UTHYRNING AV 2 LOKALITETER VID TRAFIKCENTER I EKENÄS

UTHYRNING AV 2 LOKALITETER VID TRAFIKCENTER I EKENÄS

1.12.2022 / Carina Nyholm

Raseborgs stad hyr ut 2 lokaliteter vid Trafikcenter på Järnvägsgatan i Ekenäs. Byggnaden uppvärms med fjärrvärme.

Ena lokalen lämpar sig för restaurangverksamhet. Lokalen är 60 m2 stor. Månadshyran är 805,20 euro. Om hyresgästen är mervärdesskatteskyldig påförs moms, som för tillfället är 24 %. Inga köksmaskiner ingår. Kyl och frys finns.

Den andra lokalen lämpar sig för affärsverksamhet. Lokalen är 75 m2 stor. Månadshyran är 1006,50 euro. Om hyresgästen är mervärdesskatteskyldig påförs moms, som för tillfället är 24 %.

Hyresvärden står för: uppvärmningen, vatten, – och avloppsvatten, sophanteringen, skötsel av yttre områden, snöplogning, sandning, fastighetsförsäkringen och husets fastighetsteknik samt driftsunderhåll.

Hyresgästen står för: brukselen, till verksamheten hörande teknisk utrustning dess service och underhåll, myndighetslov som verksamheten kräver, försäkringar som har med verksamheten och egna inventarier att göra, lösa inventarier, utrymmets städning.

Mera information ges av fastighetschef Catharina Lindström, tfn 019-289 3985

Fritt formulerad ansökan inlämnas senast 9.1.2023 kl. 12.00 till e-post adress: anna.friberg@raseborg.fi. Till ansökan bifogas en kort beskrivning över hyresgästens tilltänkta verksamhet i byggnaden.

RASEBORGS STADS UTRYMMESFÖRVALTNING


1.12.2022 / Carina Nyholm

Bostad vid Fjälldalsgatan 7 i Helsingfors uthyrs till studerande från Raseborg.
Bostaden delas med två andra studerande. Månadshyran är 303,07 euro. Bostaden
lottas ut i första hand bland sådana som nu studerar första året. Om sådana inte
finns lottas bostaden ut bland alla andra sökande. Hyresavtalet upprättas för ett år i
gången och kan förnyas maximalt i 5 år.
Tilläggsinformation ger bostadssekreterare Carina Nyholm, tfn 019 289 2811.
Fritt formulerad ansökan med studieintyg skall senast 19.12.2022 kl 12.00 inlämnas
till adressen: Raseborgs stad, bostadssekreterare Carina Nyholm, Raseborgsv 37,
10650 Ekenäs / e-post: carina.nyholm@raseborg.fi