Aktuellt

Den årliga säsonginfluensavaccineringen inleds i Raseborg under vecka 44. Säsongsinfluensavaccinet ges enligt rekommendationen från Institutet för hälsa och välfärd …
Den 11‑15 november är det igen dags för litteraturfestivalen Bokkalaset i Ekenäs. Tema för årets bokfest är Vändpunkter, som behandlas i festivalprogrammet ur flera olika perspektiv. …
Hej du mamma eller pappa med småbarn där hemma. Häng med på en vagnpromenad och träffa andra hemmamammor eller ‑pappor. Vagnpromenaderna arrangeras i Ekenäs och Karis. I Ekenäs startar vi från …
Information om Raseborgs museums verksamhet hittar du på vår hemsida www.raseborgsmuseum.fi…
Årets Bokkalas rundas av med en intressant författarintervju i Ekenäs bibliotek. Boken om Aarne Karjalainens fabrik Hyvon Kudeneule, Hyvon: för Hangö i tiden, har utkommit nu i höst. Välkommen och …
Våren 2021 fick vårdnadshavarna inom småbarnspedagogiken i Raseborg ta del av den årliga enkäten “Barnets vardag”. Vi fick sammanlagt 674 svar. Syftet är att samla in vårdnadshavarnas …
Det tvåspråkiga skol‑ och verksamhetscentret Askers i Svartå (Askersvägen 51) har nått takhöjd. Det här firades i Askers blivande matsal med traditionell taklagsfest onsdagen den 20 oktober! …
Byggandet av Lindervägens underfart i Svartå påbörjas i november. Nuvarande Lindersvägens plankorsning stängs när underfarten tas i bruk. Under byggnadstiden blir plankorsningen omändrat för att …
THL rekommenderar en tredje vaccindos till alla 60 år fyllda samt alla 12 år fyllda som hör till riskgrupp 1 eller 2*. Den tredje dosen kan ges tidigast 6 månader efter den andra vaccindosen! …

Evenemang

Klicka här för information om influensavaccinering!