem i Paul Oxley’s Unit fört Raseborg på kartan i Finland i många år och en del spelningar fortsätter ännu. Av denna orsak är Paul Oxley förtjänt av Raseborgsmedaljen, säger Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist, som föreslagit till ordenskommittén att Paul Oxley tilldelas medaljen.

Paul Oxley har genom sina egna framgångar inspirerat och exemplifierat att det går att höja ribban för sina ambitioner. På detta sätt har han gett stadens döttrar och söner anledning att pröva sina vingar, jobba mot sina drömmar och nå, precis som Paul, sina mål.

Hans exempel har påverkat positivt tiotals och kanske till och med hundratals ortsbors olika framtida karriärer och framgångar både nationellt och internationellt.

– De personer som jobbade med och runt Paul och bandet fick en insikt i hur ”den stora världen” fungerade och dels inspirerade det till att höja ambitionsnivån för övriga band, musiker och andra människor som jobbade med ljud, ljus, koreografi, videoproduktion mm, berättar Stefan Möller, verkställande direktör, RadioMedia ry

– Alla stora skivbolag kom och kollade vad det fanns för utbud i staden och en hel del skivkontrakt gjordes. Under en period hade så många band i staden skivkontrakt att dåvarande Ekenäs kallades för ”Finlands Liverpool”.  Musikföreningen FUSK (föreningen för utvecklande av skapande konst) startades och band som Ebba Grön, UK Subs & Johnny Thunder åkte via Raseborg på sina Finlandsturnéer, fortsätter han.

Medaljen tilldelades Paul Oxley onsdagen den 3 augusti 2022 kl. 15 vid byggnaden som i tiderna inhyste den legendariska nattklubben Gnägget. Vid adressen verkar i dagens läge restaurang Stallet.

Vid samma tillfälle avtäcktes en skylt som belyser både ställets kulturhistoriska betydelse och firar Paul Oxleys långa karriär. Skylten är en hyllning till ett av de populäraste diskoteken i Finland på 70- och 80-talet. Man kom till diskoteket från när och fjärran för at dansa och umgås. Många har ännu många goda minnen från Gnägget.

Paul Oxley och Petra Theman, Raseborgs nya stadsdirektör, framför skylten som belyser Gnäggets historia och firar Paul Oxleys långa karriär.

Motivering och information om Raseborgsmedaljen och dess tidigare mottagare

Paul Oxley (f. Malcolm Campbell) erhåller Raseborgsmedaljen för sin insats för att göra Raseborg känt främst i Finland men också i utlandet.

Ungdomsverksamheten med musikband i Ekenäs var livlig under 70-talet men banden var lokala och med lokal publik. Situationen ändrades avsevärt år 1980 när Paul Oxley flyttade till Ekenäs och grundade bandet Paul Oxley’s Radio (senare Paul Oxley’s Unit) tillsammans med fyra andra lokala musiker; Ulf Enberg, Kjell Ekholm, Janne Romberg och Björn Åkerberg. Det blev steget till den stora framgång som bandet åtnjuter ännu idag.

Från att tidigare främst ha spelat cover-låtar före Paul Oxley’s inträde, började bandet producera egna låtar skrivna av Paul. Den första singeln ”Another Heartbreak” släpptes år 1980 och fick ett varmt mottagande. Det tog en tid innan en LP-skiva kunde släppas men efter det var succén garanterad. Debutalbumet ”Living in the Western World” utkom i augusti 1981 och nådde första plats i Finland i februari 1982 och stannade i topp i två månader. Albumet såldes i mera än 60 000 exemplar vilket betydde en platinaskiva. Andra albumet ”Both Sides of the Equator” utkom 1982 och sålde i 35 000 exemplar vilket innebar en guldskiva.

Bandet hade uppnått stor publicitet i ungdomstidningar såsom Suosikki och OK. Den finska publiken var begeistrad av bandet som kom från Ekenäs i Västnyland men som hade ett sådant internationellt stuk. Västnyland blev känt i hela Finland. Också det svenska språkets existens i Finland blev känt för mången finländare.

Under 2010-talet har bandet igen varit aktivt och genom sin kändhet tagit fram Raseborg på den finländska kartan. Paul Oxley´s Unit gjorde flera turnéer runt om i Finland och medverkade i många olika radio- och TV-program. Dessutom spelade bandet in två helt nya skivor som blev mycket uppmärksammade också bland finska medier och låtarna spelades mycket i radion. Under 2010-talet släpptes 9 singlar och 3 album, “Living in the Western World – 30th Anniversary Edition (CD/DVD) (2011)”, “Black Gold (2016)” och “All the Gods Were Happy (2018)”. Dessutom gjordes tre videor som alla är inspelade i Raseborg.

Under perioden 2009–2019 har bandet medverkat i många TV-program såsom programmet Unplugged från 2017. Det populära TV-programmet Puoli Seitsemän besökte också Raseborg för att göra en intervju med Paul och bandet för några år sedan. Det samma gäller radiointervjuer både på Yles kanaler och på de kommersiella kanalerna.

Paul Oxley har med sin egen skrivna musik och som bandmedlem i Paul Oxley’s Unit fört Raseborg på kartan i Finland i många år och en del spelningar fortsätter ännu. Av denna orsak är Paul Oxley förtjänt av Raseborgsmedaljen.

Raseborgsmedaljen har tidigare tilldelats

 1. Saraste Jukka-Pekka, 2011
 2. Charalambides Alexis, 2011
 3. Ntallaris Anthony, 2011
 4. Wickholm Kaj, 2012
 5. Peltonen Matti, 2013
 6. Nybom Jan, 2014
 7. Grunn Torolf, 2015
 8. Johansson Mårten, 2015
 9. Höglund Nils-Gustav, 2017
 10. Simola Tom, 2017
 11. Sid Sven, 2019
 12. Forsström Tua, 2020
 13. Lindberg Ingmar, 2020
 14. Ekblom Henrik, 2020
 15. Lundqvist Ragnar, 2022
 16. Oxley, Paul, 2022

Enligt utdelningsprinciperna för medaljen kan förslag till mottagare göras av stadsdirektören, stadsfullmäktiges ordförande eller stadsstyrelsens ordförande. Vid bedömningen av den insats som ligger till grund för medaljförslaget ska betydelse, kvalitet, omfattning och varaktighet av insatserna sammanvägas. Beslutet görs av ordenskommittén.


27.07.2022 / Petra Louhimies

Uppdaterat 22.8.2022

E-postadresser hos Google såsom Gmail samt företag som har sina e-posttjänster hos Google kan igen ta emot e-postmeddelanden från Raseborgs stad.

Vi beklagar olägenheter som detta orsakat och tackar för tålamodet!


22.06.2022 / Petra Louhimies

Ordenskommittén vid Raseborgs stad har beslutat om att ”Comitatus Raseburgensis Sigillum”, den så kallade Raseborgsmedaljen delas ut med följande motivering till stadsdirektör Ragnar Lundqvist:

”Stadsdirektör Ragnar Lundqvist avgår med pension i år.

Lundqvist har under fem års tid gjort en stor insats för Raseborg. Under Lundqvists tid har stadens kumulativa underskott eliminerats.  Han har på ett betydelsefullt sätt arbetat gentemot näringslivet i regionen och främjat samarbete mellan olika aktörer. Lundqvists tid som stadsdirektör har kraftigt präglats av coronapandemin. I ledningen av verksamheten har Ragnars egenskaper betjänat staden väl och Raseborg har klarat de extraordinära omständigheterna mycket bra.

Ragnar har under sin tid som stadsdirektör alltid arbetat med Raseborgs bästa som ledstjärna och uppnått många positiva målsättningar.”

Medaljen tilldelades av fullmäktigeordförande Anders Walls, stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm och ordenskommitténs ordförande Henrik Lindholm tisdagen den 21 juni 2022.

Fullmäktiges ordförande Anders Walls och styrelseordförande Anita Westerholm tackar Lundqvist.
Ragnar Lundqvist tar emot medaljen av Henrik Lindholm
Ordenskommitténs ordförande Henrik Lindholm till vänster, stadsdirektör Ragnar Lundqvist till höger.

– Det är en stor ära att få ta emot Raseborgsmedaljen! Fem år har gått snabbt, men vi har hunnit med många fina men också en hel del krävande projekt och utmanande tider då pandemin slog till ungefär i mitten av min tjänsteperiod. Jag vill rikta ett stort tack till alla förtroendevalda, stadens personal och självklart också stadens invånare för dessa givande fem år, säger Lundqvist.

Raseborgsmedaljen har tidigare tilldelats:

 1. Saraste Jukka-Pekka, 2011
 2. Charalambides Alexis, 2011
 3. Ntallaris Anthony, 2011
 4. Wickholm Kaj, 2012
 5. Peltonen Matti, 2013
 6. Nybom Jan, 2014
 7. Grunn Torolf, 2015
 8. Johansson Mårten, 2015
 9. Höglund Nils-Gustav, 2017
 10. Simola Tom, 2017
 11. Sid Sven, 2019
 12. Forsström Tua, 2020
 13. Lindberg Ingmar, 2020
 14. Ekblom Henrik, 2020
 15. Lundqvist Ragnar, 2022

Enligt utdelningsprinciperna för medaljen kan förslag till mottagare göras av stadsdirektören, stadsfullmäktiges ordförande eller stadsstyrelsens ordförande. Vid bedömningen av den insats som ligger till grund för medaljförslaget ska betydelse, kvalitet, omfattning och varaktighet av insatserna sammanvägas. Beslutet görs av ordenskommittén.


15.06.2022 / Petra Louhimies

Stadens förvaltningsenheters verksamhet är begränsad under semestertiden 27.6 – 29.7.2022. Sommarstängt gäller inte telefonväxeln, nödvändig kundservice som affärsverkets service och turistinformationen, som betjänar dig som vanligt. Byggnadstillsynen är stängd veckorna 28-29, under veckorna 27 och 30 har byggnadstillsynen begränsad betjäning.

Om du är i behov av blanketter eller annan information kan du vända dig till kundbetjäningen vid stadshusets info eller stadens växel som är öppen vardagar kl. 8-16, tel. 019 289 2000


6.06.2022 / Petra Louhimies

Raseborg kommer att få ett nytt tillskott i evenemangsutbudet i år, då Home & Found-festivalen för återbruksboende går av stapeln den 10–12 juni. Home & Found-festivalen är ett nytt boendeevenemang,
som handlar om att hitta en ny livsstil, flytta ut på landet, att hybridjobba med ena foten i stan och den andra på landet, att upptäcka nya kreativa miljöer, dolda pärlor och bygemenskap, bygga hållbart och med respekt för det gamla, lära sig om renovering och att träffa likasinnade människor. Eftersom festivalen stöder stadens profil och värderingar på många olika sätt, finansierar Raseborgs stad evenemanget tillsammans med Nylands förbund.

För dem som är på jakt efter ett nytt hem i Raseborg har Home & Found-festivalen samlat stugor, hus och hem som kommer till försäljning eller uthyrning, objekten finns på festivalens webblats. Utöver dem har olika lokala aktörer hakat på festivalen och de bjuder på mångsidigt program i olika stadsdelar och byar runtom i Raseborg. Under festivalveckoslutet ordnas en egen Home & Found-mässa i vackra Billnäs bruk, där lokala företag och aktörer presenterar sina produkter och tjänster. På mässan finns även lokala experter inom bygg, renovering och inredning – man kan även bekanta sig med arbetsprover.

Raseborgs stads program under mässan


Raseborgs stad deltar i mässan med en egen monter och olika presentationer om stadens verksamhet i det så kallade Speaker’s Corner, som ligger på mässområdet. Presentationerna kommer att äga rum under både lördag och söndag enligt följande:

Lördag 11.6 – mässan öppen 10–17
kl. 13.30 Bildningen presenterar sig
kl. 15.35 Fritid & kultur presenterar sig

Utöver presentationerna deltar Raseborgs stadsarkitekt Johanna Backas i en paneldiskussion om framtida
byggande och boende tillsammans med andra sakkunniga kl. 11 i Speaker’s Corner.

Söndag 12.6 – mässan öppen 10–16
12.35 Bildningen presenterar sig
12.45 Fritid & kultur presenterar sig

Efter presentationerna kan du träffa stadens representanter för de olika verksamheterna och ställa frågor om till exempel skolor och daghem, vad det finns för frilufts- och fritidsmöjligheter eller vilket kulturutbud som erbjuds. Om du är intresserad av tomter, eller till exempel att bygga i Raseborg, kommer stadens bygg-, miljö- och planläggningsavdelningar även att ha personal på plats under både lördag och söndag kl. 12–16. De kan svara på preliminära förfrågningar och hjälpa till med hur man ska gå vidare.

– Vi är jätteglada över det här evenemanget och ser fram emot att få träffa både mässbesökare och
potentiella nya invånare. Vi svarar gärna på frågor om till exempel hur det är att bo i Raseborg,
hurdana stadsdelar och byar vi har, eller vilket mångsidigt utbud av sevärdheter, naturupplevelser
och fritidsmöjligheter vår stad kan erbjuda, berättar Raseborgs marknadsföringskoordinator Martina
Rosenqvist.

Festivalens och mässans öppettider


Som helhet pågår Home & Found-festivalen under veckoslutet 10–12.6.2022, mer info om
festivalprogrammet samt försäljnings-, och uthyrningsobjekt finns på festivalens webbplats.

Billnäsmässan under Home & Found-festivalen är öppen på lördag 11.6 kl. 10–17 och på söndag 12.6 kl.
10–16 på adressen Bruksvägen 8 i Billnäs bruk. Inträdet till mässan är fritt och det finns parkering kring
mässområdet. I Billnäs kan du samtidigt njuta av den anrika bruksmiljön och kanske äta en bit mat på
Brukskrogen eller den populära Scarlet o’Karis-terrassen invid Svartån.

Mer information om stadens medverkan på mässan:
Marknadsföringskoordinator Martina Rosenqvist, martina.rosenqvist@raseborg.fi, tfn +358 19 289 2016

Mer info om Home & Found-festivalen och dess arrangörer:
Projektchef Pauliina Seppälä: pauliina.seppala@homeandfound.fi, tfn +358 50 572 7910
Billnäsmässans arrangör Mats Grönblom: mats.gronblom@billnas.homeandfound.fi, tfn +358 40 053 9238
Festivalens webbplats: https://homeandfound.fi/sv


24.05.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs stadsstyrelse har behandlat förslaget till ändring av stadens organisationsstruktur. Förslaget går nu vidare till fullmäktiges behandling 6.6.2022.

På grund av social- och hälsovårdsreformen överförs personal till Västra Nylands välfärdsområde från och med 1.1.2023. Det gäller främst personal inom social- och hälsovården men också stödtjänster såsom löneräkning, IT, lokalvård och kosthåll samt skolkuratorer och -psykologer. Allt som allt är det fråga om 722 tjänster eller befattningar som identifierats i februari 2022.

Även om välfärdsområdet i början av 2023 kommer att ta ett stort ansvar för invånarnas välfärd, är det ändå kommunen som enligt lagen (Lagen om ordnande av social- och hälsovård § 612/2021) bär ansvaret för främjandet av invånarnas hälsa och välfärd, och ska samarbeta med välfärdsområdet och bistå det med sin sakkunskap.

Från fyra till tre sektorer

I och med övergången till välfärdsområdet beslöt fullmäktige på sitt möte 13.12.2021 att en organisationsstruktur som är anpassad för läget från och med 2023 ska skapas. Målsättningen med omstruktureringen har varit att effektivera, göra arbetet smidigare och förbättra samarbetet och kommunikationen mellan avdelningar och sektorer.

