Storö-Lillö stranddetaljplan, planprojekt 7013

15.05.2024 / Anne Lindholm

Planområdet ligger på Lillö och Storö i Snappertuna skärgård. Planområdet omfattar ett större antal fritidsfastigheter. Målet med stranddetaljplanen är att uppgöra stranddetaljplan för ett så stort område som möjligt i enlighet med strandgeneralplanens bestämmelse om stranddetaljplanering.

Tilläggsinformation ges av:

 • Plaläggningskonsult Sten Öhman / Lantmätare Öhman tel 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Den administrativa behandlingen i staden sköts av markanvändningsplanerare Johanna Avellán, 019 289 3846, johanna.avellan@raseborg.fi 

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 17.5.2024.

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Hur kan man påverka planläggningen?


11.04.2024 / Anne Lindholm

Planområdet är beläget på Skåldö, intill färjfästet i Raseborgs stad. Planändringsområdets areal är ca 7 ha. Målet är att upphäva en del av gällande stranddetaljplan så att området efter detta inte har någon gällande stranddetaljplan. På detta sätt möjliggörs uppgörande av vägplan för Skådlö bro med tillhörande nya vägsträckningar.

Tilläggsinformation ges av:

 • Ledande planeringsingenjör Niclas Skog, 019 289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planförslag

Till påseende: 15.4 – 28.4.2024

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 15.4.2024.

Hur kan man påverka planläggningen?


9.01.2024 / Anne Lindholm

Kummeludden ligger i södra delen av stadsdelen Ekenäs i Raseborg. Planeringsområdet ligger i den norra-nordöstra delen av ön Skärlandet. Ändringen av stranddetaljplanen utarbetas för att byggplatserna i den gällande planen ska kunna flyttas om.

Tilläggsinformation ges av:

 • Frågor angående planen besvaras av planläggningskonsult Seppo Lamppu, DI Kiinteistökehitys ja Kaavoitus SKLM OY tel 040 867 4451, seppo.lamppu@kaavoitus.fi
 • Den administrativa behandlingen i staden sköts av markanvändningsplanerare Johanna Avellán tel 019 289 3846, johanna.avellan@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 12.1.2024

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Annat material

Kummeludden valokuvia

Ladda nerVisa

Kummeludden II, arkeologinen inventointi

Ladda nerVisa

Kummeludden II, luontoselvitykset

Ladda nerVisa

Kummeludden II, luonnonarvotulkinta

Ladda nerVisa

Kummeludden II, aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

Ladda nerVisa

9.11.2023 / Anne Lindholm

Planeringsområdet finns på Söderskär, ungefär 1,5 km sydsydost om Ekenäs. Planeringsområdets areal är ca 2,7 ha. Målsättningen är att utveckla Söderskär till ett rekreationsområde.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planeringskonsult Asmo Jaaksi, arkitekt SAFA JKMM Arkkitehtdit Oy, asmo.jaaksi@jkmm.fi, 040 722 0288
 • Den administrativa behandlingen i staden sköts av planläggningsingenjör Anne-May Sundström, anne-may.sundstrom@raseborg.fi 019 289 3841 och stadsarkitekten Johanna Backas, johanna.backas@raseborg.fi, 019 289 3843

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 13.11.2023.

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

11.10.2023 / Anne Lindholm

Planeringsområdet är beläget på Stornäset i Trollshovda i Västra Nyland, ca 20 km västerut från Tenala kyrkoby. Syftet med stranddetaljplaneändringen är att uppdatera markanvändningen i planeringsområdet och anvisa största möjliga byggrätt i enlighet med Raseborgs stads byggnadsordning.

Tilläggsinformation ges av:

 • Frågor angående planen besvaras av planeringskonsult Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy, pasi.lappalainen(at)nostoconsulting.fi, 0400 858 101
 • Administrativa behandlingen i stade sköts av ledande planeringsingenjör Niclas Skog, 019 289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planförslag

Till påseende: 15.4 – 15.5.2024

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planutkast

Till påseende: 16.10 – 14.11.2023

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 16.10.2023.

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Annat material

Tenholan ranta-asemakaava: Luontotyypit ja kasvillisuus

Ladda nerVisa

14.09.2023 / Anne Lindholm

Planeringsområdet ligger i den nordvästra delen av f.d. Tenala kommun. Planområdet ligger vid havsstranden och går i nordlig-sydlig riktning. Det är ca 500 meter långt och i genomsnitt 150 meter brett. I öster gränsar planen längs hela kanten till havet. Målet är att förena de två nordligare RA-1 byggplatserna till en byggplats för fritidsboende.

Tilläggsinformation ges av:

 • Kiinteistökehitys ja Kaavoitus SKLM OY, Seppo Lamppu DI, tel 040 867 4451, seppo.lamppu@kaavoitus.fi
 • Den administrativa behandlingen i staden sköts av markanvändningsplanerare Johanna Avellán tel 019 289 3846, johanna.avellan@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 15.9.2023.

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

7.07.2023 / Anne Lindholm

Planområdet omfattar landområdena av fastigheterna Adolfsro 710-591-1-9, Adolfsro II 710-591-1-12 Adolfsro III 710-591-1-13, Västerudde 710-591-1-59 och Västerskatan 710-538-1-23 på Prästön i Bromarv, Raseborg. Planområdets areal uppgår till ca 31,5 ha och dess strandlinje till ca 1,9 km. Målet med stranddetaljplanen är att i stranddetaljplanen förutom de befintliga byggplatserna anvisa nya byggplatser inom ramen för de byggnadsrättsliga principer som tillämpas på stranddetaljplaners dimensionering i Raseborgs stad.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planläggningskonsult Sten Öhman/LANTMÄTARE ÖHMAN, 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Administrativa behandlingen i staden sköts av markanvändningsplanerare Johanna Avellán, 019 289 3846, johanna.avellan@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 10.7.2023

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

7.07.2023 / Anne Lindholm

Planeringsområdet ligger på Strömsö och på dess närliggande öar cirka 18 kilometer ost–sydöst om Ekenäs. Förutom områdena på huvudön Strömsö omfattar planändringsområdena även Flakholmen, Brändholmen, Käringholmen och Kikarklobben. Planändringsområdets areal är ca 50 ha. Målet med planändringen är att utveckla ön Flakholmen till ett område för semester- och turisttjänster samt placera de byggplatser för fritidsbostäder som anvisats till den östra änden av ön i den nuvarande stranddetaljplanen för Strömsö till öns mellersta och västra delar. Samtidigt ändras öns östra spets, två öar norr om Strömsö, Brändholmen och Käringholmen, samt Kikarklobben på cirka 5 kilometers avstånd söder om Strömsö till frilufts- och strövområde.

Tilläggsinformation ges av:

 • Plankonsult Arja Sippola, arkitekt SAFA, FCG Arkkitehdit/FCG Suunnitelu ja tekniikka OY, tfn 044 748 0315, arja.sippola@fcg.fi
 • Planens administrativa behandling i staden sköts av stadsarkitekt Johanna Backas, tfn 019 289 3843, johanna.backas@raseborg.fi 

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 10.7.2023.

