Svartå filialbibliotek stänger 16.9 inför rivning, bokbuss ersätter

Svartå filialbibliotek stänger 16.9 inför rivning, bokbuss ersätter

6.09.2019 / Madeleine Lindholm
Bild: YLE

Bokbussen kör till Svartå varannan vecka. Varannan tisdag stannar bokbussen mellan klockan 9–12 vid de finska och svenska skolorna och daghemmen. Varannan torsdag stannar bussen mellan klockan 18 – 19.30 vid parkeringsplatsen vid Lindersvägen 61. Tidtabellen delas ut i biblioteken, och finns på bibliotekets hemsida https://www.raseborg.fi/fritid/bibliotek/bokbussen/ och på Google Maps. Tidtabellen finns också uppsatt vid bokbussens hållplatser.

Material som lånats i Svartå filialbibliotek kan återlämnas i bokbussen, något annat bibliotek i Raseborg eller något annat bibliotek inom Helle-samarbetsområdet, då filialen stängts. Återlämningslådan finns också kvar utanför biblioteket hela oktober månad.