För närvarande består Raseborgs stads organisation av 4 sektorer: koncerntjänster, bildning, social- och hälsovård och tekniska. I och med att sektorn för social- och hälsovård flyttar över till välfärdsområdet, blir sektorerna tre. Förslaget som fullmäktige nu ska ta ställning till är att de tre sektorerna blir koncerntjänster, bildning och välfärd samt tekniska.

Utöver ändringar till sektorstrukturen, kommer också ändringar i hur arbetet inom de olika sektorerna ordnas.

För sektorn för koncerntjänster föreslås inte någon större ändring.

Bildnings- och välfärdssektorn föreslås få en ny välfärdsavdelning. Till välfärdsavdelningen hör efter omstruktureringen enheterna för bibliotek, kultur, museet, fritid och Raseborgs kulturinstitut. Avdelningen för övrig utbildning, där en stor del av administrativt arbete har hittills skötts, ändrar namn till det mer beskrivande administration.

För tekniska sektorn innebär omstruktureringen att sektorn går från fyra till tre avdelningar:

 • stadsmiljöavdelningen bestående av mätningsenhet, samhällsteknik, planläggning, byggnadstillsyn och miljövård
 • avdelningen för utrymmesförvaltning med enheter för kosthåll och lokalvård, samt
 • administration (ansvar för projekt, investeringar och ekonomi)

Stadsstyrelsen behandlade alltså förslaget på sitt möte på måndag den 24 maj 2022 och beslöt att föreslå för fullmäktige att den nya organisationen godkänns och att organisationen skulle börja sin verksamhet i den föreslagna strukturen 1.1.2023.

Tilläggsinformation för medier ger
Stadsdirektör Ragnar Lundqvist, ragnar.lundqvist@raseborg.fi, 019 289 2001


11.05.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs stad bjöd invånarna till ett webbinarium om Raseborgs stads strategi för åren 2022–2025, tisdagen den 10 maj 2022, kl. 18.00 Webbinariet som man kan se här nedan, bestod av en kort presentation av strategins huvudpunkter och invånarenkätens resultat samt paneldiskussioner.

I webbinariet medverkade stadsdirektör Ragnar Lundqvist, stadsstyrelsens I vice ordförande Camilla Grundström (SDP) och styrelsemedlem Kati Sointukangas (De Gröna). Som moderator fungerade informatör Petra Louhimies.

Här nedan kan du titta på webbinariet och ta del av materialet som visades i sändningen.

Strategiutkast 2022-2025 10.5.2022

Ladda nerVisa

29.04.2022 / Petra Louhimies

Veterandagen firades på onsdag 27.4.2022 i Raseborg med veterandelegationens lunch för våra krigsveteraner, krigsinvalider, lottor och änkor på restaurang Fyren.

Minister Blomqvist höll ett fint tal till de närvarande och även stadsdirektören deltog i lunchen.

På förmiddagen lades det traditionsenligt ned kransar vid hjältegravarna och veteranstenarna.


11.04.2022 / Petra Louhimies

Bästa raseborgare!

Staden utarbetar som bäst en strategi för åren 2022–2025. Den har redan behandlats i olika politiska organ och ett utkast har utarbetats, men då strategin är till för oss alla vill vi nu höra din åsikt om vad du tycker att ska prioriteras. Vi vill alltså höra vad du tycker är viktigast för Raseborg och vår framtid.

För att höra din åsikt har vi gjort en enkät där vi vill att du tycker till om nuläget i Raseborg och vilka strategiska målsättningar som ska vara viktigast med tanke på framtiden. Det tar ca 5–10 minuter att svara. Enkäten är öppen till och med söndagen den 24 april 2022!

Stadens värderingar kommer fortsättningsvis att vara desamma:

 • Öppenhet
 • Jämlikhet
 • Delaktighet

Likaså gäller varumärkesupplevelsen om Raseborg:
Härliga Raseborg fungerar hållbart.

Raseborgs strategi kan sammanfattas i följande korta berättelse:

Raseborg är en stad som är stolt över sin tvåspråkighet och som utvecklas på ett kreativt sätt och alltid med människan i fokus. Här är livet och vardagen trygg och smidig och invånarna får valuta för sina skattepengar. Även kommande generationer är tacksamma, då vi tar hand om Raseborg, dess invånare, miljön och kulturhistorien på ett långsiktigt sätt.

Detta kan sammanfattas i tre fokusområden som är uppdelade i olika målsättningar.

Fokusområdena är:

 • Människan först – vi lyssnar och bryr oss.​
 • En fungerande vardag – i Raseborg är livet och vardagen smidig.​
 • Förvalta Raseborg – vi tar hand om Raseborg, så att även kommande generationer har det bra här.

Vi önskar nu att du tar ställning till hur väl du tycker att Raseborgs stad för tillfället uppfyller utvalda målsättningar men också hur viktiga du tycker att dessa målsättningar ska vara i framtiden. I slutet av enkäten ber vi dig ännu prioritera målsättningarna.

klicka här för att svara på enkäten!

Tack redan på förhand för att du vill vara med och påverka!


1.04.2022 / Petra Louhimies


Byggarbetet med Horsbäcks vägunderfart i Raseborg på riksväg 25 inleds i april med anläggandet av byggplatsen och byggandet av tillfälliga trafikarrangemang.

I Horsbäck byggs en ny vägunderfart som en del av projektet Karis-Ekenäs gång- och cykelväg. Under fjolåret byggdes avsnittet mellan Karis och Horsbäck, ca 5 km färdigt. Nu färdigställs den sista sträckan av gång- och cykelvägen, ca 0,5 km, i samband med vägunderfartsprojektet.

Under den tid vägunderfarten byggs kommer trafiken att ledas via en tillfällig omfartsväg med en hastighetsbegränsning på 50 km/h. Omfartsvägen tas i bruk i mitten av maj. Trafikanterna uppmanas att iakttaga stor försiktighet.

Projektet påbörjas i april och blir färdigt i augusti 2022. Kostnaderna för byggprojektet beräknas uppgå till 0,7 miljoner euro. Beställare är Raseborg stad och för projektet har staden beviljats statsunderstöd av Transport- och kommunikationsverket Traficom inom ramen för programmet för främjande av gång och cykling.

Entreprenör för projektet är A. Berglund Ab.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jan Gröndahl, tel. 019 289 2550, jan.grondahl@raseborg.fi
Planeringsansvarig Henrik Westerlund, tel. 019 289 3868, henrik.westerlund@raseborg.fi.

Karta över området

Karta över området där underfarten byggs

7.03.2022 / Petra Louhimies

Situationen i Ukraina orsakar oro och både staden och räddningsverket har fått mycket förfrågningar gällande skyddsrum.

För närvarande riktas inget sådant hot mot Finland som skulle kräva ibruktagande av skyddsrum. På grund av det stora intresset gällande skyddsrum har räddningsverket lagt ihop ett informationspaket med svar till de vanligaste frågorna.

Mer information på räddningsverkets sida här.

Klicka här för räddningsverkets infopaket!

Var finns allmänna skyddsrum?

På Västra Nylands område finns inga allmänna skyddsrum där invånare utan skyddsrum kunde skydda sig. Ifall man inte har en egen skyddsrumsplats är den primära åtgärden att söka skydd inomhus. Myndigheterna ger vid behov anvisningar om hur befolkningen skall agera. För att skydda befolkningen utan skyddsrumsplats kan också myndigheterna evakuera befolkningen från farozonen. Myndigheterna informerar om evakueringen av området är aktuellt.

Var finns mitt skyddsrum?

Skyddsrum finns vanligtvis i samband med större husbolag eller arbetsplatser och används då av personer som bor eller arbetar i dessa fastigheter. Det finns också skyddsrumsplatser i samband med offentliga utrymmen, såsom skolor och förskolor, där de också är avsedda för fastighetsanvändarnas behov.

I allmänhet ligger skyddsrummen i källaren, på marknivå eller som en del av separata byggnader, till exempel i samband med utomhusförråd.

Skyddsrummen är markerade med den internationellt erkända markeringen för befolkningsskydd, som är en blå triangel på ett orange botten. I mindre husbolag och i egnahemshus finns vanligtvis inga skyddsrum.

Jag har ingen information om mitt skyddsrum, var kan jag hitta information?

Det är möjligt att husbolaget/fastigheten inte har skyddsrum eller reserverade skyddsplatser i andra fastigheter. Flera fastigheter kan också ha ett gemensamt skyddsrum. Om situationen är oklar kan information om skyddsrum eller skyddsplatser säkrast hittas i fastighetens räddningsplan eller i fastighetens bygglovsdokument.

Fler svar på frågor angående skyddsrum hittar ni i räddningsverkets material, se länk ovan!


7.02.2022 / Petra Louhimies

Nu är det dags att rösta fram årets raseborgare 2021! Omröstningen pågår till 13.2.2022 kl. 23.59 och vinnaren av titeln samt mottagarna av de andra priserna avslöjas i en prisceremoni 18.2.2022 kl. 15.00. Prisceremonin sänds också i år live via Facebook.

Utöver titeln årets raseborgare delas ut:

 • årets kulturpris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets idrottspris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets ungdomspris vars mottagare valts av ungdomsfullmäktige
 • årets miljöpris vars mottagare valts av stadsutvecklingssektionen

Förhandsjuryn, bestående av fullmäktiges ordförande Anders Walls, stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm, utvecklingschef Jennifer Gammals och informatör Petra Louhimies har från allt som allt 17 inkomna förslag valt följande tre kandidater till omröstning

Bromarv byaråd

Bromarv byaråd nomineras för sitt aktiva arbete för hembyn. Bromarv har utvecklats under de senaste åren märkbart, och har ett aktivt och mångsidigt föreningsliv.
Bromarv byaråd r.f. är en ideell förening för hela Bromarv med mål att tillsammans med andra föreningar, organisationer, företagare och Bromarvvänner hålla byn levande och livskraftig. Byarådet arbetar aktivt för sin hemby och engagerar byborna.

Jan Holmberg

Jan Holmberg nomineras för sin aktivitet i de olika byagrupperna på Facebook. ”…en verksamhet som uppskattas av många och varit extravärdefull under pandemin.” skrivs det i nomineringen. Holmberg är administratör i flera bya- och stadsdelsgrupper med Raseborg-koppling på Facebook, och jobbar frivilligt och aktivt med att sprida information och diskutera med gruppmedlemmarna.

Christopher Senn

Christopher Senn nomineras för sitt engagemang i och intresse för livet i Raseborg. I nomineringen beskrivs han som en glädjespridare med rätt inställning till livet och att han sprider ett fint budskap i Raseborg med sin framsträckta hjälpande hand. Senn ställer upp och fotograferar på skolavslutningar, studentfester, danstillställningar, skolor och teatrar. Han tar kontakt med både gamla och unga och knyter vänskapsband med alla han möter.

Klicka här för att rösta!

19.01.2022 / Petra Louhimies

Hur attraktiv är din hemstad? Hurdan image har staden; är den livlig, trygg eller originell?

Regionstäderna, ett nätverk som beståd av 57 regionstäder genomför tillsammans en undersökning för att utreda hur kända de är, sin image och sin attraktionskraft. Regionstäder är centralorter eller bildar par med ett annat centrum inom sin ekonomiska region och sitt serviceområde. Enkäten genomförs under perioden januari–februari.

Du kan via den bifogade länken ge din egen syn på din hemstads attraktionskraft och image, men du kan också berätta vad du tycker om regionstäderna i närheten av Raseborg. Det tar ungefär fem minuter att fylla i blanketten.

Klicka här för att delta!

Undersökningen ska hjälpa regionstäderna att utveckla sin image och attraktionskraft och därmed sin livskraft. Innehållet i undersökningen följer i stor utsträckning tidigare undersökningar om attraktionskraft, med extrafrågor för att kartlägga svarslämnarens syn på hur pandemin påverkat regionstädernas attraktivitet som möjliga ställen att bo i.

Undersökningen om regionstädernas attraktionskraft gjordes senast våren 2019 och den som nu inleds är en uppföljare till den. Undersökningen har beställts inom nätverket för regionstäder och utförs av Innolink.

Tilläggsinformation ges av:

Tekniska frågor som gäller undersökningen, undersökningsansvariga
Ville Ottela, Innolink, tfn 010 633 0200

Tilläggsinformation om undersökningen
Essi Ratia, koordinering nätverket för regionstäder, Kommunförbundet, essi.ratia@kuntaliitto.fi


11.01.2022 / Sonja Grönqvist

11 egnahemstomter vid Näckrosbågen.
Tomternas storlek är 1 039 – 1 833 m² och prisen 25 980 – 45 840 euro (25 euro/m²).

Intresserade köpare av tomt får skriftligen anmäla sitt intresse att delta i utlottningen av tur att välja tomt. Ansökan ska lämnas in senast 2.2.2022 kl. 14.00 per e-post till adressen matning(at)raseborg.fi eller till mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Karta, Näckrosbågen

Ladda nerVisa

Förteckning, Näckrosbågen

Ladda nerVisa

1210-74, utdrag ur detaljplan

Ladda nerVisa

Blankett, lottdragning, Näckrosbågen, 2022

Ladda nerVisa

Överlåtelsevillkor för tomter

Ladda nerVisa

Ansökningsblanketter, kartor och övrig information fås även av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.

På området finns möjlighet till FiberHem-anslutning, www.fiberhem.fi.

MÄTNINGSENHETEN


21.12.2021 / Petra Louhimies

I stället för att skicka julhälsningar har Raseborg stad enligt tradition donerat pengar till olika välgörande ändamål varje jul. I år, 2021 går stadens donation till förmån för stadens barn och unga – julkortspengarna doneras till stadens ungdomsverksamhet.

Här nedan kan du se stadsdirektör Ragnar Lundqvists hälsning till stadens invånare och anställda inför julen 2021!

Vi önskar alla god jul och gott nytt år 2022!

Pepparkakor i olika storlekar, på en stor pepparkaka står det god jul. Fotograf Emilia Nyberg

17.12.2021 / Tobias Björklund

Staden Raseborg anställer sommaren 2022 ungdomar till olika uppgifter inom stadens enheter. Anställningstiden är 1 månad. Det kan vara olika uppgifter som t.ex. parkarbetare, städare, köksbiträde, museiguide, kanslist, simövervakare, biblioteksfunktionär, vårdbiträde, lägerledare, kulturarbetare eller fastighetsskötare.

Ungdomar som behöver praktik för sin utbildning prioriteras vid anställandet av sommararbetare. Ungdomarna bör vara födda 2006 eller tidigare.

Lönen för studerande vid högskolor och yrkeshögskolor är 1 750 €/månad, för studerande vid yrkesläroanstalter och gymnasier 1 500 €/månad och för övriga ungdomar 1 350 €/månad.

Alla ansökningar om sommararbete skall göras elektroniskt. Söktiden pågår till 10.3.2022 kl. 12:00. Vi strävar efter att meddela dej om du fått sommarjobb eller inte senast i mitten på april.

Länk till den elektroniska ansökningsblanketten och anvisningar hittar du här: https://www.kuntarekrytointi.fi/recruitment/#/job/402218?lang=sv_SE&portal=rekryse&ref=qvhs8ftw5qyr

Mera information ger personalchef Johan Nylund, careers@raseborg.fi  019-289 2030


8.12.2021 / Petra Louhimies

Det är igen dags att nominera kandidater för årets Raseborgspriser! Priserna delas ut vid en prisceremoni i början av år 2022. Genom priserna uppmärksammar staden en person, förening eller organisation, som gjort en prestation eller gärning utöver det vanliga.