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa


5.05.2023 / Anne Lindholm

Planområdet ligger i Kjulböle i Snappertuna. Planområdet omfattar fastigheten Östergård, 710-486-2-4. Planområdet uppgår till ca 20 ha och dess strandlinje till ca 870 m. Målet med stranddetaljplanen är att komplettera den befintliga byggrätten med fritidsbebyggelse vid Kjulböleträsket inom ramen för de byggnadsrättsliga principer som tillämpas för stranddetaljplaners dimensionering i Raseborgs stad

Tilläggsinformation ges av:

 • Planläggningskonsult Sten Öhman / Lantmätare Öhman tel 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Den administrativa behandlingen i staden sköts av planläggningsingenjör Anne-May Sundström tel 019 289 3841, anne-may.sundstrom@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planförslag

Planförslag till påseende: 15.4 – 15.5.2024

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 8.5.2023.

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Annat material

Luontoselvitys Kjulböle Östergård

Ladda nerVisa

12.04.2023 / Anne Lindholm

Planområdet ligger på Stornäset i Trollshovda, Raseborg. Planområdet omfattar fastigheterna Rnr 2:1 och 2:2 i Trollshovda by. Planområdet uppgår till ca 6,63 ha. På området har år 2021 två obrutna byggplatser sökts av områdets dåvarande markägare via undantagsförfarande. Därefter har de obrutna byggplatserna sålts och via fastighetsförrättning bildats som egna fastigheter. Målsättningen för områdets nuvarande markägare är att med stranddetaljplan befästa dessa två byggplatser.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planeringskonsult Fredrik Lindberg, arkitekt SAFA, 050 589 0937, fl(at)arkitekturum.fi
 • Planens administrativa behandling sköts av markanvändningsplanerare Johanna Avellán, 019 289 3846, johanna.avellan(at)raseborg.fi 

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 15.4.2024 § 36

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 20.11 – 19.12.2023

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planutkast

Till påseende: 17.4 – 17.5.2023

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 17.4.2023

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Annan material

Rantakaavainventointi Tammisaari Tenhola 2008

Ladda nerVisa

Arvokkaiden luontokohteiden inventointi

Ladda nerVisa

Miljöskyddsföresrkrifterna

Havsmanualen, Raseborg


12.12.2022 / Anne Lindholm

Planändringsområdet är beläget på Långholmen, ca 500 m från huvudö Strömsös sydostliga strandkant i Raseborgs stad och omfattar fastigheterna 710-482-1-133 och 710-482-1-147. Planeringsområdets storlek är ca 5,5 ha. Målsättningen med planeringen är att genom planläggning flytta en del av byggnadsrätten från tomt 710-782-1-147 till tomt 710-482-1-133 och forma tomterna till en fuktionell enhet för fritidsbruk.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planeringskonsult Fredrik Lindberg, arkitekt SAFA, 050 589 0937, fl(al)arkitekturum.fi
 • Planens administrativa behandling i staden sköts av ledande planeringsingenjör Niclas Skog, 019 289 3840, niclas.skog(at)raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner lagakraft

Planen har vunnit lagakraft: 20.11.2023

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 18.9.2023 § 79

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 20.3 -19.4.2023

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 16.12.2022.

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Annan material

KEIRON utlåtande om naturförhållandena

Ladda nerVisa


1.07.2022 / Anne Lindholm

Planområdet ligger norr om Bromarv bycentrum (ca 13,5 km) i Raseborg. Målet med stranddetaljplanen är att placera strandbyggrätten för fastigheten Rehvakka enligt moderfastighetsdimensioneringen som byggplatser för fritidsbostäder med egen strand i strandområdets norra och södra hörn. Huvudbyggnaden och gårdsområdet på Rehvakka bevaras som ett skyddat objekt. Den strandbyggrätt som inte utnyttjas i strandområdet, placeras i huvudsak på inlandsskiftet på fastigheten Rehvakka. Målsättningarna är att utreda möjligheterna att på detta skifte planera till exempel funktioner för fritid och turism samt byggnader, konstruktioner och utomhusplaner som stöder dessa funktioner.

Tilläggsinformation ges av:

 • Frågor angående planen besvaras av planläggningskonsult Seppo Lamppu, DI / Kiinteistökehitys ja Kaavoitus SKLM OY, tel. 040 867 4451, seppolamppu@kaavoitus.fi
 • Den administrativa behandlingen i staden sköts av planläggningsingenjör Anne-May Sundström tel 019 289 3841, anne-may.sundstrom@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planförslag

Planförslag till påseende: 9.1 – 9.2.2024

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planutkast

Planutkast till påseende: 10.7 – 31.8.2023

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 8.7.2022

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Annat material

Arkeologinen inventointi 2021

Ladda nerVisa

Rakennushistoriallinen tarkastelu 2021

Ladda nerVisa

Rakennushistoriallinen tarkastelu Korsudden 2021

Ladda nerVisa

Luontoselvitykset 2021

Ladda nerVisa

Moderfastighetsgranskning Rehvakka

Ladda nerVisa

1.07.2022 / Anne Lindholm

Planområdet ligger öster om Rågö i Snappertuna skärgård och omfattar fastigheterna Rnr 4:138, 4:139, 4:140, 4:141, 4:142, 4:143, 4:144 och 4:145 i Båsa by.

Målet med stranddetaljplaneändringen är att i stranddetaljplanen anvisa två nya byggnadsplatser för fritidsboende där det redan finns byggnader. I den gällande stranddetaljplanen är platserna anvisade som område för lantbruksändamål. Den ena av dessa platser med byggnader finns på den norra stranden av Lillön på fastigheten Bergshyddan 4:144 och den andra på Lillöns södra strand på fastigheten Ankarudd 4:145. I planeringen undersöks även huruvida det är ändamålsenligt att eventuellt ändra på läget och/eller justera avgränsningen av de byggnadsplatser som i den gällande stranddetaljplanen är anvisade som fritidstomter. I planeringen undersöks vidare huruvida användningsändamålet för någon byggnadsplats kunde ändras till permanent boende.

Tilläggsinformation ges av:

 • Frågor angående planen besvaras av planläggningskonsult Sten Öhman/LANTMÄTARE ÖHMAN, tel. 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi.
 • Den administrativa behandlingen i staden sköts av markanvändningsplanerare Johanna Avellan tel. 019 289 3846, johanna.avellan@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planförslag

Planförslag till påseende: 12.2 – 13.3.2024

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 8.7.2022

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Annat material

Luontoselvitys, Lillön

Ladda nerVisa

8.07.2021 / Anne Lindholm

Planområdet liggen på den södra stranden av Torsö. Målet med stranddetaljplanen är att flytta den ena av byggnadsplatserna i kvarteret 7 i den gällande planen ca 200 meter mot sydväst. Den andra byggnadsplatsen avlägsnas, men dess våningsyta överförs i huvudsak till tomten som flyttas.

Tilläggsinformation ges av:

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner lagakraft

Planen har vunnit lagakraft: 21.12.2023

Planens godkännande

Planen är godkänd i fullmäktige 16.10.2023 § 102. Beslutet är gjort på grund av Nylands närings-, trafik- och miljöcentralens rättelseuppmaning och ersätter 15.5.2023 § 39 gjorda beslut.

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 15.5.2023 § 39

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Planförslag till påseende: 12.9 – 12.10.2022

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 9.7.2021.

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Annat material

Luontoselvitys

Ladda nerVisa

Hur kan man påverka planläggningen?


