Kaavamuutos, Västra Nylands yrkesskolanin alue, Karjaa, kaavahanke 7691