Aktuellt

Svartå filialbibliotek är stängt fredagen 22.2…

Att ta hand om jordmånen är en viktig del av vattenvård. En fungerande vattenhushållning är en förutsättning för markens växtskick. Kom med och fråga experter! Under evenemanget får vi höra …

Med anledning av att vattentornet i Karis skall saneras, kommer tornet att tömmas på vatten och ledningsnäten i Karis och Pojo att sammankopplas. Vattentrycket i det sammankopplade ledningsnätet …

Äntligen är det sportlov! Det händer på många ställen i Raseborg, men här är ett ihopplock av en del aktiviteter som kan orsaka svett och glatt humör! På skidor Det finns flera skidspår i Raseborg. …

Stadsstyrelsen noterade att Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat Raseborgs stads besvär över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut gällande indragningen av tjänsten som utvecklingsplanerare. …

Projektet Raseborgs å var med och arrangerade jordmånskvällen ”Maaperäilta” den 4 december 2018 i Kisakallio i Lojo. Under kvällen deltog ca 90 odlare och övriga sakkunniga och ca 50 deltagare via …

Raseborgs stad anställer inom stadens enheter 100 ungdomar (skolelever/studerande) för en (1) månad under sommaren 2019. Ungdomarna bör vara födda 2003 eller tidigare. Lönen för studerande vid …

Raseborgs miljöbyrå har startat Projektet Raseborgs å, vars syfte är att förbättra Raseborgsåns och havsområdets ekologiska status. Projektet fick en kick-start i september, när projektchefen och …

Att ta hand om jordmånen är en viktig del av vattenvård. Kom med för att höra, diskutera och ställa frågor om marken! Kvällens föreläsare Jussi Knaapi, Olli-Pekka Ruponen, Janne Heikkinen, Tuomas …

Raseborgs miljöbyrå har startat Projektet Raseborgs å, vars syfte är att förbättra Raseborgsåns och havsområdets ekologiska status. Projektet fick en kick-start i september, när projektchefen och …

Evenemang

Scroll Up