Reparation av Södra vikens bryggor

Reparation av Södra vikens bryggor

17.02.2023 / Monica Österblad

Päätös_melulupa_Södra viken 2022_Ralf Ajalin Oy

Ladda nerVisa

Det uppstår extra mycket buller pga. spontning och ankarborrning då Södra vikens bryggor repareras.
– Spontning och ankarborrning får utföras vardagar kl. 8–18. Tung trafik samt användning av maskiner som förorsakar störande buller är förbjudna nattetid kl. 22–7.  Grannar ska informeras skriftligt om datum och tider då bullriga arbeten kommer att utföras, och ges kontaktuppgifter till projektansvariga.17.02.2023 / Monica Österblad

Päätös_melulupa_Kuovilantie 2022_Ralf Ajalin Oy_pidennys -30.4.2023

Ladda nerVisa

En trumma under järnvägen i Skogböle byts ut. Vid behov görs arbeten även kvälls- och nattetid.