Det här behöver du veta om höstens vaccineringar

Det här behöver du veta om höstens vaccineringar

25.10.2022 / Petra Louhimies

1. Ny boosterdos coronavaccin rekommenderas för vissa grupper:

 • alla 65 år fyllda personer
 • alla 18 år fyllda personer som hör till riskgrupper
 • alla 12 år fyllda personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Boosterdosen kan tas oberoende antal tidigare doser eller om man tidigare insjuknat i corona. De enda kriterierna för denna dos är att

 • du hör till en av de ovannämnda grupperna OCH
 • att det gått minst 3 månader från föregående boosterdos/coronasjukdom.

Det här betyder att detta i vissa fall kan vara ditt femte (5:e) dos coronavaccin!

Läs mer – klicka här.

2. Influensavaccinbokning är nu öppen.

Du kan boka din tid antingen via nättjänsten eHälsan eller per telefon, 019 289 3141 (må-to kl. 9-13). Influensavaccin ge kostnadsfritt till:

Om du hör till de grupper som är berättigade till BÅDE den nya boosterdosen coronavaccin OCH influensavaccin, rekommenderar vi att du tar båda samtidigt!

Gör så här:

Boka tid till coronavaccinering antingen på nättjänsten coronavaccinbokning.fi eller per telefon 019 289 3141. När du kommer till coronavaccineringen, meddela vaccinatören att du också önskar få influensavaccinet på samma gång. Du behöver alltså inte boka skild tid för influensavaccineringen.

OBS! Det är inte möjligt att få coronavaccin i samband med din tidsbokning som du gjort för influensavaccineringen. Det här beror på att coronavaccinet behöver tillredas och förberedas, och har endast en viss hållbarhet efter att man öppnat en ampull.

Du kan alltså få influensavaccin i samband med din coronavaccineringstid men inte tvärtom!

Läs mer om tidsbokning för influensavaccinering – klicka här!

Kontaktuppgifter

 • Tidsbokning på nätet:
  • eHälsa – när du vill boka tid till influensavaccineringen
 • Tidsbokning per telefon:
  • 019 289 3141, måndag-torsdag kl. 9-13.
  • Tidsbokning för alla vaccineringar, både influensa och corona.

20.10.2022 / Martina Rosenqvist

Tidsbokningen för influensavaccineringarna öppnas via nätbokning fredagen den 21.10 och per telefon måndagen den 24.10.

Ifall du vill boka din tid elektroniskt klickar du in dig på eHälsan – elektroniska tjänster – Raseborg.
Obs! Den som önskar få sitt vaccin i Tenala- Bromarv bör reservera sin tid via telefonbokningen.

Boka tid via eHälsan, gör så här:

Gå in på eHälsan – elektroniska tjänster – Raseborg, välj tidsbokning -> boka tid -> välj klientskap (Karis , Pojo eller Ekenäs Hälsostation) -> välj service -> influensavaccin -> sök tider -> välj datum och klockslag -> boka, klart!

OBS! Störningar i SMS-bekräftelser 25.10.2022! Kontrollera, att din bokning har registrerats! Din bokning ska synas under fliken “Tidsbokning”, under rubriken “Bokade tider” på följande sätt:

Boka tid via telefontjänsten

Tidsbokning per telefon inleds måndagen den 24.10 kl 9.00 på telefonnummer 019 289 3141.
Telefonbokningen är öppen må-to kl 9-13.

Du kan få ditt vaccin på följande ställen hösten 2022:

 • Ekenäs, Ekgränd 2 (före detta Hagahemmet)
 • Karis, Köpmansgatan 14
 • Pojo hälsostation, Orkdalsvägen 4
 • Tenala, Germundbyvägen 3 C
 • Bromarv, Vättlaxvägen 20 bost. 2 B 2

Obs! Influensavaccin kan fås i samband med coronavaccinering om så önskas, men däremot kan coronavaccin kan inte fås i samband med influensavaccineringar.

Det är också möjligt att få influensavaccin i samband med besök på hälsocentralen, rådgivningen eller skolhälsovården.

Influensavaccination ges kostnadsfritt till:


6.10.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs stad vill påminna invånarna om hur man ska gå till väga om man misstänker coronavirussmitta.

Om du har symtom som överensstämmer med coronaviruset, ska du boka testtid (laboratoriebekräftat test) om:

 • du hör till riskgruppen för allvarlig coronavirussjukdom på grund av ålder (över 60 år), sjukdom eller medicinering 
 • du är gravid
 • du har betydande riskfaktorer för blodpropp (se riskfaktorerna på HUS webbplats)
 • du är en yrkesperson inom social- och hälsovården och arbetar i direkt kund- och patientarbete
 • du arbetar inom omsorgs- eller handikappservice eller
 • en yrkesperson inom hälsovården har gett anvisningar om att söka dig till test

Ett coronatest bokar du i första hand via företagshälsovården eller Coronaguiden om kriterierna är uppfyllda.

Observera:

 • Man bör alltid boka tid för coronatest, det finns ingen så kallad drop-in dvs. testning utan tidsbokning i Raseborg!
 • Laboratorietest används enbart för att konstatera insjuknande! Man får inte boka testtid för att kolla om man tillfrisknat, tillfrisknande bedöms på basis av symtomen. (Ett PCR-test kan vara positivt länge efter att man tillfrisknat.)

Hemtest & instruktioner för den som testat positivt

Om dina symtom är lindriga (t.ex. rinnande näsa och halsont) och du inte omfattas av laboratoriebekräftade coronavirustest (se ovan!) kan du också göra ett antigenhemtest.

Klicka här för instruktioner för hur du tar ett hemtest!

Om hemtestet är negativt och dina symtom kvarstår, ska testet upprepas flera dagar i följd, till exempel varannan dag. Ett negativt testresultat utesluter inte med säkerhet en coronasmitta.

Om hemtestet är positivt, stanna hemma och undvik kontakter utanför hemmet. Du kan boka tid till laboratorietest ifall du önskar att smittan blir dokumenterad på Mina Kanta-sidor.

 • Den som testar positivt ska stanna hemma och undvika kontakter i minst fem (5) dygn från att symtomen började tills du har varit symtomfri i minst två (2) dygn.
 • Den som testar positivt och är symtomfri ska stanna hemma fem (5) dagar efter positivt test.

Den som testat positivt (även hemmatest) kan fråga arbetsgivaren om möjlighet att vara sjukledig med egen anmälan eller alternativt kontakta företagshälsovården eller hälsovårdscentralen för ett sjukintyg.

Observera att du inte behöver ett negativt coronatest för att återgå till arbete efter coronavirussmitta! Tillfrisknandet konstateras alltså utgående från symtomen: har du haft symtom, kan du återgå till jobbet efter att du varit symtomfri i minst två dygn.

Hur du söker dig till coronavirusprovtagning

 • Du kan själv boka en tid till coronavirusprovtagning via Coronaguiden. För tidsbokningen behöver du bankkoder eller mobilcertifikat. OBS! Man bör alltid boka tid för coronatest, det finns ingen sk. drop-in, testning utan tidsbokning, i Raseborg!
 • Du kan boka en tid för dig själv och för ditt barn som är under 16 år. Du kan också boka en tid för en annan person om du har fullmakt att uträtta ärenden i tjänsten Suomi.fi.
 • Om du inte har bankkoder eller mobilcertifikat, ring hälsovårdscentralen 019 289 3000 (vardagar kl. 8-16)
 • Observera att jourhjälpen (116 117) inte betjänar i t.ex. tidsbokningsfrågor, förfrågningar om resultat, sjukintyg eller dylikt!
 • Sjukvårdsdistriktets (HUS) coronavirustest är alltid gratis för dig. Testet är gratis också då det är en underleverantör som svarar för coronavirusprovtagningen.
 • Provtagningsställen för coronavirus

22.09.2022 / Petra Louhimies

Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar en ny boosterdos coronavaccin till alla 65 år fyllda, alla 18 år fyllda som hör till riskgrupper samt alla 12 år fyllda med kraftigt nedsatt immunförsvar. Boosterdosen rekommenderas för ovannämnda grupper även om man redan haft corona, och oberoende antal tidigare boosterdoser.

Den nya boosterdosen kan ges när det gått minst tre (3) månader från den senaste dosen eller från att man haft corona. Boosterdosen kan med fördel tas i samband med höstens influensavaccinering i månadsskiftet oktober-november!

Boosterdosen ges från och med 3.10.2022, vaccinet är ett nytt coronavaccin som ger bättre skydd mot virusets omikron-variant. 

Tidsbokningen på nätet (coronavaccinbokning.fi) för denna boosterdos är öppen men vi rekommenderar att man hämtar dosen i samband med influensavaccineringen i månadsskiftet oktober-november! Tidsbokning per telefon 019 289 3141 för denna boosterdos öppnar 3.10.2022.

Vi informerar noggrannare om influensavaccineringen under oktober – observera att det alltså inte ännu är möjligt att boka tid för influensavaccinering!

Nya boosterdosen rekommenderas för:

 • alla 65 år fyllda personer
 • alla 18 år fyllda personer som hör till riskgrupper
 • alla 12 år fyllda personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Boosterdosen kan tas oberoende antal tidigare doser eller om man tidigare insjuknat i corona.

De enda kriterierna för denna dos är att

 1. du hör till en av de ovannämnda grupperna OCH
 2. att det gått minst 3 månader från föregående boosterdos/coronasjukdom.

Vi rekommenderar att du tar din coronabooster i samband med höstens influensavaccinering.


16.09.2022 / Petra Louhimies

I oktober och november har vi färre läkare än normalt på Raseborgs stads hälsostationer och gör därför tillfälliga ändringar i serviceutbudet.

– Det är inte ett nytt fenomen att läkare stannar endast korta perioder på hälsovårdscentralen, men nytt under detta år jämfört med det föregående är att det varit svårare att både rekrytera läkare och köpa läkartjänster från privata aktörer. På grund av en högre arbetsbelastning har primärvården svårt att konkurrera om läkare med specialsjukvården och med privata sektorn. Det är ett nationellt fenomen, uppgifterna har ökat under många år medan resurserna inte har varit tillräckliga, berättar chefsläkare Tove Wide.

