Sydspetsens miljöhälsa informerar: avrådan från bad upphävs för Lappvik badstrand!

Sydspetsens miljöhälsa informerar: avrådan från bad upphävs för Lappvik badstrand!

9.08.2023 / Petra Louhimies

Artikeln uppdaterad 16.8.2023 kl. 11.20

Vattenkvaliteten är nu normal vid Lappvik badstrand, avrådan från bad upphävs.

Resultaten från provet taget 14.8.2023 vid Lappvik badstrand i Hangö visar att badvattnet åter fyller kraven och avrådan från bad upphävs med omedelbar verkan.

Det verkar sannolikt att de dåliga resultaten som konstaterades förra veckan från flera stränder orsakades av väderförhållandena och det höga vattenståndet. Variationer i vattenståndet och kraftig sjögång kan påverka vattenkvaliteten överlag, vilket kan vara bra att komma ihåg också på övriga badplatser och stränder.


13.07.2023 / Maria Eriksson

På Furutorp badstrand har den 13.7.2023 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


10.07.2023 / Maria Eriksson

På Box badstrand har den 10.7.2023 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


7.07.2023 / Maria Eriksson

Nu har resterna av badhuset som brann ner till grunden den 27 maj städats bort.

Stranden har försetts med tillfälliga badhytter och informationstavla.

Planeringen av ett nytt badhus inleds på hösten.


30.06.2023 / Maria Eriksson

På Hummeldal badstrand har den 30.6.2023 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


8.06.2023 / Maria Eriksson

Sydspetsens miljöhälsa har för de större, s.k. EU-badstränderna fastställt badvattenklassificeringen inför 2023.För EU-badstränderna bestäms en badvattenklass efter varje badsäsong. Vid beräkningarna beaktas badvattenresultat från de fyra senaste säsongerna, dvs. i år resultat från åren 2019 – 2022 eller på basen av minst 16 prov. Badvattnet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredställande eller dåligt.Badvattenklassificeringarna efter badsäsongerna 2019 – 2022 för större badstränder i Raseborg.

KommunBadstrandBadvattenklass 2019Badvattenklass 2020Badvattenklass 2021Badvattenklass 2022
RaseborgCampingenTillfredsställandeTillfredsställandeBraBra
RaseborgGumnäsBraBraBraUtmärkt
RaseborgKnipanUtmärktUtmärktUtmärktUtmärkt
RaseborgSvedjaUtmärktUtmärktUtmärktUtmärkt

31.05.2023 / Maria Eriksson

På lördag morgon den 27 maj nåddes vi av nyheten att Furutorps badhus brunnit ner till grunden.

När den tekniska utredningen är gjord kommer vi att städa upp stranden och hämta en tillfällig badhytt att badsäsongen kan köra i gång.

Vi återkommer med mera info efterhand.


19.08.2022 / Maria Eriksson

På Hummeldal badstrand har den 18.8.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


12.08.2022 / Maria Eriksson

På Campingens, Knipnäs, Hummeldal och Bajon badstränder har den 9.8.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.

På Box badstrand är antalet enterokocker större än det största tillåtna värdet 200pmy/100ml.


29.07.2022 / Maria Eriksson

På Campingens badstrand har den 25.7.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


14.07.2022 / Maria Eriksson

Uppföljningen av badvattenkvaliteten vid Gumnäs badstrand i Pojo visar att vattnet fyller kraven ställda i lagstiftningen. Avrådan från bad är därför upphävd. Skyltarna som informerar om avrådan avlägsnas från stranden efter hand. Vattenkvaliteten vid badstranden fortsätter att kontrolleras som vanligt enligt plan.


12.07.2022 / Maria Eriksson

På Box och Bajon badstrand har den 12.7.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


11.07.2022 / Maria Eriksson

P.g.a. avloppsvattenläckage från Karis-Pojo reningsverk finns det risk för badvattenkvaliteten vid Gumnäs badstrand.
För att utreda ärendet ytterligare kommer prov att tas av vattnet 11.7.2022. Besökare uppmanas se till att t.ex. barn inte sväljer vattnet. Det rekommenderas också att man är noggrann med handhygienen och duschar efter simningen.
Ny information ges efter att undersökningarna blivit färdiga.
Tilläggsuppgifter:
Parkavdelningen/Raseborgs stads växel 019-289 2000
Sydspetsens miljöhälsa / Hangö stads växel tel. 019-220 31


11.07.2022 / Maria Eriksson

På Svedja badstrand har den 11.7.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


28.06.2022 / Maria Eriksson

På Hummeldal badstrand har den 28.6.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


21.06.2022 / Maria Eriksson

På Grabbskog och Box badstrand har den 20.6.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


11.05.2022 / Maria Eriksson

Sydspetsens miljöhälsa har för de större, s.k. EU-badstränderna fastställt badvattenklassificeringen inför i år.

Klassificeringen baserar sig på de senaste fyra badsäsongernas provresultat eller resultaten från minst 16 prov och uppdateras årligen efter badsäsongen.

2018201920202021
CampingenBraTillfredställandeTillfredställandeBra
GumnäsUtmärktBraBraBra
KnipanUtmärktUtmärktUtmärkt
SvedjaUtmärktUtmärktUtmärktUtmärkt