Julpost till äldre -kampanjen 13.11-4.12.2023

Julpost till äldre -kampanjen 13.11-4.12.2023

15.11.2023 / Barbro Österman

Tänd ett ljus i mörkret. Berör med kort!

Vill du dela den goda julkänslan och glädja en åldring med en julhälsning?

Raseborgs stad deltar i år i Julpost till äldre-kampanjen. Du kan också vara delaktig genom att föra din julhälsning till någon av insamlingslådorna som finns i biblioteken i Ekenäs, Karis och Pojo. Julkorten delas sedan vidare till äldre kunder inom hemvård och boendeservice.

Den kreativa gemenskapen ”Siskot ja Simot” arrangerar för elfte gången Julpost till äldre-kampanjen från den 13 november till den 4 december 2023, där frivilliga samlar in julkort till äldre kunder inom hemvård och boendeservice.

Kampanjen beskyddas av republikens president Sauli Niinistö. Läs mer här!

Kom med och gläd de äldre – tillsammans sprider vi julglädje!


19.10.2023 / Petra Louhimies

Västra Nylands välfärdsområde utlyser ansökan om organisationsunderstöd för de understöd som betalas 2024. Under ansökningsomgången hösten 2023 utlyses allmänt understöd och partnerskapsunderstöd.

Ansökningstid: 9.10.-3.11.2023 kl. 15:45

Mer information och ansökningsinstruktioner hittar du på välfärdsområdets webbplats (extern länk).


18.10.2023 / Petra Louhimies

Tidsbokning för säsongsvaccineringarna öppnades 19.10.2023. Tider kan bokas i första hand via välfärdsområdets webbtjänst (extern länk), eller per telefon 019 289 3141, vardagar kl. 9-14.

Säsongsvaccinationer ges från och med november. Under vintern 2023–2024 omfattar säsongsvaccinen säsongsinfluensavaccinet och en boosterdos av coronavaccinet. Samma tidsbokning gäller både för säsongsinfluensa och corona. Dessutom kan du samtidigt få pneumokockvaccin om du tillhör dess målgrupp. Du behöver alltså inte boka tre olika vaccinationstider.

Mer information på välfärdsområdets webbplats (extern länk).


1.08.2023 / Petra Louhimies

I Finland sprids just nu högpatogen (mycket sjukdomsframkallande) fågelinfluensa på flera orter. Livsmedelsverket och lokalt Sydspetsens Miljöhälsa följer aktivt med situationen. Raseborgs stad förmedlar information från Sydspetsens miljöhälsa på denna sida samt vid behov via våra sociala kanaler.

Massdöd av vilda fåglar och enskilda döda rovfåglar i Hangö, Ingå och Raseborg ska anmälas till tillsynsveterinären.

Kontaktuppgifter till tillsynsveterinären:

  • Telefon: 040 135 9225
  • E-post: vet@symi.fi

Aktuellt

Det rekommenderas också att skydda eget fjäderfä noggrant. Om symtom på fågelinfluensa såsom minskad vatten- och foderkonsumtion eller äggproduktion observeras hos fjäderfä, ska tillsynsveterinären meddelas, se kontaktuppgifterna ovan.

Fågelinfluensan och människan

Fågelinfluensavirusen smittar inte lätt människan. Smittan kräver vanligtvis nära kontakt med en infekterad fågel eller deras sekret.

Fågelinfluensa har inte konstaterats smitta via livsmedel och det är inte nödvändigt att ändra på invanda vanor att använda livsmedlen på grund av fågelinfluensan.

Det finns ingen anledning att begränsa användningen av bär, frukt eller andra grönsaker på grund av fågelinfluensan. Det lönar sig att tvätta grönsaker och frukt före användning som vanligt. Undvik att äta synligt smutsiga bär.

Nyttiga länkar och mer information om fågelinfluensa5.06.2023 / Petra Louhimies

Våld i nära relationer är ett allvarligt folkhälsoproblem, som kan drabba vem som helst oberoende av samhällsklass, kultur, ålder eller kön. En arbetsgrupp inom staden har sammanställt en handlingsmodell för förebyggande av våld i nära relationer och familjevåld. Handlingsmodellen innehåller information om vart man kan vända sig och hur man bör agera vid vetskap eller misstanke om att våld förekommer.

Här kan du bekanta dig med handlingsmodellen.