Under sommarmånaderna har det i Raseborg arbetat många så kallade sommarläkare, både medicinstuderande och färdiga läkare, som nu återvänder till annan ort för studier eller arbete. Från och med oktober finns det trots aktiva rekryteringsansträngningar för få läkare på Raseborgs hälsostationer. På grund av detta är Raseborgs stad tvungen att begränsa, prioritera och centrera servicen så att alla läkartjänster koncentreras till Ekenäs hälsostation under oktober och november månad. Också hälsostationernas öppethållningstider ändras enligt följande:

Hälsostationernas öppethållningstider från och med måndagen den 3 oktober 2022

 • måndag-torsdag kl. 8-16 och
 • fredagar kl. 8-14.15

Hälsostationerna stänger på fredagar kl. 14.15 men det går att ringa telefontjänsten 019 289 3000 ända till kl. 16. Utanför tjänstetid kan Jourhjälpen 116 117 kontaktas om man behöver vård.

Också på rådgivningen och inom skolhälsovården finns i oktober begränsade läkarresurser men läkargranskningar för gravida i slutet av graviditeten och för nyfödda ordnas.

Ta kontakt med hälsovårdscentralen i vanlig ordning

För invånarna betyder situationen att man i vissa fall kan erbjudas vård också vid Lojo hälsovårdscentral. Invånarna ska ta kontakt med Raseborgs hälsovårdscentral som vanligt per telefon och välja Karis eller Ekenäs då de ringer. En sjukskötare bedömer vårdbehovet på vanligt sätt och kan beroende på ärendet hänvisa till olika yrkespersoner, till distansläkare eller till läkarmottagning. I vissa fall, enligt överenskomna kriterier kan patienten erbjudas vård vid Lojo hälsovårdscentral.

– Vi är mycket tacksamma över att vi kan samarbeta med Lojo för att under denna period kunna säkerställa de mest nödvändiga vårdtjänsterna, säger social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg.

– På hälsovårdscentralen gör vi aktivt utvecklingsarbete för att det ska bli lättare att kontakta oss och så att vi får resurserna att räcka bättre till. Vi kommer att erbjuda de patienter som behöver uppföljning en kontaktperson som koordinerar vården. Vi ber invånarna om förståelse för att tjänsterna för en period är begränsade. Vi försöker organisera arbetet så att de som är i jobb ska orka med sitt arbete och hinna med de viktigaste uppgifterna tills vi är flera att dela på uppgifterna, fortsätter Wide.

Staden informerar omgående när servicen på våra hälsostationer återgår till det normala.


5.09.2022 / Petra Louhimies

Raseborg är en stor och vacker skärgårdskommun i Västra Nyland – en dryg timme från Helsingfors och Åbo. Hos oss får du jobba med trevliga kolleger och njuta av friluftsliv i historiskt fina miljöer på fritiden. Två tredjedelar av våra invånare pratar svenska som sitt modersmål.

Raseborgs hälsovårdscentral har verksamhet på två hälsostationer, i Karis och i Ekenäs.

Vi sköter öppen hälso- och sjukvårdsmottagning, barn-, mödra- och preventivrådgivning och skolhälsovård. Läkartjänsterna vid bäddavdelningen och dygnetruntboenden för äldre är utlokaliserade.

Staden har en mentalvårdsenhet med specialsjukskötare och psykologer som ger samtalsstöd med låg tröskel. Läkartjänsterna sköts av hälsocentralläkare. Vi har en hälsocentralpsykiater som ger stöd.

Vi har avtal med Helsingfors universitet gällande skolningsrättigheter för specialiserande i allmänmedicin och för YEK-läkare.

Vår tutorläkare är specialist i allmän medicin och har universitetsutbildning i handledning.

Lönen för en nyutbildad läkare är drygt 6000 euro, därtill kommer åtgärdsarvoden. Tre års arbetserfarenhet ger högre lön, likaså specialistläkarexamen. Vid perioder av rekryteringssvårigheter kan tidsbundna tillägg ges.

I samarbete med sjukhuset kan vi ofta hjälpa med att hitta bostad i Raseborg.

Vår chefsläkare Tove Wide (tove.wide@raseborg.fi, tfn 019 289 2233) svarar gärna på frågor!


I Raseborg hittar du Raseborgs medeltida slott, men även det natursköna, prisbelönta design- och hantverkscentret Fiskars Bruk, idylliska, havsnära Ekenäs med pittoreska trähuskvarter i Gamla stan, ståtliga herrgården Svartå Slott med omgivande park och sjö samt anrika Billnäs bruk precis invid Svartån.

Navigera i underbart labyrintiska Ekenäs skärgårds nationalpark och varva ned i mäktig natur med skogar, sjöar och värdefulla naturområden. Dessutom är Raseborg en oas för foodies som gillar närproducerad mat, mathantverk och godsaker på mysiga restauranger och caféer. Lägg till färgglada torg, marknader och kulturevenemang, så förstår du att vi med gott samvete kan säga att Raseborg bjuder på alla ingredienser till ett gott liv.

Bekanta dig med Raseborg – VisitRaseborg.com


2.09.2022 / Petra Louhimies

Välkomna att bekanta er med verksamheten på Raseborgsvägen 5, onsdagen den 7 september 2022 kl. 14–18!

En del av Raseborgs stads verksamheter som erbjuder tjänster för barn, unga och familjer har nyligen flyttat till Raseborgsvägen 5. Nu bjuder vi på öppet hus med roligt program för barn och barnfamiljer (bland annat ansiktsmålning).

Hjärtligt välkomna att bekanta er med vår verksamhet och våra nya utrymmen!

 • Mödra-, barn- och preventivrådgivning
 • Familjesocialarbete (social- och familjehandledning, hemservice för barnfamiljer, servicekoordinator)
 • Barn- och ungdomsmottagningen (familjeterapeuter, psykologer)
 • Barnhabilitering (tal-, fysio- och ergoterapi)
 • Motionsrådgivning

Vi bjuder på bulle, saft och kaffe!

Ingång via innergården

15.08.2022 / Petra Louhimies

Skolstarten närmar sig och många har redan återvänt till sina arbetsplatser. När vi nu står inför terminsstarten, ökar kontakten mellan människor och covid-19-sjukdomsfallen kommer sannolikt att öka igen.

Incidensen var i Raseborg som lägst under första veckan i juli: 502 positiva fall/100 000/14 dygn. Under den senaste månaden har det skett en tydlig ökning och incidensen vecka 32 är 1260/100 000/14 dygn.

– Som jämförelse kan nämnas att incidensen som högst varit 3101 under sista veckan i mars, säger Åsa A. Westerlund, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar.

Under sommarmånaderna har Covid-19 Omicron BA5 varit den huvudsakliga coronavarianten i Finland medan Omicron BA2 var den huvudsakliga varianten under vårterminen. Omicron BA2-smitta har gett svag immunitet, vilket har resulterat i att många nu insjuknar i Omicron BA5-varianten.

Om du insjuknar eller misstänker smitta

Om du har symtom på luftvägsinfektion, ta ett hemtest eller boka tid till PCR-test samt stanna hemma för att undvika smittspridning.

PCR-test (via Coronaguiden) rekommenderas fortsättningsvis för personer i riskgrupp, för social- och hälsovårdens personal och gravida.

Smittspårningens personal ringer i första hand upp personer över 75 år. Med tanke på trombrisken rekommenderas att covid-positiva gör en preliminär bedömning av den egna trombrisken via HUS webbplats. Kontakta smittspårningen (019 289 3111) för att få närmare instruktioner.

Under hösten kommer även en antiviral medicin att kunna påbörjas för personer som är i riskgrupp för svår coronavirusinfektion.

– Medicineringen ges åt en strikt definierad grupp patienter. Om ditt PCR-test är positivt, kommer det med svarsmeddelandet en länk till närmare instruktioner om målgruppen. Tills vidare ges medicinen endast till patienter som vårdas inom specialsjukvården, berättar chefsläkare Tove Wide.

Vaccinering bästa skyddet mot svår sjukdomsform

Fortsättningsvis är vaccinering bästa skyddet mot svår sjukdomsform och det bästa skyddet mot smitta är god handhygien, avstånd och användning av ansiktsmask (speciellt FFP2-mask).

Just nu aktuellt är den fjärde coronavaccindosen för:

 • Över 60-åringar samt
 • 18–69-åringar i riskgrupp 1 och 2

samt de grupper som redan tidigare varit berättigade till en fjärde dos, se mer på raseborg.fi/coronavaccinering.

Tidsbokning på nätet coronavaccinbokning.fi, telefonbokning må-to kl. 9-13, tfn 019 289 3141.

Observera intervallerna mellan doserna: det ska ha gått tre (3) månader efter den tredje dosen för att du ska kunna få den fjärde dosen.

Om du har tre vaccindoser OCH har haft covid, behöver du inte en fjärde dos.


9.06.2022 / Petra Louhimies

Delta i utvecklingen av tjänster, undersökning är öppen 30.5-30.6.2022

Ett centralt mål för social- och hälsovårdsreformen är att öka kundorienteringen, tillgängligheten och jämlikheten i servicesystemet. Man strävar efter att uppnå målen genom att stärka en jämlik medverkan från kunderna.

Att samla in kundrespons är ett sätt att förverkliga kundernas medverkan. Det är känt att möjligheten att lämna respons varierar från kommun till kommun i Västra Nyland. Respons kan ges muntligen i samband med kund- och patientkontakter, i riktade enkäter som görs i efterhand samt via kommunernas webbplatser.

Syftet med denna enkät är att utreda i synnerhet kunders och närståendes möjligheter att delta i utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsternas säkerhet. Avsikten är att utnyttja svaren när man planerar kundorienterade, tillgängliga och enhetliga responskanaler för välfärdsområdet som behövs för att utveckla kvaliteten och kund- och patientsäkerheten i social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet.

Enkäten är öppen 30.5–30.6.2022, vi önskar så många svar som möjligt av dem som använder social- och hälsovårdstjänsterna.

Länk till enkäten (extern länk)


7.06.2022 / Petra Louhimies

Fjärde vaccindos för 70–79-åringar i riskgrupper

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har utvidgat rekommendationen för den fjärde coronavirusvaccinationen till 70–79-åriga personer i riskgrupper. (Riskgrupperna på stadens webbplats, länk.)

Tidsbokningen har öppnat via telefontjänsten 019 289 3141 (må-to kl. 9-13 fram till 30.6.2022), tidsbokning via nätet öppnar senare under denna vecka.

Vaccinering, tidsbokning och smittspårningens telefontjänst under sommaren

Smittspårningens telefonlinje (019 289 3111) betjänar under sommaren (från och med 1.6.2022) vardagar (må-fre) klockan 8–15. Telefontjänsten betjänar personer som smittats av coronaviruset och som behöver rådgivning i frågor relaterade till smittan.

