Raseborgs stads säljer egnahemstomter i Billnäs och Svartå

Raseborgs stads säljer egnahemstomter i Billnäs och Svartå

9.06.2022 / Sonja Grönqvist

10 egnahemstomter vid Espingsgränd i Billnäs.
Tomternas storlek är 1 052 – 1 387 m² och prisen 21 040 – 27 740 € (20 €/m²).

Karta, Espingsgränd, Billnäs

Ladda nerVisa

Förteckning, tomter, Espingsgränd, Billnäs

Ladda nerVisa

349-100, utdrag, detaljplan, Espingsgränd, Billnäs

Ladda nerVisa

Blankett, lottdragning, Espingsgränd, 2022

Ladda nerVisa

7 egnahemstomter vid Ollabågen och 2 egnahemstomter vid Ollagränd i Svartå.
Tomternas storlek är 1 132 – 1 878 m² och prisen 13 600 – 22 540 € (12 €/m²).

karta, Ollabågen och Ollagränd, Svartå

Ladda nerVisa

Förteckning, tomter, Ollabågen och Ollagränd, Svartå

Ladda nerVisa

1027-73, utdrag, detaljplan, Ollabågen, Ollagränd, Svartå

Ladda nerVisa

Blankett, lottdragning, Espingsgränd, 2022

Ladda nerVisa

Intresserade köpare av tomt får skriftligen anmäla sitt intresse att delta i utlottningen av tur att välja tomt. Ansökan ska lämnas in senast 3.8.2022 kl. 14.00 per e-post till adressen matning(at)raseborg.fi eller till mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Ansökningsblanketter, kartor och övrig information fås även av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.

MÄTNINGSENHETEN


9.06.2022 / Sonja Grönqvist

Raseborgs stad bjuder ut till försäljning aktielägenheten A3 i Bostads Ab Såg Asunto Oy vid Stenåkersvägen 10 A 3. Bostaden består av 2r + k med balkong, 59,5 m² i 1:a våningen.

Huset är byggt 1975, i bolaget utförda saneringar och planerade åtgärder framgår ut bifogat disponentsintyg och övriga dokument.

Närmare information Billnäs Stenåker BAb Såg A3 AsOy, Raasepori – Huutokaupat.com


9.06.2022 / Sonja Grönqvist

Raseborgs stad bjuder ut till försäljning ett ca 1 532 m² stort outbrutet område av fastighet 710-606-7-0 på Alingsåsgatan 33 i Karis. På området finns en ca 216 m² stor gammal bostadsbyggnad i stock med två bostäder med kall vind samt källare, byggnaden har stått kall en längre tid och är i behov av grundrenovering. Byggnaden har tegeltak. Byggnadens areal är inte kontrollmätt. Inventarier ingår inte i försäljningen. Byggnaden är kopplad till kommunalteknik.
I byggnadernas konstruktioner kan finnas skadliga ämnen, utredning över skadliga ämnen har inte gjorts. Konditionsgranskning har inte utförts i byggnaden.

Närmare information Alingsåsgatan 33 Alingsåsinkatu, Raasepori – Huutokaupat.com


11.01.2022 / Sonja Grönqvist

11 egnahemstomter vid Näckrosbågen.
Tomternas storlek är 1 039 – 1 833 m² och prisen 25 980 – 45 840 euro (25 euro/m²).

Intresserade köpare av tomt får skriftligen anmäla sitt intresse att delta i utlottningen av tur att välja tomt. Ansökan ska lämnas in senast 2.2.2022 kl. 14.00 per e-post till adressen matning(at)raseborg.fi eller till mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Karta, Näckrosbågen

Ladda nerVisa

Förteckning, Näckrosbågen

Ladda nerVisa

1210-74, utdrag ur detaljplan

Ladda nerVisa

Blankett, lottdragning, Näckrosbågen, 2022

Ladda nerVisa

Överlåtelsevillkor för tomter

Ladda nerVisa

Ansökningsblanketter, kartor och övrig information fås även av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.

På området finns möjlighet till FiberHem-anslutning, www.fiberhem.fi.

MÄTNINGSENHETEN


4.02.2020 / Martina Ekberg

Raseborgs stad bjuder ut till försäljning Gamla bastun vid Västvallen 11 i Ekenäs. Försäljningsobjektet består av tomt 710-2-11-1 med byggnader. Tomtens areal är
1 592 m² och har en total byggrätt om 1 020 m². På tomten finns tre byggna­der, Gamla bastun från 1919: ett unikt stenhus som tidigare har fungerat som allmän bastu, samlingslokal och ateljé. Bostadshuset från sent 1800-tal har använts som bostadsbyggnad. Nya bastun från 1969 har använts som allmän bastu.

Anbud på Gamla Bastun bör inlämnas via Huutokaupat.com, senast den 8 april 2020 kl. 14.00.

Tilläggsuppgifter ger mätningschef Roger Nyberg, tfn 019 289 3821,

https://huutokaupat.com/1726038