Skörd av vass för utveckling av hållbara produktlösningar