STUDIEBOSTAD UTHYRS I HELSINGFORS

STUDIEBOSTAD UTHYRS I HELSINGFORS

16.06.2022 / Carina Nyholm

Bostad vid Fjälldalsgatan 7 i Helsingfors uthyrs till studerande från Raseborg.
Bostaden delas med två andra studerande. Månadshyran är 303,07 euro. Bostaden
lottas ut i första hand bland sådana som nu studerar första året. Om sådana inte
finns lottas bostaden ut bland alla andra sökande. Hyresavtalet upprättas för ett år i
gången och kan förnyas maximalt i 5 år.
Tilläggsinformation ger bostadssekreterare Carina Nyholm, tfn 019 289 2811.
Fritt formulerad ansökan med studieintyg skall senast 4.7.2022 kl 13.00 inlämnas
till adressen: Raseborgs stad, bostadssekreterare Carina Nyholm, Raseborgsv 37,
10650 Ekenäs / e-post: carina.nyholm@raseborg.fi