Hisingers kvarter, detaljplan och detaljplaneändring, planprojekt 7012