Raseborgs stad förbereder sig för att ta emot flyktingar från Ukraina

Raseborgs stad förbereder sig för att ta emot flyktingar från Ukraina

17.03.2022 / Petra Louhimies

Mängden flyktingar från Ukraina tilltar dag för dag. Dagligen kommer 200 – 300 flyktingar till Finland som antingen är asylsökande och sökande av tillfälligt skydd och registrerar sig hos myndigheterna.

Förutom denna mängd anländer ett stort antal som inte ännu har registrerat sig. De som registrerar sig
tas omhand av Migrationsverket, Migri, som också har huvudansvaret för ordnande av den service
flyktingarna behöver. Migri för diskussioner med kommunerna om hjälp och stöd i denna svåra
situation. Staden samarbetar med Migri och för en kontinuerlig dialog med myndigheten samtidigt som
man gör förberedelser att ta emot flyktingarna.
Många erbjuder sin hjälp att transportera flyktingarna till Finland men staden påpekar dock att det är
Migri som har huvudansvaret och koordinerar flyktingmottagandet i Finland och vid behov begär om
hjälp av kommunerna. Denna diskussion förs redan.
Staden kommer naturligtvis också att erbjuda coronavaccinering åt flyktingarna.
Eftersom det är främst kvinnor och barn samt äldre personer som kommit eller är på väg till Finland
förbereder sig också stadens skolor att ta emot barnen, vilket är ett sätt att normalisera barnens vardag.


Mera information fås vid behov av Raseborgs invandrartjänst för rådgivning och information.
Invandrarkoordinator Karin Ljung-Hägert
tfn 019 289 2291
karin.ljung-hagert@raseborg.fi


15.03.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs stadsfullmäktige har den 14.3.2022 valt diplomaten, pol.mag. Petra Theman till stadsdirektör. Hon fick 24 röster av totalt 43. Theman tillträder sin tjänst när nuvarande stadsdirektören Ragnar Lundqvist går i pension i höst. Theman är för stunden anställd på Utrikesministeriet, där hon jobbar med jämställdhetsfrågor. Theman är skriven i Helsingfors, men bosatt i Kyrkslätt. 
 
Theman valdes av fyra de sökande som hade kommit vidare i rekryteringsprocessen. De övriga sökandena var: 

  • Barbara Heinonen från Pargas, häradsfogde i Åbo och före detta stadsdirektör i Mariehamn. Heinonen fick inga röster. 
  • Frank Hoverfelt från Ekenäs, vd för Raseborgs Energi. Hoverfelt fick 18 röster i valet. 
  • Robert Nyman från Esbo, kommundirektör i Ingå. Nyman fick en röst. 

Stadsdirektörstjänsten är en tidsbunden tjänst som till en början gäller för en femårsperiod, dock med en option om förlängning med ytterligare tre år. Ragnar Lundqvist har i höst skött stadsdirektörsjobbet i fem år, han inledde sitt jobb i Raseborg år 2017. 


22.11.2021 / Petra Louhimies

Härliga Raseborg med ca 27 500 invånare söker en entusiasmerande stadsdirektör att utveckla och leda kommunen med ett innovativt grepp. Tillsammans med vår personal på ungefär 1850 personer, våra beslutsfattare och våra invånare ska vi utveckla Raseborg till en alltmer livskraftig och hållbar kommun där alla trivs och mår bra och där näringslivet blomstrar.

Illustration kuvituskuva

Vår nuvarande stadsdirektör kommer att avgå med pension och vi söker en ny stadsdirektör för vår stad. Vi letar efter en orädd, initiativrik och utåtriktad nätverkare med förmåga att greppa helheter och tänka både långsiktigt och strategiskt. Du har erfarenhet av ledarskap, kunskap om kommunens verksamhet, ett gott ekonomiskt kunnande och är utvecklingsorienterad. Du representerar Raseborg i olika sammanhang och är därmed också en viktig ambassadör för att stärka Raseborgs profil.

Som Raseborgs stadsdirektör får du arbeta i en historisk, fin miljö, som präglas av stor utvecklingspotential och framåtanda. Här finns alla ingredienser till ett gott liv i exempelvis småstadsatmosfär, mysiga byar, skärgården, anrika bruksmiljöer eller på en levande landsbygd. Tillsammans med vårt duktiga team jobbar du för att skapa goda förutsättningar för ett livskraftigt och mångsidigt näringsliv, trygga och trivsamma boendemiljöer samt fungerande service för både invånare och fritidsboende. Vi tar vårt klimatansvar på allvar och vår dragningskraft kan mätas i en positiv inflyttning, invånartrivsel, växande turism och arbetstillfällen.

Behörighetskrav är högre högskoleexamen och god förtrogenhet med offentlig förvaltning. Du behärskar både svenska och finska i tal och skrift. Övriga språkkunskaper räknas som merit.

Tjänsten är tidsbunden på 5 år med möjlighet till förlängning på 3 år.

Ansökningar med löneanspråk skickas till Kuntarekry senast 28.1 kl. 12.00.


Vi ser fram emot din ansökan!

Klicka här och skicka in din ansökan via kuntarekry!