Aktuellt

Kommunerna i Västra Nyland – Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis – vill tillsammans främja ett gott tillstånd i Östersjöns samt naturens diversitet. …
Spiritual in ArtVictor X Galleri Promenade (Dalgatan 4, kulturhuset Fokus) är öppet må‑to 9‑19, fre 9‑18, lö 10‑14, sö stängtVarmt välkomna! The title of the exhibition is a …
Tekniska nämnden har den 21.2.2023 § 45 beslutat att kajkanten väster om lyftplatsen i Norra hamnen reserveras för chartertrafik, skärgårdskryssningar och förbindelsetrafik. Kajkanten bör vara …
Hilding Ekelunds gata i Karis invigs den 18.4.2023 kl. 15 vid vattentornet (adress Hilding Ekelunds gata 3, Karis). Fullmäktiges ordförande Anders Walls avtäcker gatuskylten. Staden bjuder på kaffe/…
Raseborgs hälsovårdscentral övergick till att använda Västra Nylands välfärdsområdes patientdataregister onsdagen den 1 mars 2023. På grund av ändringen är återuppringningstjänsterna belastade. Vi …
INSTRUMENTSTIGAR 2023 Vill du börja en musikhobby? Musikinstitutet välkomnar dig med till Instrumentstigar och bekanta dig med olika instrument! Våren 2023 ordnas Instrumentstigar i musikinstitutets …
Torsdag 6.4 kl. 06:00‑18:00 Fredag 7.4 stängt Lördag‑måndag 8‑10.4 kl. 11:00‑18:00…
Raseborgs stads idrottstjänster har två konditionssalar, där användaren ska ha fyllt 65 år eller vara pensionär. För att kunna använda seniorkonditionssalarna ska du registrera dig via idrottsledaren…
Det luktar rev … y på Malmåsa i Tenala igen nu i mars och därför vill vi välkomna er med att upplevaen Prästkulla Revy efter några års ofrivillig paus! Revyn heter ”Vi har flyt” och bjuder på många …