Kommuninvånarnas inställning till kommunerna utreds med omfattande enkät