• Stadens administrativa enheter flyttar!

  Nya stadshuset på Raseborgsvägen 37 är inflyttningsklart och stadens olika enheter har börjat flytta in. På grund av flytten kan det finnas undantag i öppethållningstiderna. Vi ber er därför att alltid kolla upp med respektive enhet de aktuella öppethållningstiderna och på vilken adress enheten tar emot besökare och kunder. Vissa enheter håller stängt på grund av flytten.

  14.11.2018

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 5.11.2018

  På sitt möte 5.11.2018 behandlade stadsstyrelsen kvartalsrapporten för kvartal III samt beslöt stadsstyrelsen att föreslå för stadsfullmäktige att skattesatsen för år 2019 skulle hållas oförändrad vid 22,00 %.

  06.11.2018

  Läs mer...

 • Influensavaccineringen 2018

  Den vanliga säsonginfluensavaccineringen börjar! Vaccinet ger även skydd för H1N1 (s.k. svininfluensa). Målgruppen är gravida, barn (6 mån.-6 år), personer som är över 65 år, beväringar samt kvinnor i frivillig beväringstjänst, social- och hälsovårdspersonal, personal inom läkemedelsförsörjningen och de som hör till riskgrupperna. Se tidtabellerna nedan.

  02.11.2018

  Läs mer...

 • Arkitekturtävling för ett nytt konstmuseum i Raseborg

   

  Arkitekturtävlingen för ett nytt konstmuseum i Raseborg har startat. Tävlingen går under namnet Projekt Albert.

  Tävlingen ordnas av Albert de la Chapelleskonststiftelse med syftet att finna en planeringslösning som erbjuder utrymmenför stiftelsens konstsamling och samtidigt både funktionellt och konstruktionsmässigt komplettera kvarteret som redan inhyser EKTAmuseum och StiftelsenPro Artibus konstcentrum ”Elverket”, så att de i framtiden tillsammansbildar ett enhetligt ”Kulturkvarter”.

  Tävlingen är en inbjuden tävling med sex deltagande arkitekter/arkitektgrupper. Avsikten är att den arkitekt/grupp, som gjort det vinnande förslaget, ska få i uppdrag att planera museibyggnaden. När byggnaden står färdig är avsiktenatt den överlåts till Raseborgs stad att äga och förvalta.

  25.09.2018

  Läs mer...