• Stadsstyrelsens beslut 5.11.2018

  På sitt möte 5.11.2018 behandlade stadsstyrelsen kvartalsrapporten för kvartal III samt beslöt stadsstyrelsen att föreslå för stadsfullmäktige att skattesatsen för år 2019 skulle hållas oförändrad vid 22,00 %.

  06.11.2018

  Läs mer...

 • Influensavaccineringen 2018

  Den vanliga säsonginfluensavaccineringen börjar! Vaccinet ger även skydd för H1N1 (s.k. svininfluensa). Målgruppen är gravida, barn (6 mån.-6 år), personer som är över 65 år, beväringar samt kvinnor i frivillig beväringstjänst, social- och hälsovårdspersonal, personal inom läkemedelsförsörjningen och de som hör till riskgrupperna. Se tidtabellerna nedan.

  02.11.2018

  Läs mer...

 • Svara på kollektivtrafikenkäten!

  Raseborgs stad vill kartlägga invånarnas användning av kollektivtrafiken och höra invånarnas åsikter om nuvarande servicenivå.

  Svara på enkäten genom att klicka följande länk: https://player.myzef.com/raasepori/ajax/?q=160-EzSNoPhR

  I biblioteken finns möjlighet att fylla i en pappersversion av enkäten.

  29.10.2018

  Läs mer...

 • Arkitekturtävling för ett nytt konstmuseum i Raseborg

   

  Arkitekturtävlingen för ett nytt konstmuseum i Raseborg har startat. Tävlingen går under namnet Projekt Albert.

  Tävlingen ordnas av Albert de la Chapelleskonststiftelse med syftet att finna en planeringslösning som erbjuder utrymmenför stiftelsens konstsamling och samtidigt både funktionellt och konstruktionsmässigt komplettera kvarteret som redan inhyser EKTAmuseum och StiftelsenPro Artibus konstcentrum ”Elverket”, så att de i framtiden tillsammansbildar ett enhetligt ”Kulturkvarter”.

  Tävlingen är en inbjuden tävling med sex deltagande arkitekter/arkitektgrupper. Avsikten är att den arkitekt/grupp, som gjort det vinnande förslaget, ska få i uppdrag att planera museibyggnaden. När byggnaden står färdig är avsiktenatt den överlåts till Raseborgs stad att äga och förvalta.

  25.09.2018

  Läs mer...