Telefontjänsten för vaccintidsbokning betjänar under sommaren enligt följande:

 • Under tiden 3.6-30.6.2022 måndag-torsdag kl. 9-13
 • Under tiden 1.7-31.7.2022 STÄNGT, vaccintider kan bokas via nättjänsten coronavaccinbokning.fi (länk)

Coronavaccineringarna är på paus under hela juli, 1.7-31.7.2022 men för tillfället finns ännu lediga tider att boka i juni.


25.05.2022 / Petra Louhimies

Telefonlinjerna till hälsovårdscentralen är för tillfället överbelastade. Vänligen vänta på samtalet utan att ringa till telefontjänsten på nytt. Vi ringer upp alla i tur och ordning.


31.03.2022 / Petra Louhimies

Arbetstagarorganisationerna Tehy och SuPer har gett en strejkvarning som också berör HUS. Strejken är planerad att börja 1.4.2022 kl. 6. På grund av strejken måste Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS avboka tider för icke-brådskande vård.

 • Om du har gett lov att skicka SMS, får du av HUS information om avbokningen via SMS.
 • Resten av patienterna ringer HUS till. Kom ihåg att också svara på samtal som kommer från okända nummer och att kontrollera din telefonsvarares meddelanden.

OBS! När strejken börjar kommer alla provtagningstider för screening av livmoderhalscancer annulleras.

HUS har samlat information om strejken på sin webbplats, klicka här!

Viktigt att notera är att också jourhjälpen 116 117 påverkas!

 • Under vårdarorganisationernas strejk vårdas endast patienter som kräver mycket brådskande vård på sjukhusens samjourer. Rusning väntas.
 • Jourhjälpen 116117:s återuppringningstjänst fungerar inte. I en nödsituation ska du söka dig direkt till jouren.
 • Under den egna hälsostationens öppettider får du hjälp av den egna hälsostationen.
 • Ring 112 vid livshotande nödsituationer. Man ska inte ringa nödcentralen i andra ärenden.

För Raseborgs stads del ökar trycket på primärvården markant i och med att specialsjukvården strejkar.

– Det ökade patientflödet fortsätter att öka för var dag som en eventuell strejk pågår. Inom primärvården kan dock inte skötas sådana patienter som är i behov av specialsjukvård. Raseborg har redan fullt på enheterna och personalresurserna är begränsade. Det påverkar primärvården och patientsäkerheten  mycket om det blir strejk, säger social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg.

Vi ber våra invånare följa med HUS information på hus.fi/sv/strejk och deras Facebook-sida!


3.01.2022 / Petra Louhimies

För tillfället kan vi kontakta endast de personer som testat positivt!

Direktiv för dig som testat positivt:

Smittspridningen börjar 48 timmar innan symtom. Informera själv de personer som du haft att göra med. Exponerade får ett SMS (textmeddelande) om karantän och bör vid symtom ta ett test.

Gå in på sajten MinCoronainfo och skriv in alla de personer du har exponerat. Uppgifterna förmedlas sedan direkt till smittspårarna.

Om du får svåra coronasymtom, ta kontakt med hälsovården innan du söker dig till vård! Vid akuta svåra symtom ring 112.

Instruktioner till dig som har coronasymtom

 • Hålls hemma om du är sjuk. Om möjligt, gör ett hemmatest av corona.
 • Om du arbetar med personer som har risk för allvarlig coronainfektion eller om du haft många sociala kontakter eller om du hör till en riskgrupp, boka dig en testtid via Coronaguiden.

17.12.2021 / Petra Louhimies

Enligt THL:s rekommendation börjar vi också i Raseborg vaccinera mot coronaviruset de barn i åldern 5-11 år som tillhör riskgrupper*.

Vaccineringen sker på tidsbokning och tiden kan bokas

 • via coronavaccinbokning.fi fr.o.m. fredag 17.12.2021
 • via telefontjänsten 019 289 3141, fr.o.m. fredag 17.12.2021

Vi rekommenderar tidsbokning via nättjänsten! När du bokar tid för ditt barn via nättjänsten, välj ”Boka tid (för en annan person)”.

För denna åldersgrupp finns två vaccineringsdagar:

 • tisdag 21.12.2021 i Karis, Bulevarden 21, Karis hälsostation
 • onsdag 22.12.2021 i Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmets utrymmen

Vaccineringen sköts av rådgivningens och skolhälsovårdens personal som är vana vid att vaccinera barn.

Mer information om vaccineringen av 5–11-åringar finns på THL:s webbplats.

* THL har definierat att följande sjukdomar hör till riskgrupp hos barn

 • Personer som genomgått organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • Kraftig immunosuppressiv behandling eller immunbrist
 • Kroniska lungsjukdomar
 • Hjärtsjukdom
 • Kronisk njursjukdom
 • Svår kronisk leversjukdom
 • Fetma, ISO-BMI 30 eller mer Öppna viktindexräknaren för barn här (på finska)
 • Pediatriska neurologiska patienter med andningssvikt och/eller ökad infektionskänslighet
 • Downs syndrom
 • Diabetes typ 1 och 2
 • Astma som kräver regelbunden medicinering

9.11.2021 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna (må-sö 25.10-7.11.2021) har vi haft 84 nya fall av covid-19 i Raseborg. Incidensen för veckorna 43–44 är 305/100 000/14 dagar.

Det kraftigt försämrade smittoläget förorsakar för tillfället ett stort tryck på hälso- och sjukvårdens verksamheter i Raseborg. Smittspårning, vaccinering, tidsbokning och vård av sjuka är för tillfället ovanligt resurskrävande.

Situationen förorsakar som bäst köer, speciellt till tidsbokning per telefon. Vi ber om tålamod och förståelse av invånarna att till exempel återuppringningen kan dröja (observera att återuppringningen alltid sker från dolt nummer).

– Nu finns det coronasmitta på många håll och siffrorna beror mycket på hur mycket och var man testar och i vilken mån vi gör screeningtest, berätta chefsläkare Tove Wide.

För en vecka sen konstaterades coronasmitta på hälsovårdscentralens bäddavdelning och sedan dess är avdelningen stängd så att inga nya patienter tas in och att utskrivningar till andra enheter sker endast med mycket vägande skäl. Utskrivningar till hemmen görs när det är möjligt.

– Det är ännu för tidigt att säga vad följderna blir, men längre fram när situationen lugnat sig får vi göra en summering. I detta skede ser det ut som att väldigt många får smittan men att vaccinationerna skyddar långt, säger Wide.

Vad kan vi göra?

 • Det är viktigt att ta vaccination både för sin egen och för andras del.
 • Munskydd rekommenderas där många personer från olika grupper samlas, på allmänna platser, och i bussen.
 • Handhygien är viktigt: tvätta och desinficera händerna.
 • Stanna hemma när du känner dig förkyld. Även om du känner dig lite osäker på om det verkligen är en förkylning är det respektfullt mot andra att följa med läget hemma, i stället för att ta risker.

– Många raseborgare är nu i karantän och vi tackar för tålamodet att stanna hemma. Även om lagen kräver att personer i karantän bör stanna hemma, behövs det också att människor förstår varför det är nödvändigt och respekterar beslutet, påminner Wide.

Vaccineringar

Följ med vaccinationsstatistiken via THL:s tjänst.

Vi påminner om att det för tillfället är långa köer till både influensa- och coronavaccinstidsbokning och vi ber om ert tålamod!

Vi ringer upp alla efterhand men tiden för återuppringning kan avvika från den tid det automatiska meddelandet uppger. Observera att samtalet kommer från ett dolt nummer!

Coronavaccineringar

Det är fortfarande möjligt att boka tid för coronavaccination! Gå in på coronavaccinbokning.fi och boka din tid!

Följande pop-up-coronavaccineringstillfälle ordnas 16.11.2021 kl. 14-18, i Ekenäs, Ekgränd 2 (f.d. Hagahemmets utrymmen).

Vi ber de personer som fått Modernas vaccinpreparat som sin första och andra dos att boka tid till tredje dosen via telefontjänsten. Det är också bra att observera, att det ska ha gått minst 6 månader från den andra dosen för att kunna få den tredje coronavaccinationsdosen. Därför ber vi dem som är berättigade till sin tredje dos först vid årsskiftet att avvakta med tidsbeställningen!

Influensavaccineringar

Pop-up-influensavaccineringar ordnas:

 • 13.11.2021 kl. 9-12 i Karis idrottshall, Idrottsgränd 3
 • 18.11.2021 kl. 14-18 i Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmets utrymmen

OBS! Dessa tillfällen är avsedda för personer som är berättigade till ett avgiftsfritt influensavaccin:

 • gravida
 • barn under 7 år
 • personer som fyllt 65 år
 • personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling
 • personer som inleder militärtjänst (beväringar)
 • social- och hälsovårdspersonal och personal inom läkemedelsförsörjningen 
 • den närmaste kretsen till personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa

Läs mer här.


1.11.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs hälsovårdscentral gjorde 20.10.2021 en uppdatering av sitt patientdatasystem. Uppdateringen har senare visat sig ha orsakat ett fel som orsakat ett avbrott i receptförnyelser under tiden 20-27.10.2021.

Vi ber personer som under tiden 20-27.10.2021 har begärt en receptförnyelse antingen via Mina Kanta-sidor eller via ett apotek, kontrollera att receptet har förnyats! Du kan kontrollera dina recept via Mina Kanta-sidor eller via ditt apotek.

Om receptet inte har förnyats, ta kontakt med hälsovårdscentralen på telefonnummer 019 289 3000, vardagar kl. 8–16.

Felet i systemet är nu åtgärdat och vi beklagar eventuella olägenheter som felet orsakat!


27.10.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt

Under de två senaste veckorna (må-sö 11.10-24.10.2021) har vi haft 31 nya fall av covid-19 på Raseborgsområdet varav 28 fall kommit den senaste veckan. Incidensen för veckorna 41–42 är 113/100 000/14 dagar.

Vi har haft exponeringar i några skolor och i en boendeenhet för äldre. Smittspårningen är gjord och klienter på boendeenheten har inte blivit exponerade.

