Delgeneralplan för Svarfvars ekologiska byggnadsområde, planprojekt 7607