Aktuellt

Vi har förtydligat anvisningarna gällande valreklam, placering av valställningar samt partiernas placering på valställningarna. Du kan bekanta dig med de allmänna anvisningarna här…

Matkahuolto förnyar sin 44 resors arbetsresebiljett och HRTs anslutningsbiljett från 1.4. Biljetten avslutas och en ny biljett skapas i Matkahuoltos system. Kunder som använder biljettprodukten måste …

Sikta mot Stjärnorna
Manskören Raseborg
Biljetter: 15€
Välkommen…

Tekniska centralen informerar Trottoaren på Flemingsgatan framför Seminarieskolan gymnastiksal stängs imorgon av all trafik pga takets rasrisk. Även stanningsförbud för bilar kommer ikraft. Trottaren …

Ungefär 60 personer deltog i Vattenhushållningskvällens mässa, expertpresentationer och därpå följande paneldiskussion. Frågor och svar flödade under hela paneldiskussionens gång. Baltic Sea Action …

Ekenäs Sommarkonserter firar i sommar sitt 20‑årsjubileum. Musikfestivalen, som börjar den 31 juli, kulminerar på lördag kväll den 3 augusti i en jubileumskonsert, som ordnas i Fiskars Bruks …

Vid Prästgården i Karis byggs det nya daghemmet Karusellen som öppnar 29.7.2019. Sandbo daghem, Lövkulla gruppfamiljedaghem och Nalle gruppfamiljedaghem kommer att stänga till sommaren och barnen från…

Sommarmånaderna närmar sig. Erfarenheten från tidigare somrar har visat att beläggningen inom småbarnspedagogiken sjunker betydligt från midsommar fram till början av augusti eftersom många barn har …

Evenemang

Scroll Up