Projektfinansiering via Interreg Central Baltic

Projektfinansiering via Interreg Central Baltic

31.01.2024 / Barbro Österman

I Ekenäs ordnas den 21.2.2024 kl. 10-11 ett informationstillfälle om projektfinansieringsmöjligheter via Interreg Central Baltic-programmet. Under evenemanget presenteras programmet och dess mål av den nationella kontaktpunkten för Finland, Viola Mickos. Det kommer även finnas möjlighet till diskussion kring potentiella projektidéer och andra frågor.

Central Baltic Programme 2021-2027 är ett EU-program för gränsöverskridande samarbete i mellersta Östersjöområdet, vars mål är att understöda projekt som syftar till att lösa gemensamma utmaningar tillsammans och över gränserna. Regionerna som ingår i programmet är belägna i Finland (inklusive Åland), Estland, Lettland och Sverige.

Under programperioden 2021-2027 finns det möjlighet att söka medel för projekt inom fyra tematiska områden: innovativ affärsutveckling, förbättrad miljö och resursanvändning, förbättrade anställningsmöjligheter, och förbättrade offentliga tjänster.

Mer information om programmet och finansierade projekt finns på programmets hemsida.
Om du har frågor angående evenemanget eller Central Baltic-programmet kan du kontakta
Viola Mickos (Kontaktpunkt, Finland), tfn. 045 133 5854, viola.mickos@uudenmaanliitto.fi

Infotillfälle om Central Baltic Projektfinansiering.