• Stadsstyrelsens beslut 15.10.2018

  På sitt möte 15.10.2018 beslöt stadsstyrelsen bland annat om fortsatt stöd för FSRS Ekenäs Sjöräddare samt att ansökningstiden för tjänsten som utvecklingschef förlängs till 23.11.2018.

  Stadsstyrelsen tog också ställning till kommunikationsministeriets pilotprojekt för att ordna regional tågtrafik (2020-2022). Stadsstyrelsen meddelar att för att kunna utnyttja de regionala synergierna är Raseborgs redo att delta i pilotprojektet med en sammanslutning bestående av de andra kommunerna i verkningsområdet.

  16.10.2018

  Läs mer...

 • Arkitekturtävling för ett nytt konstmuseum i Raseborg

   

  Arkitekturtävlingen för ett nytt konstmuseum i Raseborg har startat. Tävlingen går under namnet Projekt Albert.

  Tävlingen ordnas av Albert de la Chapelleskonststiftelse med syftet att finna en planeringslösning som erbjuder utrymmenför stiftelsens konstsamling och samtidigt både funktionellt och konstruktionsmässigt komplettera kvarteret som redan inhyser EKTAmuseum och StiftelsenPro Artibus konstcentrum ”Elverket”, så att de i framtiden tillsammansbildar ett enhetligt ”Kulturkvarter”.

  Tävlingen är en inbjuden tävling med sex deltagande arkitekter/arkitektgrupper. Avsikten är att den arkitekt/grupp, som gjort det vinnande förslaget, ska få i uppdrag att planera museibyggnaden. När byggnaden står färdig är avsiktenatt den överlåts till Raseborgs stad att äga och förvalta.

  25.09.2018

  Läs mer...

 • MusikGlädje – Iloa musiikista

  I Raseborg har cirka 1300 barn i alla enheter inom småbarnspedagogiken fått uppleva att musik inte handlar om prestation utan glädje.

  Projektet MusikGlädje - Iloa musiikista är ett treårigt samarbetsprojekt under åren 2015–2018. Det har berört barn, familjer och personal. Den här rapporten synliggör det unika projektet och är tänkt att fungera som en inspirationskälla. Det är enkelt och roligt att få in mera musik i barnens vardag.  Det handlar om att våga och vinna.

  20.09.2018

  Läs mer...

 • Raseborgs strategi 2018-2021

   

  Stadsfullmäktige godkände på sitt möte 4.6.2018 Raseborgs strategi för åren 2018-2021. Läs hela strategin här: Raseborgs strategi

  12.09.2018

  Läs mer...