Malmkulla, Malmgränd 2 detaljplan, planprojekt 7749