Långholmen, söder om Strömsö: sprängning och krossning i samband med byggnadsarbete

Långholmen, söder om Strömsö: sprängning och krossning i samband med byggnadsarbete

26.05.2023 / Monica Österblad

Arbetet har påbörjats 25.4.2023, och beräknas vara färdigt senast 31.7.2023. Enligt byggaren borde de bli färdiga med markarbetena med god marginal under denna tid.

Päätös_meluilmoitus_Långholmen_Nyström Oy_2023

Ladda nerVisa

17.05.2023 / Monica Österblad

Syllarna på broarna kommer att bytas, och bron under syllarna slipas maskinellt och målas. Västerbybäckens trumma är planerad att bytas 10-12.6. Broarna repareras under juni-augusti. Arbetet görs huvudsakligen kvälls- och nattetid, på tågtrafikens villkor. Ralf Ajalin Oy har hand om projektet och kan ge noggrannare tidtabeller. Kontaktuppgifter finns i beslutet.

Beslut_bulleranmälan_Ralf Ajalin ratasillankorjaus ja rumpu 2023

Ladda nerVisa

12.05.2023 / Monica Österblad

South West Motorsports rally 13.5.2023

NTM-centralen har givit bullerlov för rallytävling, på vägsträckor i Raseborg, Ingå och Lojo. Lovet (på finska) och kungörelsen finns på NTM-centralens sidor.


14.04.2023 / Monica Österblad

Ekenäs-Tammisaaren MK/UA ordnar en rallisprint-tävling på Horsbäck industriområde. Mindre än 150 bilar beräknas delta. Enligt tävlingsreglerna får bilarnas ljudnivå inte överskrida 110 dB(A).

Päätös_melulupa_ET-MK-UA_Horsbäck rallisprint 2023

Ladda nerVisa

30.03.2023 / Monica Österblad

Beslut_bulleranmälan_Gebbelby_2023

Ladda nerVisa

Krossning får ske vardagar mellan kl. 7-19.


17.02.2023 / Monica Österblad

Päätös_melulupa_Södra viken 2022_Ralf Ajalin Oy

Ladda nerVisa

Det uppstår extra mycket buller pga. spontning och ankarborrning då Södra vikens bryggor repareras.
– Spontning och ankarborrning får utföras vardagar kl. 8–18. Tung trafik samt användning av maskiner som förorsakar störande buller är förbjudna nattetid kl. 22–7.  Grannar ska informeras skriftligt om datum och tider då bullriga arbeten kommer att utföras, och ges kontaktuppgifter till projektansvariga.17.02.2023 / Monica Österblad

En trumma under järnvägen i Skogböle byts ut. Vid behov görs arbeten även kvälls- och nattetid. Bullerlovet har förlängts i två omgångar, senast till 30.11.2023.

Päätös_melulupa_Kuovilantie 2022_Ralf Ajalin Oy_pidennys 1.5-30.11.2023

Ladda nerVisa