Karis och Ekenäs bibliotek säljer avskrivna böcker under sommarmånaderna. Vuxenböcker kostar 50 cent, barnböcker 20 cent och tidskrifter 10 cent. Välkommen att göra fynd!
  På Pojo bibliotek finns en utställning av Billnäs verktyg och föremål under hela sommaren. Samlaren Stig-Eric Wikström är på plats onsdagar kl. 12-15. Välkommen!

Lördag 19.8.2017 kl 13 i Furutorp: 

 

Staffan Bruun berättar om sin nya bok "Bergsrådet som inte ville betala skatt”.

Bruun berättar också om Finland 100 år utgående från serien i Hbl.

 

Lördag 29.7.2017 kl 13 i Furutorp: 

Seminarium om Rolf Lagerborg. Anna Möller-Sibelius: "Jag vill plocka giftiga blommor och så förbannelsens säd”, 

Bertel Gripenberg -Euterpekretsens dekadente poet. Fredrik Hertzberg: Dada och Gaga, Gunnar Björling och Rolf Lagerborg. Julia Dahlberg: Bildningskultur i det moderna genombrottets tid, syskonen Helena och Edvard Westermarck.

Arr: Rolf Lagerborgsällskapet tillsammans med Bromarv Biblioteks Vänner r.f.

Påverka urvalet  Lukas-biblioteken tar i bruk en ny tjänst som låter användarna vara med och påverka urvalet av material till biblioteken. På sidan osva.btj.fi/Lukas finns listor, från vilka du kan önska vad biblioteken ska köpa in. Du loggar in med ditt lånekortsnummer och samma PIN-kod som till webbiblioteket.

 Suuri lukuseikkailu - Läsäventyr Raseborgs stadsbibliotek deltar i den nationella satsningen Det stora läsäventyret som är en del av Finland100-programmet. Vi har valt temat ”Läsa tillsammans” och kommer under året att satsa på högläsning och stöd för läsning i hemmen. Mer info om kampanjen och evenemang kommer senare.

Like it? Share it!