8.07.2021 / Anne Lindholm

Planområdet omfattar strandområdena av fastigheten Fastarby 710-516-6-18 vid Ovanmalmträsket, Kvarnträsket och Kullasjön. Målet med stranddetaljplanen är att anvisa 3-4 fritidsbyggnadsplatser.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planläggningskonsult Sten Öhman / Lantmätare Öhman 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Administrativa behandlingen i stadsen sköts av ledande planläggningsingenjör Niclas Skog niclas.skog@raseborg.fi 019 289 3840

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planförslag

Planförslag till påseende: 13.7 – 31.8.2022

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 9.7.2021.

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Annat material

Luontoselvitys 2021

Ladda nerVisa

Kullaanjärven vesistötarkkailu 2020

Ladda nerVisa

Vesikasvikartoitukset 2017

Ladda nerVisa

Hur kan man påverka planläggningen?


11.02.2021 / Anne Lindholm

Planområdet omfattar en del av den tidigare sjöbevakningsstationen på Jussarö. Målet är att anvisa våningsyta för enskilda fritidsbyggnader.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planläggningskonsult Sten Öhman / Lantmätare Öhman, tel 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Den administrativa behandlingen i staden sköts av ledande planeringsingenjör Niclas Skog, 019 289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 15.4.2024 § 37. Beslutet är gjort på grund av Nylands närings-, trafik- och miljöcentralens rättelseuppmaning och ersätter 16.10.2023 § 101 gjorda beslut.

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 16.10.2023 § 101

Planförslag

Till påseende: 10.1 – 10.2.2023

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 12.2.2021.

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

>> Annat material

Hur kan man påverka planläggningen?


10.02.2021 / raseborg

Kort om planen

Planeringsområdet är beläget vid Lojosjön i Knapsby by cirka 6 km nordväst om Svartå centrum. Planeområdet består av två delområden, Västeruddens udd och Bråtans strandområde. Planläggningens målsättning är att bilda kvartersområden för fritidsbostäder samt områden för närrekreation.

Tilläggsinformation ges av:

 • planlaggning@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 5.5.2023.

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 27.2.2023 § 11

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 31.1. – 2.3.2022

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Planen har kungjorts som anhängig: 12.2.2021

Annat material

Bråtan-Västerudden linnustoselvitys 2021

Ladda nerVisa

Bråtan, luontoselvitys 2014

Ladda nerVisa

Bråtan, arkeologinen inventointi

Ladda nerVisa

Hur kan man påverka planläggningen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


7.12.2020 / raseborg

Planområdet omfattar fastigheterna Aurinkolahti 710-572-1-120 och Aurinkolahti II 70-572-1-8 i Bromarv, Raseborg. Planområdet uppgår till ca 3,0 ha och dess strandlinje till ca 240 m. Planområdet uppgår till ca 3,0 ha och dess strandlinje till ca 240 m. Målet med stranddetaljplanen är att möjliggöra en omställning av de tre byggnadsplatsernas antal byggnader och våningsytor så, att byggnadsplatsernas antal minskas med ett och den minskade byggnagsplatsens byggrätt sammanförs med det två kvarblivande byggnadsplatserna. Kvarterets avgränsning ändras inte. Småbåtshamnen (LV) avlägsnas som obehövlig.

Tilläggsinformation ges av:

 • Frågor angående planen besvaras av planläggningskonsult Sten Öhman/Lantmätare Öhman tel. 044 253 0464 sten.ohman@netsten.fi
 • Frågor gällanden administrativa behandlingen kan skickas till planlaggning@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 2.5.2022

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 21.2.2022 § 9

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 21.6. – 4.7. och 2.8 – 17.8.2021

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 11.12.2020.

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Annat material

Naturinventering

Ladda nerVisa

1.07.2020 / raseborg

Planområdet ligger på den södra stranden av Torsö. Målet med stranddetaljplanen är att möjliggöra att anvisa byggnadsytan för byggnaderna på de två byggnadsplatserna i kvarter 6 på ett sätt som följer principerna i den gällande generalplanen. Huvudsyftet är att förstora den ena byggnadsplatsens huvudbyggnad.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planläggningskonskut Sten Öhman / Lantmätare Öhman, 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Frågor gällande administrativa behandlingen i staden planlaggning@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner lagakraft

Planen har vunnit lagakraft: 26.8.2021

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 17.5.2021 § 41

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 23.11 – 23.12.2020

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 3.7.2020

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Annat material

Hur kan man påverka planläggningen?


1.07.2020 / raseborg

Planområdet ligger på den västra stranden av Gennarbyviken i Raseborg. Målet med stranddetaljplanen är att anvisa alla fastigheter för fritidsbebyggelse med en byggrätt som motsvarar byggnadsordningens bestämmelser om fritidsboende inom strandområde, zon 1.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planläggningskonsult Sten Öhman/Lantmätare Öhman, 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 18.11.2022

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 19.9.2022 § 91

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 11.10. – 9.11.2021

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 3.7.2020.

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Annat material

Sjönäsin ranta-asemakaava-alueen luontoselvitykset 2020

Ladda nerVisa

Hur kan man påverka planläggningen?


28.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Området ligger i Raseborgs stad i Bredvik by, cirka 7 kilometer norr om Hangö udde. Markägarens avsikt är att ändra de samnyttjoområden som inte har anlagts på det sätt som de nu skulle planläggas. Detta möjliggör att man avstår från ägandet av områdena. I samma planprocess möjliggörs också markägarnas övriga önskemål om planändringar.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningsingenjör Leena Knakaanpää, tel 019 289 3842,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 11.03.2016

Planen godännande på nytt:

Stadsfullmäktige 25.01.2016 § 12

Bredvik_bilagor

Bredvik Plankarta

Beskrivning med bilagor

Bredvikin_RAK-muutos

Planförslag till påseende på nytt: 11.5.2015-12.6.2015

Planbeskrivning
Karta med bestämmelser

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsstyrelse / stadsfullmäktige: 10.11.2014 § 112

Bredvik karta och bestämmelser

Bredvik Planbeskrivning

Planförslag

Till påseende: 20.2.2012-23.3.2012

7678_plankarta_A3.pdf (607.07 kB7678_bestämmelser (71.36 kB)

7678_Beskrivning.pdf (2.35 MB7678_Bilagor.pdf (10.17 MB)

Utredningar:

LuontoJaMAisemaSelvitys_2010

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 18.11.2010.

PDB (1014.62 kB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


28.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet omfattar fastigheter 1:127, 1:132, 1:123, 1:124, 1:125 och 1:126 i Odensö by i Raseborgs stad. Områdets areal är ca 200 ha. Målet med planändringen är att planen skall anges byggplatser med egen strand.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningsingenjör Niclas Skog 019-289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 20.5.2016

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige:2.2.2015 §12

Plankarta

Naturinventering
Natura_arvio
Beskrivning_Bilaga_3
Beskrivning_Bilaga_2
Beskrivning_Bilaga_1
Beskrivning

Planförslag

Till påseende: 7.5-8.6.2012

Odensö (3.81 MBBeskrivning (3.76 MBBeskrivningens bilagor.pdf (2.92 MB)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 18.11.2010.

