Centrumplan, ändring av detaljplan, planprojekt 7011