Björknäsgatan 27-39, detaljplanändring, planprojekt 7780