I år delar staden ut:

 • ett kulturpris vars mottagare väljs av kultur- och fritidsnämnden,
 • ett idrottspris vars mottagare väljs av kultur- och fritidsnämnden
 • ett ungdomspris vars mottagare väljs av ungdomsfullmäktige
 • ett miljöpris vars mottagare väljs av stadsutvecklingssektionen samt
 • utnämningen Årets raseborgare som invånarna får rösta om i början av året 2022.

Invånarna har nu möjlighet att nominera kandidater till alla kategorier genom att skicka in förslag via följande adress: https://www.lyyti.fi/questions/528214cd68, senast den 20.12.2021.

Klicka här för kandidatnominering!

Kultur- och fritidsnämnden delar också ut stipendier för årets idrottsprestationer. Stipendierna delas ut enligt vissa principer, läs mer här.


26.11.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs hemvård rekryterar – bli en del av vårt team!

Kanske du någon gång tänkt på att jobba inom hemvården, men inte känt dig säker på om det är något för dig? Det förekommer många myter om arbete inom hemvården. Till exempel:

”Inom hemvården jobbar du tidiga morgnar, sena kvällar och mycket övertid.”

”Vårdarbete är för tungt och stressigt.”

”Du måste jobba heltid och ingen möjlighet att påverka ditt arbete.”

”Lönen är dålig och jobbet är ensidigt.”

”Du måste ha en vårdutbildning och tala svenska flytande.”

”Hemvårdsarbetet är otacksamt.”

Vad är sanning – vad är myt?

Hurdant är jobbet egentligen? Kirsi, Minna och Jenni berättar i videon om hur det är att jobba inom hemvården i Raseborg.  

Kom och jobba med oss och gör ett arbete som känns meningsfullt! Du hittar rekryteringsannonsen och kan göra din ansökan här.

Hemvårdarnas erfarenheter

Är du nyfiken vad hemvårdsteamets Jenni och Emil tycker om jobbet? De berättar hur det är att  jobba inom hemvården och varför de trivs så bra. Läs intervjuerna här:

Jenni från Raseborgs hemvård söker kollegor!

Emil från Raseborgs hemvård söker kollegor!


22.11.2021 / Petra Louhimies

Härliga Raseborg med ca 27 500 invånare söker en entusiasmerande stadsdirektör att utveckla och leda kommunen med ett innovativt grepp. Tillsammans med vår personal på ungefär 1850 personer, våra beslutsfattare och våra invånare ska vi utveckla Raseborg till en alltmer livskraftig och hållbar kommun där alla trivs och mår bra och där näringslivet blomstrar.

Illustration kuvituskuva

Vår nuvarande stadsdirektör kommer att avgå med pension och vi söker en ny stadsdirektör för vår stad. Vi letar efter en orädd, initiativrik och utåtriktad nätverkare med förmåga att greppa helheter och tänka både långsiktigt och strategiskt. Du har erfarenhet av ledarskap, kunskap om kommunens verksamhet, ett gott ekonomiskt kunnande och är utvecklingsorienterad. Du representerar Raseborg i olika sammanhang och är därmed också en viktig ambassadör för att stärka Raseborgs profil.

Som Raseborgs stadsdirektör får du arbeta i en historisk, fin miljö, som präglas av stor utvecklingspotential och framåtanda. Här finns alla ingredienser till ett gott liv i exempelvis småstadsatmosfär, mysiga byar, skärgården, anrika bruksmiljöer eller på en levande landsbygd. Tillsammans med vårt duktiga team jobbar du för att skapa goda förutsättningar för ett livskraftigt och mångsidigt näringsliv, trygga och trivsamma boendemiljöer samt fungerande service för både invånare och fritidsboende. Vi tar vårt klimatansvar på allvar och vår dragningskraft kan mätas i en positiv inflyttning, invånartrivsel, växande turism och arbetstillfällen.

Behörighetskrav är högre högskoleexamen och god förtrogenhet med offentlig förvaltning. Du behärskar både svenska och finska i tal och skrift. Övriga språkkunskaper räknas som merit.

Tjänsten är tidsbunden på 5 år med möjlighet till förlängning på 3 år.

Ansökningar med löneanspråk skickas till Kuntarekry senast 28.1 kl. 12.00.


Vi ser fram emot din ansökan!

Klicka här och skicka in din ansökan via kuntarekry!

18.06.2021 / Petra Louhimies

Ordenskommittén vid Raseborgs stad har beslutat att ”Comitatus Raseburgensis Sigillum” (den s.k. Raseborgsmedaljen) delas ut år 2020.

Enligt utdelningsprinciperna för medaljen kan förslag till mottagare göras av stadsdirektören, stadsfullmäktiges ordförande eller stadsstyrelsens ordförande. Vid bedömningen av den insats som ligger till grund för medaljförslaget ska betydelse, kvalitet, omfattning och varaktighet av insatserna sammanvägas. Beslutet görs av ordenskommittén.

År 2020 tilldelas medaljen Henrik Ekblom.

Från vänster ordenskommitténs ordförande Henrik Lindholm, stadsfullmäktiges ordförande Linnéa Henriksson, Henrik Ekblom, stadsstyrelsens ordförande Anders Walls och stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

På grund av coronapandemin fick vi skjuta fram tillfället till juni 2021. Förtjänstmedaljen överräcktes av stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, ordenskommitteens ordförande Henrik Lindholm och stadsfullmäktiges ordförande Linnéa Henriksson torsdagen den 17.6.2021 i Stadshuset.

Motiveringar

Henrik Ekblom

Karis Telefons VD Henrik Ekblom har sedan 1996 lett bolaget som nu har hundra år på nacken. Bara under Ekbloms tidsperiod har telekombranschen och bolaget genomgått större förändringar än under hela sin existens. Henrik har haft den framförsikt och grepp på bolaget som möjliggjort att Karis telefon idag är ett modernt, starkt, lokalt och framgångsrikt företag. Förändringen har varit stor men bolaget tillfredsställer fortfarande lokalsamhällets och regionens behov av informationsförmedling. Bolagets strategiska beslut att investera i fiber har för Raseborgs stad haft stor betydelse. Tryggandet av snabba förbindelser för företag och invånare är idag och än mer i framtiden en grundförutsättning för nästan all verksamhet. Regionen har tack vare bolagets framgång fått ett starkt kort i form av denna nödvändiga och omfattande infrastruktur som sannolikt ingen annan hade förverkligat ifall Karis telefon inte gjort det. Henriks roll i sammanhanget kan på inget vis underskattas i denna utveckling vare sig det gäller kunnande i branschen eller de stora personliga nätverk som han byggt upp. Dessa har varit avgörande när bolaget gjort upp sin strategi och i ledningen av företaget. All företagsverksamhet gagnar staden men få företag lyckas bidra på så många sätt och med så stor bredd till en positiv samhällsutveckling som Karis telefon lyckas med. Henriks Ekbloms roll i sammanhanget förtjänar därav ett speciellt uppmärksammande. Raseborgs stad vill uppmärksamma ovan nämnda ovärderliga insatser, och som erkänsla tilldela Henrik Ekblom Raseborgsmedaljen.

Raseborgsmedaljen har tidigare tilldelats till:

1. Saraste Jukka-Pekka, 2011

2. Charalambides Alexis, 2011

3. Ntallaris Anthony, 2011

4. Wickholm Kaj, 2012

5. Peltonen Matti, 2013

6. Nybom Jan, 2014

7. Grunn Torolf, 2015

8. Johansson Mårten, 2015

9. Höglund Nils-Gustav, 2017

10. Simola Tom, 2017

11. Sid Sven, 2019

12. Forsström Tua, 2020

13. Lindberg Ingmar, 2020


15.06.2021 / Petra Louhimies

Sommaren är äntligen här, vilket för många innebär semestertider. För de flesta äldre som är i behov av
hemvård fortsätter däremot vardagen som förut, vilket innebär att det under sommarmånaderna behövs
vikarier och inhoppare. I juni testar Raseborgs stad nya rekryteringsmetoder för att fylla behovet av
vårdpersonal.

Nytänkande rekryteringssätt

Raseborgs stad har i samarbete med kommunikationsbyrån Å Communications från Åbo utformat en kreativ
lösning som resulterat i en rekryteringskampanj som till största delen kommer att synas i sociala medier.
Kampanjen kommer att publiceras på TikTok, Instagram och Youtube, men även i Hufvudstadsbladets e-tidning. I och med valet av kanaler, hoppas staden nå ut till en ung publik som kanske fortfarande saknar
sommarjobb. Ett av kampanjens huvudbudskap är att staden inte enbart erbjuder arbete inom Raseborgs
hemvård, utan kan också möjlighet till hyresbostad i Ekenäs. På det här sättet hoppas staden attrahera arbetssökande också utanför Raseborgs gränser, som önskar prova på ett nytt meningsfullt arbete i en ny bostadsmiljö.

Ärlig och äkta kampanj

Hälsovårdare Emil Dahlqvist och hemvårdare Jenni Lehtola fungerar som kampanjens ansikten utåt.
Bägge arbetar inom Raseborgs hemvård.

– För mig känns det viktigt att kampanjen känns äkta och ärlig så jag är glad att Jenni och Emil ville ställa
upp och berätta hur det är att jobba på hemvården, säger stadens äldreservicechef, Kirsi Ala-Jaakkola.

Dahlqvist och Lehtola är överens om att arbetet nog kan vara skyndsamt och fysiskt tungt ibland, men att det
är väldigt givande och lärorikt.

– Vi har härliga kollegor och ett brett kollegialt stödnätverk hör också till arbetets fördelar, berättar Emil
Dahlqvist. Kompetens och expertis är såklart viktigt inom branschen, men Emil och Jenni upplever att man
också kommer långt med att bara vara medmänniska, ha sunt bondförnuft och ett glatt humör. Raseborg
beskriver de som en trivsam liten stad med flera charmiga stadsdelar och byar – en trevlig blandning av
småstad och natur.

– Jag tycker om det här jobbet för jag vill hjälpa andra människor, avslutar Jenni Lehtola.

Rekryteringskampanjen för sommarvikarier pågår under två veckor i juni men arbetsansökan är öppen hela
sommaren via tjänsten kuntarekry.fi. Mera information om arbetet finns på sajten
www.raseborg.fi/staden/lediga-jobb/.

Tilläggsinformation
äldreservicechef
Kirsi Ala-Jaakkola
+358 19 289 2220
kirsi.ala-jaakkola@raseborg.fi


14.06.2021 / Petra Louhimies

”Jobbet är givande och lärorikt”

24-åriga Emil Dahlqvist kommer från Ekenäs och valde att flytta tillbaka till hemorten efter avklarade studier till hälsovårdare vid yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. Emil fastnade för vårdbranschen redan 2016 och har bl.a. jobbat inom hemvården, på stadens bäddavdelning och Raseborgs sjukhus sedan dess.

Vad får dig att trivas i vårdbranschen?

Jag valde att pröva på vårdaryrket året efter att jag hade tagit studenten och märkte att jobbet passade mig mycket bra. Jag studerade till hälsovårdare för så breda arbetsmöjligheter som möjligt. Jag uppskattar att få jobba med äldre – arbetet är givande och lärorikt, men jag ser också enorm utvecklingspotential på området. Den här sortens utmaningar driver mig! Jag upplever också att samhörighetskänslan är stark inom branschen.

Vilka är fördelarna med att arbeta och bo i Raseborg?

Ekenäs är min hemort men det var i första hand arbetsmöjligheterna här som fick mig att återvända efter studierna. Raseborgs stad sökte vårdare och jag letade efter jobb! Den här organisationen är enligt mig lämpligt stor. Din arbetsinsats går aldrig obemärkt förbi, samtidigt som du har ett brett kollegialt stödnätverk. Raseborg är dessutom en trivsam liten kommun med en trevlig blandning av småstads- och naturmiljö.

Vilken slags egenskaper behövs i vårdyrket?

Stresstålighet, empati och tålamod är alla viktiga kvaliteter hos en vårdare. Inom hemvården ska vi alltid hinna med många klienter under samma arbetspass så det gäller att arbeta effektivt utan att stressa den äldre. Du kommer också långt med rationellt tänkande i branschen – självklart behövs det en expertis i många frågor, men mycket handlar också om att bara vara medmänniska.


14.06.2021 / Petra Louhimies

”Jag vill hjälpa andra människor”

Jenni Lehtola är 39 år och kommer från Ekenäs i Raseborg. Efter en mångårig karriär som bl.a. frisör, butiksbiträde och krogarbetare sadlade hon om till närvårdare år 2013. Sedan sex år jobbar tvåspråkiga Jenni med klienter i byarna Tenala och Bromarv med omnejd.

Varför ville du bli närvårdare?

Jag valde att studera till närvårdare främst för att kunna hjälpa andra människor. Som vuxenstuderande hade jag ett läroavtal på ett ålderdomshem i Raseborg, och fick därmed praktisera jobbet medan jag studerade. Det här arbetet ger så mycket! Det känns givande att få hjälpa äldre i deras vardag.

Vilka är fördelarna med att arbeta och bo i Raseborg?

Raseborg var den enda kommunen som erbjöd mig läroavtal under studierna och det kändes givet att stanna kvar här också efter att jag tog examen år 2015. Jag trivs bra både med jobbet och min hemort. Raseborg vimlar av trevliga små städer och byar, alla med sin helt egna charm! Som närvårdare på landsbygden får jag köra runt och besöka hem i en otroligt vacker miljö.

Vem passar närvårdaryrket?

Kompetens är viktigt och bra inom vården, men du klarar dig långt på ett glatt humör och vanligt sunt bondförnuft. Förutom trevliga klienter med spännande livsöden får du också härliga kollegor att dela dagarna med. Jobbet kan vara fysiskt tungt och skyndsamt ibland, men det finns utmärkta hjälpmedel för tunga lyft och variationen är en av styrkorna i jobbet.


8.06.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stad har årligen uppvaktat den första raseborgaren i januari. På grund av Coronapandemin var vi tvunga att skjuta upp tillfället till juni. I år är det Milton Lahtinens – och Raseborgs – tolfte födelsedag. Detta innebär att det är sista gången staden uppvaktar Milton.

Vid tillfället deltog Milton och hans mamma Jenny. Ulf Heimberg och Ragnar Lundqvist överräckte gåvorna en sista gång och efteråt bjöds det på prinsesstårta.

I höst börjar Milton i högstadiet, men först tänker han njuta av sommaren och vara mycket ute. Skolgången har fungerat bra, trots att det senaste året har inneburit en hel del distansstudier. Under tårtstunden berättade Milton att han tycker om att spela pingis, och att han fått ett eget pingisbord där han kan spela matcher tillsammans med lillebror Melvin.


15.04.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stad och de västnyländska kommunernas gemensamma kustbanegrupp bjuder allmänheten till ett webbinarium om kustbanan tisdagen den 20 april 2021 kl. 18.00. Webbinariet sänds via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Ef6MXYeX10c

Hur är läget med kustbanan just nu – vilka är dess framtidsvyer? Hur jobbar de västnyländska kommunerna tillsammans för att försäkra kustbanans framtid?

Webbinariet består av två presentationer samt en paneldiskussion. Vi får även höra hälsningar från de andra medlemskommunerna i kustbanegruppen. Före paneldiskussionen ger Raseborgs tekniska direktör Jan Gröndahl två korta presentationer som betraktar kustbanan från ett nationellt och ett lokalt perspektiv.

