”Tusendollars chans för drömläge vid Lojosjön i Raseborg”

”Tusendollars chans för drömläge vid Lojosjön i Raseborg”

21.03.2024 / Barbro Österman
Bastufantast? Grillningsnörd? Frisimmare? Vad du än gillar erbjuder Västerudden med sin utsikt vid Lojosjön i Raseborg ett drömläge för fritidsboende, intygar stadens projekttrio skogsbruksingenjör Mats Wikström, marknadsföringskoordinator Martina Rosenqvist och mätningschef Roger Nyberg.

Det är inte varje år kommuner och städer bryter ut, röjer och förbereder nya strandtomter vid hav eller sjöar. Nu har Raseborgs stad brutit ut nya fritidstomter till färdiga byggplatser och byggt vägar på Västerudden och Bråtan i Svartå, precis på stranden till Lojosjön. De tre första byggplatserna har lagts ut för budgivning på webbplatsen huutokaupat.com och i början av juni återstår det att se hur högt priserna klivit.

–  Det här är nog kanske de finaste byggplatser för fritidsboende som erbjudits under hela Raseborgs 15-åriga historia. Byggrutorna finns färdigt inritade i stranddetaljplanen och vi har redan byggt huvudvägar till området, så att de nya fritidsboende bekvämt kan inleda med att grunda ett gemensamt väglag. Så det är mer eller mindre ”nyckeln i handen”, även om man själv först ska bygga det där drömfritidshuset dit nyckeln passar, säger stadens mätningschef Roger Nyberg skämtsamt.

Byggplatsernas startpris låg faktiskt på noll euro i auktionen, men efter publiceringen för cirka två veckor sedan har priserna redan tagit fart. Staden förbehåller sig rätten att förkasta anbud som inte når upp till den nivå som man kan förvänta sig av den här typens försäljningsobjekt. Totalt handlar det om 15 byggplatser på två olika områden i Svartå: 3 byggplatser på Västerudden som vackert sticker ut sin nos i Lojosjön, och 12 byggplatser på den ganska brant sluttande Bråtan, där röjningsarbetena och vägbygget är på slutrakan. Där kommer byggplatserna att placeras i två etage: en rad med egen strand precis nere vid sjön, och en rad längre upp i sluttningen, vilket garanterar en fin utsikt över området.

Stadens skogsbruksingenjör Mats Wikström har haft hand om områdets huggning och röjning och för det jobbet har han samarbetat med skickliga skogsarbetare och entreprenörer. De har en ganska svårfångad fingertoppskänsla för hur mycket träd som ska tas bort och hur många som ska sparas för att få en balanserad helhet. Hugger man för mycket blir det för kalt och lämnar man kvar alltför många träd ser man inte den fantastiska sjöutsikten.

 – Idén med att röja området och göra det vackert och snyggt underlättar såklart väldigt mycket för den som vill komma i gång med planerandet och byggandet så snart som möjligt. Dessutom är det mycket trevligare att sälja den här typen av byggplatser när man ser vilken otrolig utsikt som öppnar sig från byggrutan eller en eventuell framtida bastu, förklarar Wikström.

Marknadsföringskampanj för bättre synlighet
Staden ska för första gången göra en kampanj för försäljningen av den här typen av byggplatser. Här kommer stadens marknadsföringskoordinator Martina Rosenqvist in i bilden.

– Vi har ingen stor budget att röra oss med, så då får man vara lite påhittig i stället. Det här är ju en tusendollars chans att ge bud på ett verkligt drömläge vid Lojosjön, så det är kring det temat vi tänker bygga upp kampanjen, berättar Rosenqvist.

Att bjuda ut fina byggplatser för nya fritidsboende kan också ha andra gynnsamma effekter än att de ger staden klirr i kassan. I och med att många idag har möjlighet att distansarbeta, är det mycket sannolikt att dessa nya fritidsboende kommer att spendera betydligt mer tid på sina fritidshus än endast på sommaren. På så vis blir de deltidsboende raseborgare, som hämtar inkomster till lokala affärer, anlitar närbelägna tjänsteleverantörer och som ofta även blir delaktiga i byns eller stadsdelens gemenskap.

– Sådana här nya deltidsboende ska vi välkomna med öppna armar, de är guld värda för oss. För om de trivs i Raseborg, berättar de högst sannolikt om det för alla vänner och bekanta och kanske lockar hit ännu fler deltids- eller heltidsboende, resonerar Rosenqvist.