PDB (1.86 MB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter och anmärkningar under planens framläggningstid till staden. Skriftliga åsikterna och anmärkningar riktas till (om inte annat sägs i kungörelsen):

Samhällstekniska nämnden
Torggatan 8
10300 KARIS


28.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Området omfattar lägenheterna Bonviken 1:30 och Bonviken1 1:110 i Kvigos by. Områdets areal är 50 ha. Planens målsättning är att anvisa fritidsbebyggelse vid Bonviken och samtidigt beakta de olägenheter vilka var orsaken till att den tidigare stranddetaljplanen inte lagfästes.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningsingenjör Niclas Skog 019-289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har INTE vunnit laga kraft: HFD beslut 19.12.2016

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 10.11.2014 § 111

_Beskrivning

Plankarta

Planförslag

Till påseende:12.3.2012-13.4.2012

7667_Plankarta.pdf (1.29 MB7667_Beskriving.pdf (7 MB)
LuontoselvitysLillsjö.pdf (845.91 kB)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 11.11.2010.

Program för deltagande och bedömning (445.61 kB) (justerat 4.8.2011)

Planutkastets plankarta med bestämmelser (614.37 kB)

Planutkastets planbeskrivning (2.35 MB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


28.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet omfattar By: Skogby 584, Lägenheten: Ten-Mar 5:16.
Planändringsområdets areal är ca 6 ha.

Planen är avsedd att ändras enligt följande principer:
Hälften av den täckta terassen för varje byggnad kan byggas ut till bostadsutrymmen. Behovet av tilläggsbyggrätt uppgår till ca 402 m2 (utökningen 11,7 %) . Målet är att behandla delägarna lika.
Byggrätten anvisas per byggnad med byggnadsruta i enlighet med rådande visas per byggnad med byggnadsruta i enlighet med rådande situation.
De obebyggda områdena bevaras i enlighet med gällande plan som rekreationsområden för samnyttjoändamål.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningsingenjör Niclas Skog 019-289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 4.1.2013

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 12.11.2012 § 116

Plankarta med bestämmelser (slutlig) (1.53 MB)

Planbeskrivning (2.97 MB)

Planförslag

Till påseende: 26.3.2012-27.4.2012

7684_Plankarta (1.35 MB)Beskrivning (2.83 MB)

Kungörelse (23.5 kB)

Planutkast

Till påseende from: 23.12.2011

Plankarta med bestämmelser (1.5 MB)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 26.10.2011

PDB_TenMar_7.9.2011.pdf (1.12 MB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter och anmärkningar under planens framläggningstid till staden. Skriftliga åsikterna och anmärkningar riktas till (om inte annat sägs i kungörelsen):

Samhällstekniska nämnden
Torggatan 8
10300 KARIS


28.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet omfattarLägenheten: Grönkulla 6:6 i Eriksby i Raseborgs stad. Planändringsområdets areal är ca 73 ha.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningsingenjör Leena Kankaanpää 019-289 3842, leena.kankaanpaa@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 6.7.2016

7695_Selostus
7695_Karta

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsstyrelse / stadsfullmäktige: 23.5.2016 §47

Beskrivning Grönkulla
Karta

Planförslag

Till påseende: 16.3.-17.4.2015

Beskrivning Grönkulla
Plan Grönkulla

Annat material

Selvitys 1a Karlsbyholmen Rakentamisen vaikutukset
Selvitys1 Luontoselvitys 2012 Grönkulla
Selvitys 2 Uudenmaan kulttuuriympäristöt

Planutkast

Till påseende: 12.5-13.6.2014

Beskrivning (3.88 MB)

Plankarta med bestämmelser (1.82 MB)

Luontoselvitys Grönkulla (5.11 MB

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 16.1.2012

PDB (1.95 MB) (5.3.2014)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


28.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planeringsområdet omfattar del av lägenheten Södergård RN:r 3:45 (710-661-3-45) i Baggby (661), Pojo, Raseborgs stad. Hela lägenhetens markareal utgör 39,8700 ha och vattenarealen 82,1350 ha, dvs. sammanlagt 122,0050 ha. Enligt den preliminära avgränsningen är stranddetaljplanområdets totala areal ca 13–15 ha.

Det främsta syftet med planarbetet är att planera om helheten av sex byggplatser för fritidsbostäder med gemensam strand som i delgeneralplanen för Pojoviken har anvisats för området. Utgångspunkten är att placera byggandet främst till området för fritidsbostäder som har avgränsats i delgeneralplanen. Målet är att planlägga fritidsbostadstomter som möjliggör byggande av större fritidsbostäder än vad som anges i delgeneralplanen. En central utgångspunkt är den totala byggrätten enligt delgeneralplanen, vilken omstruktureras i stranddetaljplanen. Enligt preliminära granskningar torde antalet fritidsbostadsenheter bli lägre än vad som tillåts i delgeneralplanen (delgeneralplanen: 6 fritidsbostäder och 6 sidofritidsbostäder).

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningsingenjör Leena Kankaanpää 019-289 3842, leena.kankaanpaa@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 4.1.2013

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 12.11.2012 § 116

Plankarta med bestämmelser (slutlig) (2 MB)Planbeskrivning (7.38 MB)

Planförslag

Till påseende: 18.4 – 21.5.2012.

Ön_Plankarta.pdf (2.6 MB)Ön_Beskrivning.pdf (14.18 MB)Kungörelse (23.5 kB)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 7.2.2012

BDP (50.86 kB)
Bilagor (5.73 MB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter och anmärkningar under planens framläggningstid till staden. Skriftliga åsikterna och anmärkningar riktas till (om inte annat sägs i kungörelsen):

Samhällstekniska nämnden
Torggatan 8
10300 KARIS


28.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet befinner sig i Snappertuna i Raseborg på området Höstnäs. Planområdets areal är ca 175 ha.Målet med planändringen är:

– Området planeras för fritidsbosättning.

– Det befintliga byggplatserna anvisas i stranddetaljplanen. Dessutom utreds ifall det finns förutsättningar för några nya byggplatser vilka skulle placera sig långt från stranden.

– Byggrätten per byggplats definieras på så sätt, att byggnaderna med avseende på storlek uppfyller dagens krav. Den preliminära målsättningen för byggrättens storlek är: fritidsbostad 100 m2 i våningsyta och totala byggrätten per byggplats 150 m2 i våningsyta.

– Enligt den ursprungliga parcelleringsplanen förutsätts det på området, utöver gemensam strandbastu, även lokaler för ungdomsklubb.

– I samband med planläggningen utarbetas planen för vattenförsörjning och avfallshantering. Planen anvisar principerna för vattenförsörjning och för toaletter samt de principer enligt vilka vafallsvatten hanteras och leds. Bolagsstämman har ställt som målsättning, att avfallsvatten hanteras tomtvis.

– De stränder och skogar som befinner sig utanför byggplatserna anvisas enligt befintlig situation som byggplatsernas samnyttjoområde.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningsarkitekt Aija Aunio tel 019 289 3846, aunio.tel@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 6.7.2016

7685_Karta
7685_Bekskrivning

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsstyrelse / stadsfullmäktige: 23.5.2016 §46

Lillgård_

Bekskrivning Lillgård

Planförslag

Till påseende: 12.10.-13.11.2015

Lillgård_bilaga_liite_2
Bilaga _1_planläggarens_genmäle
Bilaga_3_BekskrivningLillgård

Planutkast

Till påseende: 14.4.-16.5.2014

Utkast (6.82 MB)
Utkast bestämmelser (3.89 MB)
Illustration (6.88 MB)
Naturinventering (2.23 MB)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 3.5.2012

PDB_Lillgård (1.26 MB))

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


28.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet ligger längs körväg ca 10 km från Tenala kyrkby och 3,5 km från stamväg 52 mellan Ekenäs och Salo. Områdets areal uppgår till 5,6 hektar och dess strandlinje är ca 450 meter.

