• MusikGlädje – Iloa musiikista

  I Raseborg har cirka 1300 barn i alla enheter inom småbarnspedagogiken fått uppleva att musik inte handlar om prestation utan glädje.

  Projektet MusikGlädje - Iloa musiikista är ett treårigt samarbetsprojekt under åren 2015–2018. Det har berört barn, familjer och personal. Den här rapporten synliggör det unika projektet och är tänkt att fungera som en inspirationskälla. Det är enkelt och roligt att få in mera musik i barnens vardag.  Det handlar om att våga och vinna.

  20.09.2018

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 17.9.2018

  Stadsstyrelsen diskuterade på sitt möte 17.9.2018 bland annat försäljningen av affärsverket Raseborgs Vatten till Ekenäs Energi Ab, gav ett antal utlåtanden samt behandlade diverse tekniska ärenden.

  Initiativet att utreda en samgång mellan affärsverket Raseborgs Vatten till Ekenäs Energi Ab påbörjades i oktober 2017. BDO Oy har använts som utomstående, objektiv expertis. I BDO Oy:s andra rapport beskrivs alternativen till ett koncerninternt förvärv. Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att samgången mellan affärsverket Raseborgs Vatten och Ekenäs Energi Ab genomförs genom ett koncerninternt förvärv så att Ekenäs Energi Ab köper affärsverket Raseborgs Vatten per 31.12.2018.

  18.09.2018

  Läs mer...

 • Raseborgs strategi 2018-2021

   

  Stadsfullmäktige godkände på sitt möte 4.6.2018 Raseborgs strategi för åren 2018-2021. Läs hela strategin här: Raseborgs strategi

  12.09.2018

  Läs mer...

 • Stadsdirektörens vlogg 02/2018

  Stadsdirektörens vlogg från småbåtshamnen i Bromarv. I årets andra vlogg berättar stadsdirektör Ragnar Lundqvist om de tre stora projekt som staden har på gång just nu, samt hur arbetet med den nya godkända strategin för åren 2018-2021 fortsätter.

  02.08.2018

  Läs mer...