I paneldiskussionen medverkar följande personer:

 • Ragnar Lundqvist, Raseborgs stadsdirektör och ordförande i kustbanegruppen
 • Klara Paul, stipendiesakkunnig, raseborgare och aktiv användare av kustbanan
 • Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Som moderator fungerar Tove Virta.

Frågor till deltagarna kan skickas in på förhand via följande formulär: https://www.lyyti.fi/questions/adf8c0d7a0. Frågor kan även ställas under webbinariet via YouTubes chattfunktion.


10.03.2021 / Petra Louhimies

Vissa e-posttjänster inom Raseborgs stad kommer att idag onsdag 10.3.2021 vara nere på grund av en säkerhetsuppdatering. Uppdateringen räknas bli färdig under dagen men den påverkar e-posttrafiken under hela dagen.


3.03.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stad söker personal till coronavaccineringarna för tiden 8.3- 31.8.2021 med möjlighet till förlängning.

Vi söker dig som är legitimerad sjukskötare/ hälsovårdare för att delta i coronavaccineringar av våra invånare.

Du måste ha ett intyg över ett ikraftvarande vaccinationslov. Om ditt lov har gått ut, kan vi hjälpa dig att få ett nytt. Vi erbjuder dig inskolning i uppgiften.

Det finns möjlighet att diskutera både heltids- och deltidsarbete.

Blev du intresserad?

Ta kontakt med hälsoservicechef Annika Rehn per e-post annika.rehn@raseborg så diskuterar vi mera!


2.03.2021 / Petra Louhimies

Raseborgsprisernas vinnare är nu utsedda! Årets raseborgare har valts genom en allmän omröstning på nätet och allt som allt fick vi in 1298 röster. I de övriga kategorierna har nämnderna valt vinnarna. Vinnarna premierades på prisceremoni måndag 1.3.2021 kl.16 som sändes live via stadens Facebooksida.

På bilden fr.v. Påminnebolagets VD Ville Rissanen, Karin Widnäs och Tove Virta.

Raseborgarna röstade Tove Virta till årets raseborgare 2020! Hon fick 45 % av alla röster. Nico Rönnberg knep andra platsen med 35 % av rösterna och Nina Sointu blev tredje med 20 % av rösterna.

Årets raseborgare – Tove Virta

Tove Virta är en aktiv och mångsidig person, som jobbar med ord, bild och ljud. Utöver sin yrkesverksamhet som producent på YLE, har hon på sin fritid aktivt och på ett positivt sätt arbetat med att föra fram kulturhistoriskt värdefulla frågor.

Tove Virta har skrivit mycket text om och från Raseborg samt författat flera böcker med anknytning till Raseborg. Hon har i olika repriser fungerat som redaktör och skribent för Västnyländska kultursamfundets årsbok. Hon har skrivit boken ”Hon drog sina streck” – en bok om Helén Schjerfbeck och boken ”Röster från Ekåsen”. Denna bok om Ekåsen kan klassas som en kulturgärning på många sätt. Det krävdes ett digert research-arbete för att kunna presentera ett lyckat resultat om Ekåsens fascinerande historia och utveckling fram tills idag. För närvarande fungerar denna historiska plats som Raseborg stads stadshus. Den senaste arbetsinsatsen är manusförfattandet av pjäsen Älskade VR för Kulturhuset Karelia, som får sin premiär under 2021.

Tove Virta

Årets kulturpris – Karin Widnäs

Karin Widnäs, som sedan år 1995 bor i Fiskars i Raseborg och är en erkänd och meriterad konstnär, förtjänar att få Kulturpriset. Hon har ihärdigt och utan att spara på sig själv bevarat ett kompetensområde inom konsten som håller på att försvinna i Finland genom att inrätta ett privat keramikmuseum.

Hon är känd som keramiker såväl i Finland som utomlands och hon bedårar med sin mångsidighet. Hennes produktion omfattar allt från duknings- och småföremål till stora offentliga konstverk. Hon har låtit bygga en ateljé och senare det privata keramikmuseet KWUM i Fiskars. KWUM är en unik pärla, där den ståtliga arkitekturen i utställningsutrymmena lyfter fram de utställda konstverken så att de på ett unikt sätt kommer till sin rätt. Besökarna får bekanta sig med Widnäs egen konstsamling, växlande utställningar, keramikens fascinerande historia samt bränningsteknik. Tack vare både den pedagogiska utställningen på KWUM och aktivt undervisande ser Karin Widnäs till att den högklassiga kompetensen inom keramikkonsten inte försvinner i Finland.

Karin Widnäs är en energisk, glad och varm människa och konstnär, som har tid att möta besökarna, alltid hälsa alla varmt välkomna och berätta om sin konstgren. Karin Widnäs förärades år 2008 med Svenska kulturfondens stora kulturpris, år 2017 med Pro Finlandia-medaljen och år 2020 med Estlander-priset.

Karin Widnäs

Årets idrottspris – Rasmus Karlsson

Årets idrottspris går till golfaren Rasmus Karlsson, som 2020 blev finländsk herrmästare i slagspel i golf.

Rasmus Karlsson, 25 år, är uppvuxen i Fiskars och har redan i många år tävlat framgångsrik nationellt och internationellt. Han började spela golf i unga år vid Bruksgolf i Pojo, och inleder nu sin proffskarriär. Rasmus Karlsson har ett diplom från sina studier i affärsverksamhet vid ett universitet i Alabama, där han studerade och spelade golf i fyra år. I Finland spelar Rasmus Karlsson för sin hemmaförening Bruksgolf rf, där han också kommer att fungera som juniortränare.

Han kan inte delta i prisutdelningen då han deltar i en tävling utomlands. Raseborgs stad gratulerar Rasmus till framgången och önskar honom stort lycka till i kommande tävlingar.

Årets ungdomspris – Påminne

Årets ungdomspris går till Påminne, för deras positiva inställning till ungdomar.

Många unga tillbringar mycket tid i Påminne, speciellt vintertid, och det är som ett vardagsrum för ungdomar. Raseborgs ungdomsfullmäktige valde Påminne till årets ungdomspris då unga känner sig välkomna och uppskattade i Påminne. Flera ungdomar är också med och jobbar i Påminne, de är direkt delaktiga i verksamheten, som helt sköts via talko. Påminne erbjuder aktiviteter vintertid och sommartid för både unga och äldre.

VD Ville Rissanen tog emot priset för Påminnes del.

17.02.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs preliminära resultat för 2020 presenterades idag av stadsstyrelsens presidium, stadsdirektören och ekonomichefen på ett virtuellt presstillfälle.  

Ekonomichef Jeanette Bäckström presenterade det preliminära resultatet och kunde berätta att resultatet för 2020 visar ett överskott på ca. 9,9 miljoner euro.

Du kan bekanta dig med hela presentationen här:

Presentation, preliminärt resultat 17.2.2021

Ladda nerVisa

– Glädjande är att vi nu når den lägsta nivån av kumulativa underskottet, 1,3 miljoner euro, som vi haft under Raseborgs tid, säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls.
– Vi har fått mer statsandelar och skatteinkomster än beräknat och så har också staden gjort ett bättre resultat än vad som budgeterats.

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist håller med:
– Läget såg ju minst sagt dystert ut i mars men nu kan man nog vara nöjd, även om vi fått statsandelar har vi också kunnat effektivera verksamheten och är på väg i rätt riktning.

– Det är lätt att hålla med och vara nöjd, säger stadsstyrelsens första vice ordförande Mats Lagerstam och fortsätter
– Att lånestocken minskat är ett steg i rätt riktning och jag är personligen nöjd över att köpet av Knipnäs gick igenom. Dessutom nettoinvesteringarna i bland annat Fokushuset, Svartå skolbyggnaden och trafiklederna gläder mig.

– Det är betydligt lättare att andas när vi gör ett sådant här resultat och när underskottet minskar, säger också stadsstyrelsens andra vice ordförande Anita Westerholm.
– Vi är inte i mål ännu och måste fortsätta arbeta målmedvetet för att förbättra ekonomin. Det som också gläder mig är att vår nettoinflyttning 2020 var positiv, + 129 personer!

På bild övre raden fr.v. stadsdirektör Ragnar Lundqvist och stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, andra raden fr.v. stadsstyrelsens andra vice ordförande Anita Westerholm journalist Kai Jauhiainen från tidningen Länsi-Uusimaa och till höger ekonomichef Jeanette Bäckström.

28.01.2021 / Johanna Söderlund

Kommunalvalet förrättas söndag 18.4.2021. Förhandsröstningen sker 7.4–13.4.2021.

Centralvalnämnden i Raseborg söker valförrättare för tiden 7–13.4.2021.

Förhandsröstningsställenas öppethållningstider är följande:

Plats Datum Klockslag
Sigurd Snåre-salen 7–9.4 9.00–20.00
Raseborgsvägen 6-8 10.4 10.00–18.00
10600 EKENÄS 11.4 10.00–16.00
  12–13.4 9.00–20.00
     
Axxell/Karis 7–9.4 9.00–20.00
Bangatan 75 10.4 10.00–18.00
10300 KARIS 11.4 10.00–16.00
  12–13.4 9.00–20.00
     
Pojo bibliotek 7–9.4 9.00–18.00
Centrumpromenaden 4 10.4 10.00–16.00
10420 SKURU 12–13.4 9.00–18.00
     
Bromarv Martahus Villa Vera 10.4 10.00–16.00
Bromarvvägen1815    
10570 Bromarv    

Valbussen går enligt tidtabell 10–12.4.2021.

Minst två valförrättare ska samtidigt vara närvarande. Valförrättarna kan arbeta i turer för- eller eftermiddag eller hela dagen. Stadens egen personal och utomstående personer kan anlitas som valförrättare och biträdande personal.

Ersättning = 16 €/h + kvälls- söndags- och övertidsersättning.

Behörighet:

Av valförrättaren förutsätts

 • tvåspråkighet (svenska och finska)
 • en ålder på minst 18 år
 • kunskaper i datoranvändning
 • stor noggrannhet

Registreringen av förhandsrösterna sker via valdatasystemet. Valförrättarna fungerar under tjänsteansvar och ges utbildning i användningen av systemet. Systemet är enkelt att använda!

Alla valförrättare behöver kunna identifiera sig i systemet med sina egna nätbankskoder.

Centralvalnämnden fattar beslut om valförrättarna 17.2.2021.


27.01.2021 / Petra Louhimies

Rekryteringsmässan Duuni 2021 närmar sig!

DUUNI 2021 virtuellt evenemang ons 10.3.2021 kl.9-15

Möt framtidens experter snabbt och bekvämt på västra Nylands första digitala rekryteringsmässa. Här har du möjlighet att profilera ditt företag som en arbetsgivare i tiden.

Duuni 2021 rekryteringsmässa logo

I år ordnas Duuni 2021 rekryteringsmässan digitalt i samarbete med fem kommuner. Tanken är att kunna erbjuda en trygg träffpunk där det är möjligt att knyta nya arbetsförhållanden.

Mellan kl. 9:00 och 12:00 finns det många intressanta talturer på huvudscenen. Klockan 12:00 – 15:00 är utställningshallarna öppna och då är det möjligt för arbetsgivaren och arbetssökanden att träffas, antingen live via kamera eller chat. Deltagande är avgiftsfritt.

Mässan arrangeras av Novago i samarbete med TE- byrån och kommunerna Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå med hjälp av stöd från ESF.

RESERVERA DIN VIRTUELLA MÄSSPLATS SENAST DEN 10.2.2021 VIA LÄNKEN.


19.01.2021 / Tobias Björklund

Staden Raseborg anställer i sommar ungdomar till olika uppgifter inom stadens enheter.

Anställningstiden är 1 månad. Det kan vara olika uppgifter som t.ex. parkarbetare, städare, köksbiträde, museiguide, idrottsplansskötare, simövervakare, biblioteksfunktionär, vårdbiträde, lägerledare, kulturarbetare eller fastighetsskötare.

Ungdomar som behöver praktik för sin utbildning prioriteras vid anställandet av sommararbetare. Ungdomarna bör vara födda 2005 eller tidigare.

Lönen för studerande vid högskolor och yrkeshögskolor är 1 700 €/månad, för studerande vid yrkesläroanstalter och gymnasier 1 450 €/månad och för övriga ungdomar 1 300 €/månad.

Alla ansökningar om sommararbete skall göras elektroniskt. Söktiden pågår till 5.3.2021 kl. 12:00. Vi strävar efter att meddela dej om du fått sommarjobb eller inte senast i mitten på april.

Länk till den elektroniska ansökningsblanketten och anvisningar hittar du här: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/raseborgs-stads-sommarjobb-2021-329664/

Mera information ger personalchef Johan Nylund, careers@raseborg.fi  019-289 2030


23.12.2020 / Petra Louhimies

Traditionellt har julfreden i Raseborg utlysts på julafton, på rådhustorget i Ekenäs. I år kommer den till er i form av en julfilm. Raseborgs stad önskar alla en fridfull jul och gott nytt år!

ps. vilka platser i Raseborg känner du igen från filmen?6.12.2020 / Petra Louhimies

Finlands självständighetsdag uppmärksammas i år med en videohälsning av stadsdirektör Ragnar Lundqvist och stadsfullmäktiges ordförande Linnéa Henriksson. Musikinstitutets cellogrupp under ledning av Sanna Jääskeläinen står för musiken.

På grund av den rådande pandemin kunde inte de planerade konserterna på servicehemmen ordnas i år. Staden upplever ändå att självständighetsdagen alltid är en lika viktig högtid och vill genom videohälsningen önska alla en hoppfull självständighetsdag.

Staden och församlingarna uppvaktar traditionsenligt vid hjältegravarna.


6.11.2020 / Petra Louhimies

Ordenskommittén vid Raseborgs stad har beslutat om att ”Comitatus Raseburgensis Sigillum” (den s.k. Raseborgsmedaljen) delas ut i år.

Enligt utdelningsprinciperna för medaljen kan förslag till mottagare göras av stadsdirektören, stadsfullmäktiges ordförande eller stadsstyrelsens ordförande. Vid bedömningen av den insats som ligger till grund för medaljförslaget ska betydelse, kvalitet, omfattning och varaktighet av insatserna sammanvägas. Beslutet görs av ordenskommittén.

I år tilldelas medaljen till Tua Forsström och Ingmar Lindberg.

Medaljörerna och utdelarna står upp för en gruppbild
Från vänster stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, ordenskommitteens ordförande Henrik Lindholm, Ingmar Lindberg, Tua Forsström, stadsfullmäktiges ordförande Linnéa Henriksson och stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Förtjänstmedaljerna överräcktes av stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, ordenskommitteens ordförande Henrik Lindholm och stadsfullmäktiges ordförande Linnéa Henriksson torsdagen den 5.11.2020 i Stadshuset.

Jag känner mig hedrad, det är här i Västnyland som jag hör hemma”, berättade Tua Forsström och påpekade, att vi så att säga fanns på brottsplatsen. ”Henrik Cederlöf som var min lärare är den skyldige till att jag hela mitt liv har fått tillbringa med språk och litteratur. Han väckte min passion för litteratur och jag är honom starkt tackskyldig.”

Forsström berättade också att svenskarna (kollegorna på Svenska Akademin) redan lärt sig var Tenala ligger. ”De frågar vant ’är du kvar i Tenala’ då det ska skickas material av och an.