Den tvåspråkiga kampanjen kommer att rulla på sociala medier i slutet av maj och början av juni – och om budgeten tillåter utökar man synligheten till andra kanaler. Budgivningen för Västeruddens tre byggplatser tar slut i början av juni. Beroende på hur högt priserna har klivit, tas ärendet till behandling antingen i tekniska nämnden eller stadsstyrelsen, som fattar beslut om byggplatserna ska säljas enligt de anbud man fått in.

Och för den som är riktigt het på gröten och inte orkar vänta på att snön smälter på Västerudden har staden en färdig lösning:

– Om man redan nu vill rekognosera på Västerudden är den nya vägen till området öppen, så det är bara att åka dit och börja drömma om den perfekta grillverandan eller fiskeklippan. Dessutom finns det fakta om byggplatserna och vilka regler och bestämmelser som gäller för en stranddetaljplan på auktionssidan huutokaupat.com, säger mätningschef Roger Nyberg, som ansvarar för projektet.

Ifall någon missar den första chansen att få sin drömstugplats vid Lojosjön, kommer det en andra chans då Bråtans 12 byggplatser förhoppningsvis läggs ut för budgivning under hösten.
22.11.2022 / Marika Stigell

Raseborgs stad arrenderar ut följande försäljningsplatser som är belägna på Raseborgs stads områden för åren 2023-2025.

  • Stationsvägen (Ekenäs)
  • Spruthusskvären (Ekenäs)
  • Stallörsparken (Ekenäs)

Platserna finns utmärkta på bifogade kartor.

Tidsperioden för uthyrningen är tre sommarsäsonger, 15.3.-30.9. under åren 2023 – 2025. Principerna för uthyrningen finns närmare beskrivna i anbudsförfrågan.

Skriftliga anbud innehållande årlig hyra skall inlämnas till tekniska centralen, PB 58, 10611 RASEBORG senast den 9.12.2022 kl. 12.00. Anbuden ska vara slutna och märkta ”Kioskplatser”.

Tillägguppgifter ger chefen för administrativa tjänster Jens Rosendal, jens.rosendal(at)raseborg.fi, tfn 019 289 2522.

Uthyrning av säsongsbundna kioskplatser 2023-2025_anbudsförfrågan

Ladda nerVisa

20221103_Översikt

Ladda nerVisa

20221103_Kiosk_Stationsvägen

Ladda nerVisa

20221103_Kiosk_Spruthuskvären

Ladda nerVisa

20221103_Kiosk_Stallörsparken

Ladda nerVisa

11.01.2022 / Sonja Grönqvist

11 egnahemstomter vid Näckrosbågen.
Tomternas storlek är 1 039 – 1 833 m² och prisen 25 980 – 45 840 euro (25 euro/m²).

Intresserade köpare av tomt får skriftligen anmäla sitt intresse att delta i utlottningen av tur att välja tomt. Ansökan ska lämnas in senast 2.2.2022 kl. 14.00 per e-post till adressen matning(at)raseborg.fi eller till mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Karta, Näckrosbågen

Ladda nerVisa

Förteckning, Näckrosbågen

Ladda nerVisa

1210-74, utdrag ur detaljplan

Ladda nerVisa

Blankett, lottdragning, Näckrosbågen, 2022

Ladda nerVisa

Överlåtelsevillkor för tomter

Ladda nerVisa

Ansökningsblanketter, kartor och övrig information fås även av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.

På området finns möjlighet till FiberHem-anslutning, www.fiberhem.fi.

MÄTNINGSENHETEN


4.02.2020 / Martina Ekberg

Raseborgs stad bjuder ut till försäljning Gamla bastun vid Västvallen 11 i Ekenäs. Försäljningsobjektet består av tomt 710-2-11-1 med byggnader. Tomtens areal är
1 592 m² och har en total byggrätt om 1 020 m². På tomten finns tre byggna­der, Gamla bastun från 1919: ett unikt stenhus som tidigare har fungerat som allmän bastu, samlingslokal och ateljé. Bostadshuset från sent 1800-tal har använts som bostadsbyggnad. Nya bastun från 1969 har använts som allmän bastu.

Anbud på Gamla Bastun bör inlämnas via Huutokaupat.com, senast den 8 april 2020 kl. 14.00.

Tilläggsuppgifter ger mätningschef Roger Nyberg, tfn 019 289 3821,

https://huutokaupat.com/1726038