Strömsö, ändring av stranddetaljplan, planprojekt 7006