Ingmar Lindberg, som fick ta emot medalj nr. 13 tackade även han för medaljen men ville framhäva, att gärningen som han belönades för ingalunda var en enmanssak. Han riktade sina tack till både tidigare kollegor på Fiskars brukskontor, bolagets tidigare VD Reijo Kaukonen, bolagets tidigare styrelseordförande Göran J. Ehrnrooth samt till alla dem som flyttade till bruket och skapade den unika anda som finns ännu idag. ”Det var endast roligt att syssla med sådant”, berättade Lindberg.

Motiveringar

Tua Forsström

Tua Forsström är författare och ledamot av Svenska Akademien. I offentliga biografiska uppgifter noteras att Forsström är född i Borgå och bor i Helsingfors och därmed skyms det faktum att hon är uppvuxen och skolgången i Tenala och Ekenäs. Själv framhåller Forsström ofta att hon tillbringar halva året i Tenala.

Tua Forsström är mest känd som lyriker, men har också skrivit bland annat sångtexter, dramatik, ett oratorium samt ett libretto. Hon debuterade 1972 och har sedan dess låtit ge ut 12 diktsamlingar. En av dessa bär namnet Ekenäs (med Vidar Lindqvist, 1988). Forsströms dikter kännetecknas av ett enkelt, tillgängligt språk, där naturen är närvarande och där internationella referenser blandas med enkla inslag av lokal prägel. Havet, ekar, musslor på sjöbotten och andra detaljer är lätta att inplacera i Raseborg.

Nu har jag fått nog av Tuas analyser, sade Henrik Cederlöf, rektor men också lektor i modersmål. Han hade givit eleverna i uppdrag att analysera dikter men eftersom uppgiften tycktes en del främmande, så svarvade Forsström på begäran ihop ett tiotal analyser under rasten innan inlämning.

Tua Forsström avlade studentexamen i Ekenäs år 1966. Sedermera har hon studerat psykologi, svensk litteratur och filosofi vid Helsingfors universitet. Småningom har Tua Forsström blivit stilbildande inom nordisk lyrik, hennes dikter är översatta till ett 30-tal språk och hon har genom åren tilldelats åtminstone 16 litteraturpriser.

Tua Forsström utsågs år 2019 till Svenska Akademien, som den första finlandssvenska författaren någonsin.

Raseborgs stad vill uppmärksamma ovan nämnda ovärderliga insatser, och som erkänsla tilldela Tua Forsström Raseborgsmedaljen.

Ingmar Lindberg

När delar av Fiskars traditionella verksamheter lades ner efter flera hundra år, var det för många en djup sorg. En epok gick i graven. Bolagets tidigare vice VD Ingmar Lindberg var den som då – mitt i vemodet – hade förmågan att blicka framåt och se möjligheterna till en ny era för Fiskars. Förutom som vice VD hade Lindberg också verkat som bolagets fastighetsdirektör, och hans gedigna kunskap var av avgörande betydelse för att kunna förverkliga visionen.

Lindberg visade därtill stort mod och var beredd att sätta sin egen ära på spel. I kombination med hans klara idé och förmåga att tänka långsiktigt skulle detta visa sig bära långt – t.o.m. längre än någon kunde ana.

Med ledord som bland annat hantverk, design och formgivning startade återupplivningen av Fiskars. Man kunde erbjuda såväl verksamhetsutrymmen som bostäder, och resultatet vi ser idag är imponerande. Samtidigt är det inget mindre än ett livsverk av Ingmar Lindberg.

Raseborgs stad gläder sig över all den verksamhet som idag är etablerad i Fiskars. Fiskars har inte bara återupplivats utan är i högsta grad livskraftigt, vilket tusentals besökare årligen från olika håll av världen får ta del av. Besökarna upptäcker på samma gång också övriga delar av Raseborg. Det här i sin tur gynnar staden och regionen på ett sätt som inte kan överskattas.

Raseborgs stad vill uppmärksamma ovan nämnda ovärderliga insatser, och som erkänsla tilldela Ingmar Lindberg Raseborgsmedaljen.

Raaseporimitali rasiassaan sekä valkoinen ruusu

Raseborgsmedaljen har tidigare tilldelats till:

 1. Saraste Jukka-Pekka, 2011
 2. Charalambides Alexis, 2011
 3. Ntallaris Anthony, 2011
 4. Wickholm Kaj, 2012
 5. Peltonen Matti, 2013
 6. Nybom Jan, 2014
 7. Grunn Torolf, 2015
 8. Johansson Mårten, 2015
 9. Höglund Nils-Gustav, 2017
 10. Simola Tom, 2017
 11. Sid Sven, 2019
 12. Forsström Tua, 2020
 13. Lindberg Ingmar, 2020


11.09.2020 / Marika Stigell

Jordvärmeborrningarna vid Österby skola börjar vecka 38 och pågår ca 3-4 veckor. Arbetet medför buller och damm och att tung trafik kör på området.

Jordvärme är ett effektivt sätt att utvinna solenergi som lagras i marken och energikällan är förnybar och miljövänlig.

Jordvärme är även en ekonomisk energiform – återbetalningstiden på projektet är ca 6,5 år.

Raseborgs stad är en HINKU kommun

HINKU-nätverket är grundat år 2008 och nätverket samlar kommuner som bundit sig till utsläppsminskningar.

Österby skola har för tillfället oljeuppvärmning, och genom installation av jordvärme minskar Raseborgs stad sina CO2-utsläpp.


2.09.2020 / Petra Louhimies

Försvarsmakten informerar

Lokalförsvarsövningen Kehä 20, som leds av Gardesjägarregementet, ordnas den 5–11 september 2020 i huvudstadsområdet och i Västra Nyland. Övningstruppernas styrka är ungefär 650 personer, och består av beväringar, reservister och personal. Vid övningen genomförs ett omfattande försök i form av vardagliga lösningar med hjälp av mobilapparater. Försöket utgör en del av ledningen av lokalförsvaret.

Vid lokalförsvarsövningen Kehä 20 koncentreras verksamheten till Esbo och Hangö, övriga övningsområden är Helsingfors, Kyrkslätt, Lojo och Raseborg. Trupperna är iförda stridsutrustning, inklusive stormgevär. Målavdelningarna kan även använda civila kläder. Personalen bär gula varselvästar ovanpå terrängdräkten. Ungefär 170 fordon deltar i övningen.

I Raseborg sker övningarna i Fiskars 7-9.9. Övningen orsakar inte avsevärt buller. Trupperna använder stridsutrustning samt civila kläder.


31.07.2020 / Petra Louhimies

På fredagen kl.8 tiden upptäcktes ett problem med stadens telefonlinjer till nummer som börjar på 019. Störningen utreddes och nu fungerar telefonlinjerna igen.


30.07.2020 / Petra Louhimies

Kundtjänsten vid stadshuset öppnar igen den 3.8.2020 och vi betjänar dig som vanligt vardagar kl. 8-16. Besök stadshuset endast om ditt ärende inte kan skötas via andra kanaler som t.ex. telefon eller e-post.

Vid ett besök ber vi dig vänligen att följa försiktighets- och hygienanvisningarna:

 • Kom ihåg säkerhetsavståndet till andra kunder och till personalen
 • Tvätta/desinficera händerna. Handspritspunkter finns vid stadshusets ingång och på varje våning
 • Hälsa utan handskakning
 • Hosta/nys i en engångsnäsduk som du sedan genast kastar bort
 • Vid möten undvik onödig vistelse i stadshuset. Kom och gå raka vägen till och från mötet.

Tack för att du värnar om din och vår säkerhet!

Stadens växel tfn 019-289 2000.


22.06.2020 / Petra Louhimies

Stadens förvaltningsenheters verksamhet är begränsad under semestertiden 22.6 – 26.7.2020. Sommarstängt gäller inte telefonväxeln, nödvändig kundservice som affärsverkets service, byggnadsinspektionen och turistinformationen, som betjänar dig som vanligt.

Om du är i behov av blanketter eller annan information kan du vända dig till kundbetjäningen vid stadshusets info eller stadens växel som är öppen vardagar kl. 8-16, tel. 019 289 2000


13.05.2020 / Petra Louhimies

Under de senaste veckorna har 30 500 medborgare runtom i landet fått hem ett formulär med frågor om uppfattningar om hemkommunen och om hur olika frågor sköts i kommunen. Samtidigt utreds vad uppgiftslämnarna anser om den kommunala servicen och hur de deltar i kommunens beslutsfattande.

Enkäten är en av de mest omfattande utredningarna som kartlägger kommuninvånarnas synpunkter. Kommunförbundet har regelbundet genomfört motsvarande omfattande invånarenkäter ända sedan 1990-talet.  De senaste invånarenkäterna genomfördes som en del av ARTTU2-forskningsprogrammet 2015 och 2017.

Enkäten ger kommunerna forskningsdata till stöd för beslutsfattandet och verksamhetsutvecklingen. De första resultaten kan väntas under början av hösten 2020.

Raseborg en av 43 kommuner som deltar

Enkäten skickas till sammanlagt 30 500 vuxna invånare enligt ett urval ur Befolkningsregistercentralens register. Urvalet per kommun varierar mellan 300 och 2 000 personer. På urvalets storlek inverkar dels kommunstorleken, dels eventuella kommunsammanslagningar under tidigare år.

I invånarenkäten 2020 deltar 43 kommuner av olika storlek och typ i olika delar av Finland: Asikkala, Askola, Birkala, Enare, Fredrikshamn, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Juga, Jyväskylä, Kankaanpää, Karleby, Keitele, Keuru, Kimitoön, Korsholm, Kuusamo, Kyrkslätt, Lappajärvi, Lappo, Libelits, Nivala, Nådendal, Oulainen, Paltamo, Parkano, Petäjävesi, Pudasjärvi, Raseborg, Rautalampi, Reso, S:t Michel, Salo, Sibbo, Säkylä, Tavastehus, Torneå, Uleåborg, Vanda, Villmanstrand, Virdois, Vörå och Åbo.

Enkäten skickas ut på både svenska och finska. De som får enkäten per post kan också besvara den elektroniskt.

Mer information om Invånarundersökningen 2020: www.kommunforbundet.fi/invanarundersokning2020

Närmare upplysningar:

Forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom, tfn 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(a)kuntaliitto.fi


25.02.2020 / Petra Louhimies

Onsdag 26.2.2020 kl. 20-24 utförs underhållsarbete i stadens nätverk.

Under avbrottet bryts trafiken i nätverket, vilket påverkar flera av stadens digitala tjänster. Bl.a. följande tjänster fungerar inte under avbrottet:

 • Wilma
 • Moodle
 • E-post
 • Föredragningslistor och protokoll

Stadens hemsida Raseborg.fi fungerar normalt under avbrottet. E-post som skickas till staden under avbrottet levereras fördröjd.


5.02.2020 / Petra Louhimies
Raseborgs slott i aftonsol

Det är igen dags att rösta fram årets raseborgare, årets idrottare samt vinnarna för årets turismpris, kulturpris och miljöpris. I fyra av priskategorierna har de tre nominerade kandidaterna tagits fram genom förslag från allmänheten under hösten 2019. Då det gäller idrottspriset har valet av de tre nominerade kandidaterna gjorts av fritidsnämnden.

Raseborg delar också ut ett ungdomspris. Precis som tidigare åren, väljs ungdomsprisets mottagare direkt av stadens ungdomsfullmäktige. Ungdomspriset ingår därför inte i den öppna omröstningen.

Flera intressanta förslag

Till varje kategori har staden fått ta emot flera intressanta och varierande förslag.

Också stadens anställda på flera olika avdelningar fick nomineringar. Staden premierar inte i detta sammanhang den egna verksamheten men det är glädjande att se att man uppskattar arbetet som görs inom staden.

Röstningen

Vinnarna röstas fram genom en öppen röstning på nätet som avslutas söndagen den 23.2.2020 kl.12.00. Länken till röstningsblanketten finns här nedan. Vinnarna i omröstningen avslöjas den 25.2.2020.

Länk till röstningen: https://webropol.com/s/raseborgsprisen2019

Kandidaterna

1      Årets raseborgare

 • Karin Widnäs
  Karin Widnäs har på egen hand byggt ett museum av internationell betydelse som profilerar Raseborg och gör staden intressant för besökare. KWUM är en suverän estetisk upplevelse och ett högklassigt museum, som presenterar den finländska keramiken: material och teknik, hantverk samt konsthantverk och konst.

 • Petra Mannström
  Petra Mannström har med caféet Skatafé och restaurangen Theodors visat ypperligt prov på företagsamhet, och är med sin utstrålning och kunnande en eldsjäl i Bromarv. Hon tackas för sitt fina initiativ till att starta verksamhet för seniorer i Bromarv. Den populära verksamheten är finansierad av en stiftelse och är gratis för deltagarna.

 • Sole Garghentino-Nygård
  Sole Garghentino-Nygård är Matsvinnsbankens glada och hjärtliga dragare som har fört fram staden i nationell media. Soles arbete beröms som ett exceptionellt exempel på självständigt tänk till förmån för andra. Matsvinnsbanken är också en fin miljögärning i Raseborg.

2      Årets turismpris

 • YLP!
  Har förvandlat en standardprodukt som pizza till ett nytt dragplåster för regionen och figurerat flitigt i nationell media. Verksamheten bygger på lokala råvaror (nästan 99 %) och miljötänk enligt no waste-principen. YLP! uppmuntrar till nytänkande företagsamhet i Raseborg.

 • Påminne Bike Park
  Påminne Bike Park, med den frivilliga banmästaren och cyklingsentusiasten Anders Pyy i spetsen, har bidragit till att Raseborgs profil som alla cyklisters paradis stärkts ytterligare. Nedförscyklingen lockar cyklingsfantaster från många olika håll och utgör ett fantastiskt komplement till stadens mångsidiga utbud av fritidsmotion.

 • Bunkern nr. 302 Irma i Harparskog
  Ungefär 5 km från Hangö Frontmuseum, i Harparskog, ligger Bunkern Irma som är en av de 30 betongbunkrarna på Hangö udd. Det mesta i bunkern är original och ger genom den autentiska atmosfären en god inblick i hur livet vid fronten tedde sig under kriget. Byaföreningen har med talkokrafter restaurerat ett fint historiskt besöksmål. Bunkern Irma ingår också i Museikortets besöksmål och får därför nationell synlighet där via. Bunkern är en berörande upplevelse för människor i olika åldrar och en ny sevärdhet i Raseborg.

3      Årets kulturpris

 • Christoffer Relander
  Christoffer Relanders bildspråk har under flera år genomsyrats av relationen mellan människa och natur, ett tema som gör hans arbeten högaktuella i vår samtid. Relanders fotokonst har under de senaste åren uppmärksammats internationellt och han sätter Raseborg och dess kulturliv på kartan genom stor uppmärksamhet utomlands, bland annat i Storbritannien, Italien och Tyskland.

 • Fiskars museum
  Fiskars museum har under åren blivit vad flera besökare beskrivit som en pärla som både vuxna och barn gärna återvänder till.
  Med små medel och ihärdigt arbete har museet utvecklats enligt en vision där besökaren står i fokus. Genom att satsa på att levandegöra historia genom tidsresor och museipedagogisk verksamhet, har Fiskars museum blivit en av pionjärerna i Finland.


 • Raasepori festivaali – Raseborg festival
  Ett evenemang som hämtade med sig mycket positiv synlighet till staden. Fint tillägg till stadens sommarutbud. Arrangörerna beröms som modiga för att de vågat arrangera ett så stort evenemang till invånarnas glädje.

4      Årets miljöpris

 • Stefan Holmberg
  Stefan Holmbergs solrosor som allmänheten fick plocka vid Läpp i Karis gladde både invånare och förbipasserande under sensommaren 2019. Hans idé beröms som osjälvisk och omtänksam.

