Ketosirkka-projektets andra fältsäsong har startat