 – Smittalen går nu upp och ner som en jojo. Vecka 41 hade vi bara 3 nya fall i Raseborgs område, vecka 42 fick vi 28 nya fall och vecka 43, alltså denna vecka, har börjat med rivstart med 14 bekräftade positiva fall på måndagen och 6 stycken på tisdagen. Åldersspektret den senaste veckan är 6–67 år. Det finns med också äldre, som med dålig tur riskerar att få en svårare sjukdom, berättar chefsläkare Tove Wide och fortsätter

– ”Är det skäl att vara orolig?”, är en fråga jag ofta fått de senaste dagarna. De allra flesta tillfrisknar hemma och nästan alla vaccinerade och yngre har lindriga symtom. Vi har ändå ett ansvar att skydda dem som är mer utsatta. Det är lätt att tänka att då alla som kommit in på sjukhuset trots vaccin haft en grundsjukdom, så gäller fara inte mig eller mina närmaste. Trots allt finns det i arbetslivet många människor som genomgått behandling för cancer eller som av olika orsaker har medicinering som sänker immunförsvaret. Människor som ser friska ut och fungerar fint i samhället kan vara utsatta. Därför gäller det att undvika trängsel och hålla fast vid goda rutiner vad gäller handhygien och att hållas hemma när en förkylning drabbar. Det gäller inte bara att tänka ”jag själv” utan framför allt på dem som har större risk för svår sjukdom – vi kan inte alltid veta vem de är, påminner Wide.

Vaccineringar – tredje dosen

THL rekommenderar en tredje vaccindos också till alla 60 år fyllda samt alla 12 år fyllda som hör till riskgrupp 1 eller 2.

Raseborgs stad erbjuder den tredje vaccindosen enligt THL:s rekommendation för:

Tidsbokningen börjar måndagen den 1. november (1.11.2021) kl. 09, per telefonpå numret 019 289 3141. Tjänsten har en uppringningstjänst. OBS! I detta skede är det inte möjligt att boka sin tid via nätet!

Observera att den tredje dosen kan ges tidigast 6 månader efter den andra vaccindosen!

Vi kommer också att erbjuda pop-up-vaccineringstillfällen. Vi informerar om tidpunkterna i ett senare skede!

Vaccinet

THL rekommenderar att den tredje dosen i första hand ges med samma preparat som personen har fått som andra dos.

Observera att det inte är möjligt att byta vaccinpreparat på vaccinationsställen.

Vaccinationspunkterna

 • Karis idrottshall, Idrottsgatan 3, Karis, ingång via bakdörren.
 • Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmets utrymmen

Man kan boka sin tid till vilken vaccinationspunkt som helst, oberoende av var i Raseborg man bor.

*Grupp 1: 12 år fyllda (12 år och äldre) med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom

 • Organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • Cancersjukdom under aktiv behandling 
 • Svår störning i immunförsvaret 
 • Svår kronisk njursjukdom 
 • Svår kronisk lungsjukdom 
 • Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes 
 • Downs syndrom 

Grupp 2: 12 år fyllda (12 år och äldre) med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19

 • Astma som kräver kontinuerlig medicinering 
 • Svår hjärtsjukdom
 • Tillstånd som stör andningen
 • Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • Svår kronisk leversjukdom
 • Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • Sömnapné  
 • Psykossjukdom 
 • Sjuklig fetma (BMI över 40)

Följ med vaccinationsstatistiken via THL:s tjänst.


26.10.2021 / Petra Louhimies

Uppdaterat 22.11.2021

Den årliga säsonginfluensavaccineringen inleds i Raseborg under vecka 44. Säsongsinfluensavaccinet ges enligt rekommendationen från Institutet för hälsa och välfärd avgiftsfritt till: 

Social- och hälsovårdsministeriet har förändrat förordningen då det gäller den närstående kretsen. Förordningsändringen trädde i kraft 18.10.2021. Läs mer: Influensavaccination av närstående till personer med risk för allvarlig influensa 

Pop-up-influensavaccineringar

 • 24.11.2021 kl. 15-18, Ekgränd 2, Ekenäs (f.d. Hagahemmets utrymmen)

När får jag mitt vaccin?

• Vaccineringar på mödra- och barnrådgivningar inleds vecka 44. Vaccinet ges i samband med rådgivningsbesöken! Rådgivningens klienter kan boka sin vaccinationstid via sin egen rådgivning.
• I skol- och studerandehälsovården inleds vaccineringen också vecka 44. Tiden bokas via skolans hälsovårdare. Skolhälsovårdarna har informerat om tidsbokningen via Wilma!

Den allmänna tidsbokningen som gäller andra berättigade (se ovan för de olika kategorierna) öppnar 28.10.2021 kl. 9.00 på telefonnumret 019 289 3141. OBS! Tidsbokning via nätet är INTE möjligt i detta skede! 
 
Telefontjänsten har ett återuppringningssystem och vi ringer tillbaka till alla i tur och ordning. Vi är förberedda på att det kommer mycket samtal och försöker ringa tillbaka till alla så snart som möjligt. Det är ändå bra att vara förberedd på att det kan ta en stund innan vi ringer tillbaka och kan eventuellt inte hålla den tidtabellen som anges i tjänsten.

Vaccineringarna börjar 1.11.2021! 

Vaccinationspunkterna: 

 • Karis idrottshall, Idrottsgatan 1 
 • Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmets utrymmen 
 • Pojo hälsostation, Orkdalsvägen 4 
 • Tenala öppna mottagning, Germundbyvägen 3 C 
 • Bromarv öppna mottagning, Wättlaxvägen 20 bostad 2 
 • Österby skola/ f.d. öppna mottagningen, Pojoviksgatan 18 

Direktiv för personer som kommer för vaccinering 

 • Ta ditt FPA-kort med dig.
 • Kom ca. 5 minuter före den tid som bokats för vaccinering. 
 • Använd munskydd och desinficera händerna innan du kommer till mottagningen och då du lämnar den. 
 • Kom till vaccinering endast om du är frisk. 
 • Vaccinet ges i överarmen, kom klädd så att du lätt får din överarm synlig. 

* Riskgrupper: Kronisk hjärtsjukdom som kräver regelbunden medicinering, kronisk lungsjukdom som kräver återkommande eller regelbunden medicinering, kronisk ämnesomsättningssjukdom som kräver tablett- eller insulinbehandling, kronisk leversjukdom eller njursvikt, sjukdom eller medicinering som försämrar motståndskraften. Klicka här och läs mer på THL:s webbplats.


19.10.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stads hälso- och äldreservice tar i bruk ett nytt patientdatasystem onsdagen den 20.10.2021. Eventuella tillfälliga störningar kan förekomma i verksamheten under de första dagarna som systemet tas i bruk.

Det nya datasystemet kräver inga åtgärder från invånarnas sida, och hälsostationerna och tidsbokningen betjänar som vanligt.


6.05.2021 / Petra Louhimies

Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram håller på att planera familjecentertjänster i Västra Nyland. I familjecentren får du alla tjänster som främjar barnens och familjens välfärd, hälsa och utveckling samt tidigt stöd och tidig vård.

Tjänsterna omfattar bland annat mödra- och barnrådgivning, skol- och studerandehälsovård, familjerådgivning, hemservice, familjearbete och terapitjänster för barn. Tjänsterna erbjuds på platsen och på webben, och vissa tjänster får du i hemmet. 

Kom med och utveckla familjecentrens tjänster – svara på enkäten! 

Vi vill erbjuda smidiga och lättillgängliga tjänster som stöder din familjs vardag. Därför kartlägger vi dina önskemål och behov. Svara alltså på vår enkät – vi vill höra din åsikt! 

Du kommer till enkäten via denna länk . Enkäten är öppen till 24.6.2021. 


3.03.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stad söker personal till coronavaccineringarna för tiden 8.3- 31.8.2021 med möjlighet till förlängning.

Vi söker dig som är legitimerad sjukskötare/ hälsovårdare för att delta i coronavaccineringar av våra invånare.

Du måste ha ett intyg över ett ikraftvarande vaccinationslov. Om ditt lov har gått ut, kan vi hjälpa dig att få ett nytt. Vi erbjuder dig inskolning i uppgiften.

Det finns möjlighet att diskutera både heltids- och deltidsarbete.

Blev du intresserad?

Ta kontakt med hälsoservicechef Annika Rehn per e-post annika.rehn@raseborg så diskuterar vi mera!


12.02.2021 / Petra Louhimies

Nu får du drömma och samtidigt påverka! Hurdan social- och hälsovård borde vi ha i västra Nyland? Den första invånarenkäten är öppen till 15.2.2021. Svara på enkäten via denna länk.

Resan mot gemensam social- och hälsovård i västra Nyland har börjat. Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis medverkar. Nu när vi startar vår gemensamma resa är det bra att fundera över social- och hälsovårdens karaktär och rykte – och också över den västnyländska identiteten. 

“Varje organisation har ett rykte som uppstår vid tjänster och kontakter. Vi funderar på hurdant rykte vi vill att social- och hälsovården skulle ha här i västra Nyland. Vi kan inte själva besluta om det, men vi kan fundera på hurdant rykte vi vill eftersträva och vad det kräver av oss att nå dit”, säger Jutta Tikkanen, programdirektören för Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram. 

Först gör vi en djupdykning och funderar på vad som är västra Nylands innersta väsen: Vad förenar oss och vad skiljer västra Nyland positivt från andra områden? Därifrån kommer vi till frågan hur den västnyländska identiteten skulle kunna manifestera sig i social- och hälsovården och i möten mellan människor.

Enkäten Drömmarnas social- och hälsovård är öppen till 15.2 

Vi bjuder in alla invånare i västra Nyland att berätta sina åsikter och påverka framtidens tjänster. Enkäten Drömmarnas social- och hälsovård är öppen 2–15.2.2021. Svara på enkäten via denna länk.

“Detta är vår första enkät som kommer att ge oss en bra start. Vi kommer att ordna fler möjligheter att delta under året. Tillsammans hittar vi lösningar som stöder allas hälsa och välfärd och som vi kan vara stolta över”, säger Jutta Tikkanen. 

Om samma teman vill vi också få synpunkter av social- och hälsovårdspersonalen i kommunerna i västra Nyland. Dessutom planerar vi samarbete med föreningar, äldreråd och råd för personer med funktionsnedsättning samt ungdomsfullmäktige i västra Nyland. 

Invånaren kan göra sin röst hörd i gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård

Alla invånare över 16 år och representanter för föreningar är varmt välkomna till gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård. I gemenskapen får man komma med idéer, förslag och frågor. Medlemmarna i gemenskapen får under året berätta sina åsikter och önskemål om till exempel e-tjänster inom hälsovården, mentalvård, tjänster för barnfamiljer och seniortjänster samt hurdana kontaktkanaler tjänsterna bör ha. 

Du kan anmäla dig till gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård antingen i slutet av enkäten ovan eller direkt via denna länk: 

På grund av coronasituationen fungerar vi för närvarande i digitala kanaler. Senare i år kommer det också att erbjudas andra möjligheter att delta. 

Mer information om Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram 
Prenumerera på Västra Nylands social- och hälsovårdsprograms nyhetsbrev


7.01.2021 / Petra Louhimies

Coronavaccinering inleds i Raseborg och Hangö måndagen den 11.1.2021. Vaccinationerna sker som ett samarbete mellan Raseborg och Hangö, med vaccinationspunkten i Raseborg.

