Aktuellt

Sydspetsens miljöhälsa har för de större, s.k. EU‑badstränderna fastställt badvattenklassificeringen inför nästa år. Klassificeringen baserar sig på de senaste fyra badsäsongernas provresultat …

Studiestipendier kan sökas ur Ekenäs stads 450‑årsjubileumsfond senast den 31.10.2019. Fyra stipendier på 750 euro utdelas. Syftet med stipendierna är att stöda studier vid andra stadiets …

Välkommen på en härlig Ruskakonsert med Kyrkslätts Manskör och Manskören Raseborg. Vi kommer att framföra några riktiga pärlor och humöret kommer att vara på topp! Dirigenter Barbro Smeds för …

Årets Kura skymning i Ekenäs bibliotek, På svartvita trösklar, ordnas 11 november klockan 18.30. Ett gränssprängande dikt‑ och musikprogram, där Mira Berglund‑Fitzpatrick tolkar dikter av …

Pyssla med barnbibliotekarie Rebecka i Ekenäs bibliotek. kl. 12.30─13.30, och sen blir det sagostund t.o.m. kl. 14. Programmet är tvåspråkigt och riktar sig främst till lågstadieelever…

Under stadsfullmäktigemötet måndagen den 14.10.2019 valdes Linnéa Henriksson (SFP) enhälligt till ny ordförande i stället Thomas Blomqvist (SFP) som nu koncentrerar sig på sitt ministeruppdrag. Linnéa…

Här hittar du Bokkalasets program 🤩Kom ihåg att reservera plats till supé och brunch. Kontaktuppgifterna hittar du vid respektive programpunkt.https://bokkalaset.wordpress.com/program‑2019…

Stadsfullmäktige har sitt möte i kväll, 14.10.2019 kl. 18.00 i Seminarieskolan i Ekenäs. Ärenden som behandlas hittar du på stadens officiella anslagstavla, på stadens webbplats https://www.raseborg….

Elämän monet värit – Hilkka Kuusisto Vernissage lö 26.10 kl. 10‑14Välkommen…

Evenemang

Scroll Up