Uthyrning av utrymme vid trafikcenter i Ekenäs

Uthyrning av utrymme vid trafikcenter i Ekenäs


8.09.2023 / Carina Nyholm

Katarinaskolans sanering startar i september, byggtiden är planerad till 20 månader. Entreprenadformen är delad underställd form.

Entreprenadavtal har ingåtts med följande företag:

– Uudenmaan Rakentaja-Talo Oy väljs till entreprenör för byggnadsentreprenad till sanering av Katarinaskolan i Karis då deras offert är förmånligast. Pris 6 282 000,00 euro.

– Sähkö-Sinssi Oy väljs till entreprenör för elentreprenad till sanering av Katarinaskolan i Karis då deras offert är förmånligast. Pris 951 000,00 euro.

-Ilmastointi C. Johansson Oy väljs till entreprenör för ventilationsentreprenad till sanering av Katarinaskolan i Karis då deras offert är förmånligast. Pris 953 600,00 euro.

– LVI-Palvelu Alanko Salminen Oy väljs till entreprenör för rörentreprenad till sanering av Katarinaskolan i Karis då deras offert är förmånligast. Pris 850 000,00 euro.

– Turun LVI-Instrumentointi Oy väljs till entreprenör för automatiseringsentreprenad till sanering av Katarinaskolan då deras offert är förmånligast. Pris 58 455,00 euro.

Stadsstyrelsen valde entreprenörerna 11.7.2023.


14.06.2023 / Carina Nyholm

Ekenäs högstadieskolas tillverkningskök sanerades i sin helhet. Köket förstorades med en tillbyggnad på 128 m2. Planeringen startade i augusti 2021. Byggstarten skedde i juni 2022. Saneringen och tillbyggnaden var klar i början av juni 2023. Hela maskinparken förnyades. Köket producerar ca. 500-700 portioner per dag i dagsläge. Kapacitet finns att utöka portionsantalet. Ett nytt ventilationsutrymme byggdes på tillbyggnadens tak med värmeåtervinning.


9.06.2023 / Carina Nyholm

Förnyandet av Mikaelskolans yttertak är färdigt. Projektet har funnits med i byggnadernas grundförbättringsplan år 2023. Det gamla plåttaket har rivits och ett nytt falsat plåttak har monterats. Samtidigt som yttertaket byttes förbättrades konstruktionsdetaljerna.


25.05.2023 / Barbro Österman

Byggstarten för nybyggnaden, som omfattar 359,9 m², gick förra våren. Den nya brandstationen byggdes på samma ställe, Kommunalhusvägen 2 a, som den gamla byggnaden. Projektet har färdigställts inom ramarna för budget och tidtabell.

Tenala brandstation

9.05.2023 / Petra Louhimies

Ett moduldaghem med utrymmen för tre barngrupper tar form på Karjaan yhteiskoulus tomt! Byggnadens storlek är ca. 550 m2 och daghemmet ska vara inflyttningsklart i juni 2023.

Det var i mitten av december 2022 som stadsstyrelsen godkände anskaffandet av ett nytt moduldaghem med tre avdelningar till Karisområdet. Tekniska nämnden beslöt att upphandla daghemmet i mitten av januari 2023 och byggstarten på tomten skedde i mars. Och om endast några veckor ska daghemmet vara inflyttningsklart!

Vy på gården och moduldaghemmet i byggnadsskede

1.12.2022 / Carina Nyholm

Raseborgs stad hyr ut 2 lokaliteter vid Trafikcenter på Järnvägsgatan i Ekenäs. Byggnaden uppvärms med fjärrvärme.

Ena lokalen lämpar sig för restaurangverksamhet. Lokalen är 60 m2 stor. Månadshyran är 805,20 euro. Om hyresgästen är mervärdesskatteskyldig påförs moms, som för tillfället är 24 %. Inga köksmaskiner ingår. Kyl och frys finns.

Den andra lokalen lämpar sig för affärsverksamhet. Lokalen är 75 m2 stor. Månadshyran är 1006,50 euro. Om hyresgästen är mervärdesskatteskyldig påförs moms, som för tillfället är 24 %.

Hyresvärden står för: uppvärmningen, vatten, – och avloppsvatten, sophanteringen, skötsel av yttre områden, snöplogning, sandning, fastighetsförsäkringen och husets fastighetsteknik samt driftsunderhåll.

Hyresgästen står för: brukselen, till verksamheten hörande teknisk utrustning dess service och underhåll, myndighetslov som verksamheten kräver, försäkringar som har med verksamheten och egna inventarier att göra, lösa inventarier, utrymmets städning.

Mera information ges av fastighetschef Catharina Lindström, tfn 019-289 3985

Fritt formulerad ansökan inlämnas senast 9.1.2023 kl. 12.00 till e-post adress: anna.friberg@raseborg.fi. Till ansökan bifogas en kort beskrivning över hyresgästens tilltänkta verksamhet i byggnaden.

RASEBORGS STADS UTRYMMESFÖRVALTNING