Aktuellt

Raseborgs stads idrott och hälsomotion bjuder på digitala träningspass alla veckor. Schemat hittar du på facebook sidan Raseborgs stads idrott och hälsomotion, på instagram motionliikunta_raseborg …
Två egnahemstomter vid Näckrosbågen är möjliga att reservera. Tomternas storlek är ca 1 100 m² och priset är 25 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex. Närmare …
Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra …
Det har bekräftats fall av coronavirus i Kiilan koulu och Karjaan yhteiskoulu. Det är fråga om sammankopplade smittor. Stadens smittskyddsteam kontaktar alla exponerade under denna vecka per telefon. …
Tidtabellerna för Raseborgs stads köptrafik förändras fr.o.m. 1.3.2021. Anslutningar till och från tåg i Karis har beaktats i nya tidtabellerna, som gör resekedjan smidigare. Utöver de köpta turerna, …
Magasinbyggnaden, eller så kallade Gnägget, i Norra hamnen i Ekenäs uthyrs från 12.4.2021, efter att beslut om uthyrning vunnit laga kraft. Byggnaden är byggd ca 1840, ursprungligen som saltförråd. …
Raseborg är rikt på föreningar och medborgaraktivitet. Staden vill stöda tredje sektorn och enskilda aktörer. Genom aktiva invånares insats befrämjas välmående, ökar samhörigheten och tryggheten i …
Föreningar i Raseborg kan nu söka understöd för sin verksamhet under år 2021. Länkar till ansökningsblanketterna finns här nedan: Understöd för idrottsverksamhet och utbildningsbidrag för …
Ungdomstjänsterna har öppet enligt följande under sportlovet (vecka 8). Karis & Ekenäs ungdomsgårdar:Tisdag: kl.13 – 19 (åk 3‑ uppåt)Onsdag: kl.13 – 19 (åk 3‑ uppåt)Fredag…

Evenemang

Scroll Up