Vad tycker du om Stallörens lekpark, Lejonparken?

Vad tycker du om Stallörens lekpark, Lejonparken?

27.05.2024 / Annika Blomberg

Lejonparken kommer att renoveras under 2025 och vi vill gärna höra användarnas åsikter om lekparken: vad fungerar bra just nu, vilka aktiviteter saknas, vad ska vi absolut hålla kvar? Ni kan svara på enkäten flera gånger så att både barnens och de vuxnas åsikter kommer fram. Fråga gärna ditt barn/barnbarn vad de tycker och hjälp dem fylla i enkäten!

Gå till enkät: https://link.webropolsurveys.com/S/2E6884547C12A47C