Aktuellt

Föreningar registrerade i Raseborgs stad, vilka för regelbunden användning önskar disponeralokaliteter som tillhör staden, kan skriftligt ansöka om dem. Förening som önskar hyra utrymmen, för …
Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik ändrar från och med den 1.8.2021. Den högsta avgiften är 288 euro per månad och den lägsta 27 euro. Avgiften för det andra barnet är 40% av avgiften för …
Det är bra att det kommer ett bibliotek till Askers. Vi önskar att dit kommer många böcker, säckstolar, filtar, soffor, dynor och bord att sitta vid. Böckerna ska vara varierande; kapitelböcker, …
På tisdag 20.4.2021 inleder vi vaccinering av personer födda åren 1962–1966! Tidsbokning både via telefontjänsten (019 289 3141) och nättjänsten coronavaccinbokning.fi för denna grupp kommer i gång på…
Raseborgs stad och de västnyländska kommunernas gemensamma kustbanegrupp bjuder allmänheten till ett webbinarium om kustbanan tisdagen den 20 april 2021 kl. 18.00. Webbinariet sänds via YouTube: https…
Raseborgs stad har beställt en ny skötsel‑ och användningsplan för Hagen, Ramsholmen och Högholmen i Ekenäs. Den nu färdigställda skötselplanen har gjorts med hjälp av bidrag från …
Börja spela ett instrument i Raseborg, Hangö eller Ingå! Anmälning till läsåret 2021‑2022 är öppen för nya elever 15.3‑2.5 (och t.o.m. 17‑23.5). Vi erbjuder också instrumentkarusell …
Raseborgs stad bjuder ut till försäljning ett ca 2,6 ha stort outbrutet område av fastigheten Tofö 710‑429‑1‑29 med byggnader på holmen Tovö i Ekenäs. Objektet utgör Tovö …
Raseborgs stad bjuder ut till försäljning fastigheten 710‑409‑1‑5 med byggnader på Hangövägen 2240c i Ekenäs. Fastighetens totalareal enligt fastighetsregistret är ca 1,04 ha, av …

Evenemang

Information om coronavaccinering - klicka här!
Scroll Up