Aktuellt

Stadens förvaltningsenheters verksamhet är begränsad under semestertiden 24.6‑28.7.2019. Sommarstängt gäller inte telefonväxeln, nödig kundservice som affärsverkets service, byggnadsinspektionen…

Som frivillig stödfamilj eller stödperson fungerar du som ett stöd till barnet eller ungdomen som gagnas av en utomstående vuxens tid och uppmärksamhet. Du är för barnet/ ungdomen en trygg och …

Jordmånens struktur är nyckeln till en god skörd. På Sjundeå Jordmånsdag 27.6 fördjupar man sig i åkerns växtskick tillsammans med Finlands bästa experter. Det lönar sig att förbättra markens struktur…

Det började som ett förslag att skapa en jubileumsskrift för jubileumsåret, men utvecklades sedan till att bli något mycket mer. Nu presenterar Raseborg stad sin nya jubileumskortlek. När staden …

Simhallen är stängd 15.6‑28.7 och 10‑11.8 Simhallen och gymmet är öppna 29.7‑9.8måndagar kl. 6.00‑18.00tisdagar kl. 8.00‑18.00onsdagar kl. 9.00‑18.00torsdagar kl. 6…

På lördagen den 8.6 arrangeras motionsevenemanget Damernas egen 10 i Ekenäs. I och med evenemanget invigs också den nya friluftsleden mellan Ormnäs och Jägarbacken som nu står klar. Friluftsleden är …

Förverkligandet av Ekenäs skolområds gatuplan påbörjas nästa vecka fr.o.m. 3.6.2019. Planhelheten kommer att förverkligas etappvis inom 3‑4 år. Under sommaren 2019 byggs Raseborgsvägens‑…

Hälsovårdscentralen Ekenäs hälsostation             tfn 019 289 3000 Normal verksamhet vardagar kl. 8.00–16.00 under sommaren. Servicedisken på …

Evenemang

Scroll Up