Aktuellt

Stadens beredskapsgrupp har gett lov till juniorverksamhet på uteanläggningarna under perioden 2‑18.12.2020. Raseborgs stads idrottsanläggningar utomhus som är öppna under tiden 2‑18.12….
Raseborgs Ungdomstjänster ordnar online spelkvällar tisdagar kl.16 – 20 och fredagar kl.18 – 22. Joina oss på discord: https://discord.com/invite/WvGyKbz Vi spelar, chattar och streamar. …
Raseborgs beredskapsgrupp har idag torsdag 26.11.2020 på sitt möte beslutat om följande restriktioner och rekommendationer som gäller under perioden 27.11‑18.12.2020.  Alla stadens …
Uppdaterad 27.11.2020 med en förtydligande gällande musikinstitutet, 30.11.2020 med information om biblioteken. Raseborgs beredskapsgrupp har idag torsdag 26.11.2020 på sitt möte beslutat om följande …
Biblioteken har begränsad öppethållning för utlåning av reserverade böcker under tiden fredag 27.11–18.12.2020 på grund av den ökade smittspridningen i Nyland. Läsesalar och övriga utrymmen är stängda…
Företagarna i Raseborgs ordinarie höstmöte gick av stapeln 24.11 i Raseborgs Auditorium. Henna Ljung blev vald till ny ordförande. Till viceordförande valdes styrelsemedlem Mats Grönblom . Till nya …
På grund av coronaepidemin har vi följande regler i kraft i våra boendeenheter: Man får komma på besök endast om man är helt frisk. Alla besök ska bokas på förhand, endast 1 besökare/klient, maximalt …
Raseborgs stads plan för äldreservice gavs ut våren 2020. Ärenden som behandlas i planen rapporteras årligen i en skild berättelse. I berättelsen sammanställs statistik gällande det gångna året. …
Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra …

Evenemang

Scroll Up