Billnäs bruk, detaljplan för II-skedet, planprojekt 7762