Välkommen till Raseborg

Populära sidor

Telefonnumret till växeln och kundtjänsten är 019 289 2000, vardagar kl. 8-16.

Adressen till stadshuset är Raseborgsvägen 37, Ekenäs.

Aktuellt

På Hummeldal badstrand har den 17.6.2024 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid …
Stadens förvaltningsenheters verksamhet är begränsad under semestertiden 24.6‑2.8.2024. Sommarstängt gäller inte telefonväxeln, nödvändig kundservice som affärsverkets service och …
Den årliga barn & familjefesten på Ramsholmen festplatsSnäcksundsvägen sö. 28.7.2024 kl.12‑15 Program schema för dagen: 12:00‑15:00Övrigt som är gratisNi kan åka häst och kärra, …
Övervakare på plats alla dagar 24.6‑4.8 kl. 12.00‑18.00…
I vår årliga utvärdering fokuserade vi i år på hur vårdnadshavarna upplever att basfärdigheterna inom småbarnspedagogiken (hygien, vila, matfostran och på‑ och avklädning) förverkligas samt hur …
I stadsdirektörens vlogg är vi i vackra Svartå, vid Lojosjön, i Raseborgs östligaste och nordligaste delar. Stadsdirektör Theman diskuterar bland annat fritidsboende och samarbete över kommungränserna…
I städer och bebyggda områden kallas regn‑ och smältvatten för dagvatten. I tätt bebyggda områden kan dagvatten bli ett problem om tillräcklig vattenabsorption eller avledningsvägar inte har …
GRK Suomi Oy lastar stenkross för järnvägsspåret, vid Skuru station, 8.7–1.9.2024, alla dagar i veckan dagtid, kl. 7–20…
Bin spelar en nyckelroll i vår livsmedelsproduktion. Många grödor behöver pollineras för skörden. Binas pollineringsvärde är i själva verket mycket högre än värdet på den honung som produceras. Även …