Aktuellt

LUVY samlar med hjälp av en kartbaserad förfrågan in medborgarnas uppgifter gällande vatten‑ och strandområden i Raseborg. Med hjälp av förfrågan kan du spara dina observationer, önskemål och …

Raseborgs stad, entreprenören NRC Group Finland Oy (f.d. VR Track Oy) och Trafikledsverket, dvs projektgruppen för ombyggnaden av Karis resecenter och järnvägsbro, vill fira att det nya resecentret …

Raseborgs stad söker till tillsvidare befattning Projektchef för investeringsprojekt Projektchefen fungerar som ledare i stadens investeringsprojekt och mindre byggnadsprojekt. Beroende på valda …

Raseborgs stad har tagit i bruk Kuntarekry som rekryteringsprogram. Under maj månad kommer vårt gamla rekryteringssystem Careers fortsättningsvis att vara öppet och de ansökningar som är aktuella på …

Det beräknas att upp till 10 000 ton spillolja som klassificeras som farligt avfall, t.ex. smörjoljor som använts för bilar, traktorer och maskiner, hamnar utanför den lagstadgade avfallshanteringen …

Här kan du se stadsdirektörens vlogg och vårhälsning från Ramsholmen. Fler videon kan du hitta i mediagalleriet…

Vesterby daghem har haft ett samarbetsprojekt med blivande ingenjörer och byggmästare på Novia.Barnen har under hösten gjort ritningar på hurdan lekbåt de skulle vilja ha på gården. Utgående från …

Raseborgs stadsbibliotek firar Helle‑dag måndag 20 maj. I samband med årets Helle‑dag kör vi igång med sommarens bokförsäljning (i Ekenäs, Karis och Pojo bibliotek). Vi ordnar även …

Hantverksläger för barn och unga, vi arbetar med olika material och tekniker, jobbar med våra händer och släpper lös vår fantasi. Pausjumpa och ‑lekar hinner vi också med. I år har vi tema …

Pga Ekenäs energis fjärrvärmearbete på Kilavägen och Alingsåsgatan flyttas bussrutterna från Kilavägen till Ekenäsvägen och hållplatserna enligt bifogat karta. Trafiken förbi arbetsplatsen dirigeras …

Evenemang

Scroll Up