• Arkitekturtävling för ett nytt konstmuseum i Raseborg

   

  Arkitekturtävlingen för ett nytt konstmuseum i Raseborg har startat. Tävlingen går under namnet Projekt Albert.

  Tävlingen ordnas av Albert de la Chapelleskonststiftelse med syftet att finna en planeringslösning som erbjuder utrymmenför stiftelsens konstsamling och samtidigt både funktionellt och konstruktionsmässigt komplettera kvarteret som redan inhyser EKTAmuseum och StiftelsenPro Artibus konstcentrum ”Elverket”, så att de i framtiden tillsammansbildar ett enhetligt ”Kulturkvarter”.

  Tävlingen är en inbjuden tävling med sex deltagande arkitekter/arkitektgrupper. Avsikten är att den arkitekt/grupp, som gjort det vinnande förslaget, ska få i uppdrag att planera museibyggnaden. När byggnaden står färdig är avsiktenatt den överlåts till Raseborgs stad att äga och förvalta.

  25.09.2018

  Läs mer...

 • MusikGlädje – Iloa musiikista

  I Raseborg har cirka 1300 barn i alla enheter inom småbarnspedagogiken fått uppleva att musik inte handlar om prestation utan glädje.

  Projektet MusikGlädje - Iloa musiikista är ett treårigt samarbetsprojekt under åren 2015–2018. Det har berört barn, familjer och personal. Den här rapporten synliggör det unika projektet och är tänkt att fungera som en inspirationskälla. Det är enkelt och roligt att få in mera musik i barnens vardag.  Det handlar om att våga och vinna.

  20.09.2018

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 17.9.2018

  Stadsstyrelsen diskuterade på sitt möte 17.9.2018 bland annat försäljningen av affärsverket Raseborgs Vatten till Ekenäs Energi Ab, gav ett antal utlåtanden samt behandlade diverse tekniska ärenden.

  Initiativet att utreda en samgång mellan affärsverket Raseborgs Vatten till Ekenäs Energi Ab påbörjades i oktober 2017. BDO Oy har använts som utomstående, objektiv expertis. I BDO Oy:s andra rapport beskrivs alternativen till ett koncerninternt förvärv. Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att samgången mellan affärsverket Raseborgs Vatten och Ekenäs Energi Ab genomförs genom ett koncerninternt förvärv så att Ekenäs Energi Ab köper affärsverket Raseborgs Vatten per 31.12.2018.

  18.09.2018

  Läs mer...

 • Raseborgs strategi 2018-2021

   

  Stadsfullmäktige godkände på sitt möte 4.6.2018 Raseborgs strategi för åren 2018-2021. Läs hela strategin här: Raseborgs strategi

  12.09.2018

  Läs mer...