Skörd av vass för utveckling av hållbara produktlösningar

Skörd av vass för utveckling av hållbara produktlösningar

12.12.2023 / Barbro Österman

Raseborgs stad har upplåtit strandområden för skörd av vass för utveckling av ersättande produkter för engångskärl och sugrör. Detta initiativ är en del av stadens engagemang för att främja hållbarhet och stöda miljövänlig företagsamhet. Skördearbetet kommer att äga rum på strandområdet intill Trollböle samt strandområdena kring Estholmen. Projektet är resultatet av ett spännande samarbete mellan en finsk entreprenör och ett svenskt företag, som ansvarar för produktutvecklingen.

Planen är att genomföra skördearbetet under vecka 50, förutsatt att väderförhållandena är gynnsamma. NTM-centralen har gett sitt samtycke till de planerade åtgärderna.

Inom Raseborg finns stora vassbevuxna vikar, vilket ger en riklig tillgång till råmaterialet i form av vass. Genom att upplåta strandområdena för skörd under vintern 2023–2024 strävar Raseborgs stad efter att främja utvecklingen av hållbara produktlösningar.

Vass är ett ekologiskt hållbart råmaterial som kan öppna upp för nya innovationer och företagsamhet, säger Juha Laiho, miljöinspektör på Raseborgs stad.

Ett hållbart utnyttjande av vassbestånden stöder inte bara företagsamhet utan även kommunens övergripande miljöarbete för klimatet och vattenvården.

Vassbestånden spelar en viktig roll i kampen mot klimatförändringar, eftersom de binder betydande mängder koldioxid från atmosfären. Dessutom hjälper skörden av vass till att avlägsna organiskt material, vilket minskar belastningen på våra eutrofierade strandområden och främjar vattenvården, berättar Laiho.

Tilläggsinformation:

Juha Laiho, miljöinspektör, 019 289 2369, juha.laiho@raseborg.fi