Nu vaccineras endast den personal i Raseborg och Hangö som deltar i provtagning eller i vård av patienter med misstänkt eller konstaterad coronainfektion. Sammanlagt handlar det om cirka 100 personer.

Från vecka 3 vaccineras personal och boende inom dygnetruntomsorgen för äldre. Personalen vaccineras i detta skede vid vaccinationspunkten i Raseborg medan boende inom dygnetruntomsorgen för de äldre vaccineras i boendeenheterna.

Vaccineringen av de äldre åldersgrupperna kommer igång högst troligen under februari månad. Information om allmänhetens vaccinering ges vid ett senare tillfälle, då det klarnar sig bland annat vilken typ och vilken mängd vaccin som blir tillgängligt.

Raseborgs stad informerar om vaccinationerna på webbplatsen på adressen www.raseborg.fi/coronavaccinering samt via lokala medier.


23.12.2020 / Petra Louhimies

Det är okej att inte må bra fast det är jul. Om du känner att du behöver någon att tala med kan du ringa Mielis kristelefon. När du ringer till kristelefonen kan du vara helt anonym om du vill. Alla våra samtal är konfidentiella. Du definierar själv vad en kris är, så ring även om du tänker att det inte är en så stor grej. Alla, även du, har rätt att må bra.

Mielis kristelefon 09 2525 0112 (på svenska)

Du kan ringa må & on kl.16-20 och ti, to & fr 9-13 också under mellandagarna. Telefonen är stängd bara den 24-25.12, 1.1 och 6.1.2021.

Vi finns här för dig, våga testa!


23.12.2020 / Petra Louhimies

I dessa utmanande tider är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar för att förhindra smittspridning. Vi vill speciellt skydda de äldre och gör allt som står i vår makt för att hålla smittan borta från våra boendeenheter. Vi ber nu att alla närstående och anhöriga till äldre som bor på våra hem deltar i detta arbete. Bekanta er på förhand med direktiv gällande besök till boendeenheterna, var i kontakt med personalen och följ de instruktioner ni får. Vi ber också att ni i mån av möjlighet undviker att ta hem er anhörig. Det har visat sig att risken för att hembesökare hämtar smittan till boendeenheten är stor. Den som besöker sina anhöriga är vi tvungna att hålla avskilt från de övriga invånarna efter besöket i mån av möjlighet, detta vill vi undvika.

Gällande allmänna restriktioner på boendeenheter och bäddavdelningen

För att förebygga spridning av corona på Raseborgs HVC bäddavdelning beviljas tyvärr inte hempermissioner under jul- och nyårshelgerna.

Stadens beredskapsgrupp har även bestämt följande restriktioner vad gäller besök på våra boendeenheter och bäddavdelningen:

 • Man får komma på besök endast om man är helt frisk.
 • Alla besök ska bokas på förhand, endast 1 besökare/gäst, maximalt 3 besökare/enhet.
 • När man kommer på besök och under hela besöket ska munskydd användas.
 • Personalen ger besökare instruktioner kring noggrann handhygien och vid hosta.
 • Besökare ska sträva till att hålla 2 meters säkerhetsavstånd till klienten och personalen.
 • Alltid då det är möjligt, ordnas besöken i ett skilt infektionssäkert utrymme där det finns till exempel ett droppskydd (pleksiglas) mellan besökaren och klienten. I andra fall sker besöken i klientens rum, inte i de gemensamma utrymmena.
 • Besöket får vara 30 minuter.

Enhetschefen ansvarar för att besöken kan ordnas tryggt, och kan vid behov hamna bedöma möjligheten till besök på nytt. Alltid är besök inte möjliga.

Patienter/klienter och möjliga följeslagare ska också använda munskydd på alla våra mottagningar, bland annat hälsocentralen, tandläkarmottagningen och rehabiliterande verksamhet.


15.12.2020 / Petra Louhimies

Hälsostationerna beklagar över att telefonlinjerna är överbelastade. Orsaken är mycket samtal gällande coronaviruset; dessa samtal är långa och kräver mycket arbete av vårdpersonalen. 

Vi tackar för tålamodet!17.11.2020 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Utöver veckoöversikten informerar staden fortlöpande om nya fall och exponeringar som berör allmänheten i en större skala.

Veckoöversikt v. 45—46

Under veckorna 45–46 har 3 (tre) nya fall av coronavirussmitta konstaterats i Raseborg. Därtill har vi haft några fall hos personer som tillfälligt vistats i Raseborg.

Detta motsvarar 10 nya fall/100 000 invånare under de senaste 14 dagarna.

Inga massexponeringar. ”Tack till alla som avstått från riskfyllda evenemang och som vidtagit åtgärder.”
Tove Wide, chefsläkare

Fortfarande skäl att använda munskydd på allmänna platser där säkerhetsavstånd inte går att hålla. Kommer du som patient eller som anhörig till hälsovårdscentralen ska du ha munskydd på. Lärare och annan vuxen personal i våra högstadieskolor använder också munskydd.

Uppdaterade instruktioner gällande hobbyverksamhet

Sjukvårdsdistriktet har uppdaterat sina instruktioner gällande hobbyverksamhet.

 • För att trygga fortsatt verksamhet förutsätts munskydd av alla som fyllt 15 år och rekommenderas för personer som deltar i hobbyverksamhet för högstadieåldern i inomhusutrymmen som administreras av kommunerna och i kollektivtransport. Användningen av munskydd förutsätts inte av personer som inte kan använda munskydd på grund av sitt hälsotillstånd.
 • Munskydd används i alla situationer, med undantag av idrottssituationer. Även vid körövningar strävar man efter att använda munskydd. Amatörorkestrar ska överväga sitt program utan blåsinstrument, andra använder munskydd.
 • Man kommer endast till hobbyerna när man är frisk. Man ska vara helt symtomfri, inte ens lindriga symtom får förekomma.
 • Deltagarna kommer in en och en.
 • Storleken på hobbygrupperna rekommenderas vara under 20 personer.
 • Verksamheten planeras så att
  • Munskydd används i alla situationer (även publiken), se ovan.
  • Om möjligt ska avstånd på 2 m hållas inom- och utomhus.
  • Avstånden ökas genom arrangemang i lokalerna.
  • Antalet ledsagare och vårdnadshavare minskas i utrymmena.
  • Separata smågrupper föredras.
  • Samträning av grupper undviks.
  • Blandning av grupper undviks.
  • Distansförbindelser utnyttjas, såsom med motionshobbyer för äldre.
  • Hobbyredskapen är personliga.
  • Om möjligt ska man komma till träningen iklädd träningskläder eller undvika användningen av omklädningsrum.
  • Arrangören sköter efterstädningen.

Det rekommenderas att stora kultur- och idrottsevenemang (såsom utställningar, konserter, idrottsturneringar osv.) inte ordnas. Om en sådan händelse anses vara absolut motiverad bör det totala antalet deltagare begränsas till under 50 personer och ordnas utan publik. Om publiken ändå kommer till platsen kan evenemangsarrangören förutsätta att deltagarna använder ansiktsmask genom att informera om detta på förhand.

Evenemangsarrangören ansvarar för ett tillräckligt förebyggande av coronasmitta och säkerställande av säkerheten med iakttagande av THL:s, UKM:s, Olympiakommitténs och grenförbundens anvisningar.


10.11.2020 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Utöver veckoöversikten informerar staden fortlöpande om nya fall och exponeringar som berör allmänheten i en större skala.

Veckoöversikt v. 45

Under veckorna 44–45 har 7 nya fall av coronavirussmitta konstaterats i Raseborg.

Detta motsvarar 25,5 nya fall/100 000 invånare under de senaste 14 dagarna.

Chefsläkare Tove Wide berättar:

”Raseborg är ett relativt litet område, så siffrorna varierar. Dessutom rör sig människor mycket över kommungränserna. Vi befinner oss som tidigare i upptrappningsfas, på tröskeln till spridningsfas.

Vi uppmanar alla att ta sitt ansvar, använda munskydd på allmänna platser där säkerhetsavstånd inte går att hålla. Kommer du som patient eller som anhörig till hälsovårdscentralen ska du ha munskydd på.

Telefonservicen till hälsocentralen har varit belastad bland annat på grund av tidsbeställning till influensavaccinerna. I år är influensavaccinet ännu viktigare än tidigare år – corona och influensa är en dålig kombination. Genom att ta vaccinet kan du skydda både dig själv och andra människor i din omgivning.”

Viktigt att komma ihåg

 • Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att man inte håller lillajulsfester för flera än tio personer. Läs THL:s instruktioner här.
 • Telefonköerna till hälsocentralen är för tillfället långa, boka i stället din tid för influensavaccinering via eHälsan.

19.10.2020 / Petra Louhimies
Coronaguide illustration

Sedan början av september har det varit möjligt för invånarna inom Nyland att boka en tid till coronavirustest för sig själva via Coronaguiden. Nu har det gjorts ett tillägg i Coronaguiden som även möjliggör tidsbokning för en annan person. En förälder kan boka en tid för sitt barn som är under 16 år som står under vårdnad.

Via den mycket populära Coronaguiden har redan över 32 000 självständiga tidsbokningar gjorts. 

”Möjligheten att boka tid för en annan person, till exempel ett barn, har varit en mycket önskad funktion. Det är viktigt att ha en snabb och enkel tidsbokningsmetod nu när epidemin är i en accelerationsfas i Nyland”, konstaterar Sirpa Arvonen, ansvarsområdesdirektör vid HUS IT-förvaltning. 

Anvisningar och svar som textmeddelande

Efter bokningen skickar Coronaguiden en bekräftelse på provtagningstiden, ankomstanvisningar och avbokningsanvisningar via textmeddelande. Provsvaren skickas också som textmeddelanden när testsvaren är färdiga, i genomsnitt inom 2 dygn.  Textmeddelanden skickas dygnet runt, det vill säga resultatmeddelandet kan också komma nattetid.

Positiva resultat på tester som bokats via Coronaguiden kan dessutom ses på Mina Kanta-sidorna efter att hemkommunens enhet för smittsamma sjukdomar har registrerat resultaten i patientdatasystemet. De negativa provresultaten syns på Mina Kanta-sidorna först från och med slutet av november.

Om svaret är positivt ringer smittspåraren på kommunens enhet för smittsamma sjukdomar till den som fått smitta eller hans/hennes vårdnadshavare.

Man kommer även till coronavirustest inom Nyland genom att enligt den egna kommunens anvisningar ringa coronarådgivningstelefonen, hälsocentralen, Jourhjälpen eller tjänsten Omaolo.

