Aktuellt om fågelinfluensa

Aktuellt om fågelinfluensa

1.08.2023 / Petra Louhimies

I Finland sprids just nu högpatogen (mycket sjukdomsframkallande) fågelinfluensa på flera orter. Livsmedelsverket och lokalt Sydspetsens Miljöhälsa följer aktivt med situationen. Raseborgs stad förmedlar information från Sydspetsens miljöhälsa på denna sida samt vid behov via våra sociala kanaler.

Massdöd av vilda fåglar och enskilda döda rovfåglar i Hangö, Ingå och Raseborg ska anmälas till tillsynsveterinären.

Kontaktuppgifter till tillsynsveterinären:

  • Telefon: 040 135 9225
  • E-post: vet@symi.fi

Aktuellt

Det rekommenderas också att skydda eget fjäderfä noggrant. Om symtom på fågelinfluensa såsom minskad vatten- och foderkonsumtion eller äggproduktion observeras hos fjäderfä, ska tillsynsveterinären meddelas, se kontaktuppgifterna ovan.

Fågelinfluensan och människan

Fågelinfluensavirusen smittar inte lätt människan. Smittan kräver vanligtvis nära kontakt med en infekterad fågel eller deras sekret.

Fågelinfluensa har inte konstaterats smitta via livsmedel och det är inte nödvändigt att ändra på invanda vanor att använda livsmedlen på grund av fågelinfluensan.

Det finns ingen anledning att begränsa användningen av bär, frukt eller andra grönsaker på grund av fågelinfluensan. Det lönar sig att tvätta grönsaker och frukt före användning som vanligt. Undvik att äta synligt smutsiga bär.

Nyttiga länkar och mer information om fågelinfluensa5.06.2023 / Petra Louhimies

Våld i nära relationer är ett allvarligt folkhälsoproblem, som kan drabba vem som helst oberoende av samhällsklass, kultur, ålder eller kön. En arbetsgrupp inom staden har sammanställt en handlingsmodell för förebyggande av våld i nära relationer och familjevåld. Handlingsmodellen innehåller information om vart man kan vända sig och hur man bör agera vid vetskap eller misstanke om att våld förekommer.

Här kan du bekanta dig med handlingsmodellen.