Uthyrning av säsongsbundna kioskplatser 2023-2025

Uthyrning av säsongsbundna kioskplatser 2023-2025

22.11.2022 / Marika Stigell

Raseborgs stad arrenderar ut följande försäljningsplatser som är belägna på Raseborgs stads områden för åren 2023-2025.

  • Stationsvägen (Ekenäs)
  • Spruthusskvären (Ekenäs)
  • Stallörsparken (Ekenäs)

Platserna finns utmärkta på bifogade kartor.

Tidsperioden för uthyrningen är tre sommarsäsonger, 15.3.-30.9. under åren 2023 – 2025. Principerna för uthyrningen finns närmare beskrivna i anbudsförfrågan.

Skriftliga anbud innehållande årlig hyra skall inlämnas till tekniska centralen, PB 58, 10611 RASEBORG senast den 9.12.2022 kl. 12.00. Anbuden ska vara slutna och märkta “Kioskplatser”.

Tillägguppgifter ger chefen för administrativa tjänster Jens Rosendal, jens.rosendal(at)raseborg.fi, tfn 019 289 2522.

Uthyrning av säsongsbundna kioskplatser 2023-2025_anbudsförfrågan

Ladda nerVisa

20221103_Översikt

Ladda nerVisa

20221103_Kiosk_Stationsvägen

Ladda nerVisa

20221103_Kiosk_Spruthuskvären

Ladda nerVisa

20221103_Kiosk_Stallörsparken

Ladda nerVisa

11.01.2022 / Sonja Grönqvist

11 egnahemstomter vid Näckrosbågen.
Tomternas storlek är 1 039 – 1 833 m² och prisen 25 980 – 45 840 euro (25 euro/m²).

Intresserade köpare av tomt får skriftligen anmäla sitt intresse att delta i utlottningen av tur att välja tomt. Ansökan ska lämnas in senast 2.2.2022 kl. 14.00 per e-post till adressen matning(at)raseborg.fi eller till mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Karta, Näckrosbågen

Ladda nerVisa

Förteckning, Näckrosbågen

Ladda nerVisa

1210-74, utdrag ur detaljplan

Ladda nerVisa

Blankett, lottdragning, Näckrosbågen, 2022

Ladda nerVisa

Överlåtelsevillkor för tomter

Ladda nerVisa

Ansökningsblanketter, kartor och övrig information fås även av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.

På området finns möjlighet till FiberHem-anslutning, www.fiberhem.fi.

MÄTNINGSENHETEN


4.02.2020 / Martina Ekberg

Raseborgs stad bjuder ut till försäljning Gamla bastun vid Västvallen 11 i Ekenäs. Försäljningsobjektet består av tomt 710-2-11-1 med byggnader. Tomtens areal är
1 592 m² och har en total byggrätt om 1 020 m². På tomten finns tre byggna­der, Gamla bastun från 1919: ett unikt stenhus som tidigare har fungerat som allmän bastu, samlingslokal och ateljé. Bostadshuset från sent 1800-tal har använts som bostadsbyggnad. Nya bastun från 1969 har använts som allmän bastu.

Anbud på Gamla Bastun bör inlämnas via Huutokaupat.com, senast den 8 april 2020 kl. 14.00.

Tilläggsuppgifter ger mätningschef Roger Nyberg, tfn 019 289 3821,

https://huutokaupat.com/1726038