Målsättningen med planändringen är att

− ändra byggnadsplatsens användningsändamål att vara permanent bostadsområde (egnahemstomt),

− avgränsa byggnadsplatsen så, att strandbastun ingår,

− uppdatera byggnadsplatsens våningsyta och bestämmelser så, att det motsvarar gängse byggrätt för egnahemstomt på glesbebyggelseområde.

Tilläggsinformation ges av:

– Planeringsingenjör Niclas Skog 019-289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 17.03.2014

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 03.02.2014 § 6

7698_Örnvik_Beskrivning
7698_Plankarta

Planförslag

Till påseende:5.8.2013 -9.9.2013

Planförslag.pdf (1.67 MB)

Beskrivning Örnvik.pdf (2.71 MB)

Planutkast

Till påseende: –

>> Plankarta med bestämmelser

>> Planbeskrivning

>> Annat material

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: XX.XX.20XX.

PDB (808.88 kB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


28.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet omfattar mark på fastigheten Tegelbrukshagen i Baggby i Pojo, som hör till Raseborgs stad. Planändringsområdets areal är ca 5,704 ha.

Tilläggsinformation ges av:

– Planeringsingenjör Leena Kankaanpää 019-289 3842, leena.kankaanpaa@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 8.2.2013

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 10.12.2012

Godkänd plankarta med bestämmelser (1.8 MB)

Planbeskrivning (4.56 MB)

Planförslag

Till påseende: 7.6-21.6.2012 samt 30.7.-14.8.2012

Tegelbrukshagen_Karta_ (2.08 MBBestämmelser (10.76 MBTegelbrukshagen_Beskrivning.pdf (2.88 MB)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 8.1.2006

Tegelbrukshagen-PDB (39.43 kB)

PDB bilagor (828.44 kB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


28.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planändringsområdets areal är ca 14 ha, och strandlinjen till ca 0,8 kilometer. Målet med stranddetaljplanen är att:

– flytta en fritidsbyggplatserna på den norra stranden österut och möjliggöra permanent boende på densamma samt

– precisera byggplatsernas byggnadsvåningytor och byggnadsytor.

Tilläggsinformation ges av:

– Planeringsingenjör Niclas Skog 019-289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 18.9.2017

Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 15.5.2017 § 33

Beskrivning

Plankarta med bestämmelser

Planförslag

Till påseende: 6-23.6.2016 och 1-14.8.2016

Bilaga 3 Karta

Bilaga_Liite_2_UtlåtandenaGrevö

Bilaga_4_BeskrivningGrevö

Bilaga_1_GrevöPDB

Planutkast

Till påseende: 12.2.-17.3.2014

Grevö Utkast (1.9 MB)

GrevöUtkast5_A4 (6.15 MB)

Utdrag_av_strandgeneralplanen_för_Ekenäs_södra_skärgård (2.57 MB)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 1.7.2013

PDB (777.68 kB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


28.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Avsikten är att utveckla Råängen som ett område framför allt för semester- och turismverksamhet.

Tilläggsinformation ges av:

– Planeringsingenjör Leena Kankaanpää 019-289 3842, leena.kankaanpaa@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 1.7.2014

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 19.5.2014 § 54

Råängen_plankarta.pdf (2.06 MB)

Råängen_beskrivning.pdf (5.09 MB)

Planförslag

Till påseende: 14.10-15.11.2013

Råängen, karta och bestämmelser (2.44 MB)

Beskrivning_Råängen (2.9 MB)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 8.1.2006

PDB uppdaterad

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


28.06.2020 / raseborg

Planprojektet har avslutats (HFD 2017) Västeruddens område ingår i planprojektet Bråtan-Västerudden, stranddetaljplan 7785

Kort om planen

Stranddetaljplanens målsättning är att

– områden för närrekreation intill kvartersområdet för fritidsbostäder

– fornminnesområde

– på Västerudden bilda kvartersområden för fritidsbostäder som gränsar till strand

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningstekniker Kurt Bussman, tel. 019 289 3844,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har INTE vunnit laga kraft: Helsingfors förvaltningsdomstol, beslut 17/0307/5, 26.5.2017.

Planens godkännande

Planen godkänd stadsfullmäktige: 14.11.2016 § 119

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planförslag

Till påseende:

16.5-22.6.2016

Utlåtanden och Bemötanden
Uppdaterad_Bråtan_etapp_I_Västerudden_PDB
Planbeskrivning

Planutkast

Till påseende: 1.12-19.12.2014 och 7.1.-19.1.2015

Planbeskrivning
7720_Bråtan

Bråtanin luontoselvitys 2014

Raasepori Bråtan, arkeologinen inventointi

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 8.5.2014

Bråtan_PDB (1.01 MB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


28.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planeringen gäller del av fastigheten Aspberg RN:r 710-421-1-135. Enligt en 31.7.2013 uppdaterad uppgift i fastighetsdatasystemet (FDS) är fastighetens totala areal 4,240 ha. Marken utgår 4,032 ha och vattenskiftet längs fastighetens norra strand 0,2081 ha. Enligt en preliminär avgränsning ingår ca 3 ha av fastigheten Aspberg i planeringsområdet.

Tilläggsinformation ges av:

Planeringsarkitekt Aija Aunio, tel 019 289 3846,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft:17.6.2015

7723_Kummeludden_plankarta
7723_Kummeludden_beskrivning_bilagor

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 27.4.2015 § 41

Raseborg. Kummeludden. Naturinventering 2013
Kummeludden_beskrivning_bilagor
Kummeludden_plankarta_bestämmelser

Planförslag

Till påseende:1.12-19.12.2014 och 7.1.-19.1.2015

Kummeludd beskrivning
Bilaga 7
Kummeludden

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 26.6.2014

KummeluddenBDP (2.54 MB)

Bilagor.pdf (1.86 MB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


28.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Målet med planändringen är att
– precisera byggrätten för byggnadsplatserna så, att byggrätten bättre motsvarar dagen utrymmesbehov,
– flytta vissa byggnadsplatser och precisera byggnadsplatsernas avgränsningar
och
– samtidigt precisera skyddsområdena och skyddet av viktiga naturobjekt i enlighet med vad som förutsätts i den förändrade lagstiftningen.

Tilläggsinformation ges av:

– Planeringsingenjör Leena Kankaanpää 019-289 3842, leena.kankaanpaa@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 23.4.2018

Plankarta med bestämmelser

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 12.2.2018 § 7

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planförslag

Till påseende:15.8.-18.9.2016

Beskrivning Furuholm_

Förslag Furuholm

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig:12.3.2015

FuruholmLuonnos151214
FuruholmPDB

Annat material

Furuholmen_Luontoinv_täyd24072017

Furuholm – Kompletterande naturinventering 2012

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


28.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Avsikten med stranddetaljplaneändringen är att slå ihop tomterna 2 och 3 till en tomt.
Omfattningen av byggandet i våningsyta mätt ändras inte, men byggnadernas maximistorlek ändras så, att våningsytan för varje byggnadstyp räknas ihop till det dubbla.
I fråga om andra planbestämmelser följs den gällande stranddetaljplanen.

