Ändring av detaljplan för Råbacka, planprojekt 7663

Uppmaning att koka hushållsvatten i området Dragsvik-Langansböle-Horsbäck