Infotillfälle om gårdsträd på Raseborgs museum 17.5 kl.15-17

Infotillfälle om gårdsträd på Raseborgs museum 17.5 kl.15-17

15.05.2023 / Petra Louhimies

Raseborgs stad ger ut publikationen ”Guldet på vår gård” som berättar om gårdsträdens betydelse.

“Våra gårdsträd är en undervärderad skatt, ett intelligent
system, som skyddar oss mot sol och vind, motverkar översvämningar
och ger oss syre. Träden skapar inte bara en trivsam miljö för oss själva,
utan också ett hem för fåglarna och insekterna, som är livsviktiga för
naturens kretslopp…
I den här publikationen vill vi berätta om allt det som du
kanske inte visste om våra gårdsträd. Vi vill ge dig en inblick
i trädens magiska värld och locka dig att tänka efter, ifall du
en dag står inför valet mellan att hugga ner ett träd eller låta
det stå kvar. “

Välkommen på infotillfälle till Raseborgs museum

Onsdagen den 17.5 kl. 15-17 arrangerar vi ett info- och publiceringstillfälle på Raseborgs museum, Gustav Wasas gata 11. Under tillfället berättar stadsarkitekt Johanna Backas, miljöchef Maria Eriksson och ansvarig parkchef Maria Eriksson om gårdsträden ur sitt perspektiv. Under tillfället har du möjlighet att få med dig den pinfärska publikationen samt delta i vårt trädquiz. Tillfället är öppet för alla.

Grön parkbild med träd och solen som kommer igenom trädkronan. Guldet på vår gård - Det du inte visste om våra gårdsträd med vit text.

Visste du att en 25m hög skogslind producerar ungefär 1,7kg syre i timmen? Om du fäller trädet behöver du plantera 2700 nya träd för att producera samma mängd syre. 

Kampanjen syns också i Raseborgs bibliotek

Från och med den 17.5 kan du hitta publikationen i biblioteken i Raseborg. På många bibliotek kommer vi också ställa fram en mini-utställning om temat. Publikationen kommer också att distribueras till bl.a. fastighetsbolag. Senare under året kommer kampanjen få en fortsättning ute i stadsbilden på olika ställen.

Du kan delta

Du kan delta i kampanjen genom att ta en bild på ditt käraste gårdsträd och dela bilden på sociala medier med hashtaggen #guldetpåvårgård. På så sätt hjälper du oss att föra vidare det viktiga budskapet. Tack för din insats.


Publikationen och kampanjen är ett samarbete mellan flera olika enheter i staden bl.a. planläggningen, miljön, parken och muséet som alla tillfört sin sakkunskap och sitt perspektiv.