Tilläggsinformation ges av:

Planläggningsarkitekt Aija Aunio 019-289 3846, aija.aunio@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 26.01.2016

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 07.12.2015 § 124

Plankarta
Beskrivning
Genmäle

Planförslag

Till påseende: 3.8.2015-4.9.2015

Strömsö_bilaga

Strömsö_bilaga_liite_2

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 9.4.2015

Strömsö BDP

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


28.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planändringsområdets areal är ca 2,1ha. Målet med planändringen är:

– Området reserverat för gemensamma servicebyggnader ändras till område för två byggplatser för fritidsbostäder.

– Byggrätten anvisas byggplatsvis i enlighet med RA-byggplatser i gällande stranddetaljplan för Rågö. Den totala byggrätten bibrhålls ungerfärligen i enlighet med den gällande stranddetaljplanen.

– De bebyggda områdena kvarstår i enlighet med gällande plan som rekreationsområden för gemensam användning och detas planbeteckningar uppdateras i enlighet med nuvarande praxis. Genom rekreationsområdet anvisas vägförbindelse till befintlig strandbastu.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningsarkitekt Aija Aunio, tel 019 289 3846

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 6.7.2016

7709_Rågö_Calliola_illustration_havainnekuva
7709_Rågö_Calliola
7709_Planbeskrivning_Rågö_Calliola

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsstyrelse / stadsfullmäktige: 23.5.2016 §45

Plankarta_
Beskrivning_

Planförslag

Till påseende: 14.12.2015-15.01.2016

Raasepori Rågö Luontoselvitys 2015
Rågö Havainnekuva 1-1000
Rågö BESKRIVNING med bilagor
Calliola_plankartta_bestämmelser

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig:

PDB

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


28.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planeringsområdet är i privat ägo. Markägarens mål är att anvisa strandbyggrätt i form av byggplatser för fritidsbostäder med egen strand. Byggrätten har härletts från förhållandena i området och är förenlig med Raseborgs stads planeringsprinciper. Gjorda naturinventeringar och miljöutredningar liksom inventeringen av fornlämningar tas i beaktande vid planering.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningsingenjör Leena Kankaanpää 019-289 3842, leena.kankaanpaa@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 14.1.2019

Plankarta med bestämmelser

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 12.11.2018 § 110

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planförslag

Till påseende: 4.5. – 4.6.2018

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planutkast

Till påseende: 6.10. – 6.11.2017

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 6.10.2017.

Program för deltagande och bedömning

Annat material

Muinaisjäännösinventointi
Luontoinventointi

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Området omfattar de obebyggda byggnadsplatserna i den gällande stranddetaljplanen samt Wäxärs norra stränder av fastigheten Wäxär RNr 1:237.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planläggningskonsult Sten Öhman / Lantmätare Öhman 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Frågor gällande administrativa behandlingen i stadens sköts av markanvändningsplanerare Minttu Peuraniemi, 019 289 3844 minttu.peuraniemi@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner lagakraft

Planen har vunnit laga kraft: 20.1.2023

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 14.11.2022 § 114

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 2.3. – 31.3.2020

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Annat material

Sammanställning av utlåtanden och anmärkningar samt planläggarens bemötanden

Luontoselvitys Växär 2018 raportti

Uppdateradt PDB

Program för deltagande och bedömning (15.9.2019)

Planutkast

Till påseende: 13-27.8.2018

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 16.4.2018.

Program för deltagande och bedömnind (uppdaterad 2.8.2018)

Plankarta Skiss

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet omfattar östra delen av ön Strömsö som ligger ca 18 km ost-sydost från Ekenäs. Planändringsområdets areal är ca 35 ha. Målet med planändringen är att placera de byggplatser för semesterbostäder som anvisas i den gällande stranddetaljplanen till öns norra strand på den västra sidan av Ryssviken.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planläggningskonsult Arja Sippola, FCG/Arkkitehdit/FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 044 748 0315, arja.sippola@fcg.fi
 • Den administrativa behandlingen i staden sköts av Niclas Skog 019 289 380, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Förkastande av stranddetaljplan

Fullmäktige har 19.9.2022 § 92 förkastat stranddetaljplanen

Planförslag

Till påseende: 22.3 – 20.4.2021

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Annat material

Strömsö maisematarkastelu 2020

Ladda nerVisa

Strömsön luontoselvitys 2020

Ladda nerVisa

Planutkast

Till påseende: 17.2 – 16.3.2020

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 15.2.2019.

Program för deltagande och bedömning

Annat material

Luontoselvitys 2018
Maisematarkastelu 2019

Luontoselvitys 2001

Hur kan man påverka planläggningen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Området omfattar Lövholmen och en del av Bromarf rusthålls stränder, fastigheterna Mönässkogen RNr 1:125, Bromarf RNr 1:126 och Bromarf rusthåll RNr 1:129.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planläggningskonsult Sten Öhman / Lantmätare Öhman 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Den administrativa behandlingen i staden sköts av planläggningsingenjören Anne-May Sundström, 019 289 3841, anne-may.sundstrom@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner lagakraft

Planen har vunnit lagakraft: 8.5.2024

Planens godkännande:

Planen godkänd i fullmäktige: 26.2.2024 § 17

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 1.4. – 30.4.2019

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Annat material

Bemötande

Uppdaterat PDB

Program för deltagande och bedömning (15.1.2019)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 16.4.2018.

Program för deltagande och bedömning

Plankarta

Planbeskrivning

Annat material

Luonto- ja maisemaselvitys Bromarv Lövholmen 2017

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet omfattar insjöstrandområdena av fastigheterna Skogtorp I 710-712-1-116 och Skogtorp II 710-667-1-33 i Pojo Brödtorp, Raseborg. Planändringsområdets areal är ca 216 ha och dess korrigerade strandlinje till ca 5,7 km. Planområdets omfattning bedöms under planeringens gång. Målet med planändringen är att kunna anvisa ett antal nya fritidsbyggnadsplatser. Främst fokuseras nygyggande kring Sågsjön, som från tidigare har bebyggelse.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planläggningskonsult Sten Öhman / Lantmätare Öhman 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Administrativa behandlingen i staden sköts av planläggningsingenjör Anne-May Sundström anne-may.sundstrom@raseborg.fi 019 289 3841

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner lagakraft

Planen har vunnit lagakraft: 8.5.2024

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 26.2.2024 § 16

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 20.3 – 19.4.2023

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planutkast

Till påseende: 2.8 – 31.8.2021

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 5.7.2019.

Program för deltagande och bedömning

Annat material

Lausunto Raaseporin Sahajärven ranta-alueiden liito-oravapotentiaalista

Ladda nerVisa

Sahajärvi luonto- ja maisemaselvitys

Ladda nerVisa

Utvärdering av tillståndet i Sågsjön i Raseborg år 2019

Ladda nerVisa

Hur kan man påverka planläggningen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Området omfattar fastigheterna Tallkulla RNr 4:5 (710-542-4-5) och Tallkulla II RNr 5:3 (710-542-5-3) i Bromarv, Raseborg (tid. Knopkägra by).Planområdet är beläget ca 8 km nordost om Bromarv kyrkby. Planområdets areal uppgår till ca 15 hektar och strandlinjen till ca 0,83 kilometer.

