Julhälsningar från Raseborgs stad

Julhälsningar från Raseborgs stad

21.12.2023 / Barbro Österman

Raseborgs stad har som tradition att understöda en verksamhet som bedriver ett välgörande ändamål i stället för att skicka julhälsningar. Stadens ledningsgrupp har beslutat att årets donation riktas till DUV i Västnyland och Kimitonejden r.f.

DUV i Västnyland och Kimitonejden är en aktiv förening som arrangerar fritidsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Föreningen strävar till att stödja dem och möjliggöra full delaktighet i samhället och dess funktioner. Föreningen har idag ca 270 medlemmar på ett område som sträcker sig mellan Hangö, Raseborg, Ingå, Virkby och Kimitonejden.

Raseborgs stad önskar alla invånare God Jul och Gott Nytt År!


15.11.2023 / Barbro Österman

Tänd ett ljus i mörkret. Berör med kort!

Vill du dela den goda julkänslan och glädja en åldring med en julhälsning?

Raseborgs stad deltar i år i Julpost till äldre-kampanjen. Du kan också vara delaktig genom att föra din julhälsning till någon av insamlingslådorna som finns i biblioteken i Ekenäs, Karis och Pojo. Julkorten delas sedan vidare till äldre kunder inom hemvård och boendeservice.

Den kreativa gemenskapen ”Siskot ja Simot” arrangerar för elfte gången Julpost till äldre-kampanjen från den 13 november till den 4 december 2023, där frivilliga samlar in julkort till äldre kunder inom hemvård och boendeservice.

Kampanjen beskyddas av republikens president Sauli Niinistö. Läs mer här!

Kom med och gläd de äldre – tillsammans sprider vi julglädje!