Del av kvarter 331, detaljplanändring, planprojekt 7781