Kommunbarometern 2024 – enkät för företagare i Raseborg