Målet med stranddetaljplanen är att på området anvisa ett antal fritidsbostadstomter. I planlösningen beaktas de skyddsvärden, som finns upptagna i naturinventeringen. Gårdscentrumets gamla byggnadsbestånd på området beaktas så, att dess bevarande i mån av möjlighet befrämjas.

Tilläggsinformation ges av:

– Planeringsingenjör Leena Kankaanpää 019-289 3842, leena.kankaanpaa@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 16.8.2019

Plankarta med bestämmelser

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 20.5.2019 § 45

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planförslag

Till påseende: 24.9. – 26.10.2018

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planutkast

Till påseende: 6.10. – 6.11.2017

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 6.10.2017.

Program för deltagande och bedömning

Annat material

Luontoinventointi

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planeringsområdet är beläget i Trollshovda i Västra Nyland, ca 12 km väster om Tenala kyrkby och norr om Bromarv nära gränsen till Egentliga Finland. Planändringsområdets areal är ca 100 ha. Målsättningen med planeringen är att fastslå och befästa områdets byggrätt för kommande generationer. Målsättningen är även att inventera det kulturhistoriska arvet och beakta detta i planen samt att utveckla Trollshovda bys lisvkraftighet.

Tilläggsinformation ges av:

 • Plaläggningskonsult Fredrik Lindberg, arkitekt SAFA, Arkitekturum Ab, 050 589 0937, fl@arkitekturum.fi
 • Den administrativa behandlingen i staden sköts av ledande planläggningsingenjör Niclas Skog, 019 289 3840 niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 26.3.2021

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 25.1.2021 § 7

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 3.8 – 1.9.2020

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Uppdaterat PDB (17.6.2020)

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Planutkast

Till påseende: 5.8 – 6.9.2019

Plankarta med bestämmelser

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 5.7.2019.

Program för deltagande och bedömning

Annat material

Raasepori Trollshovdan Ruukin arkeologinen inventointi

Ladda nerVisa

Trollshovda Bruksområde kulturmiljöutredning

Ladda nerVisa

Degergårdsträsketin tilanne- ja kuormitusselvitys 2019

Ladda nerVisa

Hur kan man påverka planläggningen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planändringsområdets areal är ca 4,7 ha med tillhörande vattenområde på 1,03 ha. Målet med planändringen är :

VERKSAMHET

Att trygga förutsättningarna för en residens- och kursverksamhet för musiker

ALLMÄNNA

Att värna om områdets natur- och landskapsvärden

Att bevara en kulturhistoriskt värdefull villamiljö

Målsättningarna konkretiseras under planearbetet.

Tilläggsinformation ges av:

– planlaggning@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planutkast

Till påseende: 25.01-26.02.2016

Villa Vikan

Beskrivning

Luontoselvitys_VillaVikan
Rakennushistoria_VillaVikan
Maisemanhoitosuunnitelma_VillaVikan
Maisema_analyysi_VillaVikan

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 21.01.2016.

PDB

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet omfattar landägorna av fastigheterna Knops 710-592-1-111 och Strömsberget 710-592-1-93 i Trollshovda Raseborgs stad. Planområdets areal är ca 13 ha och dess korrigerade strandlinje är 700 m.

Målet med stranddetaljplanen är att ändra användningsändamålet för den befintliga bostadsyggnaden från fritidsbostad till permanent bostad samt förflytta en byggplats till ett bebyggt område.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planläggningskonsult Sten Öhman / Lantmätare Öhman, 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Frågor gällande den administrativa behandlingen skickas till planlaggning@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner lagakraft

Planen har vunnit lagakraft: 20.11.2023

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 18.9.2023 § 80

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag till påseende på nytt

Till påseende: 10.1 – 10.2.2023

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Uppdaterad PDB

Program för deltagande och bedömning(15.10.2022)

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 19.10 – 20.11.2020

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 13.9.2019.

Program för deltagande och bedömning

Hur kan man påverka planläggningen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet omfattar en del av fastigheten Klemets 710-443-2-6 i Båsa, Raseborg. Planområdet uppgår till ca 27 ha och dess strandlinje till ca 1,5 km.

Målet med stranddetaljplanen är att möjliggöra ett område för ftitidsboende in enlighet med generalplanen.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planläggningskonsult Sten Öhman / Lantmätare Öhman 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Den administrativa behandlinge i staden sköts av planläggningsingenjör Johanna Laaksonen, 019 289 3846, johanna.laaksonen@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit lagakraft: 4.12.2020

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 21.9.2020 § 83

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 2.3. – 31.3.2020

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Annat material

Skatanäs lausunto 2019

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 13.9.2019.

Program för deltagande och bedömning

Hur kan man påverka planläggningen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Området omfattar Kårböle gårds strandområden i Bromarv, fastigheterna Kårböle RNr 1:53,
Gullböle RNr 1:68 , Kårböle I RNr 1:70, Vesterskogen RNr 1:84 och Utterdal RNr 1:5 samt fastigheten
Gläntan RNr 1:94.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planläggningskonsult Sten Öhman / Lantmätare Öhman, 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Den administrativa behandlingen i staden sköts av Niclas Skog 019 289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 30.8.2023

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 14.11.2022 § 113

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 14.6 – 20.8.2021

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Uppdaterad PDB

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 16.4.2018.

Program för deltagande och bedömning

Plankarta

Planbeskrivning

Annat material

Bromarv Karböle, Luonto- ja maisemaselvitys 2019

Ladda nerVisa

Utvärdering Bromarv Långträsket 2019

Ladda nerVisa

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Området omfattar Kansjerfs gårds strandområden i Bromarv, fastigheterna Kansjerf RNr 1:25 och Westergård RNr 1:57.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planläggningskonsult Sten Öhman / Lantmätare Öhman 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Den administrativa behandlingen i staden sköts av planläggningsingenjör Johanna Laaksonen, 019 289 3846, johanna.laaksonen@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 11.2.2022

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen är godkänd i fullmäktige: 13.12.2021 § 136. Beslutet är gjort på grund av Nylands närings-, trafik- och miljöcentralens rättelseuppmaning och ersätter 17.5.2021 § 42.

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning rättad

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 17.5.2021 § 42

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Ny framläggning av planförslag

Till påseende: 21.12.2020 – 22.1.2021

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning II förslag

Ladda nerVisa

Bemötanden

Ladda nerVisa

Uppdaterat PDB

Program för deltagande och bedömning (1.11.2020)

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 1.4. -30.4.2019

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Annat material

Luonto- ja maisemaselvitys

Ladda nerVisa

Liito-orava ja viitasammakkokartoitus 2020

Ladda nerVisa

Bemötanden

Uppdaterat PDB

Program för deltagande och bedömning (15.10.2018)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 16.4.2018.

