Uthyrning av Gnägget i Norra hamnen i Ekenäs

Uthyrning av Gnägget i Norra hamnen i Ekenäs

23.02.2021 / Petra Louhimies

Magasinbyggnaden, eller så kallade Gnägget, i Norra hamnen i Ekenäs uthyrs från 12.4.2021, efter att beslut om uthyrning vunnit laga kraft.

Byggnaden är byggd ca 1840, ursprungligen som saltförråd. Under tiden 1970 – 1991 fungerade byggnaden som diskotek och var ett landmärke för många unga. Byggnaden döptes då till Gnägget och namnet har levt kvar. Byggnaden har sedan 1995 fungerat som Forststyrelsens naturinformationscenter Naturum.

Byggnaden är 273 m2 stor och byggd i trä. Byggnaden uppvärms med el. Månadshyran är minst 1 777 €/mån (moms 0 %). I anbudet bör den erbjudna totalhyran €/mån framkomma. Hyrestiden är tidsbunden och omfattar tre år med en option på två tilläggsår. Om hyresgästen är mervärdesskatteskyldig påförs moms, som för tillfället är 24 %. Hyresgästen står för el- och vattenkostnaderna.

Mera information ges av fastighetsbyggmästare Stefan Sarkanen, tfn 019 289 3908 och fastighetschef Catharina Lindström, tfn 019 289 3985.

I anbudet bör bifogas en beskrivning av den tilltänkta verksamhet som ska idkas i byggnaden. Vid val av verksamhetsidkare görs en helhetsbedömning av verksamheten och den erbjuda månadshyran. Denna annons ersätter de tidigare annonserna gällande uthyrning av byggnaden.

Fritt formulerad ansökan inlämnas senast 5.3.2021 kl. 12.00 till e-postadress anna.friberg@raseborg.fi.

RASEBORGS STADS UTRYMMESFÖRVALTNING


1.03.2020 / Petra Louhimies

Ett utrymme på 75 m2 i trafikcentret vid Ekenäs tågstation uthyrs.

Månadshyran är utan moms 925 euro. Hyressäkerhet krävs. I hyran ingår vatten- och värmekostnaderna samt kostnaderna för skötseln av uteområdet.

Finns möjlighet till bilplatser.

Tilläggsinformation ger fastighetschef Catharina Lindström, tfn 019 289 3985 eller utrymmesförvaltningschef Anna Friberg, tfn 019 289 3904.