Stationsbacken, ändring av detaljplan, planprojekt 7676