Gamla Åbovägen 95 – 109, detaljplaneändring, planprojekt 7009