 • Solja Kvarnström
  Solja Kvarnström har valts till Årets frivilliga 2019 av Naturskyddsförbundet. Hon har vädjat till våra beslutsfattare att de skulle ta ansvar för våra barns framtid och krävt bland annat för mer hållbart skogsbruk som värnar om mångsidighet. Soljas verksamhet för naturen har berömts som hjärtlig och ihärdig.

 • Ekenäs Marthaförening
  Har under sina 120 år ständigt jobbat för en bättre värld med målet att alla hem och familjer ska ha tillräckliga kunskaper om hållbar utveckling; såväl ekonomisk, ekologisk som social. Ekenäs Marthaföreningens historia finns nu att läsa i historiken ”120 år av kvinnogemenskap”.

5      Årets idrottare

 • Tuomas Puputti, friidrott (IF Raseborg)
  FM-brons i klassen H22 på 800 m och 1500 m
 • Henrik Löflund, bowling (Dragsvik Bowlingsällskap)
  Guld i FM i B-klass
 • Niklas Hyvärinen, skytte (Raseborgs skyttar)
  Lagbrons och lagsilver i EM, guld och silver i FM, representerat Finland vid EM (rörligt mål).

4.02.2020 / Martina Ekberg

Raseborgs stad bjuder ut till försäljning Gamla bastun vid Västvallen 11 i Ekenäs. Försäljningsobjektet består av tomt 710-2-11-1 med byggnader. Tomtens areal är
1 592 m² och har en total byggrätt om 1 020 m². På tomten finns tre byggna­der, Gamla bastun från 1919: ett unikt stenhus som tidigare har fungerat som allmän bastu, samlingslokal och ateljé. Bostadshuset från sent 1800-tal har använts som bostadsbyggnad. Nya bastun från 1969 har använts som allmän bastu.

Anbud på Gamla Bastun bör inlämnas via Huutokaupat.com, senast den 8 april 2020 kl. 14.00.

Tilläggsuppgifter ger mätningschef Roger Nyberg, tfn 019 289 3821,

https://huutokaupat.com/172603830.12.2019 / Petra Louhimies

I Karis bibliotek ordnas den 7.1.2020 kl. 18 ett informations- och diskussionstillfälle om det nya Fokusbygget. Vi presenterar nuläget i planeringsprocessen, stadens verksamhet i den kommande byggnaden och resultaten från enkäten gällande biblioteksverksamheten i Raseborg.

Välkommen!


24.12.2019 / Petra Louhimies

I stället för att skicka julhälsningar har Raseborgs stad enligt tradition donerat pengar till olika välgörande ändamål varje jul. I år går stadens donation till Rädda barnen rf, vars insamling går till fattiga barn i Finland.

God jul och Gott nytt år!


20.12.2019 / Petra Louhimies

Bästa skärgårdsinvånare, -vänner och -turister samt tillfälliga skärgårdsbesökare!

Jag har glädjen att önska dig välkommen att medverka i utvecklingen av skärgården!

Skärgårdsdelegationen har inlett arbetet med att ta fram ett landsomfattande skärgårdsprogram. Programmet skapar riktlinjer för skärgårdsutvecklingen under de kommande åren. De som bor i skärgården, tillbringar tid där och arbetar med skärgårdsfrågor har den bästa uppfattningen om nuläget och utvecklingsbehoven när det gäller att leva i skärgården. Vi i skärgårdsdelegationen vill höra vilka åtgärder det behövs för att göra vardagen smidig i skärgården med tanke på såväl permanentboendet som fritidsboendet.

Skärgården är en unik plats för boende, arbete och fritid. Skärgårdens potential är stor, oavsett om den hänför sig till företagande, natur eller kultur. Utöver potentialen finns det också utmaningar i skärgårdsområdena och därför försöker vi hitta metoder för att bevara skärgårdens livskraft och öka dess attraktivitet. Skärgården i inlandet är annorlunda än vid havet – båda dessa är värdefulla områden och gör den finländska skärgården enastående även internationellt sett. Det nya skärgårdsprogrammet utarbetas så att det beaktar de olika skärgårdsområdenas särdrag, styrkor och utvecklingsbehov.

Det är fint om du hinner svara på en enkät som öppnas via länken nedan. Svarstiden pågår fram till den 19 januari 2020. I slutet av enkäten har du möjlighet att delta i en utlottning.

Jag och hela skärgårdsdelegationen väntar ivrigt på dina idéer och åsikter om utvecklingen av skärgården! Ett stort tack redan på förhand för de värdefulla svaren.

Sandra Bergqvist
Skärgårdsdelegationens ordförande, riksdagsledamot

Mer information om den elektroniska enkäten och programmets genomförande

Målet med enkäten Skärgårdens röst är att ta reda på vad de som bor och de som tillbringar sin fritid i skärgården och de som känner till skärgårdsfrågor tänker om nuläget och utvecklingsbehoven när det gäller att leva i skärgården.

Enkäten har att göra med Skärgårdsdelegationens process att ta fram ett landsomfattande skärgårdsprogram. Arbetet fortsätter till våren 2020. Region- och kommunforskningscentret Spatia vid Östra Finlands universitet svarar för programarbetet tillsammans med TK-Eval. 

Vi lottar ut ett presentkort på 100 euro bland dem som svarar på enkäten. Vinnaren får själv välja presentkortet (antingen K-gruppen eller S-gruppen). Utlottningen sker i februari 2020 och vinnaren får presentkortet per post.

Enkäten besvaras anonymt och svaren behandlas konfidentiellt. Om du vill delta i utlottningen lämnar du vänligen dina kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna behandlas inte tillsammans med svaren.

Länk till enkäten: www.tk-eval.fi/saaristo

Svarstiden pågår till den 19 januari 2020.

Ytterligare information:

Keimo Sillanpää, specialforskare, TK-Eval, tfn 0500 961 554, keimo.sillanpaa(at)tk-eval.fi

Elina Auri, generalsekreterare, ledande sakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 074 4900, elina.auri(at)mmm.fi


19.12.2019 / Petra Louhimies

Det är igen dags att nominera kandidater för årets Raseborgspriser 2019. Prisen delas ut i en prisgala i början av år 2020. Genom priserna uppmärksammar staden en person, förening eller organisation, som gjort en prestation eller gärning utöver det vanliga.

I år delar staden ut 6 priser: kulturpris, miljöpris, idrottspris, ungdomspris, turismpris och utnämningen Årets raseborgare. Invånarna har nu möjlighet att nominera kandidater till följande kategorier:


• Årets kulturpris

• Årets miljöpris

• Årets turismpris

• Årets raseborgare:  ”Hen har med sin verksamhet/aktivitet fungerat som en god förebild för Raseborg och har idkat gott samarbete med positiv attityd under den tid som staden funnits. Personens hemort bör vara Raseborg.”


De nominerade för Årets idrottare väljs av fritidsnämnden och Årets ungdomspris väljs av ungdomsparlamentet.

Du kan nominera kandidater genom att skicka in dina förslag elektroniskt via Lyyti (https://www.lyyti.fi/questions/28cfd9cf3e) senast den 31.12.2019.

Obs! Du kan nominera flera personer, föreningar eller organisationer.


16.12.2019 / Tobias Björklund

Staden Raseborg anställer i sommar 100 ungdomar till olika uppgifter inom stadens enheter. Anställningstiden är 1 månad. Det kan vara olika uppgifter som t.ex. parkarbetare, städare, idrottsplansskötare, simövervakare, vårdbiträde, lägerledare, kulturarbetare eller fastighetsskötare.

Ungdomar som behöver praktik för sin utbildning prioriteras vid anställandet av sommararbetare. Ungdomarna bör vara födda 2004 eller tidigare.

Lönen för studerande vid högskolor och yrkeshögskolor är 1 700 €/månad, för studerande vid yrkesläroanstalter och gymnasier 1 450 €/månad och för övriga ungdomar 1 300 €/månad.

Alla ansökningar om sommararbete skall göras elektroniskt via Kuntarekry. Söktiden pågår till 6.3.2020 kl. 12.00. Vi strävar efter att meddela om du fått sommarjobb eller inte senast i mitten på april.

Länk till den elektroniska ansökningsblanketten och anvisningar hittar du här.

Observera att alla fält i blanketten som är försedda med en stjärna (*) är obligatoriska fält som måste ifyllas för att blanketten skall gå att skicka.

Mera information ger personalchef Johan Nylund, johan.nylund(at)raseborg.fi 019-289 2030


5.12.2019 / Petra Louhimies

Servicenätutredningen som staden beställt av Tilakonsultit Oy finns till förfogande i pdf-format nedan. I den färdiga servicenätutredningen har man koncentrerat sig speciellt på var servicen är lokaliserad, hur servicen och behovet av service eventuellt kommer att utvecklas. Arbetet har fokuserat på bildningen och social- och hälsovården, men också expeditionstjänsterna, kollektivtrafiken och den kommersiella servicen är utredd. Servicenätutredningen är ämnat att användas som rättesnöre för att kunna föreslå och fastställa servicenivån i de olika stadsdelarna i framtiden.

Servicenätutredningen 2019

Ladda nerVisa

Servicenätutredningen presenteras i olika delar av Raseborg under fyra invånarträffar:

onsdag 27.11 kl.18-21 Tenala Bygdegården, Sockenvägen 22
tisdag 3.12 kl.18-21 Karis bibliotek, Centralgatan 90-92
onsdag 4.12 kl.18-21 Pojo bibliotek, stora salen, Centrumpromenaden 4
onsdag 11.12 kl.18-21 Ekenäs, Ekåsen området, Kosthålli föreläsningssal, Raseborgsvägen 37


29.11.2019 / Petra Louhimies

De traditionella kransnedläggningarna sker på självständighetsdagen den 6.12 enligt följande tidtabell:

Ekenäs

Kransnedläggning med andakt kl. 9.00 på nya begravningsplatsen (Nylands brigad deltar)

Snappertuna

Tvåspråkig gudstjänst kl. 12.00 med kransnedläggning efter gudstjänsten

Tenala

Kransnedläggning med andakt kl. 11.00

Bromarv

Kransnedläggning med andakt kl. 10.00

Karis

Tvåspråkig gudstjänst i S:t Olofs kapell kl. 10.30 med kransnedläggning kl. 11.30

Svartå

Kransnedläggning med andakt kl. 12.30

Pojo

Kransnedläggning kl. 12.30 vid hjältegravarna och De Rödas grav


19.11.2019 / Petra Louhimies

Raseborg stads servicenätutredning är klar och resultaten presenteras under fyra invånarträffar som är öppna för alla. Utredningen presenteras av stadsdirektör Ragnar Lundqvist och på plats finns medlemmar från stadsstyrelsen och ledande tjänstemän.

Enligt Raseborgs stads strategi 2018 – 2021 skall staden göra en servicenätutredning för att avgöra vilka tjänster som kan ordnas centraliserat, ambulerande, digitalt eller med hjälp av lokala aktörer. Serviceutredningen skall användas som bas för att formulera en utvecklingsbild för markanvändningen. Dessutom kan utredningen användas vid generalplaneringen och för att definiera hur stadens olika delar kan nyttjas effektivt.

I den färdiga servicenätutredningen har man koncentrerat sig speciellt på var servicen är lokaliserad, hur servicen och behovet av service eventuellt kommer att utvecklas. Arbetet har fokuserat på bildning och social- och hälsovård, men också expeditionstjänsterna, kollektivtrafiken och den kommersiella servicen är utredd. Servicenätutredningen är ämnat att användas som rättesnöre för att kunna föreslå och fastställa servicenivån i de olika stadsdelarna i framtiden.

Om du vill höra mera om servicenätutredningens resultat kan du delta i stadens invånarträffar som arrangeras på följande platser:

onsdag 27.11 kl.18-21 Tenala Bygdegården, Sockenvägen 22
tisdag 3.12 kl.18-21 Karis bibliotek, Centralgatan 90-92
onsdag 4.12 kl.18-21 Pojo bibliotek, stora salen, Centrumpromenaden 4
onsdag 11.12 kl.18-21 Ekenäs, Ekåsen området, Kosthålli föreläsningssal, Raseborgsvägen 37

Du behöver inte anmäla dig till tillställningen. Vi bjuder på kaffe och tilltugg.

Välkommen!


18.11.2019 / Tobias Björklund

Behörighetsvillkor för tjänsten är en lämplig högre högskoleexamen samt erfarenhet av ekonomiförvaltning. För tjänsten krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska. IT-kunskaper och samarbetsförmåga förutsätts också.

Vi söker dig som har bra kännedom om ekonomi och verksamhetsprocesser. Du har helhetssyn, tänker långsiktigt och kan utveckla processer. Du är noggrann, konsekvent, bra på att kommunicera och kan motivera dina medarbetare. Erfarenhet av offentlig ekonomi och förtrogenhet med kommunalförvaltning räknas som merit.

Centrala arbetsuppgifter är att utveckla stadens interna kontroll, stöda processutveckling samt finansiering och riskhantering. Du deltar aktivt i stadens strategiarbete och är en del av stadens ledningsgrupp. Du är direkt underställd stadsdirektören.

Ett godtagbart intyg över hälsotillståndet ska inlämnas innan tjänsten tillträds. Prövotid på 6 månader tillämpas.

Vi erbjuder ett intressant, självständigt och utmanande arbete i en ung stad med stor utvecklingspotential.

Sänd in din ansökan med löneanspråk senast den 5.12.2019 kl. 12.00. Ansökningarna görs elektroniskt via www.kuntarekry.fi

Tjänsten tillträds enligt överenskommelse och tillsätts för 5 år.

Förfrågningar kan göras till stadsdirektör Ragnar Lundqvist 019-289 2001


7.11.2019 / Petra Louhimies

Raseborgs Rekrymässa ordnas för tredje gången tisdagen den 21.1.2020 kl. 15–18 på Axxell i Karis. Raseborgs stad ordnar mässan i samarbete med Novago Företagsutveckling Ab, TE-tjänster och Axxell. Rekrymässan ordnas samtidigt som Öppna dörrars dagar på Axxell.

Syftet med mässan är att föra samman de mångsidiga arbetsmöjligheterna som erbjuds i regionen och de som söker efter arbetsmöjligheter, med tyngdpunkt på unga arbetssökande. På mässan har arbetsgivarna och de arbetssökande en utmärkt möjlighet att träffa varandra direkt, ansikte mot ansikte.

Temat i år är ”Sommarjobb för unga”

Även möjligheterna för sommarjobb är representerade på mässan och lyfts fram mer i år. För många unga är sommarjobbet den första arbetsplatsen där man kommer in i arbetslivet och får arbetserfarenhet för livet.

Nytt för i år är att arbetssökarna kan få hjälp med sin CV hos en CV-coach. Coachen ger tips om hur man kan utveckla en tydlig CV som för fram arbetssökandens styrkor för den aktuella arbetsplatsen som söks.

Rekrymässan fick ny logo

En annan nyhet för i år är att rekrymässan fått en egen visuell linje och logo som baserar sig på Raseborgs stads nya visuella linje. Syftet med den nya logon är att göra den årliga kommunikationen kring mässan tydligare. Logon är designad av Anni Pöyhtäri på Frisko design.

Rekrymässans logo är designad av Anni Pöyhtäri.

Staden erbjuder 100 sommarjobb

Staden är Raseborgs största arbetsgivare och representeras även med en egen monter på mässan. Staden erbjuder årligen 100 sommarjobb och på mässan får besökarna hjälp med att fylla ansökningarna för sommarjobb, men även information om heltids- och deltidsjobb samt de praktikplatser och civiltjänstplatser som staden erbjuder.

