Kommunförsökets verksamhetspunkt i Hangö på ny adress

Kommunförsökets verksamhetspunkt i Hangö på ny adress

27.02.2024 / Barbro Österman

Raseborg och Hangö kommunförsöks verksamhetspunkt i Hangö har flyttat till ny adress, Boulevarden 6.

De nya utrymmena är mer ändamålsenliga och ger en bättre möjlighet att utveckla verksamheten, speciellt med tanke på TE2024-reformen då samtliga arbets- och näringstjänster (AN-tjänsterna) flyttas från staten till kommunerna. Reformen av AN-tjänsterna träder i kraft 1.1.2025.  

Kommunförsöket betjänar sina kunder vid den nya verksamhetspunkten i Hangö utan tidsbokning onsdagar kl. 9.00–12.00 och kl. 13.00–16.00.  

Tilläggsinformation:

Projektchef Stefan Fri, stefan.fri@raseborg.fi, tfn. 019 289 2288

Kundserviceansvarig Annette Ruuhonen, annette.ruuhonen@raseborg.fi, tfn. 019 289 2380

Raseborg och Hangö kommunförsök är ett försök där en del av statens arbets- och näringstjänster (AN-tjänster) flyttats över till försökskommuner 1.3.2021. Från och med 1.1.2025 flyttas samtliga AN-tjänster permanent över till kommunerna. För tillfället har Raseborg och Hangö kommunförsök cirka 1700 registrerade arbetssökande som sina kunder.