MEDDELANDE – BLÅGRÖNA ALGER

MEDDELANDE – BLÅGRÖNA ALGER

19.08.2022 / Maria Eriksson

På Hummeldal badstrand har den 18.8.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


12.08.2022 / Maria Eriksson

På Campingens, Knipnäs, Hummeldal och Bajon badstränder har den 9.8.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.

På Box badstrand är antalet enterokocker större än det största tillåtna värdet 200pmy/100ml.


29.07.2022 / Maria Eriksson

På Campingens badstrand har den 25.7.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


14.07.2022 / Maria Eriksson

Uppföljningen av badvattenkvaliteten vid Gumnäs badstrand i Pojo visar att vattnet fyller kraven ställda i lagstiftningen. Avrådan från bad är därför upphävd. Skyltarna som informerar om avrådan avlägsnas från stranden efter hand. Vattenkvaliteten vid badstranden fortsätter att kontrolleras som vanligt enligt plan.


12.07.2022 / Maria Eriksson

På Box och Bajon badstrand har den 12.7.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


11.07.2022 / Maria Eriksson

P.g.a. avloppsvattenläckage från Karis-Pojo reningsverk finns det risk för badvattenkvaliteten vid Gumnäs badstrand.
För att utreda ärendet ytterligare kommer prov att tas av vattnet 11.7.2022. Besökare uppmanas se till att t.ex. barn inte sväljer vattnet. Det rekommenderas också att man är noggrann med handhygienen och duschar efter simningen.
Ny information ges efter att undersökningarna blivit färdiga.
Tilläggsuppgifter:
Parkavdelningen/Raseborgs stads växel 019-289 2000
Sydspetsens miljöhälsa / Hangö stads växel tel. 019-220 31


11.07.2022 / Maria Eriksson

På Svedja badstrand har den 11.7.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


28.06.2022 / Maria Eriksson

På Hummeldal badstrand har den 28.6.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


21.06.2022 / Maria Eriksson

På Grabbskog och Box badstrand har den 20.6.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


11.05.2022 / Maria Eriksson

Sydspetsens miljöhälsa har för de större, s.k. EU-badstränderna fastställt badvattenklassificeringen inför i år.

Klassificeringen baserar sig på de senaste fyra badsäsongernas provresultat eller resultaten från minst 16 prov och uppdateras årligen efter badsäsongen.

2018201920202021
CampingenBraTillfredställandeTillfredställandeBra
GumnäsUtmärktBraBraBra
KnipanUtmärktUtmärktUtmärkt
SvedjaUtmärktUtmärktUtmärktUtmärkt