Småbarnspedagogikens ledning på studieresa till Island 11-14.9.2023