Anmäl er som utställare

Anmälningstiden för utställare har nu börjat. Mässan är riktad till företag och organisationer i västra Nyland. Mässan är gratis för både utställare och besökare. Utställare kan anmäla sig till mässan genom den elektroniska anmälningsblanketten lyyti.in/rekrymassan fram till den 31.12.2019.

Välkommen!

Mer information ger

(t.o.m 10.11.2019)

Turistchef
Ville Vuorelma
019 289 2012
ville.vuorelma@raseborg.fi

(fr.om. 11.11.2019)

Utvecklingschef
Jennifer Gammals
019 289 2700
jennifer.gammals@raseborg.fi


26.09.2019 / Petra Louhimies

Eldistributionsbolaget Caruna och Raseborgs stad donerar under hösten simhallsbiljetter till stadens invånare. Caruna och staden vill på det sättet hjälpa och stöda Raseborgsbor, som har begränsade hobbymöjligheter till exempel av ekonomiska skäl.

”Att kunna simma är en medborgarfärdighet som alla finländare borde ha, och vi vill genom simningen möjliggöra lågtröskelmotion och välmående för Raseborgsborna. Vi valde att donera simbiljetter, eftersom man kan simma året runt, det passar alla åldersgrupper och det bästa: det är både roligt och nyttigt på samma gång”, säger Carunas storkundschef Petri Parviainen som kläckte idén.

Raseborgs representanter mottar simbiljetter av Caruna

”Carunas idé om simbiljetter är strålande, och vi var förstås ivriga att vara med. Vi vill precis som Caruna göra det möjligt för människor att röra på sig jämlikt oberoende av ålder, kön eller begränsningar”, säger Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

”Socialförvaltningen kommer att dela ut biljetterna via barn- och familjetjänsterna och socialtjänsterna för vuxna till olika åldersgrupper enligt behov”, berättar chefen för social service Mikaela Heinonen-Lindholm, som tog emot biljetterna.

Caruna donerar simbiljetter till kunder på sina nätområden. Raseborgs stad var den första staden som tog emot biljetter.

Mer information:

Ragnar Lundqvist
Stadsdirektör
tfn 09 289 2001
ragnar.lundqvist@raseborg.fi

Petri Parviainen
storkundsansvarig
Caruna
tfn 044 244 8933
petri.parviainen@caruna.fi    


14.06.2019 / Petra Louhimies

Stadens förvaltningsenheters verksamhet är begränsad under semestertiden 24.6-28.7.2019. Sommarstängt gäller inte telefonväxeln, nödvändig kundservice som affärsverkets service, byggnadsinspektionen och turistinformationen, som betjänar dig som vanligt.

Om du är i behov av blanketter eller annan information kan du vända dig till kundbetjäningen vid stadshusets info eller stadens växel som är öppen vardagar kl.8-16.

Stadens växel 019-289 2000
Stadshuset, Raseborgsvägen 37, Ekenäs.


10.06.2019 / Petra Louhimies

Det började som ett förslag att skapa en jubileumsskrift för jubileumsåret, men utvecklades sedan till att bli något mycket mer. Nu presenterar Raseborg stad sin nya jubileumskortlek.

Skaparna av Raseborgs kortlek kastar kort i luften framför stadshuset
Från vänster Daniel Kawecki, Sophie Kawecki och Lotta Lerviks.

När staden kontaktade Sophie och Daniel Kawecki på Idelhöjd sattes bollen i rullning.
– Vi råkade sitta med några kortlekar och spela hemma med barnen och då slog det oss att en kortlek ju är en fiffig produkt – det är en rolig grej som passar alla åldrar. Alla kan spela och dra nytta av den, berättar Sophie Kawecki.

Kortleken som idé passade också bra in i stadens vision ”Härliga Raseborg fungerar hållbart” eftersom det är en långvarig och rolig grej. I och med den nya visuella linjen fanns det också ett behov för nya present- och marknadsföringsartiklar till staden, så en kortlek var ett bra alternativ på många olika sätt.

Lotta Lerviks, Sophie Kawecki och Daniel Kawecki poserar med Raseborgs jubileumskortlek
Från vänster Lotta Lerviks, Sophie Kawecki och Daniel Kawecki.

Utgångspunkten för kortleken var att berätta om stadens mångsidighet och 10-åriga historia, men att välja ut vad som skulle finnas med på de 52 korten var förstås en utmaning.
– Det är visserligen ett positivt problem att det finns så många fina platser, verksamheter och evenemang i vår stad att allting inte ryms med i kortleken, berättar kultursekreterare Lotta Lerviks.

För att göra kortleken ännu mer mångsidig finns det på varje kort en QR-kod som leder till stadens webbplats. På stadens sida kan man sen hitta mer info och klicka sig vidare till andra sidor som har att göra med kortlekens teman.
– Att utnyttja QR-koder som leder till stadens webbplats gjorde att vi fick plats med mer. På webbsidan kan man också uppdatera med nya länkar och info så att kortleken alltid är aktuell, berättar Daniel Kawecki som bl.a. utformat kortens design.

Kortleken i handen

Kortleken är uppdelad så att varje valör har ett visst tema. I kortleken presenterar t.ex. 4:na företagsamma och 8:na smakrika Raseborg.
– I början tänkte man ganska traditionellt att det kunde vara kyrkor, badstränder och idrottsplatser på korten, men sen började vi tänka mer brett och i olika teman. Temat mångsidiga Raseborg till exempel är inte en specifik plats utan något som kan innefatta mycket. På så sätt kunde vi knyta ihop både turism, invånarservice och infra, fortsätter Sophie Kawecki.

I kortleken utgick man från stadens bildbank, men en del bilder är lånade från olika privatpersoner, föreningar och företag. Staden vill tacka alla som varit med och bidragit till att vi fått en så fin kortlek som tål att spelas med i generationer framåt.

Raseborgs jubileumskortlek finns att köpas bl.a. på stadens bibliotek i Ekenäs, Karis och Pojo.


27.05.2019 / Petra Louhimies

Övningen Sapeli 19 stärker truppernas prestationsförmåga i bebyggda områden och det bilaterala samarbetet mellan Finland och Storbritannien

Övningen Sapeli 19 som leds av Gardesjägarregementet arrangeras i Nyland under perioden 3 – 10.6.2019. Övningen är slutövning för de beväringar som utbildas för manskapsuppgifter och som inledde sin tjänstgöring i januari, samt för beväringschefer, beredskapsenheten och militärförare som inledde sin tjänstgöring i juli förra året. I år deltar också en ca 120 soldater stark lätt infanterienhet från Storbritannien i övningen. Den bilaterala samverkansövningen UWFEX19 (Urban warfare exercise) är en av de gemensamma övningar som arméerna i de båda länderna har kommit överens om.

Övningens totala styrka är ungefär 800 soldater. Utöver trupperna från Gardesjägarregementet deltar även trupper från Uttis jägarregemente, Pansarbrigaden och ett lätt infanterikompani från Storbritanniens armé (B (Suffolk) Company 1st Battalion The Royal Anglian Regiment) i övningen.

Övningens viktigaste målsättning är att stärka Gardesjägarregementets truppers beredskap och prestationsförmåga i krävande stridsuppgifter i bebyggda områden. Samarbetet med trupperna från Storbritannien stärker den bilaterala samverkansförmågan samt gör det möjligt att dela med sig av fungerande praxis gällande praktisk verksamhet.

Slutövningen, SAPELI 19, som varje sommar ordnas för de trupper som regementet producerar, är en krävande helhet, både för den anställda personalen och för de beväringar som kommer att hemförlovas i slutet av juni. Genom att öva i ett stort område i Nyland skapar man situationer där trupperna som är utbildade för strid i bebyggda områden får visa vad de går för. Den lätta infanterienheten från Storbritannien som deltar i övningen fungerar under övningen som en enhet inom vår stadsjägarbataljon. Vi kan stärka samverkansförmågan både gällande taktisk ledning och stridsteknisk kompetens, konstaterar chefen för övningen, biträdande kommendör för Gardesjägarregementet, överste Rainer Kuosmanen.

Övningstrupperna övar både på försvarsmaktens övnings- och skjutområden och på offentlig och privat mark. Trupperna övar i Helsingfors, Esbo, Karis, Kyrkslätt, Lojo, Salo, Ekenäs och Vichtis.

Trupperna övar i Raseborg enligt följande:

Nylands brigads garnisonsområde 4.-6.6.2019.
Övningsammunition används dagligen kl.8-20.

Nylands brigads övningsområde, Galoppskogen, 6.-7.6.2019. Övningsammunition används dagligen kl.8-20.

Ekenäs, Koverhar, 4.-6.6.2019.
Övningsammunition används dagligen kl.8-20.

Ekenäs, Harparskog, 4.-6.6.2019.
Övningsammunition används inte på området.

Karis, Mjölbolsta sjukhusområde, 4.-8.6.2019.
Övningsammunition används dagligen kl.8-21.

Trupperna är utrustade med stridsutrustning, inklusive stormgevär. Personalen använder gula varselvästar. Vid övningstruppernas utbildning används dagligen övningsammunition, vilket kan ge upphov till buller i närheten av övningsområdena. Bullermeddelande.

Du kan följa med övningen på sociala medier med hashtaggarna sapeli19 och uwfex19.

facebook.com/KaartinJR
twitter.com @KaartinJR
facebook.com/Maavoimat
twitter.com @maavoimat


23.05.2019 / Petra Louhimies

Raseborgs stad håller öppet hus i nya stadshuset den 12 juni 2019 kl.17-20 och välkomnar invånare och andra intresserade att bekanta sig med de nya utrymmena.

Vi grillar WestChark-korv på framgården till de 750 första besökarna och bjuder på saft/vatten samt får höra på musik.

Besöksadress: Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Hjärtligt välkomna!


15.05.2019 / Petra Louhimies

Raseborgs stad söker till tillsvidare befattning

Projektchef för investeringsprojekt

Projektchefen fungerar som ledare i stadens investeringsprojekt och mindre byggnadsprojekt. Beroende på valda personens utbildning och yrkeskunskap, jobbar man huvudsakligen med stadens infrastruktur, kommunalteknik, gator, parker och idrottsanläggningar eller byggnader och husteknik. På tekniska sektorn jobbar vi flexibelt över yrkesgruppsgränser, vilket betyder att personen i fråga måste ha goda förutsättningar och motivation att lära in sig i nya branscher inom sektorn.

Projektchefen arbetar som aktiv och central medlem i stadens investeringsgrupp och deltar i långsiktig planering av investeringar och tar helhetsansvar för de egna projektens genomförande, ur både ekonomisk och teknisk synvinkel.

Projektledningskunskaper och sociala kunskaper är centrala för framgångsrikt utövande i den här rollen. På byggplatsen ansvarar Du för övervakning av planenligt byggande samt för anskaffning av alla behövliga lov, ansvarar för val av lämpliga arbetsmaskiner och material, gör behövliga anskaffningar och fungerar som arbetsledare för entreprenörers arbetsinsats samt för den egna personalen som jobbar med i projektet.

Du övervakar projektekonomin, granskar inkommande fakturors riktighet och deltar aktivt i planering av upphandlingar och övervakning av avtal.

Behörighetskraven

 • Lämplig utbildning (yrkeshögskoleexamen i byggnadsteknik, ingenjör, byggmästare eller motsvarande relevant utbildning ) inom infra- eller husbyggnadsteknik är nödvändig samt
 • mångsidig arbetserfarenhet inom byggnadsbranschen
 • några års erfarenhet av arbetsledar-/projektledarroll är till din fördel.

Vårt team är tvåspråkigt, därför krävs goda språkkunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga i det andra. B-körkort är nödvändig.

Alla uppgifter kräver förmåga och vilja att arbeta utomhus och i team, också utanför vanlig arbetstid, samt delta i stadens beredskapsarbete.

Är du självständig, social, initiativtagande byggbranschens yrkesperson och har positiv inställning till arbete? Då kanske du är den vi söker till vårt team!

Lön enligt tekniska sektorns kollektivavtal och arbetsvärdering. Prövotid 6 mån. Vi önskar att den valda personen skulle börja hos oss senast fr.o.m. 1.9.2019.

Vill du ha mera information? Ta kontakt med
Teknisk direktör Jan Gröndahl, tfn 019 289 2550
Tf. chef för administrativa tjänster Jens Rosendal, tfn 019 289 2522

Ansökningarna görs elektroniskt via stadens hemsida, bifoga din CV i ansökan. Ansökningstiden går ut 3.6.2019 kl. 16.00. 

Sök via kuntarekry.fi

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.


14.05.2019 / Petra Louhimies

Raseborgs stad har tagit i bruk Kuntarekry som rekryteringsprogram. Under maj månad kommer vårt gamla rekryteringssystem Careers fortsättningsvis att vara öppet och de ansökningar som är aktuella på Careers söks via programmet. Raseborgs stads nya rekryteringar läggs här efter upp på Kuntarekry.

Om du har frågor gällande rekryteringarna och ibruktagande av vårt nya system kan du skicka e post till careers@raseborg.fi eller till personalsekreterare Tobias Björklund (förnamn.efternamn@raseborg.fi) 019 289 2040


10.05.2019 / Petra Louhimies

Här kan du se stadsdirektörens vlogg och vårhälsning från Ramsholmen.

Fler videon kan du hitta i mediagalleriet.


2.05.2019 / Petra Louhimies

Den nationella veterandagen firades i Raseborg lördagen 27.4 traditionsenligt med uppvaktning vid hjältegravarna och veteranstenarna samt fest.

Copyright: Nylands brigad / Försvarsmakten

Veterandagens fest arrangerades detta år på Hangö Frontmuseum. Nylands brigads kommendör kommodor Arvi Tavaila hälsade alla välkomna. En andaktstund ledd av militärpastor Marcus Weckström skapade stämning före stadens hälsning som framfördes av veterandelegationens ordförande Sven Holmberg. De ungas hälsning framfördes av Alisa Honkapää och Jennifer Vihlman.

Copyright: Nylands brigad / Försvarsmakten

Dragsviks Traditionsmusikkår stod för musiken under ledning av Helge Dahl och Pohjan Pojat under ledning av Krister Malmberg. Festen avslutades högtidligt med Vårt land.

Copyright: Nylands brigad/ Försvarsmakten


16.04.2019 / Petra Louhimies

Uppgiftsbeskrivning:
Ekenäs gymnasium är ett av två svenskspråkiga gymnasier i Raseborg. Gymnasiet, som är beläget invid ett utbildningscampus i centrum av Ekenäs har en stark förankring i närmiljön. I nära anslutning till gymnasiet ligger bl.a. yrkeshögskolan Novia.

Vi värdesätter:
Vi värdesätter en modern helhetssyn på skolans och lärarnas uppgift och roll. Du ska ha intresse att utveckla verksamhetskulturen i skolan och aktivt arbeta, i dialog med medarbetarna, för gemensamma visioner och målsättningar i syfte att skapa en kreativ och stimulerande arbetsmiljö för elever och personal. Kunskap om och erfarenhet av finländsk gymnasieutbildning och -förvaltning samt insikter i utveckling av undervisning med hjälp av IKT är meriterande.

Requirements:
Behörighet i enlighet med förordning (986/1998), erfarenhet av rektorsuppgifter, lämplighet för tjänsten samt förtrogenhet med kommunal förvaltning och administrativa uppgifter, goda ledaregenskaper och goda kommunikativa färdigheter.

