Ansökan om AKKE-finansiering öppen för småskaliga utredningsprojekt

Ansökan om AKKE-finansiering öppen för småskaliga utredningsprojekt

15.04.2024 / Alexandra Stoor

Ansökan om AKKE-finansiering öppen för småskaliga utredningsprojekt

Nu kan små utredningsprojekt i Nyland ansöka om AKKE-finansiering för hållbar tillväxt och livskraft. Varje projekt kan få mellan 20 000 och 50 000 euro i stöd och får pågå fram till slutet av detta år. Sista ansökningsdag är den 29 april.

Nylands Förbund letar efter projekt som skapar nya sätt för människor i regionen att vara aktiva och samarbeta, antingen inom landskapet eller över gränserna. De välkomnar också projekt som bygger nätverk för internationellt samarbete. Projekten förväntas ha en betydande effekt på regionen eller på hela landskapet.

Pengarna är till för organisationer som inte syftar till att göra vinst. Exempel på de som kan ansöka är företag inom näringslivet, skolor och arbetsmarknadsgrupper. Pengar kan inte användas för att förbättra enskilda företags verksamhet eller för att täcka kostnader för normal verksamhet. Den som söker finansiering måste också själv delta ekonomiskt, t.ex. kommun- eller företagsfinansiering kan användas som ett extra stöd.

Läs mer om AKKE-finansieringen på Nylands Förbunds webbsidor.


29.06.2023 / Barbro Österman

Ansökningarna om företags- och projektstöd för landsbygden för EU-finansieringsperioden 2023–2027 har inletts i den förnyade e-tjänsten Hyrrä. Nu kan man ansöka om alla former av företagsstöd samt om projektstöd för investeringar i sammanslutningar, utbildnings- och informationsförmedlings-projekt.

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral har i år 2,7 miljoner euro att dela ut till företags- och projektstöd. Beslutsfattandet och utbetalningen av stöden inleds stegvis under hösten 2023. De regionala NTM-centralerna och de lokala Leader-grupperna väljer ut de objekt som ska finansieras och ger råd om hur man ansöker om stöd. Finansieringsriktlinjerna för företags- och projektstöd finns på NTM-centralens webbplats.

Deadline för inlämnandet av ansökningar är 31.8.2023.