Björknäs solkraftverksområde, ändring av detaljplan (7822)