Kontaktuppgifter:
undervisningschef Elisabet Ehrstedt tfn 019 289 2144
bildningsdirektör Tina Nordman tfn 019 289 2140

Övriga uppgifter:
Till ansökan fogas meritförteckning av vilken framgår sökandes behörighet och lämplighet för tjänst. Godtagbart intyg över hälsotillstånd inlämnas innan tjänsten tillträds. Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs till tjänst uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet ska vinna laga kraft. Vid anställning tillämpas en prövotid på 6 månader.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats. Ansökningstiden går ut: 30.04.2019 16:00.

Ansök via careers.raseborg.fi


4.04.2019 / Petra Louhimies

Torsdag 4.4.2019 kl. 20-24 utförs underhållsarbete i stadens nätverk.

Under avbrottet bryts trafiken i nätverket, vilket påverkar flera av stadens digitala tjänster. Bl.a. följande tjänster fungerar inte under avbrottet:

 • Wilma
 • Moodle
 • Arbetsansökan (careers.raseborg.fi)
 • Föredragningslistor och protokoll
 • Karttjänster

Stadens hemsida Raseborg.fi fungerar normalt under avbrottet. E-post som skickas till staden under avbrottet levereras fördröjd.


1.04.2019 / Tobias Björklund

Lönesekreteraren är placerad på personalavdelningen och bokföraren på ekonomiavdelningen.

Som lönesekreterare har du ansvar för löneräkning för namngivna kunder i samarbete med andra medlemmar i teamet. Du har en mångsidig sakkunskap för löneförvaltningsuppgifter och goda färdigheter för kundbetjäning och växelverkan. Du kan ge kunderna svar på frågor som gäller tjänste- och arbetskollektivavtalen och användningen av löneräkningssystemen. Vi sätter värde på förmåga att utveckla det egna arbetet och de gemensamma arbetssätten.
Mera information ger personalchef Johan Nylund tfn. 019-289 2030.

Som bokförare jobbar du med inköps- och leverantörsreskontran i samarbete med andra medlemmar i teamet. Du fungerar också som huvudanvändare för vårt program för hantering av leverantörsfakturor, Rondo. Du har mångsidig sakkunskap inom bokföring och goda färdigheter för kundbetjäning och växelverkan. Vi värdesätter förmågan att utveckla det egna arbetet och teamets gemensamma arbetssätt.
Mera information ges av controller Jeanette Bäckström, tel. 019-289 2083.

Sänd in din ansökan senast den 8.4.2019 kl. 12.00. Länk till den elektroniska ansökningsblanketten och anvisningar hittar du här: http://careers.raseborg.fi


29.03.2019 / Petra Louhimies

Lördagen den 30.3 kl.20.30-21.30 firar Raseborg Earth Hour genom att uppmana alla stadens invånare och anställda att släcka belysningen för en timme.

Earth Hour började 2007 i Sydney och har nu vuxit till att bli världens största miljömanifestation på gräsrotsnivå. Under manifestationen uppmanas alla att släcka belysningen i en timme för att uppmärksamma klimatfrågan. Earth Hour koordineras av WWF och andra volontärorganisationer, men genomförs på gräsrotsnivå av allmänheten.

Du kan läsa mer om Earth Hour här.


27.03.2019 / Petra Louhimies

Snart blir det semestertider och vi söker vikarier. Kom med och jobba i vårt glada gäng!

Vi söker semestervikarier som är intresserade av vårdarbete.Är du närvårdare, sjukskötare, eller studerande inom vårdbranschen, anta utmaningen och tag kontakt!

Tilläggsinformation får du direkt från enheterna:

Vård i hemmet Ekenäs, Karis och Pojo område,
Minna Yli-Tainio tfn 019-289 3361

Serviceboende-enhet Lyckebo och Mariahemmet,
Sirpa Korpimäki tfn 019-289 3313

Serviceboende-enhet Villa Anemone,
Bernadetta Stenström tfn 019-289 3656

HVC bäddavdelning,
Susann Allén tfn 019-289 3068


18.03.2019 / Petra Louhimies

Republikens President har i egenskap av stormästare för Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordnar beslutat att 6.12.2018 åt förtjänta finska medborgare förläna följande utmärkelsetecken.

Utmärkelsetecknen utdelades av Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls och ordenskommittéens ordförande Henrik Lindholm i ett utdelningstillfälle på stadshuset i Raseborg den 18.3.2019.

Förtjänsttecken utdelades till:

Koncernjurist Patricia Rehn, förtjänstkorset av Finlands vita ros orden

Stadssekreterare Thomas Flemmich, riddartecknet av Finlands lejons orden

Mätningschef Roger Nyberg, medalj av I klass med guldkors av Finlands vita ros orden

Hallmästare Jouko Lupala, medalj av I klass Finlands vita ros orden

Chefsläkare Anne Pietinalho, riddartecknet av Finlands vita ros orden

Läkare Matti Sivonen, riddartecknet av Finlands vita ros orden

Lärare Anna Karin Jern, medalj av I klass med guldkors av Finlands vita ros orden

Lärare Jari Salminen, förtjänstkorset av Finlands lejons orden

Skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson, medalj av I klass med guldkors av Finlands vita ros orden


5.03.2019 / Petra Louhimies

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden.

I staden finns  12 svenskspråkiga grundskolor och 2 gymnasier med sammanlagt ca 2000 elever

Bildningsväsendets målsättning, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken  till slutet av den grundläggande utbildningen samt vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Vi arbetar med att synliggöra lärandet och utgår från barnets styrkor. Den digitala tekniken utnyttjas för att möjliggöra och berika ett mångsidigt lärande.

Vi rekryterar rektorer

 • Rektor, Katarinaskolan, fr.o.m. 1.8.2019
 • Rektor, Ekenäs gymnasium, fr.o.m. 1.8.2019

Vi värdesätter:

Vi söker rektorer som har en modern helhetssyn på skolans och lärarnas uppgift och roll. Du ska ha intresse att utveckla verksamhetskulturen i skolan och aktivt arbeta, i dialog med medarbetarna,  för gemensamma visioner och målsättningar i syfte att skapa en kreativ och stimulerande arbetsmiljö för elever och personal. Vi värdesätter erfarenhet av utvecklingsarbete samt insikter i utveckling av undervisning med hjälp av IKT.

Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med förordning (986/1998), förtrogenhet med kommunal förvaltning och administrativa uppgifter, goda ledaregenskaper och goda kommunikativa färdigheter samt lämplighet för tjänsten.

Kontaktuppgifter:

Undervisningschef  Elisabet Ehrstedt, tfn 019 289 2144
Bildningsdirektör    Tina Nordman,     tfn 019 289 2140

Ansök via careers.raseborg.fi

Vi rekryterar lärare

 • 1 klasslärare, Västerby skola  fr. o m 1.8 2019
 • 1 klasslärare, Höjdens skola, fr. o m 1.8 2019
 • 1 klasslärare, Höjdens skola, fr o m 1.8 2019
 • 1 klasslärare, Katarinaskolan, fr o m 1.8 2019
 • 1 klasslärare, Katarinaskolan  1.8 2019 – 31.7 2020
 • 1 specialklasslärare, Katarinaskolan fr o m 1.8 2019
 • 1 lektor  i matematik och annat ämne, Höjdens skola, fr. o. m 1.8 2019
 • 1 ämneslärare i huslig ekonomi vid Ekenäs högstadieskola, fr. o. m.  1.8.2019
 • 1 specialklasslärare, JOPO-klass, Ekenäs högstadieskola, fr. o. m. 1.8 2019
 • 1 specialklasslärare, Karis svenska högstadium fr. o. m. 1.8 2019
 • 1 specialklasslärare per verksamhetsområde, Seminarieskolan fr. o. m. 1.8 2019
 • 1 lektor i franska och engelska, Ekenäs gymnasium, fr. o. m. 1.8 2019
 • 1 lektor i biologi och geografi, Karis-Billnäs gymnasium och Karis svenska högstadium fr. o. m. 1.8 2019

Vi värdesätter:

Vi söker lärare som har en modern inlärningssyn och är förtrogna med digitala verktyg i undervisningen. Du är intresserad av att utveckla och utvärdera lärandet i samarbete med dina kolleger.

Mera information får du via careers.raseborg.fi samt via skolornas hemsidor.

Kontaktuppgifter:

Rektor Klas Dahlqvist,           tfn 019 289 3741 Västerby  skola
Rektor Mia Haglund               tfn 019 289 3711, Seminarieskolan
T.f rektor Tove von Schantz   tfn 019 289 3551, Katarinaskolan
Rektor Jennie Ahtola,            tfn 019 289 3533, Höjdens skola
Rektor Bob Karlsson              tfn 019 289 3511, Ekenäs högstadieskola
T.f rektor Petra Blomqvist       tfn 019 289 3501, Ekenäs gymnasium
Rektor Andreas Hollsten        tfn 019 289 3541, Karis svenska högstadium
T.f rektor Esbjörn Hägerstedt  tfn 019 289 3564, Karis-Billnäs gymnasium


13.02.2019 / Petra Louhimies

Nu är det dags att rösta fram årets raseborgare, årets idrottare samt vinnarna för årets turismpris, kulturpris och miljöpris.

I fyra av priskategorierna har de tre nominerade kandidaterna tagits fram genom förslag från allmänheten under hösten 2018. Då det gäller idrottspriset har valet av de tre nominerade kandidaterna gjorts av fritidsnämnden. Nytt för i år är turismpriset, som inte delats ut tidigare Raseborg delar också ut ett ungdomspris. Precis som i fjol väljs ungdomsprisets mottagare direkt av stadens ungdomsfullmäktige. Ungdomspriset ingår därför inte i den öppna omröstningen.

Vinnarna röstas fram genom en öppen röstning på nätet som avslutas den 25.2.2019 klo.12.00. Vinnarna i omröstningen avslöjas den 28.2.2019.

Nomineringar för år 2018


1 Årets raseborgare

Monica Javanainen, JCOs VD, Raseborgs företagarföreningsordförande
En generös person som marknadsför Raseborg i Finland och deltar i utvecklandet av staden med sin positiva attityd. Hon stöder företagandet i sig samt andra företagare, och deltar också i föreningsprojekt som frågesportappen Vevi tillsammans med Luckan Raseborg/Västnyländska kultursamfundet.

”Eurydikes änglar” (Roger Lönnberg, Kenneth ”Jäxe” Jäkälä, Bo ”Boe” Vidfält, Kim Vidfält, Henrik ”Henkke” Lillqvist, Leif ”Lefa” Holmström, Karl-Johan ”Kalle” Hellman, Tommi Peltonen)
Det startade som ett upprop den 12 maj 2018 av Roger Lönnberg i ”JoNej, sa Karisbon” på Facebook, där han grämde sig över det usla skick Eurydike och hennes bassäng var. Från det uppropet samlades det raskt en grupp Karisbor, som genom en härlig och ärlig talkoanda, rustade upp Eurydikes bassäng med tillhörande fontän och belysning. Gruppen visade symboliskt vad vi kan åstadkomma när vi tar ansvar som invånare i staden och hur vi alla kan förbättra trivseln.

Edgar Wirtanen, Rallyförare
En förebild med positiv attityd. Han och hans kartläsare Jonas Lunden representerar tillsammans två olika motorklubbar: Ekenäs motorklubb och Rufak från Karis. De senaste åren har de satsat på den nationella serien Suomi cup vilket har resulterat i guldpokal två år i rad. Tävlingsteamet bakom dem är väldigt litet och det mesta görs på frivillig basis och på egen hand och med små medel även om denna sport förutsätter stor egen finansiering. Han följs av en mycket trogen skara rallyentusiaster.


2 Årets turismpris

Bromarf byaråd
Bromarf byaråd har jobbat hårt med Bromarf skärgårdshamn som blev ett dragplåster vidakring. Samtidigt växte också restaurangutbudet otroligt i byn, med gott lokalt utbud och god service.

Fiskars Village trail center

Fiskars trailcenter -föreningen ordnar redan för tredje året Finlands största cyklingsmässa samt olika slags cyklingstävlingar. De har även byggt ett c.70km långt stignätverk för både cyklings och trailrunning entusiaster. Trailcenter har också medverkat i uppbyggnaden av Påminnes Bike park-backe för sommarsäsongen. Allt detta förstås på frivilligbasis

Malmbacka
Från ingenting har de skapat en historisk plats för turister, med ett alldeles unikt koncept som inte finns någon annanstans. Personalen är trevlig, kunnig och tvåspråkig. Deras verksamhet görs med hjärtat och med närbyarnas invånares stöd. De har något för både ung och gammal, och deras övernattningsmöjlighet är unik.

3 Årets kulturpris

Art café Serendipity (ägare Andreas Mavrostomos)
Upprätthåller en kulturoas med låg tröskel i centrum av Karis. Där ordnas konserter både inomhus och utomhus, konstutställningar och olika möten och diskussioner. Platsen är som ett vardagsrum och gör kulturen lättillgänglig för alla.

Aderton
Pjäsen Aderton sattes upp på kulturhuset Karelia i början av året, otroligt stark pjäs med lokala krafter och nyskriven tolkning av kriget där kvinnornas situation lyftes fram.

Holger Wickström
Motivering är hans livsverk, där han i årtionden arbetat för att berika områdets kulturliv. Att vara föreningsaktiv är Hoggens livsstil, som han gärna delar med andra, utan att föra desto mera väsen över sin egna insats.


4 Årets miljöpris

Anna Alm, Mörby gårds ägare, ekobonde
Hon är en förebild för en hållbar livstil och miljötänk. Hon har etablerat sig i Raseborg, då hon utöver Mörby gård tog över Svartå kvarn.

Gustav Munsterhjelm, fd. Miljöchef
Motiveringen är speciellt hans miljöskyddsarbete bl.a. initiativet till Ekenäs nationalpark, och grundandet av många andra miljöskyddsprojekt. Inte minst de otaliga naturfilmer han producerat, som visats även på tv. Gustav gör fortfarande viktigt miljöskyddsarbete kring frågan om utrotningshotade djur.

Steinerskolan Mikaelskolan
Skolan har sedan år 1985 varit en progressiv föregångare inom hållbarhet och ekologiska värderingar och alltid inkluderat miljömedvetenhet i sin pedagogik. Skolan har redan länge anammat ekologiska principer som först nu blivit trendiga – bland annat äter eleverna dagligen skolmat av lokalt producerade, ekologiska råvaror som dessutom tillreds i skolans eget kök.


5 Årets idrottare

Dennis Rehnström (Österby sportklubb)
Dennis Rehnström från ÖSK tävlar i löpskytte och har rönt framgångar i FM-tävlingarna: guld löpskytte kortdistans, brons löpskytte normaldistans

Oliver Helander (IF Raseborg)
Oliver Helander från IF Raseborg tävlar i spjutkastning och var statistiketta i Finland och på sjunde plats i världen under säsongen 2018.

Joni Stenström (Raseborgs skyttar)
Joni Stenström representerar Raseborgs skyttar och tog brons i studerandes VM-tävlingar, FM-silver i luftgevär och gjorde FM-rekord i miniatyrgevär liggande.15.01.2019 / Petra Louhimies

Vi söker undervisningspersonal till Ekenäs högstadieskola:

 • 1 lektor i finska, för tiden 1.3.2019 – 31.5.2019

Tjänsten lediganslås att sökas senast 25.1.2019 kl. 16:00, ansökningarna inlämnas elektroniskt via careers.raseborg.fi. Där finns mera information om vad vi kan erbjuda samt om våra förväntningar av den sökande.
Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.