Petra Theman valdes till Raseborgs nya stadsdirektör