Skörd av vass för utveckling av hållbara produktlösningar

Uppmaning att koka hushållsvatten i området Dragsvik-Langansböle-Horsbäck