Ansökan om AKKE-finansiering öppen för småskaliga utredningsprojekt