Program för deltagande och bedömning

Plankarta

Planbeskrivning

Annat material

Luonto- ja maisemaselvitys Bromarv Kansjärv 2017

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planeringsområdet ligger ca. 10 km sydost om Karis centrum i Raseborgs stad. Planeringsområdets areal är 32,5 ha. Som utgånspunkt för utarbetandet för planen är ett område för fritidsboende som inriktas i en tät, byaktig helhet så at största delen av stränderna på planområdet blir obebyggda skogiga naturområden.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planläggningskonsult, Johan Pfeifer / Arkkitehtiateljee Johan Pfeifer Oy, johan.pfeifer@hotmail.com
 • Frågor gällande administrativa behandlingen skickas till adressen planlaggning@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planförslag

Till påseende: 1.6 – 30.6.2021

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Uppdaterad PDB

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Planutkast

Till påseende: 14.1.-15.2.2019

Planbeskrivning med bilagor

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 4.1.2019.

Program för deltagande och bedömning

Annat material

Raaseporissa sijaitsevan Vistjärnan-lammen tilanne- ja kuormitusselvitys 2020

Ladda nerVisa

Vistjärnan & Källträsket – luontoselvitys 2016

Hur kan man påverka planläggningen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planändringsområdets areal är ca 140 ha.

Målet för stranddetaljplanen är dels att bevara karaktären för det befintliga skärgårdshuset på området och dels att anvisa platser för nya fritidsbostäder i enlighet med den generella dimens-ioneringen i Raseborg. När man fastställer nya byggplatser, är det viktigt att utreda och beakta områdets byggnadshistoria, landskapsbild och naturvärden.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planläggningskonsult Sten Öhman / Lantmätare Öhman 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Frågor gällande den administrativa behandlingen planlaggning@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner lagakraft

Planen har vunnit lagakraft: 5.5.2023

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 27.2.2023 § 12

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Ny framläggning av planförslag

Till påseende: 9.8. – 8.9.2021

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Uppdaterat PDB

Program för deltagande och bedömning (1.6.2021)

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 9.4 – 10.5.2019

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planutkast

Till påseende: 16.4 – 30.4.2018

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Uppdaterat PDB

Program för deltagande och bedömning (15.12.2017)

Annat material

Inventering av fågelfaunan på och kring RA områden på Gunnholmen och Stackörarna

Ladda nerVisa

Arkeologinen inventointi

Naturinventering Raasepori Horsö 2016

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 21.4.2016.

Program för deltagande och bedömning (27.9.2015)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet omfattar en del av Hästhagen RNr 1:168 (710-567-1-168) i Langansböle, Raseborg. Planändringsområdets areal är ca 8 ha. Målet med planändringen är att anvisa en fritidstomt vid stranden i mitten av området på Orrkullen invid åkern.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planläggningskonsult Sten Öhman / Lantmätare Öhmna, 044 253 0464 sten.ohman@netsten.fi
 • Den administrativa delen i staden sköts av planläggningsingenjör Johanna Laaksonen, 019 289 3846, johanna.laaksonen@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 16.2.2021

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 14.12.2020 § 119

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 3.8 – 11.9.2020

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 4.1.2019.

Program för deltagande och bedömning

Hur kan man påverka planläggningen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planeringsområdet omfattar lägenheten Frankböle RN:r 1:2 i Frankböle by i den norra-nordvästra delen av Ekenäs, Raseborgs stad. Markarealen utgör sammanlagt 273,2160 ha och vattenarealen 80 ha. Målsättningen är att utveckla lägenheten Frankböle samt utreda möjligheter till semester- och fritidstjänster.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningsingenjör Niclas Skog 019-289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 03.08.2011

Program för deltagande och bedömning (1.48 MB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet är beläget i Raseborgs skärgård ca 18 km sydost om Ekenäs. Planeringsområdets areal är ca 4,0 ha. Målsättningen med planeringen är att uppgöra en stranddetaljplan med vilken utövandet av uthyrning av stugor möjliggörs och med vilken områdets byggnadsrätt i enlighet med detta definieras noggrannare.

Tilläggsinformation ges av:

Fredrik Lindberg, arkitekt SAFA, 09 611660 eller 050 5890937,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planförslag till påseende på nytt:

Till påseende 15.11.2019 – 15.1.2020

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Annat material

Utlåtanden, anmärkningar och svar

Uppdaterad PDB

Program för deltagande och bedömning (2019-9-25)

Planförslag

Till påseende 18.2 – 22.3.2019

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planutkast

Till påseende: 3.7 – 31.8.2018

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Uppdaterad PDB

Program för deltagande och bedömning (uppdaterad 2019-1-30)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 8.6.2018.

Program för deltagande och bedömning

Annat material

Ekenäs skärgård, granskning på generalplanenivå

Fjärdskär ranta-asemakaava, vesihuoltoraportti FCG

Fjärdskär ranta-asemakaava, vesihuollon yleissuunnitelma FCG

Natura-arvioinnin tarveharkinta 11-6-2019

Fjärdskär rantaasemakaava, arkeologinen taustaselvitys, Museovirasto

Fjärdskär naturinventering 2018

Lintuvaikutukset 20-6-2019

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet omfattar Kvigos by, lägenheterna Bonviken 1:30 och Bonnviken I 1:110 i Raseborgs stad. Planeringsområdets areal är ca 50 ha. I planens färdigställan skall beaktas de olägenheter vilka var orsaken till att den tidigare stranddetaljplanen inte lagfästes. Antalet strandbyggnadsplatser förminskas och andelen enhetlig obebyggd strand utökas.

Tilläggsinformation ges av:

 • Plankonsult Pertti Hartikainen, Karttaako Oy, 0400-425390, phartikainen@kolumbus.fi
 • Den administrativa behandlingen i staden sköts av tf stadsarkitekt Niclas Skog, 019 289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 30.6.2023

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 15.11.2021 § 126

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 1.6 – 30.6.2020

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Uppdaterat PDB

Program för deltagande och bedömning

Planutkast

Till påseende: 29.3 – 30.4.2018

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planbeskrivningens bilagor 1-5

Annat material

Luontoselvitys

Vesistöselvitys 2008

Vesistöselvitys 2012

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 08.1.2018.

Program för deltagande och bedömning

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Målet med stranddetaljplanen är att delvis omstrukturera läget för vissa fritidstomter i delgeneralplanen. Samtidigt granskas områdenas avgränsning och preciseras byggrätterna tomtvis.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planläggningskonsult Sten Öhman / Lantmätare Öhman, 044 253 0464, sten.ohman@netsten.fi
 • Frågor gällande den administrativa behandlingen skickas till adressen planlaggning@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planförslag

Till påseende: 2.1.-1.2.2018

Plankarta med bestämmelser

Planbekskrivning

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 8.6.2017

PDB_Andersberg

Annat material

Luonto-ja maisemaselvitys

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Området omfattar fastigheterna Bergmo RNr 3:14, Brittas RNr 3:42 och Bergbo RNr 3:43 i Bromarv, Vättlax.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planläggningskonsult Sten Öhman / Lantmätare Öhman, 044 253 0464, sten.ohman@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner lagakraft

Planen har vunnit lagakraft: 6.10.2023

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 15.5.2023 § 40

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Planförslag till påseende: 14.2.- 17.3.2022

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 16.4.2018.

Program för deltagande och bedömning

Utkast plankarta med bestämmelser

Annat material

Raaseporin Bergmon ranta-asemakaava-alueen luontoselvitys 2021

Ladda nerVisa

Ranta-asemakaavan luonto- ja maisemaselvitys 2018

Ladda nerVisa

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.