Sopor hör hemma i sopkärlet – låt oss samla ihop En miljon soppåsar