Adress: koronabotti.hus.fi  18.09.2020 / Petra Louhimies

Uppdaterad 21.9.2021

Gör så här när ditt barn i skolålder har infektionssymtom*

Barn under 12 år, som insjuknar med lindriga förkylningssymtom behöver inte alltid testas för coronaviruset. Däremot ska de stanna hemma och undvika kontakter utanför hemmet tills symtomen lättat betydligt och barnet orkar med normala sysslor.

I följande fall rekommenderas ändå ett coronatest:

 • barnet har symtom och man vet att hen exponerats för ett bekräftat coronavirusfall under de senaste två veckorna
 • barnet har symtom och det i familjen finns ovaccinerade 16 år fyllda personer eller personer vars immunförsvar mot coronaviruset är bristfälligt
 • om läkaren som sköter barnet bedömer att ett test är nödvändigt.

Du kan enligt egen bedömning boka test åt ditt barn ifall du misstänker coronainfektion.

För barn över 12 år, som inte är vaccinerade eller enbart fått sitt första vaccin gäller samma testkriterier som för vuxna.

Barn kan återvända till daghem eller skola när de tydligt tillfrisknat, även om de ännu har lindriga restsymtom såsom lindrig snuva eller hosta.  

*Coronavirus orsakar en infektion med symtom så som snuva, hosta, halsont, feber, andnöd, muskelsmärta, magsymtom och huvudvärk. Avsaknad av lukt- och smaksinne kan också förekomma.


10.09.2020 / Petra Louhimies

Primärvårdens och den specialiserade sjukvårdens samjour vid Raseborgs sjukhus upphör 30.9.2020 och istället inrättas från och med 1.10 kl. 8.00 en dygnet-runt primärvårdsjour som ordnas av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS.

Detta medför stora förändringar i uppsökandet av vård inom Västra Nylands område.

Så här söker du vård från och med 1.10

Innan man uppsöker jouren ska man ringa Jourhjälpens kostnadsfria telefonnummer 116 117. Jourhjälpen hänvisar till rätt vårdplats eller ger råd i egenvård.

I en nödsituation (såsom svår bröstsmärta, andningssvårigheter eller förlamningssymtom) ska man alltid ringa nödnumret 112 direkt.

Behovet av jourvård bedöms alltså alltid först per telefon. Man ska inte längre uppsöka Raseborgs sjukhus direkt för en bedömning av vårdbehovet, eftersom där från och med 1.10 inte längre finns den vårdkapacitet som krävs för nödsituationer.

Jourtjänsterna vid Raseborgs sjukhus från och med 1.10

På den nya primärvårdsjouren vid Raseborgs sjukhus vårdas från och med 1.10 endast sådana patienter som plötsligt insjuknat eller skadats och som kräver jourvård inom ett dygn sedan insjuknandet eller skadan. Exempel på sådana hälsoproblem är:

 • Plötslig svullnad i ena benet
 • Feber som plötsligt stiger
 • Outhärdlig ryggsmärta
 • Skada orsakad av olycka, som ger symtom som du inte klarar av hemma, t.ex. blödning, hård smärta eller svårigheter att gå
 • Näsblod som inte slutar
 • Ångest eller depression som plötsligt blivit svårare

De jourpatienter inom Västra Nylands område som behöver mera akut och krävande specialiserad sjukvård vårdas i fortsättningen på Lojo sjukhus samjour eller utifrån en bedömning av vårdbehovet på HUS andra jourer.


9.09.2020 / Petra Louhimies

Personer som bor inom HUS område kan nu själva boka en tid till en coronavirusprovtagning via Coronaguiden.

Via Coronaguiden som togs i bruk i våras har man kunnat uppskatta sitt behov att testa sig för coronaviruset. Nu kan invånarna i Nyland själva boka en tid till provtagningen via Coronaguiden. För Helsingforsbor är det fortfarande tjänsten Omaolo som är självbetjäningskanal om man behöver boka tid till coronavirustest och Coronaguiden hänvisar Helsingforsbor till Omaolo.

Efter att ha svarat på Coronaguidens frågor angående symtom och exponering kan användaren själv boka en lämplig tid till ett provtagningsställe. Före tidsbokningen fyller man i förhandsuppgifter.

För tidsbokningen krävs bankkoder eller mobilcertifikat. Tidsbokning för en annan person, till exempel barn, kan göras under ett senare angett tillfälle.

Koronabotti illustrationsbild

Reformen tros minska på köerna i servicenumren

Man kommer även till coronavirustest inom HUS område genom att enligt den egna kommunens anvisningar ringa coronarådgivningsnumret, den egna hälsocentralen, Jourhjälpen eller tjänsten Omaolo.

”Vi hoppas att Coronaguidens självständiga tidsbokning minskar på köerna i telefontjänsterna”, konstaterar Sirpa Arvonen, ansvarsområdesdirektör vid HUS IT-förvaltning.

Anvisningar och svar per textmeddelande

Efter att ha bokat en tid till coronavirustest får kunden en bekräftelse på provtagningstiden samt ankomstanvisningar per textmeddelande. Även provresultaten kommer per textmeddelande efter att testsvaret är klart.

Positiva resultat från coronavirustest som tagits via självbetjäningstidsbokningen i Coronaguiden kan ses på Mina Kanta-sidorna med en fördröjning, dvs. efter att de kommunala enheterna för smittsamma sjukdomar har registrerat resultaten i patientdatasystemet i varje kommun. Negativa testresultat kommer att synas på Mina Kanta-sidorna tidigast i början av oktober, då även positiva resultat kommer att synas snabbare.

Om resultatet är positivt ringer smittspåraren på kommunens enhet för smittsamma sjukdomar till personen som insjuknat och ställer frågor om exponeringen.

Det är HUS epidemiologiska enhet och HUS IT-förvaltnings elektroniska tjänster som producerat den nya tjänsten.


1.09.2020 / Petra Louhimies

Cirka 30 barn och 8 personer tillhörande personalen på Pojo daghem i Raseborg har satts i karantän på grund av ett bekräftat fall av coronavirus på daghemmet.

Under tisdagen den 1 september är Raseborgs stads smittskyddsteam i kontakt med barnens vårdnadshavare samt personalen på daghemmet och ger instruktioner angående karantänbestämmelserna. Familjerna har också fått instruktioner om hur och när man ska vara i kontakt med sjukvården om någon i familjen får symtom.

– Smittkällan är i detta fall okänd. Eftersom provtagningstid och testresultat dröjt är det bara några dagar kvar av karantänstiden. Det är beklagligt att konstaterandet av corona sker med dröjsmål, målsättningen är provtagning inom ett dygn och svar inom 48 timmar, men det kan ännu dröja innan målsättningarna nås,
berättar Raseborgs stads chefsläkare Tove Wide.

Barnen och personalen på daghemmet ska vara i karantän på onsdag och torsdag, på fredag är daghemmet öppet igen.

Detta händer då en coronavirussmitta konstateras

Om coronavirussmitta konstateras hos någon i skolan eller i dagvården utreder Raseborgs smittskyddsteam om det har förekommit exponering och spårar de exponerade. De exponerade kontaktas personligen och sätts i karantän i 14 dygn med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Den som har blivit smittad med coronavirus ska stanna borta från skolan eller dagvården i minst 14 dygn från symtomens början, men vid behov längre så att hen varit symtomfri i minst två dygn innan återvändo till skolan eller dagvården.

Instruktioner för vårdnadshavare: när ditt barn har förkylningssymtom.


25.08.2020 / Petra Louhimies

Uppdaterad 31.8.2020

Det här meddelandet har skickats till vårdnadshavare via Wilma.

Institutet för välfärd och hälsa, THL har utfärdat direktiv för att främja en trygg skolgång och småbarnspedagogik.

Coronavirus orsakar en infektion med symtom så som snuva, hosta, halsont, feber, andnöd, muskelsmärta, magsymtom och huvudvärk. Avsaknad av lukt- och smaksinne kan också förekomma.

THL:s uppdaterade instruktioner nedan:

Hur gör man när ett barn insjuknar i en luftvägsinfektion?

När vårdnadshavaren konstaterar att barnet har infektionssymtom får barnet inte gå till skolan eller småbarnspedagogiken.

Barnet ska testas om vårdnadshavaren eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer att barnet har symtom som tyder på coronavirusinfektion.

 • Om symtomen är mycket lindriga och barnet veterligen inte har exponerats för ett bekräftat fall av coronavirus och ingen i familjen har rest utomlands under de föregående 14 dygnen, kan symtomen följas upp hemma utan testning. Ett barn med symtom kan dock inte gå till skolan eller småbarnspedagogiken.
 • Om barnet har allergisk snuva, enstaka nysningar eller om näsan börjar rinna då barnet går ut men symtomen upphör inomhus, kan barnet gå till skolan eller småbarnspedagogiken, förutsatt att barnets allmäntillstånd annars är normalt och inga infektionssymtom förekommer.

Om symtomen försvinner helt under uppföljningen behöver testet inte utföras, utan man kan återvända till skolan eller småbarnspedagogiken efter en symtomfri dag.

Om testresultatet är negativt kan barnet återvända till skolan eller småbarnspedagogiken när han eller hon håller på att bli frisk även om symtomen inte helt har gått tillbaka.

Om testet tas, men resultatet fördröjs, kan barnet återvända till skolan eller småbarnspedagogiken efter en symtomfri dag, om barnet veterligen inte har exponerats för ett bekräftat fall av coronavirus och ingen i familjen har rest utomlands under de föregående 14 dygnen.

För personer som insjuknat i samma familj samtidigt räcker det med ett negativt coronatest. Alla barn i familjen behöver inte testas.

Om barnets symtom i andningsvägarna blir långvariga behöver barnet inte testas upprepade gånger, så länge symtombilden förblir densamma.

Skolan och dagvården kan inte kräva uppvisande av negativt coronatestsvar eller intyg om testsvar när ett barn återgår till skolan eller dagvården.

Om coronavirussmitta konstateras

Om coronavirussmitta konstateras hos någon i skolan eller i dagvården utreder Raseborgs smittskyddsteam om det har förekommit exponering och spårar de exponerade. De exponerade kontaktas personligen och sätts i karantän i 14 dygn med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Den som har blivit smittad med coronavirus ska stanna borta från skolan eller dagvården i minst 14 dygn från symtomens början, men vid behov längre så att hen varit symtomfri i minst två dygn innan återvändo till skolan eller dagvården.

