Vad betyder kustvattnet för dig? Vad borde man enligt dig satsa på vid förbättringen av kustvattnet?