Sanering av Landsbro bro

Sanering av Landsbro bro

23.05.2024 / Annika Blomberg

Förberedelserna för saneringsarbetet av Landsbro bro i Karis har påbörjats. Bron kommer att saneras i sin helhet, med undantag för befintliga landfästen. Bron kommer att stängas för trafik i början av juni 2024, enligt nuvarande plan den 3 juni 2024. Bron öppnas för trafik igen under november 2024.

Stängningen av bron kommer naturligtvis att orsaka betydande trafikstörningar i området, men saneringen möjliggör en säker användning av bron även i framtiden. Vi ber om ursäkt för de trafikstörningar som saneringen orsakar.



15.05.2024 / Annika Blomberg

Raseborgs stad och Raseborgs vatten har idag 15.5.2024 påbörjat saneringen av gatan och ledningsnätet på Skillnadsgatan i Ekenäs centrum. Arbetet kommer att orsaka störningar i trafiken. Vi beklagar störningar som saneringen medför i området.

Arbetet påbörjas från korsningen Stationsvägen/Skillnadsgatan till korsningen Björknäsgatan/Drottninggatan och fortsätter sedan norrut på Björknäsgatan till Ystadsgatans korsning.


26.04.2024 / Annika Blomberg

Arbetet med saneringen av vattentaket vid Höjdens skola kommer att påbörjas den 6 maj 2024! Först kommer sidobyggnadens vattentak att åtgärdas och när vårterminen är slut fortsätter arbetet med huvudbyggnadens tak. Hela entreprenaden förväntas vara slutförd inom september månad. Till huvudentreprenör för saneringen har stadens tekniska nämnd valt Kattava Oy.