Personer i riskgrupper

Det är sällsynt att barn drabbas av svår coronavirussjukdom och risken för en sådan är inte större heller hos majoriteten av de barn och unga som har en långvarig sjukdom. Till riskgruppen för svår coronavirussjukdom hör barn vars underliggande sjukdom medför en ökad risk för allvarliga infektioner samt barn med medicinering som sänker motståndsförmågan.

Den vårdande specialläkaren eller skolläkaren bedömer om ett barn kan delta i närundervisning eller dagvården.

Ifall  ett barns familjemedlem tillhör riskgruppen för svår coronavirusinfektion behövs även en bedömning av läkare.

Läkarens bedömning är i kraft högst 2 månader. I vissa fall kan skolhälsovårdaren göra den förnyade bedömningen.

Bedömning av risken för svår coronainfektion behövs för besluten om enskilda arrangemang inom småbarnspedagogiken och skolan.

/ Elevvårdens styrgrupp och smittskyddsteamet


11.08.2020 / Petra Louhimies

Köer i hälsovårdscentralens telefontjänst!

Hälsovårdscentralens telefontjänst har för tillfället långa köer. Vi ber alla som varit på coronavirustest att vänta på sina testsvar.

HUS (Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt) levererar testresultaten personligen till alla som varit på test via textmeddelande. Testresultaten kommer alltså inte till hälsovårdscentralen. För tillfället kan det dröja några dagar innan resultaten är färdiga.

Om du misstänker en smitta, börja med att göra symtombedömning för coronavirusinfektion på omaolo.fi29.05.2020 / Ann-Christine Kidron

Hälsovårdscentralen

Ekenäs hälsostation tfn 019 289 3000
Normal verksamhet vardagar kl. 8.00–16.00 under sommaren.
Servicedisken på hälsostationen är stängd vardagar kl. 11.00-13.00.

Pojo hälsostation tfn 019 289 3000
Hälsostationen i Pojo håller öppet torsdagar under tiden 1.6-19.6.2020 och 3.8-30.8.2020.
Hälsostationen är stängd 22.6-2.8.2020.

Karis hälsostation tfn 019 289 3000
Normal verksamhet vardagar kl. 8.00–16.00 under sommaren.
Servicedisken på hälsostationen är stängd vardagar kl. 11.00-13.00.

Jourverksamhet

Jourverksamhet enbart på samjouren i HNS Raseborgs sjukhus, Östra Strandgatan 9, 10600 Ekenäs, vardagar kl. 8.00-16.00, tfn 019 289 3000 och på kvällar och veckoslut tfn 019 224 2800. Innan jouren uppsöks rekommenderas kontakt med Jourhjälpen på det avgiftsfria numret 116 117.
Vid livshotande situationer ring 112.

HUSLAB

Laboratoriet (HUSLAB) i Pojo är stängt under perioden 22.6-31.7.2020. Under övriga sommarveckor betjänar laboratoriet kunder enligt tidsbokning.
Laboratoriet (HUSLAB) i Karis är öppet normalt hela sommaren, vardagar kl. 7.45-11.00 med tidsbokning.
Laboratoriet (HUSLAB) på HNS Raseborgs sjukhus har normala öppethållningstider vardagar kl. 7.30-14.00.

Social service

Barn- och familjetjänster, Raseborgsvägen 37 (Ekenäs), Lilla Stadshuset, nås per telefon via stadens växel, tfn 019 289 2000 eller via direkta nummer som hittas via www.raseborg.fi.

Familjecenter, Raseborgsvägen 37 (Ekenäs), Portstugan, nås per telefon via stadens växel, tfn 019 289 2000 eller via direkta nummer som hittas via www.raseborg.fi/familjecenter.

Västra Nylands social- och krisjour handhar även Raseborgs område och nås vid behov på tfn 09 8164 2439.

Vuxensocialarbete och handikappservice, Raseborgsvägen 37 (Ekenäs), Torpet, har normal öppethållningstid under sommaren.

Invandrarbyråns servicepunkter i Karis och Ekenäs har normal verksamhet under sommaren och nås per tfn 019 289 2295.

Mental- och missbrukarvård

Mental- och missbrukarvården fungerar under sommaren med inskränkt verksamhet. Mentalvårdens personal nås per telefon via stadens växel, tfn 019 289 2000, eller via direkta nummer som hittas via www.raseborg.fi.

Missbrukarvårdens mobila enhet har öppet hela sommaren och nås vardagar kl. 8.00-16.00 per tfn 019 289 2395.
Tidsbeställningsmottagningen i Ekenäs är stängd 6.7-31.7.2020 och mottagningen i Karis-Pojo är stängd 13.7-7.8.2020. Eventuella förfrågningar riktas till mobila teamet.

Förebyggande hälsovård

Den förebyggande hälsovården koncentrerar resurserna under semesterperioden genom att i första hand sköta gravida, samt barn som är under 1 år gamla. Alla verksamhetspunkter har nedsatt verksamhet. Rådgivningsverksamheten i Karis, Pojo och Ekenäs (Ystadsgården) har öppet hela sommaren enligt tidsbeställning. Telefonsamtal besvaras av rådgivningens hälsovårdare kl. 11.00-12.00. Rådgivningens läkarundersökningar är koncentrerade till Karis, Pojo och Ekenäs.
Mottagningen i Bromarv är stängd 22.6-19.7.2020.

Rehabiliterande verksamhet

Rehabiliteringen är öppen hela sommaren med inskränkningar i verksamheten. Seniorkonditionssalen i Villa Anemone håller stängt tillsvidare.

Tandvård och tandläkarjour

Tenalamottagningen är stängd 1.5-30.9.2020. Tandvården i Pojo, Ekenäs och Karis håller öppet hela sommaren. Jourverksamheten under tjänstetid fungerar normalt i Raseborg.
Utanför tjänstetid är akutvården för kommuninvånare ordnad i Helsingfors, mera information på tfn 09 4717 1110.

Situationen kan påverkas av coronaepidemin och eventuella restriktioner utfärdade av regeringen.


15.04.2020 / Petra Louhimies

För att förbättra tillgången till provtagningsmöjligheter tas fr.om. den 16.4 patienter med infektionssymtom emot endast på Ekenäs hälsostation. Olika former av infektionssymtom kan vara t.ex. feber, hosta, snuva, andnöd, trötthet, muskelvärk, illamående eller diarré.

Ring alltid före du besöker hälsocentralen!
Telefon: 019 289 3000, vardagar kl. 8-16.

Om du har lindriga symtom ska du stanna hemma och vila. Förkylningsrådgivningen kan kontaktas för hemvårdsanvisningar och råd, tfn 019 289 3141, vardagar kl. 8-18. Vid behov hänvisas du till vård.


17.12.2019 / Petra Louhimies

Enstaka fall av kikhosta har förekommit bland skolelever och vuxna i Raseborg. En mindre epidemi har inträffat i Mikaelskolan. Epidemi begreppet används när det finns en uppenbar risk att flera personer i samma grupp kan få smittan, även om de verifierade fallen är få.

Kikhosta orsakar hostattacker och natthosta

Första skedet av kikhosta liknar en vanlig förkylning. Sedan följer typiskt hostattacker och natthosta. Rethostan kan pågå länge. Inkubationstiden av kikhosta är 1–3 veckor. Den som hostat över 4 veckor smittar inte längre. Kikhostan kan vara farlig speciellt för spädbarn.

Kikhostevaccin ges enligt det nationella programmet i kombination med andra vaccin vid 3 månader, 5 månader, 12 månader, 4 år, 14–15 år och 25 år. Skyddet av vaccinen avtar efter 3–4 år, vilket betyder att också vaccinerade personer kan insjukna. Sjukdomen hos vaccinerade är lindrigare och smittar mindre.

Stadens infektionsteam följer upp

Staden utreder alla verifierade fall av kikhosta. Patienter som hostat kortare än 4 veckor erbjuds antibiotika. Närkontakter utreds speciellt med tanke på att skydda spädbarn och kommande nyfödda.

– Genom kartläggning, snabba åtgärder och gott samarbete med de familjer vi kontaktat, har vi kunnat begränsa spridningen av sjukdomen tillsvidare. Stadens infektionsteam följer med situationen och informerar berörda grupper vid behov, berättar chefsläkare Tove Wide.

Vaccinationer sköts av rådgivningarna och skolhälsovården. Undersökningar och behandling av patienter med besvärlig hosta sköts på hälsostationerna.


26.11.2019 / Petra Louhimies


Den nationella poststrejken som började måndagen 11.11.2019 och som fortsätter tillsvidare påverkar social och hälsovårdstjänsterna på följande sätt:

Hälsovårdscentralen

Under poststrejken kontaktas patienter/klienter per telefon i stället för med brev. Möjliga intyg kan avhämtas direkt från hälsovårdscentralen under strejken. Hälsovårdsfakturorna skickas per post när poststrejken är över.

Socialservice        

Under poststrejken utdelas inga brev från Raseborgs stads socialservice. Beslut som görs skickas skriftligen ut till sakägare efter avslutad poststrejk med sändningsdagens delgivningsdatum. Sakägande informeras per telefon eller e-post om innehåll i beslut ifall kontaktuppgifterna finns tillgängliga. Skriftliga ansökningar kan inlämnas till ifrågavarande verksamhetspunkt eller till stadshusets kundbetjäning.

Tandvården

Under poststrejken kontaktas patienter per telefon i stället för brev. Eventuella fakturor delas ut vid besöket eller skickas när poststrejken är över.

Äldreservice

Under poststrejken utdelas inga brev från Raseborgs stads äldreservice. Beslut som görs skickas skriftligen ut till sakägare efter avslutad poststrejk med sändningsdagens delgivningsdatum.

Det kan dröja innan de fakturor som skickats ut precis innan strejken kommer fram. Det kan leda till att förfallodagen på en del av fakturorna redan utgått när brevet anländer. Det går bra att betala fakturorna när den anlänt även om det är efter förfallodagen.

Mer info

Vid frågor vänligen kontakta verksamhetspunkterna under deras telefontider. Du hittar kontaktuppgifterna här:

Hälsovårdscentralerna

Socialservice

Tandvården

Äldreservice


23.09.2019 / Petra Louhimies

Ändringar i öppethållningstiderna på den öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen i Pojo

Fr.o.m. 1.10.2019 håller sjukskötarmottagningen på Pojo hälsostation öppet enligt följande:

Tisdagar kl. 8.00-12.00
Torsdagar kl. 12.00-16.00

Informationsdisken är öppen torsdagar kl. 14.00-15.00.
Tidsbeställning per telefon må-fre kl. 8.00-16.00, tfn 019-289 3000.


