Torggatan-Volmarsvägen, detaljeplaneändring, planprojekt 7800