Aktuellt

Nu är det inte längre möjligt att logga in på e‑tidningstjänsten PressReader direkt via nätbiblioteket Helle Finna där du ser dina egna lån, utan inloggningen sker nu direkt i …
Odlarträffen bjöd på information om precisionsgödsling, markskanning och tvåstegsdiken samt om regionens aktuella vattenskyddsprojekt. Träffens teman lockade över 30 deltagare till Fagernäs Gård i …
Egnahemstomter vid Åkerkanten och Enbackagatan är möjliga att reservera. Tomternas storlek är 1 267 m² – 1 275 m² och priset är 23 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till …
Vi har glädjen att öppna portfolioansökan för utställningar på Galleri Centrum i Kulturhuset Fokus. Ansökningstid: 1.‑31.10.2022 Utställningsperiod: 3 månader/2023 eller 2024 …
Hur går det idrottsföreningar?Välkommen på inspirerande föreningskväll med fokus på en mer framgångsrik och inkluderandeverksamhet! När: 12.10 kl. 17‑20Plats: Ekenäs simhall (Flemingsgatan 19, …
Vem kan söka stödet? Mikroföretag och små företag som är verksamma på landsbygden kan nu ansöka om stöd för att täcka entredjedel av kostnaderna för övergången till förnybar energi. Med hjälp av …
Pomovästs Kommunikationsutbildning hösten 2022 Pomoväst arrangerar under hösten 2022 utbildning i kommunikation som den tredje modulen i Projektskolan, som började på våren.Projektskolan riktar sig …
OBS! I simhallen stänger kassan 60 minuter innan simhallen stänger. Stadens julfest 2.12 Öppet kl. 8.00‑16.00 Dag före självständighetsdag 5.12 Öppet kl. 6.00‑16.00 Självständighetsdag 6….
Workshoppen ”Framtidens trafiktjänster i Raseborg”, del 2 – förhandsmaterialet nu tillgängligt! I slutet av augusti träffades ett antal fiskarsbor – såväl bybor som representanter för staden – för att…

Evenemang