Aktuellt

Alla 26 nyländska kommuner och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS har en gemensam uppfattning om hur reformen av social‑ och hälsovårdstjänsterna bör fortsätta i området. Reformen bör…

Anmälan till Ekenäs simhalls sommarsimskolor öppnar på tisdagen den 30.4 kl. 9.00 i första hand HÄR vid behov per telefon 019 289 2192…

26.4 betjänar Tenala bibliotek endast med meröppet kl. 8–17…

Fira påsken utan risk för gräsbrand, det har varit närmare 40 markbränder i Nyland under april månad Det fina vädret kan locka till olika trädgårdssysslor. All hyggesbränning och bränning av …

Den mängd farligt avfall som hushållen för till insamling har inte ökat tillräckligt. Fortfarande finns det också farligt avfall i soppåsar som förs till avfallskraftverket. Det här är märkvärdigt, …

Uppgiftsbeskrivning: Ekenäs gymnasium är ett av två svenskspråkiga gymnasier i Raseborg. Gymnasiet, som är beläget invid ett utbildningscampus i centrum av Ekenäs har en stark förankring i närmiljön. …

Informationsresursen inom småbarnspedagogik (Varda) är en ny, nationell informationsresurs som tas i bruk 6.2.2019 och som kommer att innehålla uppgifter om dem som tillhandahåller småbarnspedagogik …

Gångbanans led är ändrad för cyklister och fotgängare i Pumpviken, Karis under tiden 16.4. – 17.5.2019 på grund av byggarbete…

Är du en social och kompetent simmare som är över 18 år? Då är det kanske just dig vi söker! Raseborgs stad söker ännu 1 st simövervakare till sommarjobb på Simmis i Ekenäs. Arbetet sker mellan 25.6….

Grunderna för planen för småbarnspedagogik har reviderats av utbildningsstyrelsen i december 2018. Revideringen baserar sig på lagen om småbarnspedagogik 540/2018. På basen av de revideras även de …

Evenemang

Scroll Up