6.06.2019 / Ann-Christine Kidron

Hälsovårdscentralen

Ekenäs hälsostation             tfn 019 289 3000

Normal verksamhet vardagar kl. 8.00–16.00 under sommaren. Servicedisken på hälsostationen är stängd vardagar kl. 11.00-13.00 under tiden 3.6-31.8.2019.

Pojo hälsostation                 tfn 019 289 3000

Hälsostationen i Pojo håller öppet torsdagar under tiden 3.6-20.6.2019 och 1.8-29.8.2019.
Hälsostationen är stängd 21.6-31.7.2019.

Karis hälsostation                tfn 019 289 3000

Normal verksamhet vardagar kl. 8.00–16.00 under sommaren.
Servicedisken på hälsostationen är stängd vardagar kl. 11.00-13.00 under tiden 3.6-31.8.2019.

 

Jourverksamhet

Jourverksamhet enbart på samjouren i HNS Raseborgs sjukhus, Östra Strandgatan 9, 10600 Ekenäs, vardagar kl. 8.00-16.00, tfn 019 289 3000 och på kvällar och veckoslut tfn 019 224 2800. Innan jouren uppsöks rekommenderas kontakt med Jourhjälpen på det avgiftsfria numret 116 117.

Vid livshotande situationer ring 112.

HUSLAB

Laboratoriet (HUSLAB) i Pojo är stängt under perioden 21.6-31.7.2019. Under tiden 3.6-20.6.2019 och 1.8-29.8.2019 är laboratoriet öppet endast på torsdagar kl. 8.00-13.30.

Laboratoriet (HUSLAB) i Karis är öppet normalt hela sommaren, vardagar kl. 7.45-11.00 med tidsbokning.

Laboratoriet (HUSLAB) på HNS Raseborgs sjukhus har normala öppethållningstider vardagar kl. 7.30-14.00.

Social service

Barn- och familjetjänster, Raseborgsvägen 37 (Ekenäs), Lilla Stadshuset, nås per telefon via stadens växel, tfn 019 289 2000 eller via direkta nummer som hittas via www.raseborg.fi.

Familjecenter, Raseborgsvägen 37 (Ekenäs), Portstugan, nås per telefon via stadens växel, tfn 019 289 2000 eller via direkta nummer som hittas via www.raseborg.fi/familjecenter.

Västra Nylands social- och krisjour handhar även Raseborgs område och nås vid behov på tfn 09 816 424 39.

Vuxensocialarbete och handikappservice, Raseborgsvägen 37 (Ekenäs), Torpet, har normal öppethållningstid under sommaren.

Invandrarbyråns servicepunkter i Karis och Ekenäs har normal verksamhet under sommaren och nås per tfn 019 289 2295.

Mental- och missbrukarvård

Mental- och missbrukarvården fungerar under sommaren med inskränkt verksamhet. Mentalvårdens personal nås per telefon via stadens växel, tfn 019 289 2000, eller via direkta nummer som hittas via www.raseborg.fi.

Missbrukarvårdens mobila enhet har öppet hela sommaren och nås vardagar kl. 8.00-16.00 per tfn 019 289 2395.

Tidsbeställningsmottagningen i Ekenäs, Karis och Pojo håller stängt 15.7-11.8.2019. Eventuella förfrågningar riktas till mobila teamet.

Förebyggande hälsovård

Den förebyggande hälsovården koncentrerar resurserna under semesterperioden genom att i första hand sköta gravida, samt barn som är under 1 år gamla. Alla verksamhetspunkter har nedsatt verksamhet. Rådgivningsverksamheten i Karis, Pojo och Ekenäs (Ystadsgården) har öppet hela sommaren enligt tidsbeställning. Telefonsamtal besvaras av rådgivningens hälsovårdare kl. 11.00-12.00. Rådgivningens läkarundersökningar är koncentrerade till Karis, Pojo och Ekenäs.

Mottagningen i Bromarv är stängd 1.7-31.8.2019. Mottagningen i Svartå är stängd 1.7-29.7.2019. Mottagningen i Tenala är öppen enligt tidsbeställning på torsdagar under tiden 1.7-28.7.2019. De blivande förstaklassisternas hälsogranskningar utförs i början av juni och innan skolan börjar i augusti. Uppbådsgranskningarna utförs i slutet av maj och början av juni.

Rehabiliterande verksamhet

Tal- och ergoterapiverksamheten är stängd i juli. Fysioterapin i Karis och Ekenäs är öppen hela sommaren med inskränkningar i verksamheten. Fysioterapin i Pojo är stängd 24.6-29.7.2019. Seniorkonditionssalen i Villa Anemone håller stängt i juli.

Tandvård och tandläkarjour

Tenalamottagningen är stängd 13.6-11.8.2019. Tandvården i Pojo, Ekenäs och Karis håller öppet hela sommaren. Jourverksamheten under tjänstetid fungerar normalt i Raseborg.

Utanför tjänstetid är akutvården för kommuninvånare ordnad i Helsingfors, mera information på tfn 044 494 3198.


4.02.2019 / Petra Louhimies

Jourhjälpen 116 117 betjänar hela HUS-området från och med början av år 2019. Ring det avgiftsfria numret 116 117 innan du uppsöker HUS jourpolikliniker. På numret kan du också be om råd och vårdanvisningar vid plötsliga hälsoproblem.

När den egna hälsostationen är stängd får du vid plötsliga hälsoproblem hjälp via Jourhjälpen på numret 116 117. Hälsovårdspersonal bedömer vårdbehovet per telefon, och vägleder till rätt vårdplats och/eller ger råd i egenvård. Tjänsten ger också råd och handleder i frågor som gäller barn. Jourhjälpen är tillgänglig alla dagar dygnet runt. Det kostar inget att ringa.

När din egen hälsostation är öppen får du vid plötsliga hälsoproblem hjälp genom att kontakta hälsostationen per telefon. Via Jourhjälpen kan man inte boka tid på hälsostation.

Hälsostationerna i Raseborg nås per telefon under vardagar kl 8-16 på numret 019-289 3000

Vid icke-brådskande ärenden ska du inte kontakta Jourhjälpen, utan din egen hälsostation. Icke brådskande ärenden är till exempel förnyande av recept eller förfrågan om resultat på laboratorie- och röntgenundersökningar utan plötslig försämring i hälsotillståndet.

I livshotande situationer ska man ringa nödnumret 112. Situationer som kräver att man omedelbart ringer nödnumret är till exempel kraftiga bröstsmärtor, plötsliga andningssvårigheter, medvetslöshet och förlamningssymptom.

För mera information: www.hus.fi/jourhjalp


23.11.2018 / Petra Louhimies

Från och med 2.11.2015 finns endast en jourmottagning i Raseborg. Den finns på Västra Nylands sjukhus, Östra Strandgatan 9.

Jourvård innebär omedelbar bedömning och vård av plötsligt insjuknande, skada eller försämring av en kronisk sjukdom. Det är en sådan situation där vården inte kan skjutas upp till följande dag.


Vid livshotande situationer – ring 112

Livshotande situationer kan vara
– medvetslöshet
– patienten har slutat andas, patienten går inte att väcka
– förlamningssymptom
– kraftig andnöd, patienten kan inte prata eller pratar bara enstaka ord
– kraftig bröstsmärta och dessutom kallsvettningar och kraftlöshet
– krampanfall som inte går över
– blödningar förorsakade av stora skador
– skador mot huvudet
– trafikolyckor (hög fart, över 60 km/timme)
– fall från hög höjd (två gånger egen längd)

Är situationen akut men inte livshotande, ring 019-289 3000 vardagar mellan kl 8-16 och välj alternativet “akut”, övriga tider ring jourhjälp 116 117.


Till dessa situationer kan till exempel räknas:
– bröstsmärtor eller fortgående rytmstörningar
– en ung person eller person i arbetsför ålder som snabbt blir i dåligt allmäntillstånd
– skador, sår som blöder mycket, benbrott i fel ställning
– försämrad syn som beror på ansiktsskador
– nedsatt medvetandenivå
– plötslig förvirring, otydligt tal
– plötsig huvudvärk, synstörningar
– plötslig andnöd, patienten kan prata meningar
– plötslig kraftig eller tilltagande buksmärta
– plötslig kraftig ryggsmärta

Dessutom kräver följande symptom akut vård:
– övre luftvägsinfektioner med hög feber, misstanke om angina
– fjärde dagen med feber över 38˚C
– magsjuka, men hos vuxna enbart om man inte får tillräckligt vätska i sig eller om man har någon belastande grundsjukdom
– kraftig öronvärk
– långvarig näsblödning
– sår, muskelförsträckning, skada orsakad av stor kraft
– misstanke om fraktur i armar eller ben
– plötsligt uppkommen ögoninflammation
– urinvägsinfektion med feber och/eller försämrat allmän tillstånd, urinstopp
– stor gynekologisk blödning
– yrsel, nedsatt allmäntillstånd hos äldre
– omfattande allergisk reaktion med utslag
– större inflammation på huden
– svår ångest, hallucinationer, andra psykiska störningar

Anmälning
Då du anmäler dig på jouren gör en sjukskötare en bedömning av ditt vårdbehov och skyndsamhetsgraden. Bedömningen görs på basen av dina symptom och ditt allmänna mående.
Efter anmälningen styrs du antingen till en väntsal eller till ett observationsrum. Du vårdas sedan i enlighet med dina behov, på sjukskötarens och/eller läkarens mottagning.
Om dina symtom inte kräver jourmässig vård kan sjukskötaren ge dig instruktioner om vård hemma. Du kan också hänvisas till en mottagning vid din egen hälsostation under tjänstetid.

Undersökningar och åtgärder
En del undersökningar kan utföras redan innan du träffar läkaren, t.ex. urinprov, blodtrycksmätning och hjärtfilm.
Du är eventuellt tvungen att vänta på de laboratorie-, röntgen- och andra undersökningar som läkaren ordinerar. Det tar också tid innan undersökningsresultaten är färdiga. Då undersökningsresultaten kommit berättar läkaren om resultaten och beslutar om fortsatt behandling.
Väntetiden är vårdtid, under vilken man uppföljer ditt tillstånd. Om ditt tillstånd ändrar medan du väntar ska du meddela vårdpersonalen.

Fortsatt vård
Du får åka hem om dina symtom tillåter det. Du får eventuellt recept för läkemedelsbehandling.
Under uppföljningen hemma kan dina symtom ändra och därför kan du behöva ta kontakt på nytt.
Om dina symtom kräver sjukhusvård överförs du till en vårdavdelning eller till en annan vårdenhet.

Vid icke akuta ärenden, ring tfn 019-289 3000, vardagar kl. 8-16.