Välkommen till Raseborg

Populära sidor

Telefonnumret till växeln och kundtjänsten är 019 289 2000, vardagar kl. 8-16.

Adressen till stadshuset är Raseborgsvägen 37, Ekenäs.

Aktuellt

KohtaamisiaTuuli Autio Galleri Centrum (Dalgatan 4, kulturhuset Fokus) är öppet må, ti & to 11‑19, ons & fre 9‑17, lö 10‑14, sö stängtVarmt välkomna…
Egnahemstomter vid Espingsgränd är möjliga att reservera. Tomternas storlek är ca 1 052 – 1 387 m² och priset är 20 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex. …
En egnahemstomt vid Kvarnvägen är möjlig att reservera. Tomtens storlek är 1 144 m² och priset är 23 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex. Närmare information fås…
Bjällerklangen i bibliotekens dörrklockor pinglar lite annorlunda under helgdagarna och däromkring. Här samlas bibliotekens avvikande öppethållningstider gällande december 2023 och januari 2024. …
Varför behövs konstens grundundervisning? Kom och höra mera samt dela med dig dina tankar om konstpolitik och konstundervisning. Vi får höra Anita Westerholm, Annika Lyytikäinen och Katja Köngäs. …
Raseborgs stad deltar i FN:s internationella kampanj Orange Day (orange dagar) som uppmärksammar och manifesterar mot våld mot kvinnor. I samband med Orange Day lyser vi upp Karis vattentorn i orange …
PRESSMEDDELANDE 22.11.2023 Företagarna i Raseborg samlades till ordinarie höstmöte 22.11.2023 och valde ny styrelse för verksamhetsperioden 1.1.‑31.12.2024. Till den nya styrelsens viktigaste …
Raseborgs stad bjuder på julgröt för lokala företagare i Café Schjerfbeck, Ekenäs (Järnvägsstationens väntesal). Tisdag 19.12.2023 kl. 7.30‑9.30. Kom och träffa Raseborgs stads representanter, …
Arbets‑ och näringsministeriet har meddelat att Hangös, Ingås och Raseborgs gemensamma ansökan om att inrätta ett sysselsättningsområde kommer till statsrådets fortsatta behandling. Förslaget …