Vad är en pollinerare egentligen? 

Vad är en pollinerare egentligen? 

20.05.2024 / Annika Blomberg

Pollinerande insekter är avgörande för vår livsmedelsproduktion. Man har uppskattat att över 75 procent av världens viktigaste växter vid livsmedelsproduktion är beroende av eller drar nytta av pollinerare vad gäller skördens mängd och kvalitet. Källa: Pölyttäjien väheneminen näkyy ruoantuotannossa – Ympäristöministeriö 

De viktigaste pollinerarna är bin och humlor, men förutom insekter fungerar även fåglar, fladdermöss, vissa däggdjur samt även vind och vatten som pollinerare. 

Pollinering är ett händelseförlopp där växtens pollenkorn fastnar på insekten då den samlar nektar från blommorna. På detta sätt förökar sig blommorna då pollenkornen transporteras via insekterna från blommornas ståndare till dess pistiller. En del växter som till exempel havre, vete och korn, är självpollinerande. Det innebär att pollineringen sker inom en och samma blomma. 

Testa här vad du vet om våra viktigaste pollinerare: https://svenska.yle.fi/a/7-1466030 


16.05.2024 / Annika Blomberg

När man planerar sin sommarträdgård är det bra att tänka på att införskaffa sådana växter som lockar till sig pollinerande insekter. Samtidigt gynnas även fruktträd och bärbuskar, som även de behöver insekter för att kunna producera skörd. 

Från blommorna får insekterna näring i form av nektar och pollen. Det är blommornas färg, form och doft som leder fram insekterna till dem. Många förädlade blommor producerar inte nödvändigtvis nektar, därför lönar det sig att välja enkla blommor som även finns naturligt i Finlands natur. Dessutom tål dessa blommor bättre våra lokala väderförhållanden. 

Bra växter för pollinerare är bland annat: krokus, nävor, hallon, lavendel, kungsmynta, timjan, ringblomma, solros, gräslök. 

Mera information om vilka blommor som pollinerare föredrar hittas i YLE:s artikel: Locka pollinerare till trädgård och balkong! Här får du tips på växter som samtidigt är en fröjd för ögat – Natur – svenska.yle.fi

 


14.05.2024 / Annika Blomberg

På bebyggda områden med asfalt och kortklippt gräsmatta har livsmiljöerna för pollinerare och andra insekter minskat.   

Med sommarkampanjen Vildare Raseborg vill Raseborgs stad synliggöra det arbete som görs i staden för att främja biologisk mångfald och återställa naturen. Alla raseborgare är välkomna att delta i kampanjen! 

Bakgrund i medborgarbudgeten 2023 

Naturens återställningsprojekt, ett förslag inlämnat av Raseborgs Natur r.f., blev i omröstningen en klar publikfavorit i medborgarbudgeten för år 2023.  Arbetet med vinnarförslaget har börjat under våren 2024, och nu bjuder vi med invånarna i arbetet med att skapa näringsrika och skyddande livsmiljöer för pollinerare.  

Med enkla medel kan varje trädgårdsägare öka möjligheterna för vildvuxen natur och stärka den biologiska mångfalden. Låt en del av gräsmattan växa under sommaren eller anlägg en blomsteräng på din tomt! 

Återställning av naturen behöver inte vara krångligt eller svårt. På den egna tomten kan man tryggt låta gräset växa. Om man vill ha en välskött trädgård kan man enbart klippa kanterna längs stenläggningar och gångar, säger stadens parkchef Maria Eriksson

Så här deltar du: 

  • Låt gräset eller delar av det vara orört. 
  • Sprid blomfrön vilt hit och dit och se vad som händer under sommaren. Om du vill kan du även anlägga en blomsteräng. 
  • Vila i skuggan och njut av förfriskningar medan naturen sköter sig själv. 
  • Anmäl dina vildare kvadratmeter och delta i vår utlottning! Varje vildare kvadratmeter är viktig! 

Ange ytan av din oklippta gräsmatta i stadens räknare på raseborg.fi/vildareraseborg

Du kan delta precis när det passar dig! Under sommaren kommer vi dessutom att lotta ut fyra Raseborg-hänggungor bland invånare som deltagit i kampanjen. Medan du slappnar av i hänggungan kan du följa gräsets tillväxt och din egen trädgårds vildvuxenhet. 

Kampanjen pågår mellan 14.5–30.8

Tilläggsinformation ger: 

Maria Eriksson 
Parkchef, Raseborgs stad 
019 289 3866, maria.eriksson@raseborg.fi  
 


16.04.2024 / Annika Blomberg

Med vårens ankomst är det dags att börja städa, även utomhus. Kom och var med i hela Finlands gemensamma städuppgifter. Raseborgs stad deltar även i år i YLE:s kampanj En miljon soppåsar (extern länk).

Visste du att det finns totalt 230 sopkärl längs gångvägarna och parkerna i Raseborg som stadens parkenhet ansvarar för att tömma? Genom att använda dem kan vi tillsammans hålla vår omgivning städad året runt.

YLE lanserade den 15.4. kampanjen En miljon soppåsar, där alla kan delta. Kampanjen avslutas på världsmiljödagen den 5 juni.

Förra året samlade vi raseborgare in och registrerade totalt 642 soppåsar till kampanjen. Är det dags att sätta nytt rekord?

Samla sopor ensam eller i grupp och lägg till antalet soppåsar du samlar in för din stad på Yles webbplats yle.fi/miljoonaroskapussia eller i Yle-appen. Yle konto krävs för att registrera insamlade sopor. Sätt slutligen soppåsarna du samlat in till det blandade avfallet.