• Stadens julhälsning

   

  Raseborgs stad skickar inga julkort i år utan önskar sina invånare och samarbetspartners en god jul och gott nytt år 2019 med en donation på 1000 euro till Julhjälp Raseborg.

  18.12.2018

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 17.12.2018

  Stadsstyrelsen önskar alla raseborgare en riktigt god jul och gott nytt år 2019!

  Styrelsen valde på årets sista möte en ny utvecklingschef samt behandlade bland annat överflyttningen av verksamheten från Hagahemmet till Vårdhem Birgitta och Bergvik i Gammelboda. 

  18.12.2018

  Läs mer...

 • Öppet hus 17.1.2019

   

  Öppet hus på stadshuset torsdagen den 17 januari 2019

  Staden håller öppet hus i nya stadshuset och välkomnar både personal och invånare att bekanta sig med de nya utrymmena. Kl. 13–15 har stadens personal möjlighet att bekanta sig med huset och kl. 15–17 står stadens invånare och andra intresserade i tur. Staden bjuder på kaffe och tårta i matsalen Kosthålli (s.k. J-huset)

  Besöksadress: Raseborgsvägen 37, Ekenäs Hjärtligt välkomna!

  17.12.2018

  Läs mer...

 • Budget 2019 presenterades för medierna

  På en presskonferens 27.11.2018 presenterade stadskamrer Thomas Karlsson och stadsstyrelsens ordförande Anders Walls Raseborgs stads budget 2019 och ekonomiplan 2019-2021. Budgeten ska behandlas i stadsfullmäktige 10.12.2018.

  På plats fanns också stadsdirektör Ragnar Lundqvist och stadsstyrelsens vice ordföranden Mats Lagerstam och Anita Westerholm.

  Budgetförslaget för år 2019 visar ett överskott för räkenskapsperioden om 1,35 miljoner euro. Stadens investeringsbudget för år 2019 är netto 11,1 miljoner euro, varav 4,8 miljoner euro är anvisade för byggnader och 6,3 miljoner euro för infrastruktur. Därtill investerar Raseborgs Vatten för 2,2 miljoner euro. Skatteintäkterna räknas uppgå till 119 miljoner euro för år 2019.

  27.11.2018

  Läs mer...