Företags- och projektstöd för landsbygden har öppnats för ansökan