Trafikområde RV25 Gropvägen, detaljplan och ändring av detaljplan, planprojekt 7016