• Stadsstyrelsens beslut 14.1.2019

  På sitt möte 14.1.2019 behandlade stadsstyrelsen bland annat förberedande av valen 2019 och ett antal tekniska ärenden.

  Stadsstyrelsen behandlade förberedandet av riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet som kommer i vår 2019 och tillsatte 13 valnämnder. Valnämnderna och valbestyrelsernas mandattid är hela år 2019 och gäller riksdagsvalet, EU-valet och ett eventuellt landskapsval. Stadsstyrelsen godkände också valet av röstningsställen/vallokaler i Raseborg för år 2019. Information om röstningsområden med besöksadresser kommer att finnas på raseborg.fi i god tid före valen.

  Stadens nya visuella identitet tillkännagavs stadsstyrelsen. Den nya visuella identiteten lanseras enligt planen den 15.1.2019. Den visuella identiteten är producerad av företaget Marker. I den nya visuella linjen ingår bland annat en ny logotyp, typsnitt samt mallar för broschyrer, planscher, visitkort mm. Den nya visuella linjen stöder och effektiverar stadens marknadsföring, kommunikation och brand.

  17.01.2019

  Läs mer ...

 • Raseborg tar i bruk ny visuell linje

   

  Raseborgs stad får sitt 10-årsjubileumsår till ära en ny visuell identitet.

  Den visuella förnyelsen är den första av sitt slag under Raseborgs 10 år. Stadsvapnet är kvar och används i officiella sammanhang men i stadsbilden och i marknadsföringsmaterialet kommer den nya fräscha visuella looken som företaget Marker Creative tagit fram att synas, också för Visit Raseborg som tidigare haft en egen visuell identitet.

  - Raseborg är en riktig skattkammare då man planerar en brandidentitet. Historiska bruk och slott, Ekenäs gamla stad och områdets fantastiska natur med skärgården – friluftsliv, närmat och otaliga konst- och kulturevenemang gör Raseborg en ideal utgångspunkt, säger designer Timo Tontti från Marker Creative.

  16.01.2019

  Läs mer ...

 • Delta i en undersökning om hur attraktiv din hemstad är!

  Hur attraktiv är din hemstad? Hurdan image har staden; är den livlig, trygg eller originell? 

  Raseborg är en av Finlands 55 regionstäder, områdets/regionens centrum. I januari utför alla regionstäder bland sina invånare en ”mjuk attraktionskraftsundersökning”, med syfte att ta reda på hur regionstäderna uppfattas. Du kan via den bifogade länken ge din egen syn på din hemstads attraktionskraft och image, men du kan också berätta vad du tycker om regionstäderna i grannskapet. Det tar ungefär fem minuter att fylla i blanketten.

  https://innolinkresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_dou78qIndaSUiP3

  08.01.2019

  Läs mer ...

 • Jourhjälpen 116 117 betjänar hela HUS-området från och med 1.1.2019 (2)

  Jourhjälpen 116 117 betjänar hela HUS-området från och med början av år 2019. Ring det avgiftsfria numret 116 117 innan du uppsöker HUS jourpolikliniker. På numret kan du också be om råd och vårdanvisningar vid plötsliga hälsoproblem.

  När den egna hälsostationen är stängd får du vid plötsliga hälsoproblem hjälp via Jourhjälpen på numret 116 117. Hälsovårdspersonal bedömer vårdbehovet per telefon, och vägleder till rätt vårdplats och/eller ger råd i egenvård. Tjänsten ger också råd och handleder i frågor som gäller barn. Jourhjälpen är tillgänglig alla dagar dygnet runt. Det kostar inget att ringa.

  11.01.2019

  Läs mer ...