Vad tycker du om Stallörens lekpark, Lejonparken?

Vad tycker du om Stallörens lekpark, Lejonparken?

27.05.2024 / Annika Blomberg

Lejonparken kommer att renoveras under 2025 och vi vill gärna höra användarnas åsikter om lekparken: vad fungerar bra just nu, vilka aktiviteter saknas, vad ska vi absolut hålla kvar? Ni kan svara på enkäten flera gånger så att både barnens och de vuxnas åsikter kommer fram. Fråga gärna ditt barn/barnbarn vad de tycker och hjälp dem fylla i enkäten!

Gå till enkät: https://link.webropolsurveys.com/S/2E6884547C12A47C


8.05.2024 / Barbro Österman

Kommunförbundets enkät har i början av maj skickats till medborgare runtom i landet per post. Enkäten innehåller frågor om medborgarnas uppfattning om hemkommunen och hur olika frågor sköts i kommunen. Samtidigt utreds vad uppgiftslämnarna anser om den kommunala servicen och hur de deltar i kommunens beslutsfattande.

Den aktuella enkäten är bland de mest omfattande utredningarna som har gjorts om kommuninvånarnas synpunkter. Kommunförbundet har regelbundet genomfört motsvarande, och lika omfattande, invånarenkäter ända sedan 1990-talet. Den senaste motsvarande enkäten genomfördes våren 2020.

Enkäten ger kommunerna forskningsdata till stöd för beslutsfattandet och verksamhetsutvecklingen. De första resultaten kan väntas under början av hösten 2024.

Enligt Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom är det ytterst viktigt att de kommuninvånare som får enkätformuläret engagerar sig och aktivt besvarar enkäten.

– För att man ska kunna säkerställa att utredningen blir heltäckande och tillförlitlig bör svarsprocenten vara så hög som möjligt. Den föregående motsvarande enkäten hade en svarsprocent på 35,4, säger Pekola-Sjöblom.

Enkäten omfattar 46 kommuner – ett representativt urval av Finlands kommuner

Enkäten skickas till sammanlagt 32 900 vuxna invånare med hjälp av ett urval ur Befolkningsregistercentralens register. Urvalet per kommun varierar mellan 300 och 2 200 personer. De kommunspecifika urvalen bestäms i huvudsak enligt kommunstorlek.

I invånarenkäten 2024 ingår 46 kommuner av olika storlek och typ i olika delar av Finland, som tillsammans utgör ett representativt urval av landets kommuner. Enkäten omfattar Asikkala, Askola, Birkala, Enare, Esbo, Fredrikshamn, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Ilomants, Jyväskylä, Kankaanpää, Keitele, Keuru, Kides, Kimitoön, Korsholm, Kuusamo, Kyrkslätt, Lappajärvi, Lappo, Nivala, Nådendal, Oulainen, Parkano, Petäjävesi, Pielavesi, Pudasjärvi, Puolanka, Raseborg, Rautalampi, Reso, Salo, S:t Michel, Sibbo, Säkylä, Tavastehus, Toholampi, Torneå, Vanda, Vasa, Vederlax, Villmanstrand, Virdois, Vörå och Åbo.

Enkäten skickas ut på både svenska och finska. De som får enkäten per post kan också besvara den elektroniskt.

Närmare upplysningar

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom@kommunforbundet.fi

Läs mer om Invånarundersökningen


20.02.2024 / Barbro Österman

Företagare i Raseborg; kom ihåg att svara på Kommunbarometern 2024!

Företagarna i Finland kartlägger årligen företagarnas åsikter om sin hemkommuns företagarvänlighet, framgångar och utvecklingsbehov.

Varför är denna enkät viktig?

  • Företagaren ges möjlighet att utvärdera den egna kommunens verksamhet: Vad fungerar och vad behöver förbättras?
  • Kommuner får viktig respons från företagare om sin verksamhet, till exempel om betydelsen av kommunens offentliga upphandlingar för företagare.
  • Företagarföreningar får viktig information om vilka frågor i kommunen de ska påverka för sina medlemmars bästa.
  • Kommuner och bolag som betjänar företagare får viktig respons från företagare om de företagstjänster de tillhandahåller: Förbättrar företagstjänsterna företagarens vardag och är tjänsterna tillgängliga med låg tröskel? Kommer de offentliga upphandlingarna att genomföras genom att beakta de små och medelstora företagen?

För att resultaten verkligen ska återspegla företagarnas åsikter är det viktigt att varje medlemsföretagare berättar sina åsikter.

Enkäten besvaras mellan 12 februari och 1 april 2024. Enkäten kan besvaras på finska, svenska och engelska. Enkäten genomförs av Taloustutkimus Oy. Resultaten publiceras på Kommunledningens seminarium i Åbo den 14 maj.

Läs mer och besvara enkäten på https://www.yrittajat.fi/kommunbarometern/ (extern länk)